Tasarımla Anlama (Geriye Doğru Tasarım) Yöntemiyle Öğretim Terimler Sözlüğü

 

Geriye Doğru Tasarım  

En sonu düşünerek başlayıp bu sona doğru ilerleyerek müfredat veya ünite tasarlama yaklaşımıdır. Bu terim Understanding by Design’da (Tasarımla Anlama) Grant Wiggins ve Jay McTighe tarafından kullanılmaktadır.

Çapa

Çapa, her yetkinlik seviyesi için belli performans standartları belirlemek amacıyla kullanılan örnek bir çalışma veya performanstır. Çapalar, iyi çalışmaların somut birer örneği olarak puanlama güvenilirliğine katkıda bulunur ve öğrencilere yardımcı olur.

Değerlendirme

Değerlendirme ile çalışmanın değeri veya derecesi kastedilmektedir.

Otantik Değerlendirme  

Otantik değerlendirme önemli, gerçek zorluklara benzeyecek veya aynısı olacak şekilde tasarlanmış görevlerden ve aktivitelerden oluşmaktadır. Otantik değerlendirmede öğrencilerden bilgilerini gerçek amaçlarla, hedef kitleleriyle ve durum değişkenleriyle gerçekçi bir şekilde kullanmaları istenir. Otantik değerlendirmeler “testten” fazlasını yapmalıdır; öğrencilere bir konunun “yapılmasının” nasıl olduğunu ve bir alanda veya meslekte en önemli görülen performans zorluklarının nasıl olduğunu öğretmeleri gerekir.

 

Kıstas

Bir standart için somut gösterge görevi gören açıkça belirlenmiş gelişme noktalarıdır.

Büyük Fikir  

Tasarımla Anlamada (Wiggins and McTighe, 2005), büyük fikir müfredatın, öğretimin ve değerlendirmenin odak noktası olması gereken temel kavramlar, ilkeler, teoriler ve süreçlerdir. Büyük fikirler kalıcıdır, önemlidir ve belli bir ünitenin kapsamı dışına aktarılabilirler.

Kavram

Kavram bir sözcükle veya ifadeyle temsil edilen zihinsel bir oluşum veya kategoridir. Kavramlar hem somut nesneleri (sandalye, telefon) hem de soyut fikirleri (cesaret, anarşi) içerirler.

İçerik Standardı  

İçerik standardı “Bir öğrenci ne bilmeli, yapmalı veya anlamalı?” sorusuna cevap verir.

Müfredat

Müfredat öğretilmesi gereken şeyi temsil eder. İçeriğe ve süreç standartlarına dayalı net ve kapsamlı bir plandır.

Müfredatı Uygulama  

Müfredatı uygulama müfredattakilerin yerine getirilmesidir.

Müfredat Haritalama

Müfredat haritalama ve ağ oluşturma öğretmenlerin müfredatı, seviyeler arasındaki standartları ve öğrenme aktivitelerini öğrenmenin tüm öğrenciler için anlamlı olmasını sağlayacak şekilde bir seviye içinde düzenlemelerini gerektiren yaklaşımlardır.

Kalıcı Olarak Anlaşılacaklar  

Kalıcı olarak anlaşılacaklar sınıf ortamı dışında kalıcı değeri olan büyük fikirlere dayalı belli çıkarımlardır. Öğrencilerin konu hakkında ne anlayacaklarını net bir şekilde tanımlayan tam cümle ifadeleridir.

Temel Öğrenimler

Temel öğrenimler yaşayan bir müfredatın garantili bel kemiğidir. Temel Öğrenimler standartlara uygundur ve tüm öğrencilerin gelecek seneki eğitime hazır olabilmek için tartışılmaz olarak iyice öğrenmeleri gereken becerileri, içeriği ve kavramları ifade ederler.

Robert Marzano (2003), okullarda neyin işe yaradığını araştırırken öğrenci başarısını destekleyen beş faktör bulmuştur. Marzano istatistiksel etki büyüklüğü analizini kullanarak garantili ve canlı bir müfredatın genel öğrenci başarısını belirlemedeki en güçlü okul faktörü olduğu sonucuna varmıştır.

Marzano garantili ve yaşayan müfredatı, öğrenme fırsatı (garantili) ile öğrenme zamanının (canlı) bir birleşimi olarak tanımlamaktadır. Marzano’ya göre, öğrenciler belli seviyelerde ve belli derslerde ele alınması gereken standartları açıkça ifade eden bir müfredat okuduklarında öğrenme fırsatına sahip olmaktadırlar. Bir müfredat istenen standartların sayısı bir öğrencinin verilen süre zarfında (genellikle bir dönem, üç aylık dönem veya yıl) iyice öğrenebileceği şekilde yönetilebilir ise canlıdır.

Öğrenme Aktiviteleri  

Öğrenme aktiviteleri öğrencilerin istenen sonuçları elde etmelerini sağlayan materyaller, projeler, dersler, videolar, ödevler, sunumlar, görevler ve kelimeler gibi deneyimler ve öğretimdir.

Temel Soru

Temel soru (önemsiz veya öncü olmanın aksine) bir konunun veya müfredatın özüdür ve konuyu sorgulanmaya ve açığa çıkarmaya teşvik eder. Temel soruların tek bir cevabı yoktur, akla yatkın farklı cevapları vardır. Temel bir soru kapsamlı olabilir, sınıf seviyesine özgü olabilir veya üniteye özgü olabilir.

Temel Konular, Beceriler, Süreçler, Kavramlar

Konular, beceriler, süreçler ve kavramlar Temel Öğrenimlere açıklık kazandırır, başarı göstergelerini belirler ve biçimlendirici ve özetleyici değerlendirmelerden hangisinin seçileceğini gösterir.

Biçimlendirici değerlendirme

Biçimlendirici Değerlendirme Özetleyici Değerlendirmeye Karşı
Biçimlendirici Değerlendirme

Öğretim sürecinin bir parçasıdır.

  Özetleyici Değerlendirme

Belli bir dönemde öğrencilerin ne bilip bilmediklerini belirlemek için kullanılır.

·      Kısa sınavlar

·      Gözlemler

·      T-Tabloları, Venn Diyagramları ve diğer öğrenci öğrenimi delillerini oluşturma

·      Sınıf içi çalışmalar/ödevler

·      Yazılar & dersten çıkış biletleri

·      Öğretmenin sonraki dersi öğrencilerin ihtiyaçlarına göre planlamasına yardım eder

·     Her ikisi de değerlendirme yoludur.

·     Soru sorma stratejilerinin ele alınması gerek

·     Bir öğrenciyi etkili bir şekilde değerlendirmek için her ikisinin de kullanılması gerek

·     Öğrenciye geribildirimde bulunmak için her ikisi de kullanılabilir.

·     Sonraki ders planlamasına ışık tutar

·      Ülke çapında uygulanan sınavlar

·      İlçe çapındaki değerlendirmeler veya ara değerlendirmeler

·      Ünite sonu veya bölüm testleri

·      Dönem sonu sınavları

·      Hesap verebilirlik için kullanılan puanlar

·      SAT ve ATC gibi sınavlar

 

Bir değerlendirme, öğrenme aktiviteleri ile ilgili geribildirimler gerçekten öğretimi öğrenenlerin ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için kullanılıyorsa biçimlendiricidir.

Performans Görevi  

Performans görevinde kişi etkili bir şekilde hareket etmek için bilgisini kullanır veya bilgisini ve uzmanlığını gösteren karmaşık bir ürün ortaya koyar.

Ön Bilgi ve Beceri  

Bir görevi başarıyla yerine getirmek veya bir şeyi anlamak için gereken bilgi ve beceridir. Bunlar genellikle her şeyi anlamlı, nihai bir performansta bir araya getirmek için gereken belirli bilgiler ve becerilerdir.

Süreçler

Süreçler bir öğrencinin içerik standardını karşılarken kullandığı tüm stratejileri, kararları ve alt becerileri içermektedir.

Ürün

Bir performansın ve bu performansı ortaya çıkarak sürecin somut sonucudur. Ürün öğrencinin bilgisini ürünün öğretilen ve değerlendirilen bilgiyi ne kadar yansıttığını veya yansıtmadığını değerlendirmek için geçerlidir.

Rubrik

Performansı açıkça ifade edilen kriter seviyelerine göre değerlendiren ve öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerini sağlayan bir puanlama aracıdır. Rubrik, “Belirlenen bir sonuca yönelik anlama veya yetkinlik kazanma nasıl bir şeydir?” sorusunu cevaplar.   Ölçekler sayısal veya açıklayıcı olabilir.

Kapsam ve Sıralama  

Kapsam bir müfredatta bir süre zarfında (hafta, dönem, yıl, öğrencinin okul hayatı boyunca vb.) işlenecek içeriğin genişliğini ve derinliğini ifade eder. Sıralama da içeriğin zaman içinde öğrencilere hangi sırayla verileceğini ifade eder. İçeriği hangi sıraya göre işlediğinizi ifade eder. Öğrenimin kapsamı ve sıralaması içeriğin sunulmasını düzenler, öğrenci öğrenimini en üst seviyeye çıkarmaya destek olur ve sürekli öğrenme olanakları sunar. Belli bir kapsam ve sıralama olmaması içeriğin rastgele verilmesi ve önemli hususların öğrenilmemesi riskini taşır.

Stratejiler  

Stratejiler temel bir öğrenimin gerçekleşmesi için kullanılan prosedürler, yöntemler veya tekniklerdir.

Özetleyici Değerlendirme  

Bir değerlendirme, geribildirim verilen bir süreye kadar öğrenilenlerin özeti olarak kullanılıyorsa özetleyicidir.

http://bvsd.org/curriculum/curriculum/K5%20Curriculum%20Documents/Middle%20Level%20Curriculum%20Adopted%202009/SS-8th.pdf

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s