Sessiz Söyleşi Öğretim Stratejisi

Silent Conversation

Stratejinin Mantığı:

Bu tartışma stratejisi, öğrencilerin bir konuyu derinlemesine incelemelerine yardımcı olmak için yazı yazmayı ve sessizliği içerir. Akranlarıyla yazılı söyleşi yapmak öğrencilerin düşünme sürecini yavaşlatır ve diğerlerinin görüşlerine odaklanmalarına fırsat verir. Bu strateji ayrıca öğrencilerin düşüncelerinin görsel kaydını sağlar. Büyük Kağıt stratejisi sözel tartışma ortamına katılmakta utangaç davranan öğrencilerin katılımını sağlamaya da yardımcı olur. Strateji bir kaç kez kullanıldıktan sonra öğrencilerin rahatlığı, kendine güvenleri ve becerileri artar.

Rationale

This discussion strategy uses writing and silence as tools to help students explore a topic in-depth. Having a written conversation with peers slows down students’ thinking process and gives them an opportunity to focus on the views of others. This strategy also creates a visual record of students’ thoughts. Using the Big Paper strategy can help engage shy students who are not as likely to participate in a verbal discussion. After using this strategy several times, students’ comfort, confidence, and skill with this method increases.

Prosedür:

Birinci Aşama: Hazırlık

Önce bir uyarıcı seçin. Öğretmenler Büyük kağıt etkinliğinde soru, özdeyiş, roman, şiir veya görselden yapılmış bir alıntı gibi uyarıcılar kullanabilirler. Gruplara tartışma için aynı uyaran verilebilir ama aynı temayla ilgili farklı uyaranlar da verilebilir. Bu etkinlik öğrenciler ikili veya üçlü çalıştıklarında  daha verimli olmaktadır.

Öğrencilerin kalemlerinin olduğundan emin olun. Bazı Öğretmenler söyleşinin geri-ileri akışını kolayca görebilmek için öğrencilerinden farklı renk kalem kullanmalarını isteyebilirler. Her gruba poster kağıdı büyüklüğünde  yazılı söyleşinin ve eklenen yorumların sığacağı büyük bir kağıt verin. Sayfanın tam ortasına   öğrencileri tartışmaya yönlendirecek uyaranı (resim, özdeyiş, alıntı) yazın veya yapıştırın.

Procedure

Step one: Preparation

First, you will need to select the “stimulus” – the material that students will respond to. As the stimulus for a Big Paper activity, teachers can use questions, quotations, excerpts from novels, poetry, or images. Groups can be given the same stimulus for discussion, but more often they are given different texts related to the same theme. This activity works best when students are working in pairs or triads.

Make sure that all students have a pen or marker. Some teachers have students use different colored markers to make it easier to see the back-and-forth flow of a conversation. Each group also needs a “big paper” (typically a sheet of poster paper) that can fit a written conversation and added comments. In the middle of the page, tape or write the “stimulus” (image, quotation, excerpt, etc.) that will be used to spark the students’ discussion.

İkinci Aşama: Sessizliğin Önemi

Öğrencilere bu etkinliğin sessiz yapılacağının bilgisini verin. Tüm söyleşi yazılı olarak yapılır. Öğrencilere daha sonra ikili ve daha büyük gruplarda konuşabileceklerini söyleyin. Etkinlik süresince konuşmamaları için tüm yönergelerin üzerinden geçin. Etkinliğin kesintiye uğrama ihtimalini en aza indirgemek için  soruları varsa yanıtlayın.

Step two: The Importance of Silence

Inform the class that this activity will be completed in silence. All communication is done in writing. Students should be told that they will have time to speak in pairs and in the large groups later. Go over all of the instructions at the beginning so that they do not ask questions during the activity. Also, before the activity starts, the teacher should ask students if they have questions, to minimize the chance that students will interrupt the silence once it has begun.

Üçüncü aşama: Büyük Kağıdın üzerine yorum yazma

Gruplar metni sessizce okurlar (veya resme bakarlar). Daha sonra metin üzerine yorum yazar ve birbirlerine sorular yöneltirler. Yazılı söyleşi metinle başlamalıdır ancak daha sonra farklı mecralara kayabilir. Grupta bir kişinin soru yazması durumunda diğer üyelerin soruya yazılı olarak yanıt vermeleri gerekmektedir. Öğrenciler yorum ile soru arasındaki bağlantıyı çizgi ile birleştirerek sağlayabilirler.  Öğrencilerin aynı anda birden fazla kişinin kağıda yazı yazabileceğini bildiklerinden emin olun. Öğretmen bu adımın süresini kendi tayin edebilir ancak bu sure en az 15 dakika olmalıdır.

Step three: Comment on Your Big Paper

The groups read the text (or look at the image) in silence. After students have read, they are to comment on the text, and ask questions to each other in writing on the Big Paper. The written conversation must start on the text but can stray to wherever the students take it. If someone in the group writes a question, another member of the group should address the question by writing on the Big Paper. Students can draw lines connecting a comment to a particular question. Make sure students know that more than one of them can write on the Big Paper at the same time. The teacher can determine the length of this step, but it should be at least 15 minutes.

Dördüncü Aşama: Diğer büyük kağıtların üzerine yorum yazma

Step four: Comment on Other Big Papers

Öğrenciler sessizliği sürdürerek eşlerinden ayrılır ve dolaşarak diğer büyük kağıtları okurlar. Diğer kağıtların üzerine de yorumlarını veya ek sorularını yazabilirler. Öğretmen büyük kağıt sayısına göre bu aşamaya ayıracağı süreyi tayin eder.

Still working in silence, the students leave their partner and walk around reading the other Big Papers. Students bring their marker or pen with them and can write comments or further questions for thought on other Big Papers. Again, the teacher can determine the length of time for this step based on the number of Big Papers.

Beşinci Aşama: Kendi Grubunun Büyük Kağıdına Dönme

Sessizlik son bulur. Çiftler kendi büyük kağıtlarına dönerler. Diğerlerinin yazdıkları yorumlara bakarlar. Metin, kendi yorumları, diğer kağıtlarda yazılanlar, diğer öğrencilerin kendilerine yazdıkları yorumlar hakkında serbest bir şekilde söyleşi yaparlar.  Bu evrede öğrencilerin günlüklerini çıkartmalarını ve onların dikkatini çeken bir soru veya yorumu yazmalarını isteyebilirsiniz.

Step five: Return to Your Own Big Paper

Silence is broken. The pairs rejoin back at their own Big Paper. They should look at any comments written by others. Now they can have a free, verbal conversation about the text, their own comments, what they read on other papers, and comments their fellow students wrote back to them. At this point, you might ask students to take out their journals and identify a question or comment that stands out to them at this moment.

Altıncı Aşama: Sınıf Tartışması

Süreci tüm sınıfla tekrarlayın. Sohbet “Bu etkinliği yaparak ne öğrendiniz? gibi bir yönlendirmeyle başlayabilir. Bu, içeriğin derinine inme ve öğrencilerin düşüncelerinin açığa çıkartılması zamanıdır.

Step six: Class Discussion

Finally, debrief the process with the large group. The conversation can begin with a simple prompt such as, “What did you learn from doing this activity?” This is the time to delve deeper into the content and use ideas on the Big Papers to bring out the students’ thoughts.

Varyasyonlar:

Variations

Küçük Kağıt: Küçük kağıt etkinliğinde uyarıcı soru, alıntı veya özdeyiş normal boyutta bir kağıdın ortasına yazılır. Sıklıkla Öğretmenler 4-5 farklı uyaran seçer ve aynı sayıda öğrenciden oluşan gruplar oluştururlar. Her öğrenci kendine ait kağıda yorum yazar. Bir kaç dakika sonra her öğrenci kağıdı solundaki öğrenciye geçirir (Veya sağındakine). Gruptaki her öğrenci yorum yazana kadar bu süreç devam eder. Tüm bunlar büyük kağıt etkinliğinde olduğu gibi sessiz yapılır.

Daha sonra öğrenciler kendi kağıtları üzerine yazılanları okurlar. Son olarak grup üyeleri sözlü olarak sorular ve fikirler hakkında tartışırlar.

Little paper: With “Little Paper,” the “stimulus” (question, excerpt, quotation, etc) is placed in the center of a regular sized piece of paper. Often teachers select 4-5 different “stimuli” and create groups of the same size. Each student begins by commenting on the “stimuli” on his/her little paper. After a few minutes, the little paper is passed to the student on the left (or right). This process is repeated until all students have had the opportunity to comment on every little paper. All of this is done in silence, just like the Big Paper activity.

Then students review the little paper they had first, noticing comments made by their peers. Finally, small groups have a discussion about the questions and ideas that strike them from this exercise.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s