Barometre Öğretim Stratejisi

Barometer  Strategy

Stratejinin Mantığı

Barometre öğretim stratejisi öğrencilerin bakış açılarını ifade etmek için görüşlerini bir sürece göre sıralayarak paylaşmalarına yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin hakkında çeşitli görüşlere sahip oldukları bir konuyu tartışırken özellikle faydalı bir stratejidir.

Rationale

The barometer teaching strategy helps students share their opinions by lining up along a continuum to represent their point of view.  It is especially useful when trying to discuss an issue about which students have a wide range of opinions.

Prosedür

Birinci aşama: Hazırlık

Sınıfta öğrencilerin sıraya girebileceği veya U şekli oluşturabilecekleri bir alan belirleyin. Sıranın bir ucuna “Kesinlikle Katılıyorum,” diğer ucuna da “Kesinlikle Katılmıyorum” tabelaları koyun.  Veya sıranın bir ucuna başka bir ifade ve diğer ucuna da bunun tam tersini koyabilirsiniz.

Procedure

Step one: Preparation

Identify a space in the classroom where students can create a line or a U-shape. Place “Strongly Agree” and “Strongly Disagree” signs at opposite ends of a continuum in your room. Or, you can post any statement and at the other end of the line post its opposite.

İkinci aşama: Kural belirleme

Bu aktivite için bir sözleşme yapın. Başkalarının görüşlerine ve düşüncelerine saygılı olmakla ilgili kuralları tekrarlayın ve öğrencileri dürüst olmaya, kırıcı olmamaya davet edin. Biriyle aynı fikirde olmadıkları zaman bunu yapıcı bir şekilde nasıl ifade edebileceklerini yeniden belirtin ve görüşlerini sunarken veya kendi bakış açılarını savunurken suçlayıcı “sen” diliyle değil, “ben” diliyle konuşmalarını isteyin.

Step two: Contracting

Set a contract for this activity. Reiterate your class rules about respect for the opinions and voices of others, and call for them to be honest, but not insulting. Re-address ways to constructively disagree with one another, and require that when offering their opinion or defense of their stance, that they speak from the “I,” rather than from an accusatory “You.”

Üçüncü aşama: Görüş oluşturma

Öğrencilere belli bir ifadeye katılmalarını veya katılmamalarını gerektiren bir tez hakkında düşünmeleri için birkaç dakika verin.

Step three: Formulating an opinion

Give students a few minutes to reflect on a prompt or prompts which call for agreement or disagreement with a particular statement.

Dördüncü aşama: “Tarafını Seçme”

Öğrencilerden sıranın görüşlerini temsil eden kısmına geçmelerini isteyin – sıranın iki ucundan birinde dururlarsa, bunun teze tamamen katıldıkları veya tamamen katılmadıkları anlamına geleceğini söyleyin. İfadeye ne kadar katıldıklarına göre sıranın iki ucu arasında bir yerlerde  durabilirler.

Step four: “Take a Stand”

Ask students to stand on the spot of the line that represents their opinion  – telling them that if they stand on either extreme they are absolute in their agreement or disagreement. They may also stand anywhere in between the two extremes, depending on how much they do or do not agree with the statement.

Beşinci aşama: Pozisyonları açıklama

Öğrenciler sıraya girdikten sonra, neden durdukları yerde durmayı tercih ettiklerini açıklamalarını isteyin. Öğrencileri durdukları yeri savunurken deliller ve örnekler vermeye teşvik edin. Tek bir bakış açısına ait çok sayıda görüşü dinlemek yerine bir uçtan diğer uca, oradan ortaya ve diğer uca geçmek daha iyi olacaktır. Üç veya dört bakış açısı dinlendikten sonra, yerini değiştirmek isteyen olup olmadığını sorun. Öğrencileri açık fikirli olmaya teşvik edin; sırada durmak istedikleri yeri değiştirmelerine neden olan bir iddia ileri sürülürse yerlerini değiştirebileceklerini söyleyin. Herkes veya çoğu öğrenci fikrini paylaşana kadar hiç kimsenin baskın olmamasını sağlayarak aktiviteye devam edin.

Step five: Explain positions

Once students have lined themselves up, ask the students to explain why they have chosen to stand where they are standing. Encourage students to refer to evidence and examples when defending their stance. It is probably best to alternate from one end to the middle to the other end, rather than allowing too many voices from one stance to dominate. After about three or four viewpoints are heard, ask if anyone wishes to move. Encourage students to keep an open mind; they are allowed to move if someone presents an argument that alters where they want to stand on the line. Run the activity until you feel most or all voices have been heard, making sure that no one person dominates.

Altıncı aşama: Bilgi alma

Bu alıştırmadan edinilen bilgileri almanın pek çok yolu vardır. Öğrencilere aktivitenin orijinal görüşlerini nasıl değiştirdiğini veya pekiştirdiğini günlüklerine yazmalarını söyleyebilirsiniz. Veya bir tüm sınıf aktivitesi olarak başlıca destekleyici ve karşıt görüşleri tahtaya yazabilirsiniz.

Step six: Debriefing

There are many ways you can debrief this exercise. You can have students to reflect in their journals about how the activity changed or reinforced their original opinion.  Or, you can chart the main for and against arguments on the board as a whole-class activity.

Versiyonlar:

Zorunlu Karar: Evet, Hayır veya Kararsız:

Bir ifadeyi yüksek sesle okuyun. İfadeye katılıp katılmadıklarına göre sıraya girmek yerine, öğrencilerden ifade hakkında  “katılıyorum,” “katılmıyorum” veya “emin değilim” şeklinde kadar vermelerini isteyin. Öğrenciler ifadeye katılıyorlarsa, sınıfın bir tarafına geçmelerini söyleyin. Katılmıyorlarsa, sınıfın diğer tarafına geçmelerini söyleyin. Kararsız veya emin olmayan öğrenciler için de sınıfın ortasında bir yer belirleyin. Öğrencilere neden bulundukları yerde durduklarını açıklatın. Bir öğrenci başka bir öğrencinin açıklamasını duyduktan sonra sınıfın diğer tarafına geçmek isterse, buna izin verin.

Variations:

Forced Decision: Yes, No, or Undecided:

Read a statement aloud. Rather than have a continuum for agreement, require students to make a decision that they either “agree” with a statement, “do not agree” or “are unsure”. If students agree with the statement then instruct them to move to one side of the room. If students disagree with the statement then instruct them to move to the other side of the room. Also, distinguish a place for students to stand in the middle if they are undecided or unsure. Have students explain why they are standing where they are standing. If after hearing a student’s position, a student would like to move across the room, allow for this movement.

Post-it notlu barometre:  

Tahtaya bir çizgi çizin. Öğrencilere çizginin üstüne görüşlerini ifade eden post-it kâğıtları yapıştırmalarını söyleyin. Sonra neler fark ettiklerini tartışmalarını isteyin.

Post-it notes barometer: 

Draw a continuum on the board. Ask students to place a post-it note on the spot along the continuum that represents their opinion.  Then have students discuss what they notice.

Farklı bakış açılarını sunma:  

Bir barometer, tarihi figürler, okulla ilgili düşünceler ve edebi karakterlerle ilgili farklı bakış açılarını temsil etmek için kullanılabilir. Öğrencilere temsil etmek üzere birer bakış açısı verin. Sonra, bu kişi veya grupla ilgili fikirleri işlenen konuyla ilgili olarak araştırmaları veya incelemeleri için zaman verin. Bir ifade söylediğinizde, öğrencilerden kendilerine verilen kişinin veya grubun  vereceği cevaba göre sıranın uygun yerine geçmelerini isteyin. Mesela, bu aktiviteyi filozofların veya grupların şu ifadeye ne kadar farklı karşılıklar verdiklerini göstermek için kullanabilirsiniz: Bireysel özgürlük toplumun gereksinimlerini korumaktan daha önemlidir.

Presenting different perspectives: 

A barometer can be used to present different perspectives of historical figures, schools of thought, and literary characters. Assign students a perspective to represent. Then give them time to research or study the ideas of this person or group as it relates to the question being studied.  When you frame a statement, ask students to stand on the line that represents how their assigned individual or group would respond.  For example, you could use this activity to show how different philosophers or groups have responded to the statement: Individual freedom is more important than protecting the needs of the larger community.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s