7 Yaş Çocuğunun Geometri ve Mekan Algısı

Yedinci yaşın ilk yarısında, ortalama bir çocuk herhangi bir büyüklük veya yöndeki, farklı üçgenler ve dörtgenler de dahil daire, kare, üçgen ve dörtgenleri tanıyacak ve adlandıracaktır. Bunun yanı sıra, bazı çocuklar herhangi bir yöndeki çeşitli şekilleri de tanıyabilir ve adlandırabilir (örneğin; yarım daire, dörtgen, ikizkenar yamuk, eşkenar dörtgen, altıgen). Yedinci yaşın ilk yarısında, bazı çocuklar hala şekilleri sınıflandırmak ve ayırmak için sınıf adları kullanmayı öğrenmektedir (örneğin; “daireleri” bulması istenince, halının üstüne farklı daire örnekleri yerleştirir ama kare veya üçgen gibi başka şekilleri getirmez).

Yedinci yaşın ilk yarısında, ortalama bir çocuk “rota haritalarını” temsil eden geometrik yollar gibi iki boyutlu şekilleri doğru olarak gözünde canlandırabilecek ve aklından çizebilecektir (örneğin; bir treni aklından düşünüp sonra da çizebilir veya kare, daire ve üçgenden oluşan bir şekiller çizgisi oluşturabilir). Ortalama bir çocuk sözlü yönergelerle de şekiller oluşturabilir.

Yedi yaş boyunca, bazı çocuklar “uyumlu” kelimesini aynı büyüklük ve şekildeki iki şekil olarak tanımlamayı öğreniyor olacaktır. Bunun yanı sıra, bazı çocuklar yedinci yaşın ilk yarısında hala uyumlu olduklarını göstermek için şekilleri başka şekillerin parçalarıyla eşleştirmeyi öğreniyor olacaktır. Yedi yaşını doldurana kadar, ortalama bir çocuk uyumu göstermek için şekilleri manipüle edebilir (örneğin; kaydırır, katlar, döndürür, üst üste koyar).

Yedinci yaşın ilk yarısında, bazı çocuklar iki boyutlu şekillerin kenarlarını bulmayı ve saymayı öğrenmektedir. Bunun yanı sıra, ortalama bir çocuk hem kenarları hem de açıları belirleyebilecek ve sayabilecektir. Yedi yaşını doldurana kadar, ortalama bir çocuk şekilleri belirleyici özelliklerine göre bağımsız olarak tanımlayabilir (örneğin; “Bir, iki, üç kenarı var. Bu bir üçgen.” der), ancak şekiller arasındaki ilişkileri görmeyecektir (örneğin; kareyi dikdörtgen olarak tanımaz). Bazı çocuklar ise, farklı görüntülere sahip şekiller arasındaki ilişkileri görmek için şekillerin temel özelliklerini kullanarak mantıklı bir biçimde akıl yürütebilecektir (örneğin; bir kareyi hem “özel bir dikdörtgen” – kenarları eşit ve paralel, doğru açılı, dört kenarlı bir şekil—ve “özel bir eşkenar dörtgen” – tüm kenarları eşit bir paralelkenar olarak görür).

Yedinci yaşın birinci yarısında, yedi yaşındaki ortalama bir çocuk katıları informel olarak adlandırabilecek, tanımlayabilecek, karşılaştırabilecek ve ayırabilecektir. Yedinci yaşın ikinci yarısında ise, ortalama bir çocuk üç boyutlu şekillerin yüzeylerini belli iki boyutlu şekiller olarak belirleyebilecek ve tanımlayabilecektir (örneğin; küpün bir yüzeyi karedir).

Yedi yaş boyunca, bazı çocuklar hala şekilleri yeni bir şekil oluşturacak şekilde birleştirmeyi öğreniyor olacaktır. Yedinci yaşın ilk yarısında, bazı çocuklar başka şekilleri birleştirerek ve küçük şekillerle daha büyük bir şekil oluşturarak da yeni şekiller oluşturabilecektir. Ortalama bir çocuk bunun nasıl yapıldığını yedi yaşını doldurana kadar anlar.

Yedinci yaşın ilk yarısında, ortalama bir çocuk çalışmada önerilen veya bir yetişkinin önerdiği resimlere bakarak iki boyutlu şekillerin ayrılarak nasıl yeni şekiller oluşturulacağını anlar. Aynı zamanda, bazı çocuklar kendi hayal güçlerini kullanarak şekilleri, yeni şekiller oluşturmak için ayırabilecektir. Ortalama bir çocuk bunu yedi yaşını doldurana kadar yapabilir. Yedinci yaşın ilk yarısında, ortalama bir çocuk şekillerin farklı sıralamalarda bir araya getirildiklerinde veya parçalara ayrıldıklarında nasıl değişeceğini de anlayabilir ve tahmin edebilir.

Yedi yaş boyunca, bazı çocuklar hala şekil kombinasyonlarıyla çini kaplama (yani, düz bir yüzeyi, şekiller arasında boşluk kalmayacak ve şekiller üst üste gelmeyecek şekilde küçük şekillerle kaplamak) yapmayı öğreniyor olacaktır.

Yedi yaş boyunca, bazı çocuklar hala diğer şekillerin içinde “saklı” şekillerin nasıl bulunacağını öğreniyor olacaktır. Yedinci yaşın ilk yarısında, bazı çocuklar diğer şekillerin içinde “saklı” daha karmaşık şekilleri bulabilir. Ortalama bir çocuk bu gibi şekilleri yedi yaşını doldurana kadar bulabilir.

Yedi yaş boyunca, bazı çocuklar hala fiziksel ilişkileri veya konumları temsil eden sözcükleri (örneğin; “üstünde,” “altında,” “üzerinde,” “yanında,” “bitişiğinde,” “önünde,” “arkasında,” “içinde,” “içerisinde,” “dışında,” “arasında,” “yukarı,” “aşağı,” en üst,” en alt,” “ön,” “arka,” “yakın,” “uzak,” “sol,” “sağ”) anlamayı ve kullanmayı öğreniyor olacaktır.

Yedinci yaşın ilk yarısında, ortalama bir çocuk çevredeki geometrik şekilleri ve yapıları tanıyabilir ve gösterebilir. Aynı zamanda, bazı çocuklar fiziksel mekânda ve bir haritada hareket etmek için talimat vermeyi ve verilen talimatları izlemeyi öğrenmektedir. Bazı çocuklar bildikleri alanların haritalarını yapabilir ve izleyebilir. Ortalama bir çocuk bunu yedi yaşını doldurana kadar yapabilir. Yedinci yaşın ilk yarısında, bazı çocuklar haritaların yön, mesafe ve yer hakkında bazı sorulara cevap verdiğini anlayacaktır. Yedi yaşındaki ortalama bir çocuk bunları yedi yaşını doldurana kadar anlar.

Yedinci yaşın ilk yarısında, bazı çocuklar nesnelerin farklı bakış açılarından gösterilebileceğini anlar ve şekilleri farklı bakış açılarından gösterebilir. Ortalama bir çocuk bu bağlantıları yedi yaşını doldurana kadar kurar. Yedinci yaşın ilk yarısında, bazı çocuklar hala basit durumlarda nesneleri veya resimleri yerleştirmek için koordinatları kullanmayı öğreniyor olacaktır. Bazı çocuklar koordinatları konumları yerleştirmek için de kullanabilecektir. Ortalama bir çocuk bunu yedi yaşına kadar yapabilir.

Geometry and Spatial Sense

In the first half of this year, the average seven-year-old will recognize and name circles, squares, triangles and rectangles in any size or orientation, including varying shapes for triangles and rectangles. In addition, some children may be able to recognize and name a variety of other shapes in any orientation (e.g., semi-circles, quadrilaterals, trapezoids, rhombi, hexagons). In the first half of the year, some seven-year-olds are still learning how to use class names to classify and sort shapes (e.g., when asked to identify “circles,” places different examples of a circle together on a mat, but does not put down other shapes such as squares and triangles).

During the first half of the year, the average seven-year-old will be able to accurately visualize two-dimensional shapes and draw them from memory, including geometric paths that represent “route maps” (e.g., can mentally represent and then draw a “train” or a line of shapes composed of a square, circle and triangle). The average child can also create shapes from verbal directions.

Throughout the year, some children will be learning how to define the term “congruent” as two shapes with the same size and shape. In addition, some children during the first half of the year will still be learning to match shapes and parts of shapes to show that they are congruent. By the end of the year, the average seven-year-old can manipulate shapes (e.g., slide, flip, turn, superimpose) to show congruency.

During the first half of the year, some seven-year-olds are still learning to identify and count the sides of two-dimensional shapes. In addition, the average child will be able to identify and count both sides and angles. By the end of the year, the average seven-year-old can independently identify shapes in terms of their defining attributes (e.g., says, “It has one, two, three sides…it is a triangle.”), but won’t see relations between or among shapes (e.g., does not recognize a square as a rectangle). A few, however, will be able to reason logically using the key attributes of shapes to see relations between shapes that have different appearances (e.g., sees a square as both a “special rectangle” — a four-sided figure containing a right angle with opposite sides equal and parallel — and a “special rhombus” — a parallelogram with all sides equal).

In the first half of the year, the average seven-year-old will be able to informally name, describe, compare and sort solids. In the second half of the year, the average child will also be able to identify and describe the faces of three-dimensional shapes as specific two-dimensional shapes (e.g., a face of a cube is a square).

Throughout the year, some children will still be learning to combine shapes to create a new shape. During the first half of the year, some will also be able to create new shapes by combining other shapes and substituting a combination of smaller shapes for a larger shape. The average child understands how to do this by the end of the year.

In the first half of the year, the average seven-year-old understands how to break apart two-dimensional shapes to make new shapes by picturing images suggested by the task or an adult (e.g., break a square into two triangles). At the same time, some children will be able to break apart shapes to form new shapes by using their own imagery. The average child is able to do this by the end of the year. In the first half of the year, the average child can also understand and predict how shapes will change when they are put together and broken apart in different sequences.

Throughout the year, some children will still be learning how to create tilings (i.e., covering a flat surface with small shapes, allowing no gaps between shapes or overlaps) with combinations of shapes.

Throughout the year, some seven-year-olds will still be figuring out how to find shapes “hidden” inside of other shapes. In the first half of the year, some children can find more complicated shapes that are “hiding” inside of other shapes. The average child can find such shapes by the end of the year.

Throughout the year, some seven-year-olds will still be learning how to understand and use words that represent physical relations or positions (e.g., “over,” “under,” “above,” “on,” “beside,” “next to,” “in front,” “behind,” “in,” “inside,” “outside,” “between,” “up,” “down,” top,” “bottom,” “front,” “back,” “near,” “far,” “left,” “right”).

During the first half of the year, the average child can recognize and point out geometric shapes and structures in the environment. At the same time, some children are still figuring out how to give and follow directions for moving in physical space and on a map. Some children may be able to make and follow maps of familiar areas. The average child can do this by the end of the year. During the first half of the year, some children will understand that maps answer questions about direction, distance and location. The average seven-year-old understands these things by the end of the year.

During the first half of the year, some seven-year-olds understand that objects can be represented from different points of view and can show shapes from different perspectives. The average child makes these connections by the end of the year. In the first half of the year, some seven-year-olds will still be learning how to use coordinates to locate objects or pictures in simple situations. Some children will also be able to use coordinates to locate positions. The average child can do this by the end of the year.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s