Yapı İskelesi ile Farklılaştırma arasında ne fark var?

Genel bir öğretim stratejisi olarak yapı iskelesinin eğitimcilerin aynı dersteki, sınıftaki veya öğrenme ortamındaki farklı öğrencilere ders vermek için kullandıkları çeşitli öğretim tekniklerini ve ders uyarlamalarını ifade eden farklılaştırmayla birçok benzer yanı vardır. Yapı iskelesi ve farklılaştırma teknikleri benzer öğretim hedeflerini elde etmek için kullanıldığından – yani, öğrenci öğrenimini ve anlayışını olduğu seviyeden olması gereken seviyeye çıkarmak için- bu iki yaklaşım bazı sınıflarda birbirinden ayırt edilemeyecek şekilde harmanlanabilir. Yani, bu iki yaklaşım birçok açıdan farklıdır. Öğretmenler öğretim desteği (yapı iskelesi) kullandıkları zaman genellikle bir öğrenme deneyimini, kavramı veya beceriyi ayrı bölümlere ayırır ve sonra da öğrencilere her bir bölümü öğrenmek için ihtiyaç duydukları desteği verirler. Örneğin, öğretmenler öğrencilere okumaları için uzun bir metinden bir alıntı verebilir, metnin amacını daha iyi anlamalarını sağlamak için okuduklarını tartışmalarını isteyebilir ve metnin tamamını okutmadan önce metni anlayabilmeleri için öğrencilere metinle ilgili kelimeleri öğretebilirler.  Öğretmenler öğretimi farklılaştırdıklarında ise, bazı öğrencilere okumaları için tamamen farklı bir metin verebilirler (okuma seviyelerine ve becerilerine daha uygun bir metin), tüm sınıfa farklı metinler arasından istediklerini seçme seçeneğini sunabilirler (böylece öğrenciler en çok ilgilerini çeken metni seçerler) veya sınıfa okuma çalışmasıyla ilgili bir görevi yapmak için farklı seçenekler sunabilirler (mesela, öğrenciler isterlerse geleneksel bir deneme yazısı yazabilir, yazılarını karikatür formatında yazabilir, metin ve resimlerden oluşan bir slayt gösterisi “yazısı” hazırlayabilir veya sözlü sunum yapabilirler).

Scaffolding vs. Differentiation

As a general instructional strategy, scaffolding shares many similarities with differentiation, which refers to a wide variety of teaching techniques and lesson adaptations that educators use to instruct a diverse group of students, with diverse learning needs, in the same course, classroom, or learning environment. Because scaffolding and differentiation techniques are used to achieve similar instructional goals—i.e., moving student learning and understanding from where it is to where it needs to be—the two approaches may be blended together in some classrooms to the point of being indistinguishable. That said, the two approaches are distinct in several ways. When teachers scaffold instruction, they typically break up a learning experience, concept, or skill into discrete parts, and then give students the assistance they need to learn each part. For example, teachers may give students an excerpt of a longer text to read, engage them in a discussion of the excerpt to improve their understanding of its purpose, and teach them the vocabulary they need to comprehend the text before assigning them the full reading. Alternatively, when teachers differentiate instruction, they might give some students an entirely different reading (to better match their reading level and ability), give the entire class the option to choose from among several texts (so each student can pick the one that interests them most), or give the class several options for completing a related assignment (for example, the students might be allowed to write a traditional essay, draw an illustrated essay in comic-style form, create a slideshow “essay” with text and images, or deliver an oral presentation).

Aşağıda yaygın yapı iskelesi stratejilerine birkaç örnek sunulmaktadır:

Öğretmen öğrencilere bir dersin, ödevin veya okuma çalışmasının basitleştirilmiş bir versiyonunu verir ve zamanla karmaşıklık, zorluk veya karışıklık seviyesini yavaş yavaş arttırır.

Belli bir dersin hedeflerini gerçekleştirmek için öğretmen dersi öğrencilerin yavaş yavaş daha iyi anlamalarını sağlayan mini derslere bölebilir.

Örneğin, zor bir matematik problemi sırasıyla öğretilen birkaç bölüme ayrılabilir. Her bir mini ders arasında öğretmen öğrencilerin kavramı anlayıp anlamadığını kontrol eder, denklem çalışmaları yapmaları için onlara zaman verir ve öğrendikleri matematik becerilerinin daha zor problemi çözmelerine nasıl yardımcı olacağını anlatır (anlayıp anlamadıklarını kontrol etmek için öğrencilere sorular sormak ve alıştırma yapmaları için süre vermek iki yaygın yapı iskelesi uygulamasıdır). Bazı durumlarda, bu genel tekniği tanımlamak için yönlendirmeli alıştırma terimi kullanılabilir.

The following examples will serve to illustrate a few common scaffolding strategies:

The teacher gives students a simplified version of a lesson, assignment, or reading, and then gradually increases the complexity, difficulty, or sophistication over time.

To achieve the goals of a particular lesson, the teacher may break up the lesson into a series of mini-lessons that progressively move students toward stronger understanding.

For example, a challenging algebra problem may be broken up into several parts that are taught successively. Between each mini-lesson, the teacher checks to see if students have understood the concept, gives them time to practice the equations, and explains how the math skills they are learning will help them solve the more challenging problem (questioning students to check for understanding and giving them time to practice are two common scaffolding strategies). In some cases, the term guided practice may be used to describe this general technique.

 

Öğretmen bir kavramı, problemi veya süreci anlaşılmasını sağlamak için birkaç şekilde anlatır veya gösterir.

 

Öğretmen bir kavramı öğrencilere sözlü olarak anlatabilir, fikri daha iyi açıklamak için resim ve grafik gibi görsel destekler içeren bir slayt gösterisi kullanabilir, birkaç öğrenciden kavramı tahtada anlatmalarını isteyebilir ve sonra da öğrencilere kavramı kendi sözcükleriyle anlatacakları bir okuma veya yazma görevi verebilir. Bu strateji öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine hitap etmektedir – örneğin, görsel, sözel, kinestetik, vs.- ve öğrencilerin öğretilen kavramı anlama olasılığını arttırmaktadır.

 

The teacher describes or illustrates a concept, problem, or process in multiple ways to ensure understanding.

 

A teacher may orally describe a concept to students, use a slideshow with visual aids such as images and graphics to further explain the idea, ask several students to illustrate the concept on the blackboard, and then provide the students with a reading and writing task that asks them articulate the concept in their own words. This strategy addresses the multiple ways in which students learn—e.g., visually, orally, kinesthetically, etc.—and increases the likelihood that students will understand the concept being taught.

 

Öğrencilere yapacakları ödevin bir örneği veya modeli verilir.

 

Öğretmen örnek ödevin özelliklerini ve yüksek kaliteli bir çalışma için belli unsurların neden gerekli olduğunu anlatır. Model öğrenciler için gerçekleştirmeleri beklenen belli öğrenme hedeflerinin veya ortaya koyacakları ürünün somut bir örneğidir. Benzer şekilde, öğretmen bir süreci – mesela, çok aşamalı bir fen deneyini- kendisi model olarak da anlatabilir, böylece öğrenciler kendileri yapmadan önce çalışmanın nasıl yapılacağını görmüş olurlar (öğretmenler bir öğrenciden de model olmasını isteyebilir).

 

Students are given an exemplar or model of an assignment they will be asked to complete.

 

The teacher describes the exemplar assignment’s features and why the specific elements represent high-quality work. The model provides students with a concrete example of the learning goals they are expected to achieve or the product they are expected to produce. Similarly, a teacher may also model a process—for example, a multistep science experiment—so that students can see how it is done before they are asked to do it themselves (teachers may also ask a student to model a process for his/her classmates).

 

Zor bir metni okumadan önce öğrencilere kelime dersi verilir.

 

Öğretmen öğrencilerin metinde karşılaşacakları en zor kelimeleri anlamalarını sağlamak için onları en çok zorlayabilecek kelimeleri metaforlar, benzerlikler, sözcük-resim eşleştirmeleri ve diğer stratejilerle açıklar. Öğrenciler ödevi okudukları zaman okuma yeteneklerine daha çok güvenecek, içerikle daha çok ilgileneceklerdir ve okuduklarını anlama ve hatırlama olasılıkları daha fazla olacaktır.

 

Students are given a vocabulary lesson before they read a difficult text. 

 

The teacher reviews the words most likely to give students trouble, using metaphors, analogies, word-image associations, and other strategies to help students understand the meaning of the most difficult words they will encounter in the text. When the students then read the assignment, they will have greater confidence in their reading ability, be more interested in the content, and be more likely to comprehend and remember what they have read.

 

Öğretmen bir öğrenme aktivitesinin amacını, öğrencilerin takip etmesi gereken yönergeleri ve gerçekleştirmeleri beklenen öğrenme hedeflerini açıkça tanımlar.

 

Öğretmen öğrencilere takip etmeleri gereken adım adım yönergeleri içeren bir kâğıt verebilir veya çalışmalarını değerlendirmek ve not vermek için kullanılacak bir puanlama rehberi veya rubrik (dereceli puanlama anahtarı) verebilir. Öğrenciler bir ödevi neden yaptıklarını ve tam olarak neye göre not alacaklarını bildiklerinde ödevin önemini daha iyi anlarlar ve öğrenme hedeflerini gerçekleştirmeye daha istekli olurlar. Benzer şekilde, öğrenciler takip etmeleri gereken süreci net bir şekilde anlarlarsa, ne yapmaları gerektiğini tam olarak anlamadıkları için hayal kırıklığı yaşama veya pes etme olasılıkları daha az olur.

 

The teacher clearly describes the purpose of a learning activity, the directions students need to follow, and the learning goals they are expected to achieve.

The teacher may give students a handout with step-by-step instructions they should follow, or provide the scoring guide or rubric that will be used to evaluate and grade their work. When students know the reason why they are being asked to complete an assignment, and what they will specifically be graded on, they are more likely to understand its importance and be motivated to achieve the learning goals of the assignment. Similarly, if students clearly understand the process they need to follow, they are less likely to experience frustration or give up because they haven’t fully understood what they are expected to do.

 Öğretmen yeni dersin bir önceki derste öğretilen bilgi ve becerilere nasıl dayalı olduğunu öğrencilere net bir şekilde izah eder.

Öğretmen yeni bir dersle öğrencilerin önceden gördükleri bir ders arasında bağlantı kurarak öğrencilere öğrendikleri kavramların ve becerilerin yeni ödevde veya projede onlara nasıl yardımcı olacağını gösterir (öğretmenler bu genel stratejiyi “önceki bilgilere dayandırma” veya “önceki bilgilerle bağlantı kurma” olarak da tanımlayabilir). Benzer şekilde, öğretmen konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak veya öğrenme sürecine katılımı arttırmak için dersle kişisel ilgiler ve deneyimler arasında açık bağlantılar da kurabilirler.

 

The teacher explicitly describes how the new lesson builds on the knowledge and skills students were taught in a previous lesson.

 

By connecting a new lesson to a lesson the students previously completed, the teacher shows students how the concepts and skills they already learned will help them with the new assignment or project (teachers may describe this general strategy as “building on prior knowledge” or “connecting to prior knowledge”). Similarly, the teacher may also make explicit connections between the lesson and the personal interests and experiences of the students as a way to increase understanding or engagement in the learning process.

http://edglossary.org/scaffolding/ http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110414152025/http:/www.lluk.org/wp-content/uploads/2011/01 Çeviren/Translated by: Aslı KARABULUT AŞCI

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s