Eğitim Teknolojisinin Etkililiği ve Maksimum Etkililik İçin Gereken Koşullar ve Faktörler

En İyi Nicel ve Nitel Araştırmalar Eğitim Teknolojisinin Etkililiği ve Maksimum Etkililik için Gereken Koşullar ve Faktörler Hakkında Neler Söylüyor?

What Do the Best Quantitative and Qualitative Research Tell Us About Educational Technology’s Effectiveness and the Conditions and Factors Necessary for Maximum Effectiveness?

Çoğu eğitim araştırmacısı, özellikle de çok sayıda tarafsız ve bağımsız kontrollü çalışma (meta-analiz) inceleyenler, uygun kullanıldığında teknolojinin eğitimi 0.30 ile 0.40 arasında değişen  etki büyüklüğü aralığında geliştirebileceği konusunda hem fikirdir (Kulik, Waxman, Connell, & Gray).

İstatistiksel olarak önemli etki büyüklüklerine ulaşmak için okulların aşağıdakilerin gerçekleşmesini sağlaması gerekmektedir: 

 • Yeterli teknoloji desteği ve bakımı ile uygun yazılımlar sağlanmalı. 
 • Teknoloji kullanımları önemli öğrenme kazanımlarıyla bağlantılı olmalı. 
 • En önemlisi – öğretmenler teknoloji kullanımı konusunda örnek olabilmek için gereken bilgi ve becerilere sahip olmalı. 

Most educational researchers, especially those who have examined large numbers of controlled studies (meta-analyses) that were neutral and independent, agree that if used appropriately, technology can improve education in the effect-size range between 0.30 and 0.40 (Kulik, Waxman, Connell, & Gray).

To achieve statistically significant effect sizes, schools must make certain that the following occur:

 • There is sufficiently available technology support and maintenance, as well as appropriate software.
 • The uses of technology have linkages to important educational learning expectations.
 • Most important of all—teachers have the necessary skills and knowledge to effectively model and teach exemplary uses of technology.

One factor that increases maximum effectives of technology use is good teacher preparation and skills. To be effective when using technology, teachers need to be highly involved by interacting and providing feedback to students. Researchers indicate that appropriate technology use can be very beneficial to increase educational productivity (Byrom & Bingham,  Clements & Sarama,  Kulik,  Mann, Shakeshaft, Becker, & Kottkamp,  Valdez, McNabb, Foertsch, Anderson, Hawkes, & Raack,  Waxman, Connell, & Gray,Wenglinsky). Research studies (Chang, Henriquez, Honey, Light, Moeller, & Ross, Mann et al.) indicate that technology may be most effective in science when technology is used to access information, especially from the Internet, and that information is used to communicate findings to others by using graphs, illustrations, and animations as well as to simulate and solve real problems. This seems to be especially true when scientific probes and other technology tools are used to assist with laboratory experiments.

Teknoloji kullanımının etkililiğini en üst seviyeye çıkaran faktörlerden biri öğretmenlerin iyi hazırlık yapmaları ve gereken becerilere sahip olmalarıdır. Öğretmenlerin teknolojiyi etkili kullanabilmek için öğrencilerle etkileşim kurarak ve onlara geribildirimde bulunarak çalışmalara dahil olmaları gerekmektedir. Araştırmacılar teknolojinin gerektiği gibi kullanıldığında eğitim verimliliğini arttırmada çok faydalı olabileceğini ifade etmektedir (Byrom & Bingham,  Clements & Sarama,  Kulik, Mann, Shakeshaft, Becker, & Kottkamp, Valdez, McNabb, Foertsch, Anderson, Hawkes, & Raack,  Waxman, Connell, & Gray,Wenglinsky). Araştırmalara göre (Chang, Henriquez, Honey, Light, Moeller, & Ros; Mann et al.), teknoloji fen derslerinde en çok özellikle interneti kullanarak bilgiye ulaşmak için kullanıldığında ve bu bilgiler bulguları grafikler, çizimler ve animasyonlarla başkalarına aktarmak ve gerçek problemleri simüle etmek ve çözmek için kullanıldığında etkili olabilmektedir. Bu özellikle de laboratuar deneyleri bilimsel araştırmalarla ve diğer teknoloji araçlarıyla desteklendiğinde geçerlidir. 

Research clearly indicates that the single most important factor in the effective use of technology is the quality of the teacher knowledge of effective technology uses in instruction. Coppola noted that:

Araştırmalar teknolojinin etkili kullanımındaki tek en önemli faktörün öğretmenin öğretim amacıyla teknolojiyi kullanma bilgisinin niteliği olduğunu açıkça göstermektedir. Coppola ’ya göre:

The effect of technology on students’ access to knowledge is determined by the pedagogical knowledge and skill of teachers. Technology enables teachers with well-developed working theories of student learning to extend the reach and power of those theories; in the absence of these powerful theories, technology enables mediocrity.

Coppola was even more direct in her conclusions, stating that without strong teacher knowledge of ways to use educational technology, a lot of precious instruction time can be wasted. While it is possible to use computer in the powerful ways, it is also possible to use them in ways that waste time or [are] actually detrimental to learning.

Teknolojinin öğrencilerin bilgiye erişimi üzerindeki etkisi öğretmenlerin pedagojik bilgisine ve becerilerine göre belirlenmektedir. Teknoloji öğretmenlere öğrenci öğrenimi ile ilgili sağlam kuramlar sunar ve bu kuramların kapsamını ve gücünü arttırmalarını sağlar; bu güçlü kuramlar olmadığında teknoloji sıradanlık demektir. 

Coppola  öğretmen eğitim teknolojisini kullanma yolları hakkında sağlam bilgiye sahip olmazsa çok fazla ders saati boşa harcanabilir diyerek daha da doğrudan bir sonuca varmaktadır. Bilgisayarı etkili şekillerde kullanmak mümkündur ama zamanı boşa harcayacak veya öğrenime zarar vercek şekilde kullanmak  da mümkündür.

Chickering and Ehrmann considered the research findings of good practice in innovative technology-enhanced and technology-delivered education. They determined that there were at least seven factors as follows that were critical in manifesting effective good practice of technology use:

 1. Encouraged contacts between students and faculty, especially those students who were unwilling to speak out in face-to-face classroom settings.
 2. Developed reciprocity and cooperation among students allowing for the benefits of peer learning.
 3. Used active learning techniques that made students active learners.
 4. Gave prompt feedback.
 5. Emphasized time on task.
 6. Communicated high expectations.
 7. Respected diverse talents and ways of learning.

Chickering ve Ehrmann teknoloji destekli ve teknolojiyle verilen eğitimde iyi uygulamalar üzerine yapılan araştırmaların bulgularını değerlendirmişlerdir. Teknolojiyi etkili bir biçimde kullanabilmek için en az aşağıdaki yedi faktörün son derece önemli olduğu sonucuna varmışlardır:

 1. Öğrencilerle, özellikle de yüz yüze sınıf ortamında konuşmak istemeyen öğrencilerle, öğretmenler arasındaki etkileşimi teşvik etmek.
 2. Öğrenciler arasında karşılıklılık ve işbirliği anlayışı geliştirmek, böylece akran öğreniminden faydalanmalarını sağlamak.
 3. Öğrencileri aktif öğrenenler haline getiren aktif öğrenme teknikleri kullanmak.
 4. Anında geribildirimde bulunmak.
 5. Görevde süreye vurgu yapmak.
 6. Yüksek beklentiler aktarmak.
 7. Farklı yeteneklere ve öğrenme stillerine saygı göstermek.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s