Buzdağı Diyagramı Öğretim Stratejisi

ICEBERG DIAGRAMS

Stratejinin Mantığı

Genellikle belli bir olayı doğuran çeşitli nedenler vardır. Bu nedenler sıklıkla “yüzeyin altındadır” ve öğrenciler bunları “görmekte” zorlanabilirler. Öğrencilerin belli olaylara neden olan çoklu faktörleri fark etmelerine yardımcı olmak için buzdağı öğretim stratejisi kullanılabilir. Buzdağı görseli öğrencilerin geçmişteki veya günümüzdeki olayları daha iyi anlamak için daha derinlemesine bakmanın önemini hatırlamalarına yardımcı olur. Öğrenciler bu stratejiyi tarihteki bir dönemi öğrenirken notlarını düzenlemek için, materyalleri gözden geçirmek için veya bir değerlendirme aracı olarak kullanabilirler.

Rationale

Typically, there are numerous underlying causes that give rise to a specific event. Often these causes rest “beneath the surface” and can be difficult for students to “see.”  The Iceberg teaching strategy can be used to help students gain awareness of the multiple factors that give rise to particular events. The visual image of the iceberg helps students remember the importance of looking deeper than what is on the surface in order to better understand events in the past or present.  This strategy can be used as a way for students to organize their notes as they learn about a period in history, as a way to review material, or as an assessment tool.

Prosedür

Birinci Aşama: Hazırlık

Öğrencilerin derste üzerinde çalıştıkları bir olay seçin. Edebiyattan, tarihten bir olay veya güncel olaylardan biri olabilir. Öğrencilerin aşina oldukları bir olay olması gerek.

Procedure

Step One: Preparation

Select an event students are exploring in class. It can be an event from literature, history or current events.  Students should already be familiar with this event.

İkinci Aşama: Buzdağını Çizmek

Öğrencilerden buzdağlarıyla ilgili bildiklerini sıralamalarını isteyin. Onlara bir buzdağı resmi gösterseniz de olur. Varmak istediğiniz ana fikir suyun üzerinde görünenin buzdağının sadece tepesi olduğudur. Daha büyük kısmı yüzeyin altındadır. Sonra, öğrencilerden bir kâğıda veya günlüklerine dağın tepesinin, su çizgisinin ve dağın yüzeyin altındaki büyük kısmının olduğu bir buzdağı çizmelerini isteyin. Çizimleri öğrencilerin buzdağının üzerine notlar alabileceği kadar büyük olmalıdır. İsterseniz, öğrencilerin kullanacağı bir buzdağı şablonu da hazırlayabilirsiniz.

Step Two: Drawing the Iceberg

Ask students to list what they know about icebergs. Or, you can show them a picture of an iceberg. The main idea you want to come out is that what you see above the water is only the tip of the iceberg. The larger foundation rests below the surface. Then, ask students to draw an iceberg on a piece of paper or in their journals, making sure that there is a tip, a water line, and a larger area below the surface. Their drawing should be large enough so that students can take notes within the iceberg.  Alternatively, you can create your own iceberg template for students to use.

Üçüncü Aşama: Buzdağının Tepesi

Öğrencilere bir olayla ilgili bildikleri tüm gerçekleri buzdağının “tepe” kısmına yazmalarını söyleyin. Şu gibi soruları yanıtlamalılar: Ne oldu? Bu durumda nasıl tercihlerde bulunuldu? Kim tarafından? Kimler etkilendi? Ne zaman oldu? Nerede oldu?

Step Three: The Tip of the Iceberg

Ask students to list everything they know about the facts of an event in the “tip” area of the iceberg.  Questions they should answer include: What happened? What choices were made in this situation? By whom? Who was affected? When did it happen? Where did it happen?

Dördüncü Aşama: Yüzeyin Altı

Öğrencilerden olaya nelerin sebep olduğunu düşünmelerini isteyin. “Bu olaya dâhil olan bireylerin veya grupların belli tercihlerini etkileyen faktörler nelerdir?” sorusuna verilecek cevaplar buzdağının dip kısmına (suyun altına) yazılmalıdır.  Bu faktörler geçmişteki olaylar (bir seçim, ekonomik bunalım, doğal afet, savaş, bir müdahale vb.) veya insan davranışının korku, otoriteye itaat, riayet veya fırsatçılık gibi yanları olabilir. Öğrencilerin birlikte beyin fırtınası yapabilmesi için bu aşama en iyi grup çalışması şeklinde yapılır.

Step Four: Beneath the Surface

Ask students to think about what caused this event. Answers to the question, “What factors influenced the particular choices made by the individuals and groups involved in this event?” should be written in the bottom part of the iceberg (under the water). Factors might include events from the past (i.e. an election, an economic depression, a natural disaster, a war, an invention, etc.) or aspects of human behavior such as fear, obedience to authority, conformity, or opportunism. This step is often best done in groups so that students can brainstorm ideas together.

Beşinci Aşama: Bilgi Alma

Günlük yazılarına ve/veya sınıf tartışmasına yön vermek için şu gibi soruları kullanabilirsiniz:

 • Buzdağını tamamlarken neler öğrendiniz?
 • Buzdağının alt kısmında sıralanan nedenlerden hangi biri veya iki tanesi sizce en önemli nedenlerdir? Neden?
 • Bu olayın neden meydana geldiğini daha iyi anlamak için başka neler bilmeniz gerek?
 • Bu olayın olmasını önlemek için ne olabilirdi?
 • Gelecekte benzer olayların meydana gelmesinin nasıl önlenebileceği hakkında ne öğrendiniz?
 • Bu buzdağındaki bilgiler günümüz dünyasını daha iyi anlamanıza nasıl yardımcı olmaktadır?

Step Five: Debrief

Prompts you might use to guide journal writing and/or class discussion include:

 • What did you learn from completing your iceberg?
 • Of the causes listed in the bottom part of the iceberg, which one or two do you think were most significant? Why?
 • What more would you need to know to better understand why this event took place?
 • What could have happened, if anything, to prevent this event from happening?
 • What have you learned about how to prevent similar events from happening in the future?
 • How does the information in this iceberg help you better understand the world we live in today?

Versiyonlar

Bir değerlendirme aracı:

Bir ünite sonu testi olarak öğrencilere işlediğiniz belli bir olayla ilgili bir buzdağı diyagramı tamamlatabilirsiniz. Öğrencilere buzdağının alt kısmına yazdıkları fikirleri açıklayan bir yazı da yazdırabilirsiniz.

Olayları karşılaştırma:

Öğrencilere sene boyunca işlediğiniz olaylarla ilgili buzdağı şablonları tamamlattırın. Belirli aralıklarla, öğrencilerden belli olaylara neden olan faktörler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları fark ederek bu şablonları karşılaştırmalarını isteyin. Bu çalışma öğrencilerin tarihi örüntüleri fark etmelerine yardım eder ve her olayı kendine özgü kılan özel bağlamı değerlendirmelerini sağlar.

Bir not alma şablonu:

Öğrencilere buzdağını derste veya ev ödevi olarak tamamlattırmak yerine, tarihi dönemi işlerken buzdağı üzerine not almalarını söyleyebilirsiniz. Hatta buzdağının bir sınıf versiyonunu sınıf duvarına asabilirsiniz. Öğrenciler yeni öğrendiklerini buzdağına ekleyebilirler.

Ağaç diyagramı:

Benzer bir strateji öğrencilerin olayları buzdağı yerine bir ağaç diyagramı kullanarak analiz etmelerine yardımcı olmaktadır. Bu versiyonda, öğrenciler olayla ilgili temel olguları (olayın adı, ne zaman ve nerede olduğu)  ağacın gövdesine yazarlar. Olaya dâhil olan farklı kişiler (seyirci kalanlar, olayı hazırlayanlar, mağdurlar) ağaç dallarına yazılır. Öğretmenler bazen öğrencilere bir çizgi çizdirerek her kişi veya grup ile olayla ilgili olarak yaptıkları bir tercih arasında bağlantı kurdururlar. Son olarak, olayın nedenleri “kök” kısmında sıralanır.

Güncel olaylar:

Buzdağı stratejisini öğrencilerin güncel olayları incelemeleri için kullanın. Bir gazete haberi getirmelerini söyleyin. Öğrenciler küçük gruplar halinde çalışıp olayla ilgili detayları ve olaya neden olan şeyler hakkındaki fikirlerini yazarak bu olayla ilgili bir buzdağı diyagramı yapabilirler. Son olarak, öğrenciler buzdağı diyagramlarını tüm sınıfa sunabilirler.

Variations

An evaluation tool: 

As a final test for a unit, you could have students complete iceberg diagrams for a particular event you have studied. You might have students write a companion essay explaining the ideas they included in the bottom part of the iceberg.

Comparing events:

Have students complete iceberg templates for events you study throughout the year. Periodically, ask students to compare these templates, recognizing similarities and differences among the factors that give rise to particular events. This exercise can help students notice historical patterns, while also appreciating the particular context that makes each event unique.

A note-taking template: 

Rather than have students complete their iceberg as one class lesson or homework assignment, you can have students complete their iceberg as you study a period in history. You can even post a class-version of the iceberg on the classroom wall. As students learn new information, they can add it to the iceberg.

Tree diagram: A similar strategy helps students analyze events by using a diagram of a tree instead of an iceberg. In this variation, students record basic facts about the event in the trunk of the tree (name of event, when it happened, where). The different people involved in the event (bystanders, perpetrators, victims) are listed in the branches of the tree. Sometimes teachers have students draw a line connecting each person or group to a choice he/she/they made related to this event.  Finally, the causes of the event are listed in the “roots” section.

Current events: Use the iceberg strategy as a way to help students explore current events. Have them bring in a story from the newspaper. Working in small groups, students can complete an iceberg diagram for this event – recording details about what happened and then ideas about what they think caused the event.  Finally, students can present their iceberg diagram to the larger class. 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s