Herkes için Öğrenme

Herkes için Öğrenmenin Vizyonu ve Amacı, K-12

Bu rehber kaynakta öğrenci öğrenimini hem ilköğretim hem de ortaöğretim seviyesinde geliştirmek için tasarlanmış entegre bir değerlendirme ve öğretim süreci tanımlanmaktadır. Bu süreç Anaokulundan 12. Sınıf öğretmenlerine kadar tüm eğitimcilerin çok başarılılardan desteğe ihtiyacı olanlara ve alternatif öğrenme beklentileri veya alternatif dersler içeren özel eğitim programlarına tabi olanlara kadar tüm öğrenciler için faydalı olacak bir öğretim planlamalarına ve vermelerine yardımcı olabilir.

The Vision and Purpose of Learning for All, K–12

This resource guide outlines an integrated process of assessment and instruction designed to improve student learning at both the elementary and secondary levels. Educators from Kindergarten through Grade 12 can use this process to help plan and deliver instruction that benefits all students, from high achievers to those who need additional support and those who have special education programs that include alternative learning expectations or alternative courses.

Ortak Düşüncelerimiz  

 • Bütün öğrenciler başarılı olabilir.
 • Her öğrencinin kendi öğrenme yolu farklıdır.
 • Başarılı öğretim uygulamaları delil tabanlı araştırmalara dayalıdır ve deneyimlerle desteklenir.
 • Evrensel tasarım ve farklılaştırılmış öğretim herhangi bir öğrenci grubunun öğrenme veya verimlilik ihtiyaçlarını karşılamanın etkili ve birbiriyle bağlantılı yollarıdır.
 • Sınıf öğretmenleri bir öğrencinin okuryazarlık ve matematiksel gelişiminde kilit rol oynayan eğitimcilerdir.
 • Sınıf öğretmenlerinin tüm öğrencileri destekleyen bir öğrenme ortamı oluşturmak için tüm topluluğun desteğine ihtiyacı vardır.
 • Adalet aynılık değildir.

Herkes için Öğrenme, K-12 2000 yılından beri yapılan eğitim araştırmalarının en önemli bulgularından birine dayalı eğitim yaklaşımlarını tanımlamaktadır – tüm öğrenciler öğretim, kaynaklar ve öğrenme ortamı kendi güçlü yanlarına, ilgilerine, ihtiyaçlarına ve hazırbulunuşluk seviyelerine uygun olduğu zaman en iyi öğrenirler. Bu rehber öğretmenlerin ve/veya eğitimci takımlarının tüm öğrencilerin en iyi şekilde öğrenebilmelerini sağlayan değerlendirmeyi ve öğretimi nasıl planlayacaklarına odaklanmaktadır.  Bu süreçte üç unsur son derece önemlidir – kişiye özel hale getirme, doğruluk ve mesleki öğrenme.

Kişiye özel hale getirme – Öğreneni merkeze koyan eğitim, öğrencilerin belirli öğrenme ve motivasyon ihtiyaçlarına uygun değerlendirme ve öğretim.

Doğruluk – Her bir öğrencinin hazırbulunuşluk seviyesine ve öğrenme ihtiyaçlarına uygun öğretim sunmak için “öğrenmek için değerlendirmeyi” günlük olarak delile dayalı öğretimle birleştiren bir sistem.

Mesleki öğrenme – Yeni öğretim uygulaması kavramlarını öğrenci öğrenimini değerlendirirken kullanmaları için her eğitimci için odaklı, sürekli öğrenme.

Başarı Açıklarını Anlamak  

Başarı açığı terimi genellikle öğrenci grupları arasındaki başarı farkını ifade etmektedir. Başarı farkları cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, özel eğitim ihtiyaçları, dil yeterliliği veya belli bir sınıf seviyesinin sonuna kadar alınan kredi sayısı gibi çeşitli faktörlere göre ölçülebilir.

Etkili Yaklaşımlar  

 • Öğrenme için Evrensel Tasarım (ÖET),
 • Farklılaştırılmış öğretim ve
 • Kademeli önleme ve müdahale yaklaşımı

Birlikte kullanıldıklarında farklılaştırılmış öğretim ve ÖET eğitimcilerin tüm öğrencilerin güçlü yanlarına ve ihtiyaçlarına etkili bir şekilde karşılık vermelerini sağlamaktadır. ÖET öğretmenlere çeşitli bir öğrenci grubu için öğretim planlamak ve öğrenme ortamlarını tasarlamak için çeşitli ilkeler sunarken, farklılaştırılmış öğretim belirli becerileri ve zorlukları ele almalarını sağlamaktadır (Raynal & Rieunier, 1998).

Sürekli önleme ve müdahaleye yönelik kademeli yaklaşım ise ÖET ve farklılaştırılmış öğretim ilkelerini içermekte, belli alanlarda zorlanan öğrencileri erken tespit etmeye yönelik sistematik bir yöntem önermekte ve öğrencilerin gelişimini sürekli izleyerek bu öğrencilerin ihtiyaç duydukları doğru desteği vermektedir. Bu yaklaşımların hepsi öğrenci başarısını arttırmaya yardımcı olmaktadır çünkü öğretimde daha kişiye özel ve doğruluk odaklı yaklaşımlardır. Bu yaklaşımların başarısı eğitimcilerin öğrencilerin güçlü yanlarını ve ihtiyaçlarını, ne tür öğrenenler olduklarını, belirli bir zamanda verilen bir konuyu öğrenmeye ne kadar hazır olduklarını ve ilgilerini çekecek ve onları düşünmeye sevk edecek öğrenme görevi türlerini net olarak anlamalarına bağlıdır.

Our Shared Beliefs

 • All students can succeed.
 • Each student has his or her own unique patterns of learning.
 • Successful instructional practices are founded on evidence-based research, tempered by experience.
 • Universal design and differentiated instruction are effective and interconnected means of meeting the learning or productivity needs of any group of students.
 • Classroom teachers are the key educators for a student’s literacy and numeracy development.
 • Classroom teachers need the support of the larger community to create a learning environment that supports all students.
 • Fairness is not sameness.

Learning for All, K–12 describes educational approaches that are based on one of the most important findings of educational research since 2000 – namely, that all students learn best when instruction, resources, and the learning environment are well suited to their particular strengths, interests, needs, and stage of readiness. This guide focuses on ways in which teachers and/or teams of educators can plan and provide the kind of assessment and instruction that enables all students to learn best. Three elements – personalization, precision, and professional learning – are critical to the process.

Personalization – Education that puts the learner at the centre, providing assessment and instruction that are tailored to students’ particular learning and motivational needs.

Precision – A system that links “assessment for learning” to evidence-informed instruction on a daily basis, in the service of providing instruction that is precise to the level of readiness and the learning needs of the individual student.

Professional learning – Focused, ongoing learning for every educator “in context”, to link new conceptions of instructional practice with assessment of student learning.

Understanding Achievement Gaps

The term achievement gap commonly refers to the disparity in achievement between groups of students. Gaps in achievement can be measured in terms of various factors, such as gender, socio-economic status, special education needs, language proficiency, or number of credits accumulated by the end of a particular grade.

Effective Approaches

 • Universal Design for Learning (UDL),
 • Differentiated instruction, and
 • The tiered approach to prevention and intervention.

Used in combination, UDL and differentiated instruction enable educators to respond effectively to the strengths and needs of all students. UDL provides teachers with broad principles for planning instruction and designing learning environments for a diverse group of students, whereas differentiated instruction allows them to address specific skills and difficulties (Raynal & Rieunier, 1998).

The tiered approach to ongoing prevention and intervention embodies principles of UDL and differentiated instruction, offers a systematic method for the early identification of students who are experiencing particular difficulties, and, through ongoing monitoring of their progress, provides the precise level of support those students need. All these approaches help improve student achievement because they rely on greater personalization and precision in instruction. Their success depends on educators’ clear understanding of their students’ strengths and needs, the types of learners they are, their readiness to learn in a given subject at a given time, and the kinds of learning tasks that are likely to engage their interest and stimulate their thinking.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s