Farklı Düşünme ve Öğrenme Türleri: Duygusal Alan

 

Different Kinds Of Thinking And Learning: The Affective Domain

Krathwohl ve ark. (1964) Bloom’un ve başkalarının duygusal alan dedikleri şeyi tanımlayan çığır açıcı bir kitap yazmışlardır. Duygusal alan, temel düşünmenin yanı sıra öğrenmeyi sınırlayan veya geliştiren her şeyi içermektedir. Duygusal alan bir hissi, duyguyu veya kabul veya reddetme derecesini vurgulayan öğrenme hedeflerini tanımlamaktadır. Duygusal özellikler dikkatini vermek gibi basit özelliklerden kişilik ve vicdan gibi karmaşık özelliklere kadar çeşitlilik göstermektedir.

Okumaya devam et

Science, Math, and Technology Video Sites

Green Energy TV: On Green Energy TV, you’ll find learning resources and videos for the green movement, including a video version of the children’s book Living Green: A Turtle’s Quest for a Cleaner Planet.

BioInteractive: Find free videos and other resources for teaching “ahead of the textbook” from BioInteractive, part of the Howard Hughes Medical Institute.

ARKive: Share images and videos of the world’s most endangered species with your students, thanks to ARKive. These wildlife films and photos are from some of the world’s best filmmakers and photographers, sharing stunning images that everyone can appreciate.

MathTV: Students who need extra help with math can find support on MathTV. This site offers videos explaining everything from basic mathematics all the way to trigonometry and calculus.

Okumaya devam et

Put Together Your Lesson Plans With The Help Of These Useful Video Sites

Teachers’ Domain: Join the Teachers’ Domain, and you’ll get access to educational media from public broadcasting and its partners, featuring media from the arts, math, science, and more.

Meet Me at the Corner: A great place for younger kids to visit, Meet Me At the Corner has educational videos, and kid-friendly episodes, including virtual field trips and video book reviews by kids, for kids.

WatchKnowLearn: WatchKnowLearn is an incredible resource for finding educational videos in an organized repository. Sorted by age and category, it’s always easy to find what you’re looking for.

BrainPOP: On this education site for kids, you’ll find animated educational videos, graphics, and more, plus a special section for BrainPOP educators.

The KidsKnowIt Network: Education is fun and free on this children’s learning network full of free educational movies and video podcasts.

Khan Academy: With more than 3,200 videos, Khan Academy is the place to learn almost anything. Whether you’re seeking physics, finance, or history, you’ll find a lesson on it through Khan Academy.

Okumaya devam et

21. Yüzyıl Becerileri ve İlkokul Derslikleri

İlkokul çağında olan ve okyanusla ilgilenen bir grup çocuktan oluşan bir 21. Yüzyıl ilkokul dersliği düşünün. Öğretmen çocuklara ne öğrenmek istediklerini sorar ve sınıfın deniz canlılarıyla ilgilendiğini öğrenir. Öğretmen, öğrencilere okyanus hayvanları hakkında bilgi vermek yerine, öğrencilere deniz canlıları hakkında nasıl bilgi edinebileceklerini sorar. Birçok öğrenci okudukları kitapların adını söyler, bazıları internete bakmayı önerir, bazıları da video izlemeyi önerir.

Öğretmen benzer ilgi alanlarına sahip çocuklardan küçük gruplar oluşturur. Öğrencilerden bir hayvan seçmelerini ve bu hayvan hakkında bilgi toplayıp öğrendiklerini sınıfa anlatmalarını ister. Öğrenciler internette resimler bulmaya ve buldukları resimlerden bir slayt gösterisi hazırlamaya başlarlar. Diğer öğrenciler bilgileri not eder ve öğretmenin yönlendirmesiyle kendi kitaplarını hazırlamaya başlarlar. Bazı öğrenciler de okyanus hayvanlarıyla ilgili bir film yapmayı önerirler ve bir senaryo taslağı hazırlamaya başlarlar.

Okumaya devam et

İlkokul Öğrencilerinin İyi Karakterli İnsanlar Olmalarını Sağlamaya Yardım Edecek Bazı Fikirler

 

Olumlu kişilik özellikleri sergileyen öğrencileri övmek ve takdir etmek için bir Karakter Duvarı oluşturun.

Çocuklardan “Büyük annelerimizin-büyük babalarımızın veya diğer akrabalarımızın üzerimizde ne gibi etkileri var?” sorusunu araştırmalarını isteyin. Çocuklara büyük annelerinin-büyük babalarının kuşağıyla ilgili röportajlar yaptırın, filmler izlettirin ve kitaplar okutturun.

Ailelerin birlikte hazırlamalarını gerektiren bir aile bilim fuarı düzenleyin.

İki-üç haftada bir eve bir “aile ödevi” gönderin.

Okumaya devam et

Çocuğunuz İlkokula Başlamaya Hazır mı?

 

Altı yaşındayken, çocukların kelime bilgileri hızla artar. Genel olarak, sözcükleri net telaffuz ederler.

Yazının ne işe yaradığı konusundaki bilgilerini kullanırlar ve bilmedikleri kelimeleri çözmek için stratejiler uygularlar. Yüksek sesle akıcı, doğru ve anlayarak okumayı öğrenirler. Zevk için çeşitli metinler okurlar (hikayeler, bilgilendirici metinler, şiirler gibi) ve metinleri anlamak ve metinlerden keyif almak için çeşitli anlama stratejileri kullanırlar. Yazdıklarını başkalarıyla paylaşmayı severler.

Matematikte, altı yaşındaki çocuklar genellikle “200”e kadar ve “20”den geriye doğru sayabilirler. “Tek” ve “çift” sayı kavramlarını anlarlar ve sayıları bir sayı dizisinde veya yazılı kelimelerle gösterebilirler. Toplama ve çıkarma problemlerini çözmek için gittikçe daha sofistike stratejiler kullanırlar. Ayrıca, şekilleri belirlemek için şekillerin kenarlarını sayarlar ve şekilleri birleştirerek yeni bir şekil oluşturabilirler. Altı yaşındaki çocuklar bir odada veya haritada dolaşmak için yönerge verir ve verilen yönergeleri takip ederler.

Bu yaştaki çocukların bilimsel keşifleri hayal dünyasıyla gerçek arasında kalma eğilimlerinden etkilenmektedir. Altı yaşındaki çocuklar hayvanlara insan özellikleri yüklemeye devam edebilir; örneğin; solucanın düşündüğünü söyleyebilirler. Onları solucanı yakından incelemeye uygun bir şekilde teşvik etmek çocukların gözlemlediklerini daha objektif tasvir etmelerine yardımcı olacaktır. Bu yaş gubunda fen deneylerinin çocukları etraflarındaki dünyayı birinci elden incelemeye teşvik etmeye devam etmesi gerekmektedir.

Okumaya devam et

Çocukları İlkokula Hazırlamak

Çocuğunuzla zaman geçirin; oyun oynayın, kucağınıza alın ve sarılın.

Evinizde çocuğunuzun takip etmesi gereken bir rutin oluşturun ve uygulayın (örneğin; yemek saatleri, gündüz uykusu saati, yatma vakti).

Çocuğunuzla konuşmaya zaman ayırın.

Çocuğunuzu soru sormaya teşvik edin ve sorularına cevap verin.

Evde okuma ve sayı sayma çlışmaları yapın.

Çocuğunuza etrafındaki dünyayı göstererek ve onu dünya hakkında düşünmeye teşvik ederek çocuğunuzun bilişsel gelişimini destekleyin.

Çocukları alfabeye ve sayılara alıştırın.

Oyun grupları veya daha formel okulöncesi aktiviteleriyle sosyal beceriler geliştirme olanağı verin.

Saygı ve nezaket gösteren davranışlarını teşvik edin.

Oyuncakları yerine koyma ve giysileri toplama gibi basit işlerle çocukları sorumluluk almaya ve yetkinlik kazanmaya teşvik edin.

Okumaya devam et

Okul Hazırbulunuşluğu Nedir?

Çoğu yetişkin,  birinci sınıfı okuma ve matematik becerilerinin öğretmen rehberliğindeki oyun aktiviteleriyle öğrenilmesine olanak veren rahat bir yer olarak hatırlar. Günümüzde küçük çocuklar kendilerini çoğu zaman anaokulu dönemi kadar erken dönemlerde başlayan gittikçe zorlaşan akademik programlar içinde bulmaktadır.

Artık ilkokula başlayan öğrencilerin daha önce birinci sınıfta öğretilenleri öğrenmeye hazır olmaları beklenmektedir. Bu beklentiler göz önünde bulundurulduğunda, veliler  çocuklarının günümüzün birinci sınıf programlarında başarılı olacak hazırlığa veya olgunluğa sahip olamayabileceklerinden endişelenmektedirler. Velilerin çocuklarının okul hazırbulunuşluğu ile ilgili endişeleri, bazı durumlarda çocukların ilkokula geç gönderilmesi ile sonuçlanmaktadır.

Okumaya devam et

Matematik Öğretimiyle İlgili On Yaklaşım

Bilgi ve becerileri keşfetmeyi, edinmeyi, pekiştirmeyi ve uygulamayı içeren dengeli bir deneyim planlayın ve sunun; fikirleri, düşünceleri ve akıl yürütmeyi kullanma, geliştirme ve deneme olanakları da sunun.

Matematik öğrenmenin heyecanını paylaşın ve sıra dışı olanı veya beklenmeyeni göstererek çocukların hayal gücünü yakalayın; çocuklara özel veya şaşırtıcı özellikleri olan sayılardan veya şekillerden örnekler verin; çocuklara matematiğin başka durumları temsil etmek, ölçmek, tahmin etmek ve sonuca ulaşmak için yaratıcı bir şekilde nasıl kullanılabileceğini gösterin.

Okumaya devam et

Tarihi Canlandırma Öğretim Stratejisi

Bringing History To Life Strategy

Stratejinin Mantığı

Bu öğretim stratejisiyle öğrenci grupları birlikte çalışarak tarihi karakterleri canlandırırlar. “Yaşayan fotoğraflar” stratejisi öğrencilerin sadece tarihteki belli bir dönemi daha iyi anlamalarını sağlamaz, aynı zamanda onlara akranlarıyla birlikte çalışma alıştırması yapma fırsatı da verir.

Rationale With this teaching strategy, groups of students work together to bring historical images to life. Not only does “living images” help students develop a deeper understanding of a particular moment in history, but it also provides an opportunity for them to practice collaborating with their peers.

Prosedür

Birinci aşama: Hazırlık

Sınıfta işlenen dönemle ilgili önemli bilgiler veren bir fotoğraf koleksiyonu belirleyin. İdeal olan, bu fotoğraflarda gruptakilerin canlandırabileceği kadar figür olmasıdır. Genellikle, öğretmenler 4-6 öğrenciden oluşan gruplara 4-6 tane fotoğraf verir. Bu aktivite en çok gruplara farklı fotoğraflar  verildiğinde işe yaramaktadır. Bu stratejide çoğunlukla fotoğraf kullanılmaktadır ama tablolar veya karikatürler de kullanılabilir – önemli olan insan figürü içermeleridir.

Okumaya devam et