Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisine göre Öğrenme Nasıl Harekete Geçer?

İnsanların neden öğrenmesi gerek? İnsanlar neden öğrenmek ister? Motivasyonları nedir? Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi, Abraham Maslow’un 1943 yılında Bir insan Motivasyonu Kuramı başlıklı bildirisinde ileri sürdüğü bir psikoloji kuramıdır. Maslow’un teorisi insanların ‘temel ihtiyaçlarını’ karşılayınca belirli bir hiyerarşi içinde yer alan ‘daha üst sıralardaki ihtiyaçlarını’ karşılamaya çalıştıklarını ileri sürmektedir.

Maslow’un ilk hiyerarşisi iki gruplamaya dayalıydı: eksiklik ihtiyaçları ve büyüme ihtiyaçları. Eksiklik ihtiyaçlarında bir sonraki ihtiyaca geçmeden önce daha alt sıradaki her ihtiyacın karşılanması gerekmektedir. Bu ihtiyaçların her biri karşılandıktan sonra ileride bir eksiklik ihtiyacı belirlenirse, birey eksikliği gidermeye çalışacaktır. İlk dört ihtiyaç seviyesi şunlardır:

  • Psikolojik: açlık, susuzluk, vücut rahatlığı, vs.
  • Güvenlik: tehlikesizlik;
  • Ait olma ve Sevgi: başkalarına bağlanma, kabul görme;
  • Saygınlık: başarma, yetkin olma, onay ve takdir alma.

Maslow’a göre, bir birey büyüme ihtiyaçlarına göre hareket etmeye ancak eksiklik ihtiyaçları karşılanırsa hazırdır. Maslow’un ilk düşüncesinde sadece bir büyüme ihtiyacı vardı – kendini gerçekleştirme. Kendini gerçekleştiren insanların özellikleri şöyle sıralanıyordu: 1) problem odaklı olma; 2) hayattan zevk alma duygusunu sürekli canlı tutma; 3) kişisel gelişimini düşünme; ve 4) zirve deneyimler yaşayabilme yeteneği.

Maslow sonra kendini gerçekleştirme büyüme ihtiyacına kendini gerçekleştirmenin altındaki ve bu seviyenin bir üstündeki büyüme ihtiyaçlarını tanımlayan yeni bir boyut eklemiştir. Bunlar:

Bilişsel İhtiyaçlar: bilme, anlama, araştırma;

Estetik İhtiyaçlar: örüntüler, simetri, düzen ve güzellik;

Kendini gerçekleştirme: kendini tatmin etme ve kendi potansiyelini fark etme;

Kendini aşmışlık: egonun ötesinde bir şey yapmaya bağlanma veya başkalarının kendini tatmin etmesine ve potansiyelini fark etmesine yardım etme.

Bizim öğrenme motivasyonlarımız da benzer örüntüler oluşturmaktadır. Maslow’un temel kavramı, hiyerarşideki daha üst sıralardaki ihtiyaçların ancak piramidin daha alt kısımlarındaki ihtiyaçlar büyük ölçüde veya tamamen karşılandıktan sonra belirginleştiğidir.

Bu nedenden dolayı, öğrenme arzumuz ve öğrenmek istediğimiz konular içinde bulunduğumuz duruma göre değişir. Örneğin, hayatta kalma endişemiz varsa matematik ve fen öğrenme isteğimiz çok az olacaktır. Ancak, hayatta kalmayla ilgili konuları öğrenme isteğimiz çok olacaktır.

Bizi çevreleyen problemler ve bu problemleri çözme becerimiz dikkatleri sürekli olarak bizi öğrenmeye motive eden şeylere odaklamaktadır.

Maslow’un temel iddiası insanların kendilerini gerçekleştirdikçe ve aştıkça erdem kazandıkları ve çeşitli durumlarda ne yapmaları gerektiğini otomatik olarak bilmeleridir. Maslow’un vardığı kendini gerçekleştirmenin en üst seviyelerinin insan bilincinin sınırlarını aştığı sonucu Maslow’un bu çalışma alanına yaptığı en önemli katkılardan biri olabilir.

Learning Drivers

Why do people need to learn? Why do people want to learn? What are their motivations? Maslow’s Hierarchy of Human Needs is a theory in psychology that Abraham Maslow proposed in his 1943 paper A Theory of Human Motivation. His theory contends that as humans meet ‘basic needs’, they seek to satisfy successively ‘higher needs’ that occupy a set hierarchy.

Maslow’s initial hierarchy was based on two groupings: deficiency needs and growth needs. Within the deficiency needs, each lower need must be met before moving to the next higher level. Once each of these needs has been satisfied, if at some future time a deficiency is detected, the individual will act to remove the deficiency. The first four levels were:

  • Physiological: hunger, thirst, bodily comforts, etc.;
  • Safety/security: out of danger;
  • Belonginess and Love: affiliate with others, be accepted;
  • Esteem: to achieve, be competent, gain approval and recognition.

According to Maslow, an individual is ready to act upon the growth needs if and only if the deficiency needs are met. Maslow’s early thinking included only one growth need – self-actualization. Self-actualized people were characterized by: 1) being problem-focused; 2) incorporating an ongoing freshness of appreciation of life; 3) a concern about personal growth; and 4) the ability to have peak experiences.

Maslow later add a new dimension to the growth need of self-actualization, defining  lower-level growth needs below self-actualization and one above that level. They were:

Cognitive: to know, to understand, and explore;

Aesthetic: patterns, symmetry, order, and beauty;

Self-actualization: to find self-fulfillment and realize one’s potential;

Self-transcendence: to connect to something beyond the ego or to help others find self-fulfillment and realize their potential.

Our motivations for learning form similar patterns. Maslow’s basic concept is that the higher needs in the hierarchy come into focus only once all the needs that are lower down in the pyramid are mainly or entirely satisfied.

For this reason, our desires to learn, and the topics we want to learn about, transition depending on the situation we find ourselves in. As an example, we will have very little desire to learn math and science if we are worried about survival. However, we will have a great desire to learn about survival topics.

The problem sets that surround us, and our ability to solve those problems, are a constantly refocusing lens into our learning motivators.

Maslow’s basic position is that as people become more self-actualized and self-transcendent, they develop wisdom and automatically know what to do in a wide variety of situations. His ultimate conclusion that the highest levels of self-actualization are transcendent in their nature may be one of his most important contributions in this area of study.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s