Öğrencilerin Başarı ve Motivasyonu Nasıl Arttırılabilir?

Öğretmenler Neler Yapabilir?

Sınıf için sene sonuna kadar gerçekleştirilecek bir hedef veya her öğrenci için belirli bir hedef belirleyin. Zorlayıcı ama gerçekleştirilebilir bir hedef seçin. Sınıf aktivitelerini bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik olacak şekilde düzenleyin. Öğrencileri düzenli olarak teşvik edin ve onlara her bir görevin onları hedeflerine nasıl yaklaştırdığını hatırlatın. Öğrenci başarısını sene boyunca izleyin ve geride kalan öğrencilerle özel olarak konuşun, onlara başarılarını önemsediğinizi bildirin, böylece öğrenciler de başarılarını önemseyecektir.

Öğrencileri sorular sormaya teşvik edin, bir sorudan kaynaklanabilecek herhangi bir yargılamadan kaçının. Çocuklara sınıfta öğrendikleri şeylerin gelecekteki akademik ve kariyer hedeflerini gerçekleştirmeyle nasıl ilgili olacağını hatırlatarak öğrenmeyi harika bir şey haline getirin.

Grup aktiviteleri ve ödevleri, uzun süreli projeler, uygulamalı aktiviteler, öğrencilerin arka planlarına ve ilgi alanlarına dayalı dersler ve aktiviteler düzenleyin.. Grup aktiviteleri öğrencilerin birbirlerini desteklemesini ve teşvik etmesini sağlayacaktır; uygulamalı aktiviteler kendilerine güvenmelerini sağlayacaktır; uzun süreli projeler öğrencilere kendi gelişmelerini izleme anlayışını kazandıracaktır ve öğrencilerin yaşam stillerinin derslerle birleştirilmesi öğrencilerde bir bağlantı duygusu oluşturacaktır.

What Teachers Can do

Create an end-of-the-year academic goal for the class, or a specific goal for each student. Pick a goal that is challenging but achievable. Tailor classroom activities to reaching that goal. Encourage students regularly and remind them of how each specific task is getting them closer to their goal. Monitor student achievement throughout the year and talk privately with kids who are falling behind, let them know that you care about their success, and they will too.

Encourage students to ask questions, discourage any judgment that could result from a question. Make learning cool by reminding kids of how the things they learn in the class will be relevant to achieving future academic and career goals.

Engage in activities which include group activities and assignments, long-term projects, hands-on activities, lessons and activities that draw from students’ backgrounds and interests. Group activities will allow students to support and encourage each other, hands-on activities will give them confidence, long-term projects will give them a sense of tracking their own progress, and incorporating their lifestyle into lessons will create a sense of relevancy for the students.

Okullar Nasıl Yardımcı Olabilir?

Veli katılımını arttırın. Velileri sizinle ilk görüştüklerinde teşvik edin, böylece bir ilişki geliştirebilirsiniz. Velileri çalışmalara rahat bir tavırla dâhil edin, aşırı teknik olmak onları uzaklaştıracaktır. Velilerle görüşmek istediğiniz herhangi bir sorundan bahsetmeden önce onlara çocuklarının niteliklerinden bahsedin. Velilerle, sadece çocuklarının çok iyi olduğunu söylemek için bile olsa,  düzenli olarak görüşün.

Okul güvenliğini bir öncelik haline getirin. Öğrenciler kendilerini güvende hissettikleri bir ortamda daha iyi öğreneceklerdir. Okuldaki disiplin kurallarını uygularken tutarlı olun. Aynı suçtan ötürü bir öğrencinin başka bir öğrenciden daha katı cezalandırılmasına izin vermeyin. Velilerin rehberlik uzmanlarına, destek personeline ve okul güvenliğine ulaşabilmesini sağlayın. Öğrencilere öfkelerini kontrol etmenin daha verimli yollarını öğretmek için bir şiddet önleme programını destekleyin.

Ders dışı faaliyetler sunun. Öğrenciler güvenli bir yerde pozitif aktivitelere katılırlarsa sorundan uzak duracaklardır. Ders dışı faaliyetler okul ortamında kendini daha rahat hissetmeye ve okulu rahat ve olumlu bir yer olarak görmeye de yardımcı olacaktır.  Öğrenciler ilgi alanlarını sınıf dışında keşfetme fırsatı bulacaklardır.

How Schools Can Help

Increase parental involvement. Give parents an incentive for initial contact that you can use to foster a relationship. Engage parents in a casual manner, being too technical will alienate them. Talk to them about their child’s qualities before you address any problems that you want to bring up with them. Contact them regularly, even if just to tell them their child is doing great.

Make school safety a priority. Students will learn better in an environment they feel safe in. Be consistent in your enforcement of school disciplinary action. Don’t allow one student to be punished more harshly than another for the same infraction. Make sure parents have access to counselors, support staff and school security. Support a violence prevention program to teach students more productive ways to handle their anger.

Offer extracurricular activities. Students will stay out of trouble if they are engaged in positive activities in a safe environment. Extracurricular activities will also help to become more comfortable with the school grounds and consider it a place of comfort and positivity. They will have an opportunity to explore interests outside of the classroom.

Öğrencilerin Başarısı ve Motivasyonu Nasıl Arttırılabilir?

Öğrencileri motive etmek öğretmenler için zor bir iştir. Son teknolojiye erişimi olan ilgili öğretmenler tarafından verilen kaliteli eğitimin, öğrenciler öğrenmeyi ve başarılı olmayı önemsememeleri halinde çok da etkisi olmayacaktır. Öğretmenler rüşvet verebilir, öğrencileri tavlayabilir ve yalvarabilirler ama sonuçta motivasyonun içten gelmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin çocukların eğitimin önemini ve getirilerini anlamalarına yardımcı olmak için çok çalışma ve sabırla yapabilecekleri bazı şeyler vardır.

Öğrencilerinizle içsel motivasyon hakkında konuşun.  Sonuçta, kendi öğrenimlerinden ve başarı seviyelerinden onlar sorumlu. Öğrencilerle onunda kalanlı bölme işlemini veya cebiri anlamak gibi başarılarla gurur duymak hakkında konuşun. Daha çok kitap okumak ve akademik amaçların yanı sıra yeni bir hobi edinmek gibi kişisel hedefler edinmeye teşvik edin. Bu aktiviteler öğrencilerin kendine saygı duymasını sağlar, kişinin kendine saygı duyması ise içsel motivasyonu arttırır.

 • Kavramları uygulayarak öğrencilerin bilginin faydasını anlamasına yardım edin. Yüzdeler ve para hesabı gibi matematik kavramlarını öğretirken, yerel dükkânların satış sirkülerlerini sınıfa getirin ve öğrencilere ürünlerin indirimlerden sonra kalan fiyatlarını hesaplatın. Matematiği sevmeyen öğrenciler öğrendiklerinin sınıf dışında da işe yarayabileceğini fark edince derse katılmak isteyebilirler.
 • Gayret ve gelişmeyi takdir edin ve ödüllendirin. Takdir, ayrıcalık ve ödül gibi dış motivasyon araçlarını kullanmanın yanlış bir tarafı yoktur. Ancak, öğrenmeye isteksiz bir öğrenciyi kısa sürede değiştirmek için bu yöntemlere güvenmeyin. Dış motivasyon araçları 1-10 sayılarıyla çarpma kurallarını öğrenmek gibi belirli bir hedefi desteklemek için kısa süreli olarak kullanılmalıdır.
 • Sene başında yüksek başarı beklentileri belirleyin. Öğrencilerin iyice öğrenmesi gereken eğitim hedeflerini kısaca açıklayın ve onları bu hedefleri gerçekleştirmeye ve aşmaya teşvik edin. Teknik “öğretmen” dili yerine anlayacakları kelimelerle konuşursanız, çok küçük yaştaki çocuklar bile anlayacaktır. Sadece öğretmenin kendilerine inandığını bilmek bile çocukları başarmaya motive edecektir.
 • Velilerle iletişim kurun. Velilerle sık sık konuşun. Çocuklar velilerinin ve öğretmenin gelişmeleri hakkında görüştüğünü ve gelişmelerini takip ettiklerini bildiği zaman daha çok çalışmaya motive olacaklardır.

How to Improve Student Achievement and Motivation

 • Motivating students is a major challenge for educators. Quality instruction delivered by caring teachers with access to the latest technology won’t have much of an impact if students do not care about learning and becoming successful achievers. Teachers can bribe, cajole and plead, but ultimately, motivation has to come from within. With hard work and patience, there are some things teachers can do to help kids understand the value of education as well as its responsibilities and rewards.
 • Talk to your students about intrinsic motivation. Ultimately, they are responsible for their own learning and level of achievement. Talk to them about pride in accomplishments, such as finally understanding long division or algebra. Encourage personal challenges such as reading more books and learning a new hobby in addition to academic pursuits. These activities build self-esteem, which increases internal motivation.
 • Help students understand the usefulness of knowledge by applying concepts practically. When teaching math skills such as percentages and money, bring sales circulars from local stores and get students to calculate the prices of items after discounts are subtracted. Students who have an aversion to math may be motivated to participate when they realize that what they are learning can help them outside the classroom.
 • Praise and reward effort and improvement. There is nothing wrong with using external motivations such as praise, privileges and prizes. However, do not rely on these methods to transform a reluctant learner overnight. External motivators should be used for short periods of time as encouragement to meet a specific goal such as learning multiplication facts for numbers 1-10.
 • Set high expectations for achievement at the beginning of the year. Briefly explain educational objectives that they are supposed to master, and challenge them to meet and exceed them. Even very young children will understand if you use words they understand instead of technical “teacher” talk. Just knowing that the teacher believes in them will motivate kids to achieve.
 • Communicate with parents. Talk to parents frequently. When children know that their parents and the teacher discuss and monitor their progress, they will be motivated to try harder.

Tembel Öğrenciler Nasıl Motive Edilebilir?

Öğretmenlik birçok kişi için önemli bir iştir, ancak motivasyonu düşük öğrencileri etkilemekte zorlandığınız zaman sizi hayal kırıklığına uğratabilir.

eHow Careers & Work Editor

This article was created by a professional writer and edited by experienced copy editors, both qualified members of the Demand Media Studios community. All articles go through an editorial process that includes subject matter guidelines, plagiarism review, fact-checking, and other steps in an effort to provide reliable information.

Tembel öğrencileri motive etmek için yaratıcı düşünmeli ve yeni stratejiler kullanmalısınız. Şu adımları takip edin:

Derse katıldıkları için öğrencilerinizi ödüllendirin. Bu ödüller öyle aman aman ödüller olmak zorunda değil; basit bir “aferin” bile çoğu zaman bir öğrencinin kendini çok iyi hissetmesini sağlamak için yeterlidir. Bir öğrenci bu başarı duygusunu ne kadar çok hissederse, o kadar motive olacaktır.

Öğrencilerinizle aranızda bir bağ kurun. Öğrencilere kendilerini rahat ve güvenli hissettiren bir öğretmen güvenli bir ortam yaratır. Öğrencilerin kendilerini güvende hissetmeleri gerekir; yanlış bir cevap verirlerse, bunun sorun olmadığını anlamaları gerekir.

Öğrenci katılımı için fırsatlar yaratın. Öğrencilerinize sadece ders anlatmayın – onları derse dâhil edin. Ders planlarını ödevleri daha aktif ve katılımcı olacak şekilde düzenleyin. Bir dersi bir sınıf tartışmasına veya oyuna çevirebilir misiniz? Öğrencilerin katıldığı enerjik bir ders öğrencileri motive etmek ve öğrenmelerine yardım etmek için harika bir yoldur.

Öğrencilere seçenekler sunun. Eğitim deneyimleri üzerinde biraz güç ve kontrol sahibi olduklarını hissetmeleri gerek. Öğrencilerin nasıl katılacaklarını seçmeleri ve böylece aktif olarak katıldıklarını hissetmeleri için ödevlerinizde bir derece esnekliğe yer verin. Ekstra kredi için bir dersin normalde parçası olmayan ama öğrencilerin ilgisini çeken konularda projeler hazırlamalarına izin verin.

Öğrencileri birlikte çalıştırın. Çoğu insan başka insanlarla vakit geçirmeyi sever. Projeleri bir takımın bir parçası olarak tamamlamak öğrencilere aidiyet duygusu kazandırır ve tembel öğrencileri daha çok katkıda bulunmaya motive edebilir.

Derslerin öğrencilerin hayatıyla nasıl ilgili olduğunu gösterin. Öğrenciler bir şeyin kendilerini kişisel olarak nasıl etkilediğini anlarsa, derse daha çok dikkatlerini vereceklerdir. Gazetelerden ve popüler kültürden olaylar alın ve hayat dersleri çıkarmaları için bu olayları öğrencilere analiz ettirin.

How to Motivate Lazy Students

eHow Careers & Work Editor

This article was created by a professional writer and edited by experienced copy editors, both qualified members of the Demand Media Studios community. All articles go through an editorial process that includes subject matter guidelines, plagiarism review, fact-checking, and other steps in an effort to provide reliable information.

Teaching is a rewarding career for many people, however it can become frustrating when you have difficulty inspiring unmotivated students. To motivate lazy students, you must think creatively and incorporate new strategies. Follow these steps.

 • Reward your students for participating in class. These rewards don’t have to be fancy; a simple “good job” is often enough to make a student feel great. The more a student experiences that inner feeling of accomplishment, the more motivated they will become.
 • Establish a connection with your students. A teacher who makes students feel comfortable and confident creates a safe environment. Students need to feel safe; they need to understand that it’s okay if they get an answer wrong.
 • Create opportunities for student participation. Don’t just lecture at your students–get them involved. Modify lesson plans to make assignments more active and engaging. Can you turn a lecture into a class discussion or a game? An energetic lesson that gets students involved is a great way to motivate them and help them learn.
 • Give students choices. They need to feel like they have some power and control over their educational experience. Incorporate a degree of flexibility into your assignments so students can choose how to participate, and thus feel actively involved. For extra credit, let them do projects on subjects that interest them even if they are not part of regular class study.
 • Have students work together. Most people like to spend time with other people. Completing projects as part of a team gives students the chance to feel like they belong and can motivate lazy students to contribute more.
 • Demonstrate how lessons relate to students’ lives. If they understand how something affects them personally, they are more likely to pay attention to the lesson. Take events out of the newspaper and pop culture, and have the class analyze them for life lessons.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s