Sanat Eğitimi ve Akademik Başarı

Arts Education And Academic Achievement

Yaratıcı düşünmeyi, eleştirel düşünmeyi, problem çözmeyi ve akıl yürütmeyi ölçen çalışmalarda eğitime sanat eğitimi de dâhil edildiğinde bu işlevlerin arttığı ve geliştiği görülmüştür. Bir sınavda dansçılar hatırlama ve hareket sıralamasında dans etmeyenlerden daha başarılı olmuşlar ve müzisyenler işitsel-görsel ayırt etme ve tanıma bakımından müzik yapmayanlara göre daha başarılı olmuşlardır. Bir diğer çalışmada da öğrencilerin görsel sanatlar stüdyo dersleriyle uzun süreli odaklanma, hayal gücü, yakın gözlem ve karar alma süreçlerini ifade etme gibi zihin alışkanlıklarını geliştirdiği görülmüştür.

Studies measuring creative thinking, critical thinking, problem solving and reasoning all find these functions increase and improve when arts education is added to the educational mix.  Dancers tested better on memory and motion processing than non-dancers and musicians demonstrated better auditory-visual discrimination and aural recognition than non-musicians. Another study has found that through visual art studio classes, students develop habits of mind for sustained focus, imagination, close observation and articulation of their decision-making process.

Benzer diğer çalışmalar da sanat ve eğitim arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu göstermektedir:

 • Daha güçlü öz düzenleme yeteneği sağlayan olumlu duygusal gelişim
 • Öğrenime derinlemesine katılım
 • Anlamak için öğrenme motivasyonu
 • Okuldaki disiplin sorunlarında azalma
 • Kendinin farkında olma, kendini algılama ve kendini ifade etme
 • Öz yeterlik ve özgüven

Correlative studies also show a strong relationship between arts education and:

 • positive emotional development that leads to stronger abilities to self-regulate
 • deep engagement in learning
 • motivation to learn for understanding
 • a decrease in disciplinary issues in schools
 • self-awareness, self-concept and self-expression
 • self-efficacy and self-confidence

 

Sanat eğitimine katılan öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırma bu öğrencilerin etkili iletişim kurmayı, yapıcı eleştiriler yapmayı ve daha iyi dinlemeyi öğrendiklerini göstermektedir. Geniş kapsamlı bir çalışmada, sanat programlarının gençleri becerilerini doğrudan iş olanaklarına uygulamaya hazırlamaya yardımcı olduğunu göstermiştir. Bir diğer çalışma ise, gençken sanat eğitimi alan öğrencilerin yetişkin olduklarında kendi toplumlarında kalıp ekonomik ve kentsel gelişime katkıda bulunduklarını göstermiştir.

 

Research on students involved in arts education shows that they learn how to communicate effectively, practice constructive criticism and listen better. In a large-scale study, arts programming helped to prepare youth to apply their skills directly to employment opportunities. Another study showed that students who participate in arts education as youth stay in their local communities as adults and contribute to economic and civic growth.

 

148 ülkeden 160,000 üyeye sahip bir eğitim liderliği kuruluşu olan ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development – Denetim ve Müfredat Geliştirme Derneği), “araştırmaların sanat eğitiminin öğrencilerin diğer akademik alanlardaki başarısını arttırabileceğini de gösterdiğini” bildirmektedir.

 

ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development), an educational leadership organization with 160,000 members in 148 countries, reports that “studies also show that participating in the arts can actually boost student achievement in other academic areas.

 

AKADEMİK BAŞARI

Okuryazarlık ve dil gelişimi

Müzik, drama, medya sanatları ve sözlü performans alanlarındaki sanat öğrenimi okuma ve yazmadaki yüksek başarı ve yüksek sözlü SAT puanlarıyla ilişkilidir. Müzik eğitimi ikinci bir dili ifade akıcılığı ve yeterliliğinde gelişme göstererek öğrenmede daha güçlü performansla ilişkilidir.

 

ACADEMIC ACHIEVEMENT

Literacy and language development

Arts learning in music, drama, media arts and spoken word relates to high achievement in reading and writing and high verbal SAT scores. Music training relates to stronger performances in learning a second language with greater improvement in expressive fluency and competency.

 

Matematik başarısı

Çalışmalar müzikle yüksek matematik SAT puanları arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Dans ve medya sanatları ile lisedeki matematik öğrenimi de ilişkilidir.

 

Mathematics achievement

Studies find a relationship between music and high mathematics SAT scores. Relationships also exist between dance and media arts learning in high school and high achievement in math.

Genel akademik başarı

Araştırmalar sanat çalışmaları ile lise öğrencilerinin standart sınavlarla ve öğrenci notlarıyla ölçülen genel akademik başarısı arasında önemli bir pozitif ilişki olduğunu ileri sürmektedir.
Overall academic achievement

Research suggests a significant positive relationship between arts study and high school students’ overall academic achievement as measured by standardized tests and student grades.
Araştırmalara göre, sanatla bütünleştirilmiş bir program takip eden öğrenciler riskte olan öğrenci sayısının yüksek olduğu okullarda bile ülkedeki veya bölgedeki standart sınav ortalamalarını yakalamakta veya aşmaktadırlar.  Bunun yanı sıra, önemli bir çalışmaya göre sanatla bütünleştirilmiş programlar sınav puanlarını düşürmemektedir ve sanatla entegre müfredatların temel derslerdeki akademik başarı üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

 

Research finds that students who experience arts integrated curricula meet or significantly exceed state and district standardized test averages, even in schools with high populations of at-risk students. In addition, a notable study finds that arts integration programs do not lower test scores, suggesting there is no negative impact on academic achievement in core subjects from an arts-integrated curriculum.

 

“Sanat öğrenimi deneyimleri öğrencilerin eleştirel düşünme, yaratıcılık, hayal gücü ve yenilik kapasitelerini geliştirmede son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapasiteler tüm öğrencilerin yüksek kaliteli ve tam bir 21. yüzyıl eğitiminin bir parçası olarak ihtiyaç duydukları temel beceriler ve yeterlikler olarak kabul edilmektedir.

 

“Arts learning experiences play a vital role in developing students’ capacities for critical thinking, creativity, imagination and innovation. These capacities are increasing recognized as core skills and competencies all students need as part of a high-quality and complete 21st-century education

— Sandra S. Ruppert, director of the Arts Education Partnership

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s