Lise Mezunlarında Aranan Beceriler

HIGH SCHOOL GRADUATE SKILLS

İletişim

Lise mezunları etkili okuma, yazma, konuşma ve dinleme yeteneklerini içerecek şekilde hem sözlü ve hem de sözsüz iletişim kurabilmelidir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin başkalarının bakış açılarını dikkate alma ve olumlu geribildirim verme ve alma becerilerini göstererek iletişim becerilerini grup toplantılarında yeterince uygulayabilmeleri gerekmektedir. Lise mezunları başkalarıyla etkileşim kurarken çatışmayı başarıyla yönetebilmeli, olumlu davranışlarıyla örnek olmalı ve başkalarının davranışlarını düzenleyebilmelidir.

Communication

High school graduates must be able to communicate both verbally and nonverbally, including the abilities to read, write, speak and listen effectively. In addition to this, students need to adequately apply their communication skills to group settings, demonstrating their ability to consider the perspectives of others as well as give and receive positive feedback. As high school graduates interact with others, they should be able to successfully manage conflict, model positive behavior and organize the behavior of others.

Akıl Yürütme

Yükseköğrenime ve iş hayatına geçecek olan lise mezunlarının zor kararları ve problemleri başarıyla ele almak için akıl yürütme becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Öğrenciler mantıklı akıl yürütme becerisini kullanırken çıkarımlarda bulunabilmeli, varsayımları fark edebilmeli ve içi boş akıl yürütmeleri belirleyebilmelidir. Bunun yanı sıra, öğrenciler iddiaları ve bunları desteklemek için kullanılan delilleri nasıl değerlendireceklerini bilmelidir. Öğrenciler üst düzey akıl yürütme becerilerine sahip olduklarında kendilerine sunulan her türlü aracı ve iddiayı değerlendirebileceklerdir. Öğrenciler akıl yürütmeyle yerinde iddialarla boş iddialar arasındaki farkı da ayırt edebilecekler, böylece konuşmadaki veya yazıdaki varsayımları ve taraflılığı fark edebileceklerdir.

Reasoning

Transitioning into higher education and the workforce, high school graduates must have reasoning skills to sufficiently address challenging decisions and problems. When using logical reasoning, students should be able to make inferences, recognize assumptions and identify fallacious reasoning. In addition to this, students must know how to evaluate claims and the evidence used to support them. When students have higher-level reasoning skills, they will be able to evaluate all forms of media and arguments presented to them. Through reasoning, students also will be able to discern the difference between sound arguments and fallacious arguments, allowing them to recognize assumptions and bias within speech and writing.

Öz Yönetim

Öğrenciler geliştikçe, kendi güçlü ve zayıf yanlarını fark edebiliyor olmaları gerekir. Öğrenciler görevleri tamamlarken her görevin zorluğunu belirleme ve bu görevleri tamamlamak için alternatif stratejiler uygulama yeteneğine sahip olmalıdır. Ödevler veya kariyer sorumlulukları gibi görevleri yerine getirmek için öğrencilerin zaman yönetimi, esneklik ve stres yönetimi gibi öz yönetim becerilerine ihtiyacı vardır. Öğrenciler zamanlarını yönetmeyi bildiklerinde günlük rutinlerini planlayabilirler ve günlük görevlerin her birine daha iyi hazırlanabilirler. Öğrencilerin günlük görevleri tamamlamaya çalışırken, beklenmeyen durumlara esnek bir şekilde karşılık verirken günlük aksaklıklarla baş etmeyi de bilmeleri gerekmektedir. Okul ve kariyer sorumluluklarını üstlenen lise mezunları her günün getirdiği mücadele alanlarını deneyimlerken streslerini yönetmeyi de bilmelidir.

Self-Management

As students develop, they should be able to recognize their own strengths and weaknesses. When completing tasks, students should have the ability to determine the difficulty of each task as well as implement alternative strategies to complete these tasks. In order to complete tasks such as school assignments or career responsibilities, students need self-management skills such as time management, flexibility and stress management. When students know how to manage their time, they can plan their daily routines and be better prepared for each daily task. As students attempt to complete daily tasks, they also should know how to deal with daily distractions while responding flexibly to unexpected situations. Assuming the responsibilities of school and careers, high school graduates must know how to manage their stress as they experience the challenges of each day.

Problem Çözme

İnsanlar her gün cevaplanması gereken bir soru veya tamamlanması gereken zor bir iş gibi problem çözmeyi gerektiren durumlarla karşılaşmaktadır. Lise mezunları problemleri belirleyebilmeli ve olası çözümler ileri sürebilmelidir. Öğrencilerin olası her çözümün genel uygulanabilirliğini ve etkililiğini belirlemek için daha sonra olası en iyi çözümü seçmelerini sağlayacak olan üst düzey problem çözme becerileri kullanmaları gerekecektir. Bir probleme başarıyla yaklaşma, problemi analiz etme ve çözme yeteneği gelecekteki başarıyı doğrudan etkileyebilir.

Problem Solving

Everyday people encounter situations that require problem solving such as having a question that needs to be answered or facing a difficult task that needs to be completed. High school graduates must be able to identify problems as well as propose possible solutions. Students will be required to use higher-level problem solving skills to determine the overall feasibility and effectiveness of each possible solution, allowing them to then select the best possible solution. The ability to successfully approach, analyze and solve a problem can directly impact future success.

Dil Becerileri

Gençlerin liseden etkili yazılı ve sözlü dil becerileriyle mezun olmaları beklenmektedir. Bu metin okumayı, bir hikâyenin ana temasını belirlemeyi ve bir yazının giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini ayırt etmeyi içermektedir.  Temayı ve önemli noktaları kendi sözcükleriyle yeniden ifade edebilmelidirler. Mezunlardan grup çalışmalarına ve sınıf tartışmalarına aktif olarak katılarak uygun sorular sormak ve yönergeleri takip etmek üzere iş yerine taşıyacakları sözlü becerileri geliştirmiş olmaları beklenecektir.

Language Skills

Teens are expected to graduate high school with effective written and verbal language skills. This includes reading text, identifying the central theme of a story and recognizing the introduction, body and conclusion of an essay. They should be able to restate the theme and key points in their own words. Through actively participating in group work and class discussions, graduates will be expected to have developed verbal skills to take into the workplace in order to ask appropriate questions and follow directions.

Eleştirel Düşünme Becerileri

Gençlerin lise yılları boyunca öğrendikleri eleştirel düşünme becerileri onlara üniversite yıllarında ve seçtikleri kariyerde de hizmet etmelidir. Lisede öğrencilere bağımsız olarak ve grup olarak problem çözme fırsatları verilmektedir. Gençler görevleri başarıyla tamamlamak için beyin fırtınası, fikirleri değerlendirme, araştırma ve akıl yürütme gibi becerileri kullanırlar. Mantıklı akıl yürütme ve bilgilerini yeni ortamlara ve durumlara uygulama yeteneklerini geliştirirler.

Critical Thinking Skills

The critical thinking skills that teens learn through their high school studies should serve them well in college and in their chosen careers. High school provides opportunities for students to solve problems independently and in groups. To complete assignments successfully, teens use skills such as brainstorming, evaluating ideas, research and reasoning. They develop their abilities to reason logically and apply their knowledge to new environments and situations.

İstihdam Edilebilirlik Becerileri

Lise yılları gençlere onları gelecekte daha istihdam edilebilir yapacak birçok beceri kazandırmaktadır. Okulda geliştirilen bu beceriler –okuma, matematik, topluluk önünde konuşma, yaratıcılık—gençlerin işgücünün etkili birer üyesi olmalarına yardım edecektir. Hangi alanı seçerse seçsin, etkili çalışma becerilerini ve sorumluluk duygusunu öğrendiyse lise mezununuzun başarılı olma olasılığı daha fazladır. Gençleri ödev rutinlerini planlamaya ve teslim tarihlerini kaçırmayacak şekilde yeterli zaman ayırmaya ve ödevler üzerinde gerektiği gibi düşünmeye teşvik edin.

Employability Skills

The high school years provide teens with many skills that will make them more employable in the future. The skills developed in school — reading, mathematics, public speaking, creativity — will help make them effective members of the work force. Regardless of the industry he chooses, your high school grad will be more likely to succeed if he has learned effective work habits and a sense of responsibility. Encourage your teen to plan out his homework routine and schedule enough time to meet deadlines and give proper thought to assignments.

Kişisel Yönetim Becerileri

Neredeyse her işyeri başkalarıyla iyi etkileşim kuran çalışanlardan fayda görmektedir. Gençlerinizin liseden zarafet,  diplomasi ve başkalarını dinleyebilme yeteneği gibi etkili kişisel yönetim becerileriyle mezun olmaları beklenecektir. Gençler gönüllülük faaliyetlerine katılarak ve ev işlerine yardım ederek bu becerileri geliştirebilirler. Kendi çamaşırlarını yıkamak ve dikkatli bir şekilde araç kullanmak gibi işleri yapabilmelerini sağlayın. Onlara banka hesabı açmayı, çek defteri dengesini, bir iş uygulamasını etkili bir şekilde tamamlamayı öğretin.

Personal Management Skills

Just about any work environment benefits from employees who interact well with others. Your teen will be expected to graduate high school with effective self-management skills, such as tact, diplomacy and the ability to listen to others. He can improve on these skills by doing volunteer work and participating in household duties. Ensure he can perform tasks such as doing his own laundry and driving responsibly. Teach him how to open a bank account, balance a checkbook and complete a job application effectively.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s