Çocuklara felsefe öğretmek onları matematik ve İngilizcede daha zeki kılıyor

Okullar STEM alanlarında -fen, teknoloji, mühendislik ve matematik-  sundukları olanakları arttırma konusunda acımasız bir baskı ile karşı karşıyadır. Az sayıda okul felsefeye de önem vermektedir.

Belki felsefeye de önem vermeliler.

Kapsamlı ve iyi tasarlanmış bir çalışmaya  göre, İngiltere’de bir yıl boyunca haftada bir kez felsefe dersine katılan 9-10 yaşındaki çocukların matematik ve okuryazarlık becerileri önemli derecede gelişmiştir ve en önemli kazanımlar da dezavantajlı çocuklar tarafından elde edilmiştir.

İngiltere’deki 48 okuldan 3,000’den fazla çocuk gerçek, adalet, arkadaşlık ve bilgi gibi kavramlar hakkındaki haftalık tartışmalara katılmış ve bu tartışmalarda sessiz düşünmeye, soru hazırlamaya, sorular sormaya ve birbirlerinin düşüncelerine ve fikirlerine eklemeler yapmaya da yer verilmiştir.

Dersin sözel veya sayısal becerileri geliştirmeye yönelik olarak hazırlanmamasına rağmen, dersi alan çocukların matematik ve okuma puanları iki aylık bir ekstra öğretime eşdeğer olacak şekilde yükselmiştir. Dezavantajlı bir geçmişe sahip olan çocukların performansında daha da büyük bir artış olmuştur: okuma becerileri dört, matematik becerileri üç ve yazı yazma becerileri iki aylık ilave çalışmaya eşdeğer olacak şekilde artmıştır. Öğretmenler felsefe derslerinin öğrencilerin özgüvenleri ve başkalarını dinleme becerileri üzerinde de faydalı bir etkisi olduğunu ifade etmiştir.

Bu çalışma, aile geliri ile eğitim düzeyi arasındaki açığı gidermek isteyen, kar amacı gütmeyen bir grup olan Education Endowment Foundation (EEF – Eğitim ve Bağış Vakfı) tarafından yürütülmüştür. EEF felsefe müdahalesinin etkililiğini birçok ilacın test edilmesine benzer bir şekilde, rastgele seçilmiş kontrollü bir çalışmayla test etmiştir.

Yirmi iki okul kontrol grubu olurken, diğer 26 okuldaki öğrenciler felsefe dersine katılmıştır (haftada bir kez 40 dakika). Araştırmacılar okul kalitesini kontrol etmeye çalışmıştır: her okulda öğrencilerin en az dörtte birine ücretsiz öğle yemeği verilmektedir ve birçok okulda sınıf seviyesinin altında performans gösteren önemli sayıda öğrenci vardır.

Felsefenin faydalı etkileri iki yıl sürmüş, müdahale grubu dersler bittikten uzun süre sonra da kontrol grubundan daha iyi performans sergilemeye devam etmiştir. EEF başkanı Kevan Collins: “Öğrencilere düşünmenin ve kendilerini ifade etmenin yeni yolları verildi. Daha mantıklı ve daha çok birbiriyle bağlantılı fikirle düşünüyorlardı.”

İngiltere çocuklara felsefe öğretmeyi deneyen ilk ülke değildir. EEF’in kullandığı P4C (Çocuklar için Felsefe) adlı program felsefi diyalogla düşünme becerilerini öğretmek için 1970lerde New Jersey’de profesör Matthew Lippman tarafından tasarlanmıştır. 1992 yılında, İngiltere’de bu çalışmaya benzer nitelikte Eğitimde Felsefi Araştırma ve Düşünceyi Geliştirme Derneği (SAPERE) kurulmuştur. P4C 60 ülkedeki okullar tarafından benimsenmiştir.

SAPERE’nin programı Plato ve Kant’ın metinlerini okumaya değil, felsefi konular hakkında tartışmalara teşvik eden hikâyelere, şiirlere veya filmlere odaklıdır. Amaç çocukların akıl yürütmelerine, sorular oluşturmalarına ve sormalarına, yapıcı konuşmalara katılmalarına ve iddialar geliştirmelerine yardım etmektir.

Collins çalışmalardan elde edilen son delillerin İngiltere’de ABD’dekilere kıyasla çok daha fazla yetki sahibi olan okul yöneticilerini bütçelerinde felsefeye de yer ayırmaya ikna etmesini ümit etmektedir. Bu programın okullara yıllık maliyeti öğrenci başına 16£ (23$)’dur.

Collins, Quartz’a bu gibi programların “dezavantajlı çocuklara onları aşağı çekecek değil, yukarı çıkaracak şekilde öğretmeye ittiğini” söylemiştir. “Bu, indirgeyici, dar bir müfredat değil; geniş, kapsamlı bir müfredattır.”

EEF’e göre, 15 yaşındaki İngiliz öğrencilerin %63’ü sınavlardan %37 oranındaki dezavantajlı öğrencilere kıyasla iyi sonuçlar almaktadır. EEF grubu okulların delile dayalı araştırmaları ve rastgele seçilmiş kontrollü çalışmaları kullanarak bu farkı ele almak için en etkili politikaları benimseyeceğini ummaktadır.

Socrates “gerçek bilgi hiçbir şey bilmediğini bilmektir” demiştir. Ancak eğitim çıktılarındaki açığı kapatmak için bazı öğretmenler felsefenin önemli bir role sahip olduğunu düşünmektedir.

Teaching kids philosophy makes them smarter in math and English

Schools face relentless pressure to up their offerings in the STEM fields—science, technology, engineering, and math. Few are making the case for philosophy.

Maybe they should.

Nine- and 10-year-old children in England who participated in a philosophy class once a week over the course of a year significantly boosted their math and literacy skills, with disadvantaged students showing the most significant gains, according to a large and well-designed study (pdf).

More than 3,000 kids in 48 schools across England participated in weekly discussions about concepts such as truth, justice, friendship, and knowledge, with time carved out for silent reflection, question making, question airing, and building on one another’s thoughts and ideas.

Kids who took the course increased math and reading scores by the equivalent of two extra months of teaching, even though the course was not designed to improve literacy or numeracy. Children from disadvantaged backgrounds saw an even bigger leap in performance: reading skills increased by four months, math by three months, and writing by two months. Teachers also reported a beneficial impact on students’ confidence and ability to listen to others.

The study was conducted by the Education Endowment Foundation (EEF), a non-profit group that wants to close the gap between family income and educational attainment. The EEF tested the effectiveness of the philosophy intervention through a randomized controlled trial, similar to the way many drugs are tested.

Twenty-two schools acted as a control group, while students at the other 26 took the philosophy class (which met once a week for 40 minutes). The researchers tried to control for school quality: in each one, at least a quarter of students received free lunch and many had significant populations performing below grade level.

The beneficial effects of philosophy lasted for two years, with the intervention group continuing to outperform the control group long after the classes had finished. “They had been given new ways of thinking and expressing themselves,”said Kevan Collins, chief executive of the EEF. “They had been thinking with more logic and more connected ideas.”

England is not the first country to experiment with teaching kids philosophy. The program the EEF used, called P4C (philosophy for children), was designed by professor Matthew Lippman in New Jersey in the 1970s to teach thinking skills through philosophical dialog. In 1992, the Society for the Advancement of Philosophical Enquiry and Reflection in Education (SAPERE) was set up in the UK to emulate that work. P4C has been adopted by schools in 60 countries.

SAPERE’s program does not focus on reading the texts of Plato and Kant, but rather stories, poems, or film clips that prompt discussions about philosophical issues. The goal is to help children reason, formulate and ask questions, engage in constructive conversation, and develop arguments.

Collins hopes the latest evidence will convince heads of schools, who have significantly more power in the UK than in the US, to make room for philosophy in their budgets. The program costs schools £16 ($23) per student to run.

Programs like this “push you toward teaching up, not down, to disadvantaged children,” Collins told Quartz. “It’s not a reductionist, narrow curriculum, but an expansionist broad curriculum.”

According to the EEF, 63% of British 15-year-olds achieve good results on exams, compared with 37% of disadvantaged students. The group hopes that by using evidence-based research and randomized controlled trials, schools will adopt the most effective policies to address the disparity.

Socrates said that “true knowledge exists in knowing that you know nothing.” But to close the gap in education outcomes, some teachers seem to believe that philosophy has an important role to play.

 

Kaynak: http://qz.com/635002/teaching-kids-philosophy-makes-them-smarter-in-math-and-english/

Çeviren/Translated by: Aslı KARABULUT AŞCI

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s