Öğrencilerin Geliştirmesi Gereken Yaşam ve Kariyer Becerileri

Günümüzün yaşam ve çalışma koşulları düşünce becerileri ve içerik bilgisinden çok daha fazlasını gerektirmektedir. Küresel bir rekabetin yaşandığı bilgi çağında, karmaşık yaşam ve iş ortamlarını idare edebilmek için öğrencilerin aşağıdakiler gibi yaşam ve kariyer becerileri geliştirmelerini gerektirmektedir:

Today’s life and work environments require far more than thinking skills and content knowledge. The ability to navigate the complex life and work environments in the globally competitive information age requires students to pay rigorous attention to developing adequate life and career skills.

ESNEKLİK VE UYUMLULUK

Değişime Uyum Sağlama

Farklı görevlere, iş sorumluluklarına, programlara ve bağlamlara uyum sağlamak

Belirsizlik ve değişen öncelikler ortamında etkili çalışmak

Esnek Olma

Geribildirimleri etkili bir biçimde değerlendirmek

Övgü, başarısızlık ve eleştiriyle olumlu bir tutum içinde baş etmek

Özellikle çok kültürlü ortamlarda işe yarar çözümlere ulaşmak için farklı görüşleri ve düşünceleri anlamak, tartışmak ve dengelemek

FLEXIBILITY AND ADAPTABILITY

Adapt to Change

Adapt to varied roles, jobs responsibilities, schedules and context

Work effectively in a climate of ambiguity and changing priorities

Be Flexible

Incorporate feedback effectively

Deal positively with praise, setbacks and criticism

Understand, negotiate and balance diverse views and beliefs to reach workable solutions, particularly in multi-cultural environments

İNSİYATİF VE KENDİNİ YÖNLENDİRME

Hedefleri ve Zamanı Yönetme

Somut ve soyut başarı kriterleriyle hedefler belirlemek

Taktiksel (kısa vadeli) ve stratejik (uzun vadeli) hedefleri dengelemek

Zamanı etkin kullanmak ve iş yükünü etkin bir biçimde yönetmek

Bağımsız Çalışma

İşleri doğrudan gözetim olmaksızın izlemek, belirlemek, öncelik sırasına koymak ve tamamlamak

Kendini Yönlendiren Öğrenenler Olma

Uzmanlık kazanmak için kişinin kendi öğrenimini ve olanaklarını araştırması ve attırması için temel becerilerin ve/veya öğretim programının ötesine gitmek

Beceri seviyelerini profesyonel seviyeye çıkarmak için insiyatif almak

Öğrenimi yaşam boyu bir süreç olarak görmek

Geçmişteki deneyimleri eleştirel bakışla düşünüp geleceğe ışık tutmak

INITIATIVE AND SELF-DIRECTION

Manage Goals and Time

Set goals with tangible and intangible success criteria

Balance tactical (short-term) and strategic (long-term) goals

Utilize time and manage workload efficiently

Work Independently

Monitor, define, prioritize and complete tasks without direct oversight

Be Self-directed Learners

Go beyond basic mastery of skills and/or curriculum to explore and expand one’s own learning and opportunities to gain expertise

Demonstrate initiative to advance skill levels towards a professional level

Demonstrate commitment to learning as a lifelong process

Reflect critically on past experiences in order to inform future progress

SOSYAL VE KÜLTÜRLER ARASI BECERİLER

Başkalarıyla Etkili Etkileşim Kurma

Ne zaman dinleyeceğini ve ne zaman konuşacağını bilmek

Saygılı ve profesyonelce davranmak

Farklı Takımlarda Etkili Çalışma

Kültürel farklılıklara saygı gösterme ve farklı sosyal ve kültürel geçmişleri olan insanlarla birlikte etkili çalışmak

Farklı fikirlere ve değerlere karşı açık fikirli olmak

Yeni fikirler üretmek ve hem yeniliği hem de iş kalitesini arttırmak için sosyal ve kültürel farklılıkları desteklemek

SOCIAL AND CROSS-CULTURAL SKILLS

Interact Effectively with Others

Know when it is appropriate to listen and when to speak

Conduct themselves in a respectable, professional manner

Work Effectively in Diverse Teams

Respect cultural differences and work effectively with people from a range of social and cultural backgrounds

Respond open-mindedly to different ideas and values

Leverage social and cultural differences to create new ideas and increase both innovation and quality of work

ÜRETKENLİK VE HESAP VEREBİLİRLİK

Proje Yönetme

Engeller ve baskılar karşısında bile hedefler belirlemek ve hedefleri gerçekleştirmek

İstenen sonucu elde etmek için işleri öncelik sırasına koymak, planlamak ve yönetmek

Sonuç Üretmek

Yüksek kaliteli ürünler üretmekle ilgili aşağıdakileri içeren niteliklere sahip olmak:

 • Olumlu ve ahlaklı çalışma
 • Zamanı ve projeleri etkili yönetme
 • Çoklu-görev
 • Aktif olarak katılma, güvenilir ve dakik olma
 • Kendini profesyonel bir biçimde ve uygun bir tavırla takdim etme
 • Takımlarla etkili bir biçimde birlikte çalışma ve işbirliği yapma
 • Takım çeşitliliğine saygı gösterme ve değer verme
 • Sonuçları açıklayabilme

PRODUCTIVITY AND ACCOUNTABILITY

Manage Projects

Set and meet goals, even in the face of obstacles and competing pressure

Prioritize, plan and manage work to achieve the intended result

Produce Results

Demonstrate additional attributes associated with producing high quality products including the abilities to:

 • Work positively and ethically
 • Manage time and projects effectively
 • Multi-task
 • Participate actively, as well as be reliable and punctual
 • Present oneself professionally and with proper etiquette
 • Collaborate and cooperate effectively with teams
 • Respect and appreciate team diversity
 • Be accountable for results

LİDERLİK VE SORUMLULUK

Başkalarına Rehberlik ve Öncülük Etme

Başkalarını etkilemek ve bir hedefe yönlendirmek için kişilerarası becerileri ve problem çözme becerilerini kullanmak

Ortak bir hedefe ulaşmak için başkalarının güçlü yanlarını desteklemek

Başkalarını örneklerle ve bencillik yapmadan elinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik etmek

Etki ve güç kullanırken doğru ve etik davranışlar sergilemek

Başkalarına Karşı Sorumlu Olma

Toplumun çıkarlarını düşünerek sorumlu hareket etmek

LEADERSHIP AND RESPONSIBILITY

Guide and Lead Others

Use interpersonal and problem-solving skills to influence and guide others toward a goal

Leverage strengths of others to accomplish a common goal

Inspire others to reach their very best via example and selflessnes

Demonstrate integrity and ethical behavior in using influence and power

Be Responsible to Others

Act responsibly with the interests of the larger community in mind

 

http://www.p21.org/about-us/p21-framework/266-life-and-career-skills

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s