Etkili Öğretmenlerin Özellikleri

Öğretmenler kendilerini öğrencilere ve öğrencilerin öğrenimine adamıştır

Etkili öğretmenler tüm öğrencilerin öğrenebilir olduğu düşüncesiyle bilgiyi bütün öğrenciler için erişilebilir hale getirmeye kendilerini adamışlardır. Bu yüzden, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları kabul ederek öğrencilerine eşit davranırlar. Ayrıca, gözleme ve öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri, becerileri, bilgileri, ailevi koşulları ve akran ilişkileri hakkındaki bilgilerine dayanarak uygulamalarını bu bireysel farklılıklara göre ayarlarlar.

Teachers are committed to students and their learning

Effective teachers are dedicated to making knowledge accessible to all students based on their belief that all students can learn. Thus, they treat their learners equitably by acknowledging individual differences among students. Moreover, they adjust their practice according to these individual differences based on observation and knowledge of their students’ interests, abilities, skills, knowledge, family circumstances, and peer relationships.

Başarılı öğretmenler öğrencilerin nasıl geliştiğini ve öğrendiğini anlar. Bu nedenle, bu eğitimciler uygulamalarında en geçerli biliş ve zekâ teorilerine yer verirler. Bunun yanı sıra, bağlamın ve kültürün davranış üzerindeki etkisinin farkındadırlar. Bu genel koşullar altında, öğretmenler öğrencilerin bilişsel kapasitesini ve öğrenmeye olan saygılarını geliştirirler. Eşit derecede önemli olarak, öğrencilerin kendilerine duydukları saygıyı, motivasyonunu, karakterini, vatandaşlık sorumluluğunu ve bireysel, kültürel, dinsel ve ırksal farklılıklara duydukları saygıyı desteklerler.

Accomplished teachers understand how students develop and learn. Therefore, these educators incorporate the prevailing theories of cognition and intelligence in their practice. In addition, they are aware of the influence of context and culture on behavior. Under these general circumstances, teachers develop students’ cognitive capacity and their respect for learning. Equally important, they foster students’ self-esteem, motivation, character, civic responsibility, and their respect for individual, cultural, religious, and racial differences.

Öğretmenler öğrettikleri dersleri bilirler ve gereken pedagojik bilgiye sahiptirler

Başarılı öğretmenler öğrettikleri ders(ler)i tam olarak anlarlar ve kendi alanlarında bilginin nasıl oluşturulduğunu, düzenlendiğini, diğer disiplinlere nasıl bağlantısı olduğunu ve gerçek durumlarda nasıl uygulandığını değerlendirirler. Kültürümüzün ortak değerlerini içtenlikle temsil edip disiplin bilgisinin önemini yüceltirken, bir yandan da öğrencilerinin eleştirel ve analitik kapasitelerini geliştirirler.

Teachers know the subjects they teach and have the necessary pedagogical knowledge

Accomplished teachers have a thorough understanding of the subject(s) they teach and appreciate how knowledge in their subject is created, organized, linked to other disciplines, and applied to real-world settings. While faithfully representing the collective wisdom of our culture and upholding the value of disciplinary knowledge, they also develop the critical and analytical capacities of their students.

Etkili öğretmenler konuyu öğrencilere aktarmak ve anlatmak için kullanılan pedagojik bilgiyi iyice öğrenirler. Öğrencilerin her konuya dair genellikle sahip oldukları kavram yanılgılarını ve arka plan bilgisini bilirler ve bu konuda kendilerine yardımcı olabilecek stratejileri ve öğretim materyallerini de bilirler.

Bunun yanı sıra, sınıfta doğabilecek olası zorlukları anlarlar ve çözerler ve uygulamalarını buna göre şekillendirirler. Öğretim repertuvarları öğretmenlerin genel olarak bilgiye ve özel olarak öğrettikleri derslere yönelik çoklu yollar oluşturmalarını sağlar.

Effective teachers master pedagogical knowledge used to convey and reveal subject matter to students. They are aware of the preconceptions and background knowledge that students typically bring to each subject and of strategies and instructional materials that can be of assistance.

In addition, they understand and solve the possible difficulties likely to arise in the classroom and modify their practice accordingly. Their instructional repertoire allows them to create multiple paths to knowledge, in general, and to the subjects they teach, in particular.

Öğretmenler öğrencilerin öğrenimlerini yönetmekle ve izlemekle sorumludur

Başarılı öğretmenler öğretim ortamlarını, materyallerini ve stratejilerini öğrencilerinin ilgisini çekecek ve sürdürecek şekilde ve zamanı en etkili biçimde kullanabilecek şekilde oluşturur, zenginleştirir, korur ve değiştirirler. Öğrencilerin ve yetişkinlerin öğretimlerine yardım etmelerini ve uygulamalarını meslektaşlarının bilgisine ve uzmanlığına danışarak geliştirmeye çalışırlar.

Teachers are responsible for managing and monitoring student learning

Accomplished teachers create, enrich, maintain, and alter instructional settings, materials, and strategies to capture and sustain the interest of their students and to make the most effective use of time. They also strive to engage students and adults in assisting their teaching as well as to enhance their practice with their colleagues’ knowledge and expertise.

Etkili öğretmenler çok çeşitli özgün öğretim tekniklerine hâkimdir ve bunları uygun şekilde kullanırlar.  Hem öğrencileri hem de öğrenme ortamını etkin olarak yönetirler. Böylece, öğretim de okulun öğrencilere yönelik hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde düzenlenir ve uygulanır. Eğitimciler öğrenciler arasındaki ve öğrencilerle öğretmenler arasındaki sosyal etkileşim kurallarını belirleyebilmektedir. Dahası, öğrencileri nasıl öğrenmeye motive edeceklerini ve geçici başarısızlıklarla karşılaştıklarında bile öğrencilerin ilgisini kaybetmemesini nasıl sağlayacaklarını bilirler.

Effective teachers command a wide range of generic instructional techniques and use them appropriately. They manage efficiently both the students and the learning environment. Thus, instruction is organized and implemented to allow the schools’ goals for students to be met. Educators are able to set the norms for social interaction among students and between students and teachers. Moreover, they understand how to motivate students to learn and how to maintain their interest even when facing temporary failure.

Başarılı öğretmenler bütün sınıfın olduğu kadar öğrencilerin gelişimini bireysel olarak da değerlendirebilirler. Öğrenci gelişimini ve anlayışını ölçmek için birçok yöntem kullanırlar ve öğrenci performansını velilere net olarak açıklayabilirler.

Accomplished teachers can assess the progress of individual students as well as that of the class as a whole. They employ multiple methods for measuring student growth and understanding and can clearly explain student performance to parents.

Öğretmenler uygulamaları hakkında sistematik düşünürler ve deneyimlerinden ders alırlar

Etkili öğretmenler öğrencilere aşılamak istedikleri özellikleri – meraklılık, hoşgörü, dürüstlük, adil olmak, çeşitliliğe saygılı olmak ve kültürel farklılıklara değer vermek- taşıyan örnek eğitimli insanlardır.

Zihinsel gelişimin önkoşullarını taşıyarak da örnek olurlar- akıl yürütme ve farklı bakış açıları alabilme, yaratıcı olma ve risk alma ve deneysel ve problem çözme odaklı olma.

Başarılı öğretmenler sağlam uygulamalar hakkında ilkeli kararlar vermek için insan gelişimi, konu ve öğretim hakkındaki bilgilerinden ve öğrencileri anlamalarından yararlanırlar. Kararları sadece literatüre değil, aynı zamanda deneyimlerine de dayalıdır. Öğrencilerde teşvik etmeye çalıştıkları yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemişlerdir.

Öğretimlerini geliştirmeye çalışan nitelikli öğretmenler uygulamalarını eleştirel gözle incelerler, repertuvarlarını geliştirmeye, bilgilerini derinleştirmeye, kararlarını netleştirmeye ve öğretimlerini yeni bulgulara, fikirlere ve teorilere uyarlamaya çalışırlar.

Teachers think systematically about their practiceand learn from experience

Effective teachers are models of educated persons, exemplifying the virtues they seek to inspire in students–curiosity, tolerance, honesty, fairness, respect for diversity, and appreciation of cultural differences.

They also exemplify the capacities that are prerequisites for intellectual growth–the ability to reason and take multiple perspectives, to be creative and take risks, and to adopt an experimental and problem-solving orientation.

Accomplished teachers draw on their knowledge of human development, subject matter and instruction, and their understanding of their students to make principled judgments about sound practice. Their decisions are grounded not only in the literature, but also in their experience. They engage in lifelong learning that they seek to encourage in their students.

Striving to strengthen their teaching, quality teachers critically examine their practice, seek to expand their repertoire, deepen their knowledge, sharpen their judgment, and adapt their teaching to new findings, ideas, and theories.

Öğretmenler öğrenme topluluklarının üyeleridir

Örnek öğretmenler öğretim politikası, program geliştirme ve çalışan gelişimi konularında başka profesyonellerle birlikte çalışarak okulun etkililiğine katkıda bulunurlar.

Okulun gelişimini ve okul kaynaklarının tahsis edilişini ülkenin ve bölgenin eğitim hedefleri ışığında değerlendirebilirler. Öğrencilerin yararına kullanılabilecek  toplum kaynakları hakkında bilgi sahibidirler ve gerektiğinde bu kaynakları ustalıkla kullanırlar.

Başarılı öğretmenler velileri okulun işleyişine verimli bir şekilde dâhil ederek onlarla birlikte çalışmanın yaratıcı yollarını bulurlar.

Teachers are members of learning communities

Exemplary teachers contribute to the effectiveness of the school by working collaboratively with other professionals on instructional policy, curriculum development, and staff development.

They can evaluate school progress and the allocation of school resources in light of their understanding of state and local educational objectives. They are knowledgeable about  community resources that can be engaged for their students’ benefit, and are skilled at employing such resources as needed.

Accomplished teachers find ways to work collaboratively and creatively with parents, engaging them productively in the proper functioning of the school.

http://www.nmlegis.gov/lcs/handouts/IAC%20120913%20Item%204%20NB%20Five%20Core%20Propositions.pdf

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s