Küçük Çocuklar İçin Öğretim Programı Geliştirirken Dikkate Alınması Gereken Başlıca Hususlar 

Çocuklar en çok çağrışımsal düşünme ile mantıksal-analitik düşünmenin bir birleşiminden fayda görmektedir. Müfredatımız çocukların öğretim programlarından en iyi şekilde faydalanabilmesinden ve hem öyküleyici hem de mantıksal-analitik düşünme yollarını harekete geçiren aktivitelerden yanadır. Çocukların yaratıcı konularda ve doğa bilimlerinde yetenekli öğrenenler olabilmeleri için her iki düşünme şekline de ihtiyaçları vardır.

Eğitimin her seviyesinde ama farklı karmaşıklık seviyelerinde aynı öğrenme hedefleri.

Başlıca odak noktamız çocukların ilgilerine saygılı olmaktır. Çocuğun isteği öğrenmenin temelini oluşturmaktadır. Okul, çocukların ilgisini onların öğrenmesini istediği görevlere veya konulara çekme sorumluluğunu almaktadır. Öğretmenin görevi çocuğun farkındalığını çocukların bilmesini ve anlamasını istediği hedeflere yönlendirmektir. Şüphesiz bunu yapabilmenin yolu her bir çocuğa ve her bir çocuğun anlayış oluşturma şekline saygı duymaktan geçmektedir.

 Çocukların öğrenimi anlam oluşturmaya odaklı olmalıdır. Küçük çocukların öğrenimi ve gelişimi anlam oluşturmaya, yani, etraflarındaki dünyanın farklı yanlarına dair bir anlayış geliştirmeye odaklı olmalıdır.

 Öğretim programları geleceğe dönük olmalıdır. İnsanlar dünyanın her yerinde kültürel, esas kabul edilen bir düşünceye sahiptir ki bu durumun hem olumlu hem de olumsuz yanları vardır. Çocuklarımızın bilinmeyen bir geleceğe hazırlanacak şekilde eğitim almasını istiyorsak yenilikçi olmamız ve alternatif yaklaşımlar denememiz gerekmektedir. Bir program başka bir yerden kopyalanmasa bile ve programın her ülkenin kendi tarihi ve kültürel bağlamına göre geliştirilmesi gerekmesine rağmen, küresel dünyada işbirliği ve bilgi alışverişi küçük çocuklara yönelik öğretim programı geliştirmek için son derece önemlidir. Bu politik çalışmada tüm ülkelerin bir sonraki nesle aktaracağı değerler ve hedefler konusunda tavrını netleştirmesi ve böylece kendi kültürünü diğer kültürlerle birleştirmesi gerekmektedir. Program sadece burada-şimdi odaklı olmayıp aynı zamanda net bir gelecek perspektifine de sahip olmalıdır.

Programı uygulayacakların niteliği çok önemlidir. Programın kalitesi ve uygulayıcıların yeterliği birbiriyle yakından bağlantılı iki boyuttur. Çocuklarla her gün bir arada olan program uygulayıcılarının eğitim standartları yüksek olmalıdır çünkü çocukların gelişiminde ve öğreniminde fark yaratan yetişkin ile çocuk arasındaki günlük etkileşimlerdir.

 Programda çocukların sorularına, keşfetmeye, yaratıcılığa, hayal gücüne ve zorlayıcı ve farklı öğrenme stillerine ve stratejilerine daima yer verilmelidir. Böylece tüm çocuklar bir öğrenme alanı ve uygun aktiviteler bulabilir. Hiç kimse programın dışında kalmamış olur.

KEY ISSUES IN CURRICULUM DEVELOPMENT FOR YOUNG CHILDREN

Children benefit most from a combination of associative and logico-analytic thinking. Our curriculum,  takes the position that children benefit most from curricula and activities that stimulate both narrative and logico-analytic ways of thinking. In order to become skilful learners in creative subjects and natural sciences, the child needs both ways of thinking

The same learning goals at all levels of education but at different levels of complexity.

Our main focus is  respect for the interests of the child. The child’s desire is the base for learning. The school takes the responsibility of arousing children’s interest in the tasks or contents it wants them to learn about. The teacher’s task is to direct children’s awareness towards the objectives or issues that she wants children to know and understand. The way to do so must of course be built on a respect for each child and his or her way of creating understanding.

Children’s learning must be focussed on creating meaning. Young children’s learning and growth ought to be focused on creating meaning, that is, on developing an understanding of different aspects of the world around them.

Curricula must also look to the future. People everywhere are embedded in cultural, taken-for-granted thinking, which is both a strength and a weakness. If we want our children to be educated for an unknown future we have to be innovative and try out alternative approaches. Living in a globalised world, international collaboration and exchange is of great importance for developing curriculum for young children, even if one curriculum never can be copied from somewhere else, but must be developed in the historical and cultural context of each country. In this political work, each country must take a position about values and goals for the next generation, and by that relate their culture to other cultures. The curriculum ought not only to be here and now oriented, but also have a clear perspective on the future.

 The quality of staff is paramount.The quality of the programme and the competence of the staff are two closely linked dimensions. Staff meeting children everyday must have high standards of training, since it is the daily interactions between the adult and the child that make the difference in children’s well-being and learning.

 There must always be room for children’s questions, exploring, creativity, fantasy and challenging and for different learning styles and strategies. In this way each and every child can find a learning space and appropriate activities. No one will be excluded.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s