Karma Öğrenme Nedir?

Blended Learning Models

Karma öğrenme yüz yüze öğretimle online öğrenmeyi birleştiren bir öğrenme yaklaşımıdır.

Blended learning combines face-to-face instruction with online learning.

Yüz Yüze Model

Tüm karma öğrenme modelleri arasında yüz yüze model tipik bir okul yapısına en yakın modeldir. Bu yaklaşımla, online öğretimin verilmesine duruma göre karar verilir.

Yani, karma öğrenmenin herhangi bir biçimine belli bir sınıftaki sadece belli öğrenciler katılırlar.  Yüz yüze yaklaşımı zorlanan veya seviyelerinin üstünde çalışan öğrencilerin sınıfta teknolojiyi kullanarak kendi hızlarında gelişme kaydetmelerini sağlamaktadır.

 

Face-to-Face Driver Model

Of all the blended learning models, face-to-face driver is the closest to a typical school structure. With this approach, the introduction of online instruction is decided on a case-by-case basis, meaning only certain students in a given class will participate in any form of blended learning.

The face-to-face driver approach allows students who are struggling or working above their grade level to progress at their own pace using technology in the classroom.

Rotasyon Modeli

Karma öğrenmenin bu versiyonunda öğrenciler belli bir programa göre farklı istasyonlar arasında –online çalışarak veya öğretmenle yüz yüze vakit geçirerek- dönüşümlü olarak çalışırlar. Rotasyon model ilköğretim okullarında daha çok kullanılmaktadır – Kaliforniya’daki karma öğrenme yaklaşımı kullanan ilköğretim okullarının yüzde 80’i rotasyon modelini takip etmektedir.

İstasyon Rotasyon Modeli

“İstasyon rotasyon modelinde öğrenciler belli bir derste veya konuda belli sürelerde en az bir tanesi online olan farklı öğrenme istasyonlarında çalışırlar. Diğer istasyonlarda küçük grup veya tüm sınıf öğretimi, grup projeleri,  kişiye özel ders verme ve kalem-kâğıt ödevleri gibi çalışmalar yapılabilir.

Bazı uygulamalarda tüm sınıf aktiviteler arasında birlikte geçiş yaparken, bazı uygulamalarda da sınıf iki küçük grup rotasyonuna ayrılır. İstasyon Rotasyon Modelinde öğrenciler tüm istasyonlarda çalışırlar.”

Laboratuvar Rotasyon Modeli

“Laboratuvar rotasyon modelinde öğrenciler sınıf ile bilgisayar laboratuvarı arasında belli sürelerle geçiş yaparlar. Sınıf genellikle diğer öğrenme çalışmalarına ayrılmıştır.”

Laboratuvar rotasyon modeliyle İstasyon rotasyon modeli arasındaki fark:

“İstasyon rotasyon modelinde öğrenciler sınıf içindeki istasyonlar arasında çalışırken, laboratuvar modelinde online öğrenimlerini gerçekleştirdikleri sınıf dışındaki bir öğrenme laboratuvarına giderek rotasyon yapmaktadırlar.”

Rotation Model

In this form of blended learning, students rotate between different stations on a fixed schedule – either working online or spending face-to-face time with the teacher. The rotational model is more widely used in elementary schools – 80 percent of elementary schools in California that use blended learning follow the rotational model.

Station Rotation Model
“In a station rotation model, within a given course or subject, students rotate at fixed points in time between different learning stations, at least one of which is an online learning station. Other stations might include activities such as small-group or full-class instruction, group projects, individual tutoring, and pencil-and-paper assignments. Some implementations involve the entire class alternating among activities together; whereas others divide the class into small-group rotations. In the Station Rotation model, students rotate through all of the stations.”

Lab Rotation Model
“In a lab Rotation model, students rotate at fixed points in time between a classroom and computer lab, in which students learn predominantly online. The classroom is generally reserved for other learning activities.”

Difference between Lab rotation model and Station rotation model:
“In station rotation model students are rotating within a given classroom whereas in the lab model they are actually rotating out to a learning lab where they are doing their online learning.”

Esnek Model

Geleneksel olmayan ve risk altında olan çok sayıda öğrenciyi destekleyen okullar çoğunlukla esnek karma öğrenme modelini tercih etmektedir. Bu yaklaşımda, materyal önce online olarak verilir. Öğretmenler gerektiğinde destek vermek için sınıftadır ancak, öğrenciler bağımsız olarak öğrendikleri ve yeni kavramların alıştırmasını dijital ortamda yaptıkları için öğrenme öncelikle öğrencilerin kendi rehberliğinde gerçekleşir.

“Esnek modelde online öğrenme, öğrencileri bazen ofis çalışmalarına yönlendirse bile, bir öğrencinin öğreniminin bel kemiğidir ve öğrenciler öğrenme deneyimlerini kendi spesifik ihtiyaçlarına göre en iyi hale getirme amacıyla farklı öğrenme modelleri arasında geçiş yapabilmektedirler.  Aslında her öğrencinin öğrenme modelleri arasında kendine özgü, akıcı bir programı vardır. Öğretmen sınıftadır ve öğretmen veya diğer yetişkinler gerektiğinde küçük grup öğretimi, grup projeleri ve bireysel ders verme gibi çalışmalarla esnek ve uyarlanabilir yüz yüze destek vermektedir. Bazı uygulamalar önemli ölçüde yüz yüze destek içerirken bazıları minimal yüz yüze destek içermektedir.”

Flex Model

Schools who are supporting a large number of non-traditional or at-risk students often choose the flex model of blended learning. With this approach, material is primarily delivered online. Although teachers are in the room to provide on-site support as needed, learning is primarily self-guided, as students independently learn and practice new concepts in a digital environment.

“In the Flex model, online learning forms the backbone of a student’s learning, even if it directs students to office activities at times, and students are able to move flexibly through different learning modalities with the goal of optimizing their learning experience based on their specific needs. Each student in essence has a customized, fluid schedule among learning modalities. The teacher of record is on-site, and the teacher-of-record or other adults provide face-to-face support on a flexible and adaptive as-needed basis through activities such as small-group instruction, group projects, and individual tutoring. Some implementations have substantial face-to-face support, and others have minimal.”

Online Laboratuvar Modeli

Okullar gittikçe daha katı kaynak kısıtlamalarıyla karşı karşıya oldukları için karma öğrenme online laboratuvar modeli öğrencilerin okulda verilmeyen dersler de dahil olmak üzere derslerini tamamlamalarına yardımcı olmaya yönelik uygulanabilir bir seçenektir. Bu senaryoda, öğrenciler tamamen online öğrenirler ama dersle ilgili çalışmayı tamamlamak için belli bir bilgisayar laboratuvarına giderler. Laboratuvar yetişkin gözetimindedir ancak bu yetişkinler öğretmen değildir. Bu model, hem okulların normalde okulda öğretmeni bulunmayan veya öğretmen sayısının yetersiz kaldığı dersleri vermelerini sağlar hem de öğrencilerin başka öğrencilerin öğrenme ortamını etkilemeden bir konuda kendi hızlarında çalışmalarını sağlar.

Online Lab Model

As schools face increasingly tighter resource constraints, the online lab model of blended learning is a viable option for helping students complete courses, including those not offered at the specific school site. In this scenario, students learn entirely online but travel to a dedicated computer lab to complete their coursework. Adults supervise the lab, but they are not trained teachers. This not only allows schools to offer courses for which they have no teacher or not enough teachers, but also allows students to work at a pace and in a subject area that suits them without affecting the learning environment of other students.

Bireysel Model

Liselerde popüler olan bu karma öğrenme modeli öğrencilere okulda verilenlerin dışında ders alma fırsatı vermektedir. Bu bireyler geleneksel bir okul ortamında bulunacaktır, ancak aynı zamanda öğrenimlerini uzaktan verilen online derslerle de desteklemeyi seçmektedirler. Bu karma öğrenme yönteminin başarılı olması için öğrencilerin öz motivasyonunun çok yüksek olması gerekmektedir. Bireysel model Advanced Placement dersleri almak isteyen veya okul programına dâhil olmayan bir alanla ilgilenen öğrenciler için idealdir.

Self-Blend Model

Popular in high schools, the self-blend model of blended learning gives students the opportunity to take classes beyond what is already offered at their school. While these individuals will attend a traditional school environment, they also opt to supplement their learning through online courses offered remotely. In order for this method of blended learning to be successful, students must be highly self-motivated. Self-blend is ideal for the student who wants to take additional Advanced Placement courses, or who has interest in a subject area that is not covered in the traditional course catalog.

Online Model

Yüz yüze modelin tam karşıtı, online modeldir. Bu karma öğrenme modeli öğrencilerin uzaktan çalıştığı ve materyalin ilk önce online ortamda verildiği bir modeldir. Yüz yüze katılım isteğe bağlıdır, ancak öğrenciler soruları olduğunda genellikle öğretmenleriyle online ortamda görüşürler. Bu karma öğrenme modeli günlük programlarının daha esnek ve bağımsız olmasını isteyen öğrenciler için idealdir.

Online Driver Model

At the opposite end of the spectrum from face-to-face driver we have online driver, which is a form of blended learning in which students work remotely and material is primarily delivered via an online platform. Although face-to-face check-ins are optional, students can usually chat with teachers online if they have questions. This model of blended learning is ideal for students who need more flexibility and independence in their daily schedules.

Ters-Yüz Edilmiş Sınıf

“Ters-yüz edilmiş sınıf veya tersine öğrenme yöntemi teknolojinin sınıfta harcanan geleneksel zamanı tersine çevirmek için kullanıldığı bir öğrenme yaklaşımıdır. Geçmişte sınıf süresi öğrencilere ders anlatmak için kullanılıyorsa, artık tersine bir modelde bu süre bireysel öğrenmeyi teşvik etmek ve öğrencilere birebir yardım etmek ve öğrenci-öğretmen etkileşimini geliştirmek için kullanılmaktadır. Öğretim içeriği hala sınıfta verilebilir, ancak bu içerik esas olarak sınıf dışında erişilecek şekilde tasarlanmıştır; bu da derste zorlanan öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmeleri için harika bir yoldur.”

 

Flipped classroom

“Flipped classroom or flipped learning is a methodology, an approach to learning in which technology is employed to reverse the traditional role of classroom time. If in the past, classroom time is spent at lecturing to students, now in a flipped model, this time is utilized to encourage individualized learning and provide one-on-one help to students, and also to improve student-teacher interaction. While the instructional or teachable content is still available in class, however this content is mainly designed in such a way to be accessed outside class which is a great way for struggling students to learn at their own pace.”

 

https://www.youtube.com/watch?v=2H4RkudFzlc&NR=1&feature

 

https://www.youtube.com/watch?v=2H4RkudFzlc&NR=1&feature=fvwp

http://www.dreambox.com/blog/6-models-blended-learning#sthash.MQcNQWHg.dpuf

Videos: “The Flipped Classroom” http://www.youtube.com/watch?v=2H4R

Videos: “School of One” http://www.youtube.com/watch?v=HSTrI6nj

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s