Derinlemesine Öğrenme İçin İşbirlikçi Sınıf

 

 

İşbirlikçi Sınıf Nedir?

İşbirlikçi Sınıf, güvenli ortamlar yaratan kasıtlı, alana göre test edilmiş uygulamalarla tüm öğretmenlerin önemsediği ve tüm öğrencileri destekleyen bir modeldir. İşbirlikçi Sınıflarda öğretmenler otantik fikir alışverişini kolaylaştırır ve çocuklar da düşünceli ve disiplinli öğrenenler olmayı ve ilgili ve ilkeli insanlar olmayı öğrenirler. İşbirlikçi Sınıf modelini kullanan öğretmenler daha çok kendilerinin konuştuğu sınıf modelinden, bir öğrenme durumu oluşturmaya ve sonra da bu durumu öğrencileri düşündürerek ve konuşturarak kolaylaştırmaya geçmektedirler.

What Is a Collaborative Classroom?

The Collaborative Classroom is a model that honors all teachers and supports all students with intentional, field-tested practices that create safe environments. In Collaborative Classrooms, teachers facilitate an authentic exchange of ideas and children learn to become caring, principled people as well as thoughtful, disciplined learners. Teachers who use the Collaborative Classroom model make an intentional shift from having a classroom where they do the majority of the talking to constructing a learning situation and then facilitating it through student thinking and talking.

İşbirlikçi Sınıfın Temel İlkeleri

 • Sosyal ve akademik müfredatlar birbirine bağlı ve entegredir.
 • Kucaklayıcı ve güvenli ortamlar geliştirmek hem öğrenci hem de yetişkin öğrenme toplulukları için esastır.
 • Sınıftaki öğrenme deneyimleri öğrencinin bilgiyi oluşturması ve harekete geçmesi etrafında yapılandırılmalıdır.
 • Öğrencilerin içsel motivasyonunu onurlandırmak ve buna dayanarak hareket etmek katılıma ve başarıya yol açar.

 

Öğrencileri yükseköğrenime ve kariyere hazırlarken 21. yüzyıl becerileri çok işbirlikçi vatandaşlar yetiştirmemizi gerektirmektedir.

 

Peki, bu yapılandırma yolculuğuna nasıl başlayacağız? Öğrencilerle grup olarak yapmaları gereken görevi veya ödevi paylaştıktan sonra, öğrencilerin derin ve anlamlı bir birlikte çalışma içine girmelerini desteklemek için aşağıdakiler yapılabilir:

 

The Core Principles of the Collaborative Classroom

 • Social and academic curricula are interdependent and integrated.
 • Fostering caring relationships and building inclusive and safe environments are foundational practices for both the student and adult learning community.
 • Classroom learning experiences should be built around students’ constructing knowledge and engaging in action.
 • Honoring and building on students’ intrinsic motivation leads to engagement and achievement.

In preparing our students for college and careers, 21st century skills call on us to develop highly collaborative citizens.

 

So how do we begin this scaffolded journey? Once we’ve shared with students the task or assessment they are challenged to complete with their group, here’s some suggested steps for supporting students in deep and meaningful collaboration:

 

Grup Anlaşmaları Yapın

Grup kurallarına veya anlaşmalarına karar vermek her öğrencinin sesini duyurmasını sağlayacak ve hepsine sorumluluk verecektir. Yetişkin gruplarında Uyarlanabilir Okullar Merkezinin geliştirdiği Birlikte Çalışmanın Yedi Kuralı kullanılacaktır, ancak bunlar öğrencilerinize daha “çocuk dostu” olarak ifade edilmiş kurallar olacak şekilde de sunulabilir.

Establish Group Agreements

Deciding on group norms, or agreements, will give each student a voice and provide accountability for all. Although the Center for Adaptive Schools  Seven Norms of Collaboration are to be used with adult groups, use them to inspire more “kid-friendly” worded norms to offer up to your students.

 

Birlikte Çalışmanın 7 Kuralı

 1. Sorgulama ruhunu teşvik etme

“Fikrin/önerin hakkında daha çok şey bilmek istiyorum.” “…’dan biraz daha bahsetsene.”

(Kendi fikrinizi savunmadan önce anlamaya çalışın.)

 

 1. Durma

“Önce düşünmek için bir dakika bekliyorum.”

(Bir soruya cevap vermeden/bir soru sormadan önce durmak size ve başkalarına düşünme zamanı kazandırır.)

 

 1. Başka sözcüklerle ifade etme

“Yani..” “Senin de söylediğin gibi…” “…. diye düşünüyorsun” “Bu bilgi … gibi görünüyor”

(Etkili bir şekilde başka sözcüklerle ifade etme fikirlerin herkes tarafından duyulmasını ve anlaşılmasını sağlar.”

 

 1. Belirginlik arama

“Lütfen … hakkında daha çok şey söyle” “…yı merak ediyorum” “… hakkında daha çok şey duymak istiyorum” “O zaman, … diyorsun” “Herkesi mi kastediyorsun? “Tam olarak ne…”

(Grubun düşüncelerini netleştirmek, anlamak ve doğruluğundan emin olmak için sorular sorun.)

 

 1. Fikirleri masaya yatırma

Yorumlarınızdaki niyeti belli edin “İşte bir fikir…” “Düşüncelerimden biri…” “Şöyle bir yaklaşım olabilir…” “Şu da düşünülebilir…”

 

 1. Kendine ve başkalarına dikkat etme

Söylenenlere nasıl tepki veriyorum? Nasıl hissediyorum? Başkaları söylediklerime nasıl tepki veriyor? İstemeden sinirli bir dil kullandım mı?

(Beden diline dikkat edin ve söylenenleri başka sözcüklerle ifade ederek ve netleştirmeye çalışarak algıları kontrol edin.)

 

 1. İyi niyet varsayımı

“Konuyu her açıdan öğrenmeye çalıştığımızı biliyorum bu yüzden ….yı paylaşmama izin verin.” “Hepimizin işine yarayacak bir karar vermeye çalıştığımıza göre, haydi…”

(Aklınızdan şöyle şeyler geçirin: Eminim bunu söylerken sinirlenmek istememiştir.”

 

 

Çocuklar şöyle şeyler önerebilirler: “teker teker konuşalım,” “herkes birbirine ve fikirlere saygılı olsun” ve “küçümsemek yok.” Kararlaştırılan kurallar poster olarak bir yere asılabilir ve bir öğrenci veya gruba kuralları hatırlatmak gerektiğinde bu poster gösterilebilir.

Grup çalışması anlaşmalarında hesap verebilir olmak önemli bir faktördür. Bir öğretmenin sınıfta aynı anda çalışan birden fazla grubu takip etmenin yaratıcı ve etkili yollarını bulması gerektiği için öğrencilere roller vermek inanılmaz yardımcı olabilir.

Mesela, öğrenciler dört kişilik bir grupta Amerika’daki göç reformuyla ilgili bir makale okuyup analiz etmek üzerine çalışıyorlarsa, öğrencileri “araştırmacı,” “yazman,” “tartışma yöneticisi” ve “raportör” olarak görevlendirebilirsiniz. Grubun başarılı olabilmesi için her öğrencinin rolüne uygun işleri yapması gerekmektedir.

Children might come up with things like: “one person talks at a time,” “respect each other and all ideas,” and “no put downs.” A poster of the shared agreements can be displayed and when necessary, called attention to when a student or group needs a reminder.

Accountability is an important factor in group working agreements. Since a teacher must find creative and effective ways to monitor multiple groups working at once in the classroom, assigning roles can be incredibly helpful.

For example, if students are working in a group of four reading and analyzing an article, say, on immigration reform in the United States, you may have “an investigator,” “a recorder,” “a discussion director,” and “a reporter.” For the group to be successful, each child must complete the jobs that accompany his/her role.

Onlara Dinlemeyi Öğretin

İyi dinleyiciler hem az bulunur hem de çok değerlidir. Gerçekten dinleyen insanlar (göz teması kuran, empati gösteren, bir konuşmada başkalarının iletişim kurmasını engellemekten kaçınan) sevilir ve sayılırlar.

Son Sözü Kaydet tüm öğrencilerin dinlemesini sağlayan güzel bir aktivitedir. Öğrencilerin bu deneyim üzerine düşünmesi ve kendi dinleme becerilerini değerlendirmeleri için bu yapılandırılmış çalışmayı birkaç kez yapın.

Teach Them How to Listen

Good listeners are both rare and valued.  People who really listen (make eye contact, offer empathy, restrain from cutting others off in a conversation) are easy to like and respect.

Save The Last Word is a great activity that allows students to practice listening. Provide several rounds of this structured activity followed by time for students to reflect on the experience and evaluate their own listening skills.

 

Benim için Son Sözü Kaydet aktivitesi Yönergeleri

1-Okurken katıldığınız veya katılmadığınız, hakkında bir şeyler bildiğiniz, hakkında bir şeyler merak ettiğiniz, ilginç bulduğunuz, hakkında bir şeyler söylemek istediğiniz beş cümlenin yanına kalemle bir işaret koyun veya bir not kâğıdı yapıştırın.

 1. Okumayı bitirdikten sonra, her cümleyi ayrı bir endeks kartının ön tarafına yazın.
 2. Kartın arka tarafına her cümle hakkında grubunuzla paylaşmak istediğiniz yorumu yazın.
 3. Grubunuzla bir araya geldiğinizde, aşağıdaki adımları izleyin:
 • Önce bir grup üyesi seçin.
 • Seçilen üye kendi kartlarından birinin ön yüzündeki cümlelerden birini okur ama yorum yapamaz.
 • Diğer grup üyeler, yorum hakkında konuşurlar ve yorumlar yaparlar.
 • Herkes yorumunu yaptıktan sonra, cümleyi yazan üye yorumlar yapar.
 • İkinci bir grup üyesi seçilir ve tüm kartlar paylaşılana kadar süreç tekrar edilir.

Kaynak: Buehl, D. (2009). Classroom strategies for interactive learning.

Save the Last Word for Me Instructions

1-As you read, make a light check mark in pencil or place a sticky note next to five statements that you

 • agree or disagree with
 • already know something about
 • are wondering something about
 • found interesting
 • want to say something about
 1. After you finish reading, write each statement on the front of a separate index card.
 2. On the back of the index card, write the comment you would like to share with your group about each statement.
 3. When you meet in your group, take the following steps:
 • Select a group member to go first.
 • The selected member reads the statement from the front of one of his or her cards, but is not allowed to make any comments.
 • All other group members talk about the comment and make comments.
 • When everyone is done commenting, the member who wrote the statement makes comments.
 • A second group member is selected, and the process is repeated until all cards are shared.

Source: Buehl, D. (2009). Classroom strategies for interactive learning.

OKUMA STRATEJİSİ – Son Sözü Benim İçin Kaydet

Okuma Bileşeni                     Okuduğunu Anlama

Stratejinin Özeti

Son Sözü Benim İçin Kaydet (SSBİK) stratejisi Vaughan ve Estes tarafından öğrencilerin metin üzerinden seçim yapıp yorumlar yapmasını sağlayan bir düşünme stratejisi olarak tanımlanmıştır. Tüm katılımcıların katkıda bulunmasını sağlamak için en iyisi küçük gruplarda uygulanmasıdır.

Strateji Prosedürü

 1. Öğrencilerin bağımsız okuma seviyelerine uygun bir metin seçin ve öğrencilere verin. Öğrencilerden metni okurken bazı cümleleri işaretlemelerini isteyin. Bu cümleler ikna edici veya ilginç bulduğu için öğrencinin yorum yapmak istediği cümleler olabilir.
 2. Öğrencilere seçtikleri cümleleri sayfa numarasını ve hangi paragrafta olduğunu belirterek birer kartın ön yüzüne yazmalarını ve yorumlarını da kartların arka yüzüne yazmalarını söyleyin. Her öğrencinin sunacağı cümle sayısı zamana ve grup büyüklüğüne göre değişmektedir.
 3. SSBİK kurallarını tartışın: öğrenciler seçtikleri cümleyi sırayla okur ve gruptakileri cümle hakkında yorum yapmaya davet eder. Yorumlar bitince öğrenci tartışmayı “son sözü söyleyerek” bitirir.
 4. Sınıfı gruplara ayırın ve öğrencilere metinden seçtikleri cümleleri sırayla okuyup yorumlamalarını isteyin. Her öğrenciye kendi seçtiği cümleyi okuma ve yorumlama sırası gelene kadar devam edin. Mümkünse, aynı çalışmayı dinleme ve yorumlama şeklinde devam ettirin.

Kaynak: J. Vaughan and T. Estes, Reading and Reasoning beyond the Primary Grades (Boston: Allyn & Bacon, 1986).

Çocukların dinlemeye odaklanmak için konuşmamayı öğrenmeleri de gerekmektedir. Sınıf kurallarına “Benden Sonra Üç Kişi” kuralını ekleyin. Bu kurala göre, biri tekrar konuşmadan önce üç kişinin fikrini paylaşmasını beklemek zorundadır.

Children also need opportunities to restrain themselves from speaking in order to keep their attention on listening. Consider adding “Three then Me” to the class norms/agreements. This simply means that before one can speak again, they need to wait for three others to share first.

Onlara İyi Soru Sorma Sanatını Öğretin

Sınıftan belirlenen bir konu hakkında sorular üretmelerini isteyin ve soruları tahtaya yazdırın. En etkili ve ilginç soruları belirleyin ve öğrencilerle bu soruların neden öne çıktığını tartışın. Çoğunlukla en iyi cevapları doğuran soru türlerinden bahsedin- açık uçlu, düşündüren ve bazen cesurca bile olan sorular.

İyi soruların nasıl tarafsız olduğunu ve birileri sorgulanıyormuş gibi gelmediğini açıklayın. Öğrencilere “_________yı düşününce, aklınıza ne geliyor?” ve “__________ hakkında bildiklerimizi düşünürsek ___________yı nasıl yapabiliriz?” gibi soru köklerini öğretin. Bir yapı iskelesi olarak, öğrencilere grup tartışmalarında kullanmaları için örnek soru cümleleri verin.

Öğrencilerin bekleme süresini de öğrenmeleri gerekmektedir. Öğrencilere gruptan biri bir soru sorduğu zaman herkesin düşünebilmesi için birkaç saniyelik bir sessizlik olması gerektiğini anlatın – daha iyisi gösterin.

Teach Them the Art of Asking Good Questions

Have the class generate questions on any given topic, writing each one on the board. Decide on the most pressing and interesting questions of the bunch and discuss with students what makes these particular ones stand out. Talk about the types of questions that more often yield the best responses — those that are open-ended, thoughtful and sometimes even daring.

Describe how well-received questions are neutral and don’t sound as if someone is being interrogated. Introduce them to invitational questions stems such as, “When you think about ______, what comes to mind?” and, “Considering what we already know about ______, how will we ____?” As a scaffold, provide a handout with question starters for students to use during group discussions.

Students also need to know about wait time. Explain — better yet, demonstrate — that once someone in the group poses a question, there needs to be a few seconds of silence, giving everyone time to think.

Onlara Müzakere Etmeyi Öğretin

En yüksek sesle konuşan ve sık sık iddialar ileri süren bir grup üyesi en çok söz sahibi olan kişi olabilir ama bu, bu kişinin tüm grubu ikna edeceği anlamına gelmez. İyi bir müzakereci iyi dinler, sabırlıdır ve esnektir, grubun anlaştığı ortak fikirlere ve alanlara işaret eder ve baskı altında düşünebilir. Bu listeyi öğrencilerle paylaştıktan sonra, birlikte listeye ekleyecek başka özellikler de belirleyin.  Öğrencilerle birlikte “Ortak Karara Varma” adlı bir çalışma yapın. Bu çalışmada, her gruba bir doğum günü partisi, gezi veya öğlen yemeği aktivitesi planlamak için belli bir süre verin; böylece müzakere becerilerini kullanma alıştırması yapabilirler.

Teach Them How To Negotiate

A group member who speaks the loudest and frequently asserts may get the most said but that doesn’t mean they’ll convince a group of anything. A good negotiator listens well, shows patience and flexibility, points out shared ideas and areas of group agreement, and thinks under pressure. After sharing this list with students, generate together more characteristics to add to it. Indulge them in a brief activity called “Build a Consensus.” In this activity, set the timer and give mere minutes to group plan a mock birthday party, fieldtrip, or a lunchtime meal so they can practice their negotiation skills.

Örnek Olun

Çok işbirlikçi bir sınıf ortamı oluşturmak için öğretmenlerin dinleme, başka sözcüklerle ifade etme, akıllıca sorular sorma ve müzakere konularında her fırsatta örnek olmaları gerekmektedir. Öğrenci merkezli bir sınıfta, gerçekten çok az anlamda öğretim (kelimenin geleneksel anlamıyla) yapıyoruz. Kendimizi daha çok tüm grup ve küçük gruplar için öğrenim deneyimlerini kolaylaştırırken buluyoruz. Öğrencilerimizi dışarıdaki dünyaya bir grubun işini inanılmaz bir şekilde kolaylaştırma yeteneğiyle göndermek, üniversitede ve iş dünyasında başarılı olmak için gereken son derce önemli bir 21. yüzyıl becerisidir.

Model What We Expect

When it comes to creating a highly collaborative classroom, teachers need to model listening, paraphrasing, artful questioning and negotiation any and every chance they get. In a student-centered classroom, we really do very little actual teaching (in the traditional sense of the word). What we find ourselves mostly doing is facilitating learning experiences for whole and smaller groups. Sending our students out in the world with the incredible ability to effectively facilitate a group is a 21st century skill crucial to success in the university and the work world.

İşbirlikçi öğrenmeyi diğer eğitim teknikleriyle birlikte nasıl kullanabilirim?

İşbirlikçi aktiviteler geçmiş deneyimlerin ve anlayışların kişisel ve ortak temellerine dayalı yeni fikirler oluşturmayı içermektedir – böylece yapılandırmacılığın bazı ilkelerini doğal olarak uygulamış olurlar. Öğrenenler sorgulamaya yönelten iyi sorularla önemli, gerçek dünya problemlerini de araştırırlar ve bu sayede bu gruplarda sorgulamaya dayalı yaklaşım rahatlıkla kullanılabilir. Birlikte çalışma aktivitelerinin temel becerilerin öğrenilmesinden üst düzey düşünmeye kadar pek çok farklı amacı olabilir.

How can I use collaborative learning in conjunction with other educational techniques?

Cooperative activities involve the construction of new ideas based on personal and shared foundations of past experiences and understandings — so they naturally apply some of the principles of constructivism. Learners also investigate significant, real-world problems through good explorative questions, and as a result these groups can easily be used for an inquiry-based approach. Collaborative activities can have many different objectives, ranging from mastery of basic skills to higher-order thinking.

https://www.collaborativeclassroom.org/what-is-a-collaborative-classroom

http://www.edutopia.org/blog/deeper-learning-collaboration-key-rebecca-alber

http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/coopcollab/index_sub5.html

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s