Öğrenme Nasıl Gerçekleşir?

 

Öğrenme Öğretimin Bir Çıktısı Olmak Durumunda Değildir

Bilişsel araştırmalar akademik olarak yetenekli olanlar dâhil birçok öğrencinin iyi öğretim olarak kabul edilen öğretimle bile sandığımızdan daha az anladıklarını ortaya koymaktadır.  Şüphesiz, bir sınava giren öğrenciler kendilerine anlatılanları veya okuduklarını genellikle belirleyebilirler; dikkatle incelendiğinde ise, öğrencilerin anladıklarının sınırlı veya tamamen yanlış değilse bile, çarpıtılmış olduğu görülmektedir. Bu bulgu eğitim hedeflerini belirlerken cimri olmanın önemli olduğunu ileri sürmektedir: Okullar sunulan bilgilerin miktarından ziyade anlamanın niteliğine odaklanabilmek için üzerinde durulacak en önemli kavramları ve becerileri seçmelidir.

Learning Is Not Necessarily an Outcome of Teaching

Cognitive research is revealing that even with what is taken to be good instruction, many students, including academically talented ones, understand less than we think they do. With determination, students taking an examination are commonly able to identify what they have been told or what they have read; careful probing, however, often shows that their understanding is limited or distorted, if not altogether wrong. This finding suggests that parsimony is essential in setting out educational goals: Schools should pick the most important concepts and skills to emphasize so that they can concentrate on the quality of understanding rather than on the quantity of information presented.

Öğrencilerin Öğrenimleri Mevcut Fikirlerinden Etkilenir

İnsanlar öğretmenler veya kitaplar ne anlatırsa anlatsın kendi anlamlarını oluşturmak zorundadır. Bir insan bunu çoğunlukla yeni bilgileri ve kavramları zaten düşündüğü şeye bağlayarak yapar. Bir öğrencinin dünya hakkında ne düşündüğüyle birden fazla bağlantısı olmayan kavramlar – insan düşüncesinin temel birimleri- genellikle hatırlanmaz veya faydalı olmaz. Kavramlar en iyi farklı bağlamlarda karşımıza çıktığında ve farklı şekillerde ifade edildiğinde öğrenilir çünkü böylece kavramların bir öğrencinin bilgi sistemine yerleşmesi için daha çok fırsat doğmuş olur.

What Students Learn Is Influenced by Their Existing Ideas

People have to construct their own meaning regardless of how clearly teachers or books tell them things. Mostly, a person does this by connecting new information and concepts to what he or she already believes. Concepts—the essential units of human thought—that do not have multiple links with how a student thinks about the world are not likely to be remembered or useful. Concepts are learned best when they are encountered in a variety of contexts and expressed in a variety of ways, for that ensures that there are more opportunities for them to become imbedded in a student’s knowledge system.

Ancak etkili öğrenme çoğu zaman sadece yeni fikirlerle eski fikirler arasında çoklu bağlantılar kurmaktan fazlasını gerektirir, bazen insanların düşüncelerini radikal bir biçimde yeniden yapılandırmalarını gerektirir. Yani, öğrenenlerin yeni bir fikri benimsemek için zaten bildikleri şeyler arasındaki bağlantıları değiştirmeleri veya dünyaya dair bazı uzun süreli inanışlarını terk etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler okula karşılaşabilecekleri neredeyse her konu hakkındaki bazıları doğru olan ve bazıları doğru olmayan kendi fikirleriyle gelirler. Sezgileri ve yanlış fikirleri görmezden gelinirse veya düşünmeden reddedilirse, öğretmenlerin istediği test cevaplarını verebilseler bile uzun vadede muhtemelen öğrencilerin ilk fikirleri kazanacaktır.

But effective learning often requires more than just making multiple connections of new ideas to old ones; it sometimes requires that people restructure their thinking radically. That is, to incorporate some new idea, learners must change the connections among the things they already know, or even discard some long-held beliefs about the world. Students come to school with their own ideas, some correct and some not, about almost every topic they are likely to encounter. If their intuition and misconceptions are ignored or dismissed out of hand, their original beliefs are likely to win out in the long run, even though they may give the test answers their teachers want.

Öğrenmede Genellikle Somuttan Soyuta Doğru Bir İlerleme Vardır

Gençler en kolay somut ve duyularıyla –görsel, işitsel, dokunsal ve kinestetik- doğrudan erişebilecekleri şeyleri öğrenirler. Deneyim kazandıkça soyut kavramları anlama, sembolleri kullanma, mantıklı akıl yürütme ve genelleme yetenekleri gelişir. Bu beceriler yavaş yavaş gelişir, bununla birlikte çoğu insanın yeni fikirlerin somut örneklerine bağlı kalması ömür boyu sürer. Somut deneyimler öğrenmede en çok bazı ilgili kavramsal yapılar bağlamında ortaya çıktıklarında etkili olmaktadır. Birçok öğrencinin soyutlamaları kavramada zorlanması çoğu zaman anlamadıkları teknik terimleri hatırlama ve ezbere söyleme yetenekleriyle maskelenmektedir.  Bunun neticesinde, öğretmenler – anaokulundan üniversiteye kadar- bazen öğrencilerinin soyutlamalarla baş etme yeteneklerini olduğundan fazla görmekte ve öğrencilerinin doğru kelime kullanımını anladıklarının delili olarak kabul etmektedirler.

Progression in Learning Is Usually From the Concrete to the Abstract

Young people can learn most readily about things that are tangible and directly accessible to their senses—visual, auditory, tactile, and kinesthetic. With experience, they grow in their ability to understand abstract concepts, manipulate symbols, reason logically, and generalize. These skills develop slowly, however, and the dependence of most people on concrete examples of new ideas persists throughout life. Concrete experiences are most effective in learning when they occur in the context of some relevant conceptual structure. The difficulties many students have in grasping abstractions are often masked by their ability to remember and recite technical terms that they do not understand. As a result, teachers—from kindergarten through college—sometimes overestimate the ability of their students to handle abstractions, and they take the students’ use of the right words as evidence of understanding.

İnsanlar Sadece Yapmayı Denedikleri Şeyleri İyi Yapmayı Öğrenirler

Öğrencilerden fikirleri yeni durumlarda uygulamaları bekleniyorsa, fikirleri yeni durumlarda uygulama alıştırması yapmaları gerekmektedir. Sadece tahmin edilebilir egzersizlerin veya gerçekçi olmayan problemlerin cevaplarını hesaplama alıştırması yaparlarsa, tüm öğrenecekleri bundan ibaret olur. Benzer şekilde, öğrenciler eleştirel düşünmeyi, bilgiyi analiz etmeyi, bilimsel fikirleri aktarmayı, mantıklı argümanlar üretmeyi, bir takımın parçası olarak çalışmayı ve istenen diğer becerileri bunları farklı bağlamlarda defalarca uygulamalarına izin verilmeden ve buna teşvik edilmeden öğrenemezler.

People Learn to Do Well Only What They Practice Doing

If students are expected to apply ideas in novel situations, then they must practice applying them in novel situations. If they practice only calculating answers to predictable exercises or unrealistic problems, then that is all they are likely to learn. Similarly, students cannot learn to think critically, analyze information, communicate scientific ideas, make logical arguments, work as part of a team, and acquire other desirable skills unless they are permitted and encouraged to do those things over and over in many contexts.

Etkili Öğrenci Öğrenimi Geribildirim Gerektirir

Görevlerin öğrenciler tarafından –manüel veya entelektüel olarak- sadece tekrar edilmesi beceri gelişimini veya daha keskin sezgileri sağlayamayacaktır. Öğrenme çoğu zaman en iyi öğrenciler fikirlerini ifade etme ve akranlarından geribildirim alma fırsatına sahip oldukları zaman gerçekleşir. Ancak geribildirimin öğrenenlere en faydalı hali sadece doğru cevapların verilmesinden fazlasını içerdiği halidir.  Geribildirimin analitik, fikir verici olması ve öğrencilerin geribildirimle ilgilendiği bir anda sunulması gerekir. Sonra da öğrencilere aldıkları geribildirim üzerine düşünebilecekleri, gerekli düzenlemeleri yapabilecekleri ve yeniden deneyebilecekleri bir süre verilmelidir – bu gereklilik çoğu sınavda göz ardı edilmektedir- özellikle de final sınavlarında.

Effective Learning by Students Requires Feedback

The mere repetition of tasks by students—whether manual or intellectual—is unlikely to lead to improved skills or keener insights. Learning often takes place best when students have opportunities to express ideas and get feedback from their peers. But for feedback to be most helpful to learners, it must consist of more than the provision of correct answers. Feedback ought to be analytical, to be suggestive, and to come at a time when students are interested in it. And then there must be time for students to reflect on the feedback they receive, to make adjustments and to try again—a requirement that is neglected, by most examinations—especially finals.

Beklentiler Performansı Etkiler

Öğrenciler kendilerine dair neyi öğrenebilecekleri ve öğrenemeyecekleri yönündeki beklentilere karşılık verirler. Denklemleri çözmek, bisiklet sürmek gibi herhangi bir şeyi öğrenebileceklerini düşünüyorlarsa, genellikle ilerleme kaydederler. Ancak kendilerine yeterince güvenmedikleri zaman öğrenme ellerinden kayar gider. Öğrenciler başarılı öğrenme deneyimleri yaşadıkça kendilerine olan güven artar, tıpkı başarısız oldukça kendilerine duydukları güvenin azalması gibi. Bu nedenle, öğretmenlerin öğrencilere zorlayıcı ama başarılabilir öğrenme görevleri vermeleri ve başarılı olmalarına yardım etmeleri gerekmektedir.

Expectations Affect Performance

Students respond to their own expectations of what they can and cannot learn. If they believe they are able to learn something, whether solving equations or riding a bicycle, they usually make headway. But when they lack confidence, learning eludes them. Students grow in self-confidence as they experience success in learning, just as they lose confidence in the face of repeated failure. Thus, teachers need to provide students with challenging but attainable learning tasks and help them succeed.

http://www.project2061.org/publications/sfaa/online/chap13.htm

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s