Açık ve Kapalı Devre 5E Modeli Fen Bilgisi Ders Planı

Open and Closed Circuit 5 E Model Science Lesson Plan

HEDEFLER

BİLİŞSEL

Öğrenciler ders sonuna kadar devreyi doğru olarak tanımlayabilecekler.

Öğrenciler diyagramlar veya fiziksel materyaller verildiğinde basit bir devrenin parçalarının ismini %100 doğru söyleyebilecek ve parçaları belirleyebilecekler.

Öğrenciler akranlarıyla bir el fenerini inceledikten sonra, el fenerinin nasıl çalıştığını doğru olarak açıklayabilecekler.

OBJECTIVES

COGNITIVE

Students will be able to accurately define circuit by the end of the lesson.

Students will be able to name and identify the parts of a simple circuits when given diagrams or the physical materials with 100% accuracy.

Students will be able to correctly explain how a flashlight operates after having the opportunity to examine it with their peers.

PSİKOMOTOR

Öğrenciler bir tel, ampul ve pil ile çalışan basit bir devre oluşturabilecekler.

Öğrenciler çeşitli yapılardaki diyagramlar verildiğinde devreleri açık veya kapalı olarak %90 doğrulukla sınıflandırabilecekler.

PSYCHOMOTOR

Students will be able to construct a working simple circuit when provided with wire, a light bulb, and a battery.

Students will be able to classify circuits as open or closed when presented with diagrams of various setups with 90% accuracy.

DUYUŞSAL

Öğrenciler basit bir devre oluşturmaya çalışırken azim gösterecekler.

Öğrenciler arkadaşlarıyla beraber bir el fenerinin nasıl çalıştığını belirlemeye çalışırken açık fikirlilik göstereceklerdir.

AFFECTIVE

Students will demonstrate perseverance as they attempt to construct a simple circuit.

Students will display open-mindedness as they work with their peers to determine how a flashlight works.

MATERYALLER

Piller, Tel, Ampuller, çalışma kâğıtları, Slaytlar

MATERIALS

Batteries, Wire, Light bulbs, Circuit worksheets , Transparency

SUNUM

GİRİŞ

 

Beverly Cleary’nin Dear Mr. Henshaw adlı kitabının Leigh Botts’un beslenme çantasına bir hırsız alarmı takmak istediği bölümünü okuyun.

Sizce Leigh beslenme çantasına hırsız alarmını nasıl takabilir? (Teller ve bir zil kullanabilir. Enerji için bir de pile ihtiyacı olacaktır.)

PRESENTATION

ENGAGEMENT

Read section of Dear Mr. Henshaw by Beverly Cleary where Leigh Botts wants to build a burglar alarm on his lunch box.

How do you think Leigh might be able to build an alarm for his lunch box? (He could use wires and a bell. I think he would also need a battery for power.)

ARAŞTIRMA (tahmin etme, gözlemleme, aktarma, sonuç çıkarma, oluşturma)

 1. Bugün elektrik araştırmamıza devam edeceğiz.
 2. Size bir malzeme paketi vereceğim; teli, ampulü ve pili bir araya getirip ampulün yanmasını sağlamanızı istiyorum.
 3. Ben malzemeleri dağıtırken, birer kağıt çıkarın ve ampulü yakacağını düşündüğünüz düzeneği çizin. Bu düzeneği grubunuzla bir araya geldiğinizde test edeceksiniz. Çiziminiz net olsun.
 4. Grubunuzla bir araya gelip diyagramınızı ve fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bunu tartıştıktan sonra, test etmek üzere düzeneğinizi kurmaya başlayabilirsiniz.
 5. Kağıdınıza düzeneğinizin çalışıp çalışmadığını mutlaka yazın. Grubunuzun düzeneklerinin hiçbiri çalışmadıysa, araştırmaya devam edin ve çalışan bir düzenek yapın. Çalışan modelin diyagramını çizin.
 6. Bu sefer öğrencilere sorular sorarak dolaşacağım.
 7. Neden bu şekilde yapmaya karar verdin?
 8. Sizce bu neden çalışıyor/çalışmıyor?
 9. Farklı ama yine de çalışan bir düzenek tasarlayabilir misin?
 10. Ampulün yanması için ampul hakkında bilmeniz gereken özel bir şey var mı?

EXPLORATION (predicting, observing, communicating, inferring, constructing)

 1. Today we are going to continue our investigation of electricity.
 2. I am going to distribute to you a package of materials; using the wire, light bulb, and battery I want you to put them together to make the bulb light.
 3. As I am distributing the materials, take out a piece of paper and draw a setup which you think will light the bulb. This is the setup you will test when you get together with your group. Be very specific with your drawing.
 4. You may move into your group and share your diagram and ideas. After you have discussed this, you may begin to construct you setups to test them.
 5. Be sure to note on your paper whether your setup worked or not. If your group did not have any working setups, continue to investigate and build one that does work. Draw a diagram of the working model.
 6. I will walk around at this time asking questions of the students.
 7. Why did you decide to do it that way?
 8. Why do think that works/ does not work?
 9. Can you design another setup that is different and will still work?
 10. Is there anything special that you should know about the light bulb to make it light?

AÇIKLAMA

Öğrencilerden başarılı ve başarısız düzeneklerin diyagramlarını tahtaya çizerek paylaşmalarını isteyin.

Diğer grupların listelenmeyen düzenekleri olup olmadığına bakın. Öğrencilere bu düzeneklerin neden çalıştığını açıklatın.

Çalışan modellerin benzer yanlarını tartışın.

“Devre” terimini verin ve enerji kaynağından çıkıp telden geçerek ampule giden ve pile geri dönen yol olarak tanımlayın.

Devrenin arada hiçbir boşluk olmayan bütün bir yol olduğunu vurgulayın. Bunu vurgulamak için bazı başarılı diyagramların üzerinden geçin.

Bunu basit bir devre olarak belirleyin ve bölümlerini adlandırın (enerji kaynağı, yol, cihaz).

Çalışmayan diyagramları inceleyin ve öğrencilere bunların neden çalışmadığını belirletmeyi deneyin.

Aşağıdaki gibi sorular sorun:

Devrenin eksik bölümü var mı? (Yok) Bütün bölümler birbirine bağlı mı? (Evet) Öyleyse ampul neden yanmıyor? (Sıralama doğru değil.) Bunu nasıl düzeltebiliriz? (Öğrencilerin önerilerini dinleyin ve deneyin.)

Bir ampulün içine bakalım ve daha iyi anlayabilecek miyiz görelim.

İçindeki ince tellere dikkat çekerek ampulün saydamlığını gösterin.

İnce tellerin alttan ve yandan bağlantılı olduğunu, bu yüzden de tellerin bu iki yere değmesi gerektiğini gösterin.

Tel neden bu yerlere değmek zorunda? (Enerjinin içinden geçebilmesi için tam bir devreden gelip buraya temas etmesi gerek.)

Enerjiyi bir cihaza ileten tam bir devreye kapalı devre dendiğini açıklayın; kapalı devre benzetmesini, başka bir deyişle atletizm parkuru benzetmesini kullanın.

Bu halkanın bir kısmını silersem ne olur?  (Eksik kalır ve parkuru tamamlayamayız.)

Evet, bir elektrik devresi için de aynısı geçerli; enerji cihaza ulaşamaz. Buna da açık devre denir.

Öğrencilere açıp kapatarak bir el feneri gösterin.

Eminim hepiniz el feneri kullanmışsınızdır, peki ama nasıl çalıştığını hiç düşündünüz mü?

EXPLANATION

Have students share successes and failures by diagramming them on the board.

See if other groups have setups that are not listed. Have students explain why they work.

Discuss the similarities of each model that worked.

Introduce the term “circuit” and define as the pathway from the energy source through the wire to the bulb and back to the battery.

Stress that it is a complete pathway without any breaks in it. Trace some of the successful diagrams to emphasize this.

Identify this as a simple circuit and label the parts (energy source, pathway, appliance).

Examine the diagrams of those that did not work and try to have the students determine why they didn’t work.

Ask questions as follows.

Is part of the circuit missing? (No) Are they all connected? (Yes) Then why isn’t the bulb lit? (It is not in the correct order.) How can we fix that? (Take suggestions from students and try them.)

Let’s take a look inside a light bulb and see if we can understand this  little better.

Show transparency of light bulb paying particular attention to the filament.

Point out that the filament is connected at the bottom and the side, therefore the wires must be touching those two areas.

Why does the wire have to touch these areas? (It has to touch here to form a complete circuit for the energy to move through.)

Explain that a complete circuit that delivers energy to an appliance is called a closed circuit; use the analogy of a closed circle or an athletic track.

What would happen if I erased part of this circle? (It would be incomplete and we couldn’t travel all the way around it.)

Yes, the same thing would happen in an electrical circuit; the energy could not reach the appliance. This is called an open circuit.

Show the students a flashlight, turning it off and on.

I am sure all of you have used a flashlight, but did you ever stop to think how it works?

DERİNLEŞTİRME (tahmin etme, hipotezler oluşturma, aktarma)  

 1. Grubunuzla beraber devrenin nasıl çalıştığını belirlemenizi ve bunu yeni öğrendiğimiz terimlerle açıklamanızı istiyorum.
 2. El fenerlerini dağıtın ve grupların el fenerinin nasıl çalıştığını incelemelerine izin verin.
 3. Her grup, grubun el fenerinin nasıl çalıştığına dair teorisini açıklamak üzere bir sözcü seçmeli.
 4. Doğru cevap veren grupları belirleyin.

ELABORATION (predicting, forming hypotheses, communicating)

 1. I would like you to work with your group to determine how it works and be able to explain it using the terms we have just learned.
 2. Distribute flashlights and allow groups to investigate how it works.
 3. Each group should select a spokesperson to explain their group’s theory as to how the flashlight works.
 4. Identify groups with correct explanation.

DEĞERLENDİRME

 1. Devre çalışma kağıtları dağıtın ve öğrencilerden bu kağıtları bağımsız olarak tamamlamalarını isteyin.
 2. Öğrencileri tekrar gruplara alın ve malzemeleri kullanarak çalışma kağıtlarındaki cevapları test etmelerine izin verin.
 3. Anlaşılmayan yerler veya sorular olup olmadığını sorun.

EVALUATION

 1. Distribute circuit worksheet and have students complete independently.
 2. Put students back into groups and allow them to test the answers on their worksheet using the materials.
 3. Ask if there are any unclear areas or questions which may have developed.

ÖZET

 1. Bir basit devre slaydı gösterin ve öğrencilerden devrenin bölümlerini doğru bir şekilde adlandırmalarını isteyin.
 2. Öğrencilere açık ve kapalı devreyi tanımlatın. (Açık devrede enerjinin geçebileceği tam bir yol yoktur, bu yüzden cihaz çalışmayacaktır. Kapalı devrede enerjinin geçebileceği tam bir yol vardır, bu yüzden cihaz çalışır.)

SUMMARY

 1. Display a transparency of a simple circuit and have students correctly label the parts.
 2. Have students define open and closed circuit. (An open circuit does not provide a complete pathway for the energy, therefore the appliance will not work. A closed circuit provides complete pathway for the energy, therefore the appliance will work.)

http://www.virginia.edu/blandy/blandy_web/education/Bay/5ELessonExamples.pdf

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s