Oyun Tabanlı Öğrenme

 

*Bir çocuğun beynini hiçbir şey oyun kadar aydınlatamaz. Dr. Stuart Brown

**Çocukların oyun oynamasına, su birikintilerine basmalarına, ağaca tırmanmalarına, toprağı kazmalarına, böcek avına çıkmalarına, çamurdan pastalar yapmalarına, yokuş aşağı yuvarlanmalarına, küçük bir ev yapmalarına, papatyadan taç yapmalarına, peri bahçesi yapmalarına izin verin. Dışarıda oyun oynamak çocukları daha akıllı, daha sağlıklı ve daha mutlu yapar.

Okul öncesi eğitim sektöründe en çok kullanılan uygulamalardan biri “oyun oynayarak öğrenmedir.” Oyun tabanlı öğrenme “çocukların insanlarla, nesnelerle ve temsillerle aktif olarak etkileşim kurarken sosyal dünyalarını düzenledikleri ve anlamlandırdıkları bir öğrenme bağlamı” olarak tanımlanmaktadır.

One of the practices most commonly used in the early childhood sector is ‘learning through play’. Play-based learning is described as ‘a context for learning through which children organise and make sense of their social worlds, as they actively engage with people, objects and representations’

“Oyunu” Tanımlamak: Tek bir oyun tanımı yoktur, ancak oyunu tanımlayan bazı belli özellikler vardır. Oyun şöyle tanımlanabilir:

 • Zevkli oyun eğlenceli ve keyifli bir aktivitedir. Oyun bazen hayal kırıklıkları, zorluklar ve korkular içerebilir ama keyif temel özelliklerdendir.
 • Sembolik oyun sıklıkla –mış gibi yapmaktır, “… olsa” özelliği vardır. Oyun oynayanlar için anlamlıdır ve öğretmen bu anlamı her zaman göremeyebilir.
 • Aktif oyun hareket, materyallerle, insanlarla, fikirlerle veya çevreyle fiziksel, sözel veya zihinsel ilişki kurmayı gerektirir.
 • Gönüllü oyun serbest seçilir. Bununla birlikte, oyuncular oyuna davet edilebilirler veya yönlendirilebilirler.
 • Süreç odaklı oyun kendine yönelik bir araçtır ve oyuncular oyunun sonunu veya amacını anlamayabilirler.
 • Kendini motive eden oyun oyuncunun kendisi için faydalı olarak kabul edilir (Shipley, 2008).

Oyun, Lock ve Rosseau’nun çalışmalarına kadar uzanan uzun ve ayrıntılı bir araştırma geçmişine sahiptir.  Araştırmalar ve deliller oyunun farklı kültürlerde çocuk gelişimindeki ve öğrenme üzerindeki rolüne işaret etmektedir. Çoğu insan çocukların oyunlarının öğrenme ve gelişimden ayrılamayacağını düşünmektedir.

Defining ‘play’: While there is no one definition of play, there are a number of agreed characteristics that describe play. Play can be described as:

 • pleasurable-play is an enjoyable and pleasurable activity. Play sometimes includes frustrations, challenges and fears; however enjoyment is a key feature
 • symbolic-play is often pretend, it has a ‘what if?’ quality. The play has meaning to the player that is often not evident to the educator
 • active-play requires action, either physical, verbal or mental engagement with materials, people, ideas or the environment
 • voluntary-play is freely chosen. However, players can also be invited or prompted to play
 • process oriented-play is a means unto itself and players may not have an end or goal in sight
 • self motivating-play is considered its own reward to the player (Shipley, 2008).

Play has a long and detailed research history that dates back to the work of Locke and Rosseau.Research and evidence all point to the role of play in children’s development and learning across cultures. Many believe that it is impossible to disentangle children’s play, learning and development.

Beyin gelişimi: Beyin gelişimi üzerine yapılan çalışmalar henüz çok ilerlememiş olsa da, oyunun beynin yapısal tasarımını şekillendirdiği düşünülmektedir. Güvenli bağlantıların ve uyarıların beyin gelişiminin önemli yanları olduğunu biliyoruz; oyun da beyin yollarını oluşturan ve güçlendiren aktif keşfetmeyi sağlamaktadır. Oyun “hayatın ilerleyen dönemleri için daha esnek ve gelişmiş bir öğrenme potansiyeli” oluşturmaktadır (Lester & Russell, 2008, p. 9).

Küçük çocukların oyunları keşfetmelerini, belirlemelerini, tartışmalarını, risk almalarını ve anlam oluşturmalarını sağlamaktadır. Nitelikli oyun deneyimlerine katılan çocukların iyi gelişmiş hafıza becerilerine, dil gelişimine sahip olma olasılıkları daha fazladır ve davranışlarını daha iyi düzenleyebilmekte, böylece okula daha iyi uyum sağlamakta ve akademik öğrenimleri daha iyi olmaktadır (Bodrova & Leong, 2005).

Brain development: While research on brain development is in its infancy, it is believed that play shapes the structural design of the brain. We know that secure attachments and stimulation are significant aspects of brain development; play provides active exploration that assists in building and strengthening brain pathways. Play creates a brain that has increased ‘flexibility and improved potential for learning later in life’ (Lester & Russell, 2008, p. 9).

Young children’s play allows them to explore, identify, negotiate, take risks and create meaning. Children who engage in quality play experiences are more likely to have well-developed memory skills, language development, and are able to regulate their behaviour, leading to enhanced school adjustment and academic learning (Bodrova & Leong, 2005).

Oyun tabanlı programları destekleme:  Fiziksel olarak aktif oyun çocukların her türlü motor beceriyi denemesini ve geliştirmesini sağlamaktadır. Sağlık ve iyi olma açısından önemli faydaları vardır. Yüksek kaliteli oyun tabanlı öğrenme programları uygulayan merkezlerin şu özelliklere sahip olduğu görülmüştür:

 • Açık ve kapalı alanda aktif oyun zamanı içeren bir günlük çizelge
 • Müzik, hareket ve yaratıcı ifadenin bütünleştirilmesi
 • Orta ila yüksek seviyede fiziksel aktivite açısından örnek teşkil eden yetişkin-çocuk etkileşimleri (yani, öğretmenler zaman zaman çocuklar gibi aktif oyuna katılırlar) (Steglin, 2005).

Oyun dış dünyadan bağımsız bir şekilde gerçekleşmez; genellikle fiziksel veya sosyal bir alanda oynanır (Lester & Russell, 2008). Oyun oynamanın en büyük faydalarından biri sosyal yeterlik gelişimine yardımcı olmasıdır. Çocuklar oyun oynarken ilişkiler kurabilir, çatışmaları çözmeyi öğrenebilir, davranışlarını tartışıp düzenleyebilirler. Oyunda, çocuklar genellikle kendi rollerini oynarken ve tercihlerde bulunurken başarı ve iyimserlik duygularını daha çok hissederler. Oyunun stresi azalttığı bilinmektedir; oyun çocukların iyi olmasıyla sıklıkla bağlantılıdır. Merak, açıklık, iyimserlik, esneklik, odaklanma ve yaratıcılık gibi öğrenme eğilimleri oyunda gelişir.

Fostering play-based programs: Physically active play allows children to test and develop all types of motor skills. It promotes significant health and wellbeing benefits. Centres that were found to have a high-quality, play-based learning program incorporated:

 • a daily schedule that included active indoor and outdoor physical play
 • integration of music, movement and creative expression
 • adult-child interactions that modelled moderate to high levels of physical activity (meaning that educators were at times as physically engaged in active play as the children) (Steglin, 2005).

Play does not happen in a vacuum; it is usually undertaken within a physical and social space (Lester & Russell, 2008). One of the greatest benefits of playing is to assist with the development of social competence. Children can build relationships, learn to resolve conflicts, negotiate and regulate their behaviours. In play, children usually have increased feelings of success and optimism as they act as their own agents and make their own choices. Playing is a known stress release; it is often linked to child wellbeing. The dispositions for learning, such as curiosity, openness, optimism, resilience, concentration, and creativity are developed in play.

Eğitimciler ne yapabilir: Çocukların sonuç almalarına yardım eden bir ortam planlamak nitelikli oyun deneyimleri sunmak açısından önemlidir. Ortam kasıtlı olarak dört şekilde planlanabilir:

 • Fiziki ortam- alanın fiziksel düzeni, eşyalar ve kaynaklar. Aktiviteleri ve materyalleri keşfetmeye, öğrenmeye ve sorgulamaya sevk edecek şekilde nasıl yapılandıracağınızı ve sunacağınızı düşünün.
 • Sosyal ve duygusal çevre- çocukların keşfederken ve risk alırken desteklendikleri güvenli, sıcak ve güven veren ilişkilere ihtiyacı vardır. Çocukların başkalarıyla bağlantı kurmasına, arkadaş edinmesine ve davranışlarını düzenlemelerine yardım edin. Çocuklar ve yetişkinler ortamın duygusal ve sosyal durumunu birlikte belirlerler.
 • Zihinsel ortam- çocukların serbest oynayacakları ve çocukların öğrenimini arttıracak iyi sorulmuş bir soru üzerine sohbet edilecek zamanlar vardır. Çocuklarla yapılan sohbetler (Siraj-Blatchford, 2008) etkili okul öncesi öğretmenlerinin özelliklerindendir.
 • Zaman- eğitimcilerin program süresini nasıl kullanmaya karar verdiklerini ifade eder. Çocukların oyun temaları ve fikirleri geliştirmek için uzun sürelere ihtiyacı vardır.

 

What educators can do: Planning the environment to assist children to achieve outcomes is important in providing quality play experiences. The environment can be intentionally planned in four main ways:

 • the physical environment- the physical layout of space, furniture and resources. Consider how you will construct and present activities and materials so they are arranged in provoking and inviting ways to encourage exploration, learning and inquiry
 • the social and emotional environment- children need secure, warm and trusting relationships so they are confidently supported in their explorations and risk taking. Assist children to make connections with others, develop friendships and regulate their behaviours. Together, children and adults set the emotional and social tone of the environment
 • the intellectual environment- there are times to leave children to play freely and times for intentional conversation, a well-placed question or query that will extend children’s learning. Shared sustained conversations (Siraj-Blatchford, 2008) are the hallmark of effective early childhood educators
 • the temporal environment- the way that educators decide to use the time available in the program. Children need large blocks of time to develop play themes and ideas.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s