Sokrat Semineri Öğretim Stratejisi

Sokrat Semineri Stratejisinin Mantığı

Sokrat seminerinin amacı öğrencilerin belli bir metinde sunulan fikirleri, konuları ve değerleri anlamak için birbirlerine yardım etmesidir.  Öğrenciler görüşler ileri sürmek yerine, metindeki fikirler etrafında bir tartışma yapmaktan sorumludur. Bir dinleme, anlamlandırma ve ortak bir zemin bulma süreciyle öğrenciler belli bir iddiayı kanıtlamaya çalışmak yerine ortak bir anlayışa varmaya çalışırlar. Sokrat semineri münazara, ikna etme veya kişisel düşünme amacıyla kullanılmaz çünkü odak noktası bir metinden ortak anlam çıkarmaktır.

Rationale

The goal of a Socratic seminar is for students to help one another understand the ideas, issues, and values reflected in a specific text. Students are responsible for facilitating a discussion around ideas in the text rather than asserting opinions. Through a process of listening, making meaning, and finding common ground students work toward shared understanding rather than trying to prove a particular argument. A Socratic seminar is not used for the purpose of debate, persuasion, or personal reflection, as the focus is on developing shared meaning of a text.

Prosedür

Birinci aşama: Uygun bir metin seçilir

Sokrat seminerleri yakın metin analizine dayalıdır, bu yüzden yorumlama ve tartışma olanakları sunan bir metin seçmek önemlidir. Anlamı oldukça açık olan basit bir metin seçerseniz öğrencilerin tartışacağı pek bir şey olmaz. Ayrıca, metin ayrılan süre zarfında dikkatli bir şekilde okunamayacak kadar uzun olmamalıdır. Öğretmenler genellikler bir paragraf ila bir sayfa uzunluğunda metinler seçmektedir.

Procedure

Step one: Selecting an appropriate text

Socratic seminars are based on close textual analysis so it is important to select a text that provides ample avenues for interpretation and discussion. If you choose a simple text where the meaning of it is fairly straightforward, there won’t be much for students to discuss. Also, the text should not be too long to read closely in the allotted amount of time. Often teachers select a text ranging from one paragraph to one page.

İkinci aşama: Öğrenciler seminere hazırlanır

Seminere başlamadan önce, öğrencilerin fikirlerini hazırlamak için zamanı olması önemlidir. Öğrenciler sınıf tartışması başlamadan önce metinle ilgili notlar çıkarırlar. (Öğrenciler metinle ilgili not çıkarmayı bilmiyorsa, göstermelisiniz.) Öğretmenler çoğu zaman seminere başlamak için kullanılabilecek birkaç açık uçlu soru soran bir tartışma lideri belirlerler.

Step two: Students prepare for the seminar

Before beginning the seminar, it is essential that students have time to prepare ideas. Students should annotate the text before the start of the class discussion. (If students do not know how to annotate a text, you should model this for them.) Often teachers assign a discussion leader who generates a few open-ended questions that can be used to begin the seminar.

Üçüncü aşama: Kuralları belirleyin

Sokrat seminerlerinin diğer tartışma türlerinde olmayan kuralları vardır, bu yüzden seminere başlamadan önce herkesin kuralları bilmesi önemlidir. Bir Sokrat seminerinde kullanılan genel kurallar aşağıda sıralanmaktadır. Tabi bu kurallar öğrencilerin gereksinimlerine göre düzenlenebilir:

 • Birbirinizle konuşun, sadece tartışma lideriyle veya öğretmenle değil.
 • Fikirlerinizi desteklemek için metindeki kanıtlara değinin.
 • Birinin söylediğini anlamazsanız, sorular sorun veya netleştirmek için bir öğrencinin söylediğini farklı sözcüklerle ifade edebilirsiniz. (“Sanırım …. dedin, doğru mu?”)
 • Konuşmak için el kaldırmanıza gerek yok ama lütfen konuşma sürenize dikkat edin –diğer öğrencilere göre ne kadar konuştuğunuza dikkat edin.
 • Başkalarının sözünü kesmeyin.
 • Başka öğrencilerin fikirlerini küçümsemeyin. Fikirlerine katılmadığınız öğrenciyi yargılamadan kendi yorumunuzu ifade edin veya bir fikri derinlemesine anlamak veya açıklığa kavuşturmaya yardımcı olmak için soru sorun.
 • Sokrat seminerlerinde yaygın olarak kullanılan ifadeler veya sorular:
 • Bu fikir metnin neresinde var?
 • Bu kelime veya ifade ne anlama geliyor?
 • Bunu başka bir şekilde söyleyebilir misin?
 • … mı demek istiyorsun?
 • Sence yazar ne demek istiyor?
 • Bu başka ne anlama gelebilir?
 • Bu metnin hedef kitlesi kimdi? Hedef kitle bu sözcükler hakkındaki yorumlarımızı nasıl şekillendiriyor?
 • Bu metnin yazarı kimdi? Yazar hakkında ne biliyoruz? Bu bilgiler bu sözcüklerden anladıklarımızı nasıl şekillendiriyor?

Seminere başlamadan önce, öğrencilere bu seminerin amacının münazara yapmak veya bir noktayı kanıtlamak değil, yazarın metinde anlatmaya çalıştığı şeyi daha derinlemesine anlamak olduğunu hatırlatmak da önemlidir. Ayrıca, eğer daha önce öğrencilerinizle bir Sokrat semineri çalışması yapmadıysanız, iyi bir seminerin özelikleri hakkında birkaç dakika beyin fırtınası yapabilirsiniz. Bu özelliklere veya kriterlere değerlendirme ölçeğinde yer verilebilir ve dersin sonunda semineri değerlendirmek için kullanılabilir. Bir Sokrat seminerini değerlendirmek için şu gibi kriterler kullanılabilir: katılım (herkesin dinlemesi ve paylaşması); saygı (söz kesmeme ve aşağılamama), anlamlandırma (öğrenciler seminerin sonunda metni daha derinlemesine anlarlar) ve delillerin kullanılması (yorumlar daima metne gönderme yapılarak paylaşılır).

Step three: Contracting

Socratic seminars have rules that may not apply to other forms of discussion, so before beginning the seminar, it is important that everyone is aware of the norms. Below are typical rules used to structure a Socratic seminar. Of course, you can adapt these to fit the needs of your students:

 • Talk to each other, not just to the discussion leader or teacher.
 • Refer to evidence from the text to support your ideas.
 • Ask questions if you do not understand what someone has said, or you can paraphrase what another student has said for clarification. (“I think you said this, is that right?”)
 • You do not need to raise your hands to speak, but please pay attention to your “airtime” – how much you have spoken in relation to other students.
 • Don’t interrupt.
 • Don’t put down the ideas of another student. Without judging the student who you may disagree with, state your alternate interpretation or ask a follow-up question to help probe or clarify an idea.
 • Common statements or questions used during a Socratic seminar include:
 • Where does that idea come from in the text?
 • What does this word or phrase mean?
 • Can you say that in another way?
 • Is this what you mean to say…
 • What do you think the author is trying to say?
 • What else could that mean?
 • Who was the audience for this text? How does that shape our interpretation of these words?
 • Who was the author of this text? What do we know about him/her? How does that shape our understanding of these words?

Before beginning the seminar it is also important to remind students that the purpose of the seminar is not to debate or prove a point, but to more deeply understand what the author was trying to express in the text. Also, if you have never done a Socratic seminar with your students before, you might spend a few moments brainstorming the qualities that would make for a great seminar. These qualities or criteria can be placed on rubric and used to evaluate the seminar at the end of the class period.  Criteria you might use to evaluate a Socratic seminar include: engagement (everyone listening and sharing), respect (no interruptions or put-downs), meaning-making (students understand the text more deeply at the end of the seminar), and use of evidence (comments always refer back to the text).

Dördüncü aşama: Sokrat semineri 

Bir Sokrat semineri çoğunlukla açık uçlu bir soru soran tartışma lideriyle başlar. Tartışma lideri bir öğrenci veya öğretmen olabilir. Tipik bir Sokrat semineri başlangıç sorusu şudur: Sizce bu metin ne anlama geliyor? Sessizlik sorun değildir. Öğrencilerin ısınması birkaç dakika sürebilir. Bazen öğretmenler tartışmaya katılan öğrencilerle beraber bir Sokrat semineri düzenler ve sınıfın geri kalanı da gözlemci olarak belli işlerden sorumlu olur. Sokrat seminerlerine en az on beş dakika ayrılmalı ve otuz dakika veya daha fazla sürmelidir. Öğrenciler Sokrat seminerlerine alıştıkça bir metni öğretmen müdahalesi olmadan daha uzun süre tartışabilirler.

Step four: The Socratic seminar

A Socratic seminar often begins with the discussion leader, a student or the teacher, asking an open-ended question. A typical Socratic seminar opening prompt is: What do you think this text means? Silence is fine. It may take a few minutes for students to warm-up.  Sometimes teachers organize a Socratic seminar with some students participating in the discussion and the rest of the class having specific jobs as observers.  Socratic seminars should be given at least fifteen minutes and can often last thirty minutes or more.  As students become more familiar with Socratic seminars, they are able to discuss a text for longer periods of time without any teacher-intervention.

Beşinci aşama: Düşünme ve değerlendirme 

Sokrat seminerinden sonra, öğrencilere genel olarak semineri ve özel olarak da kendi performanslarını değerlendirme fırsatı verin. Bu çalışma sınıfta yapılabilir veya ödev olarak verilebilir. Bu aşamada kullanılmak üzere değerlendirme formları geliştirebilirsiniz. Öğrenciler seminer boyunca rahatlık düzeyleri hakkında ve katılım ve katılmama noktaları üzerine de düşünebilirler. Seminer sürecini düşünmek öğrencilerin daha sonra yapılacak tartışmalara katılma yeteneğini geliştirir. İşte seminer hakkında düşünürken tartışabileceğiniz veya hakkında yazı yazabileceğiniz bazı sorular: 

 • Seminer herhangi bir noktada diyalogdan ziyade münazaraya/tartışmaya döndü mü? Döndüyse, grup bununla nasıl baş etti?
 • Aktif olarak dinleyen ve başkalarının fikirleri üzerine eklemeler yapan insanlar nasıl deliller sundu?
 • Bu seminerde ele alınan fikirler metinden anladıklarınızı nasıl etkiledi?
 • Bir dahaki sefer seminere katıldığınızda bir katılımcı olarak neyi farklı yapmak istersiniz?

Step five: Reflection and to evaluate

After the Socratic seminar, give students the opportunity to evaluate the seminar in general and their own performance specifically. This can be an in-class or a homework assignment. You can create evaluation forms to help with this step.  Students can also reflect on their comfort level during the seminar and high points of engagement and disengagement.  Reflecting on the seminar process helps students improve their ability to participate in future discussions. Here are some questions you might discuss or write about when reflecting on the seminar: 

 • At any point did the seminar revert into a debate/discussion rather than dialogue? If so, how did the group handle this?
 • What evidence did you see of people actively listening and building on others’ ideas?
 • How has your understanding of this text been affected by the ideas explored in this seminar?
 • What would you like to do differently as a participant the next time you are in a seminar?

Çeviren/Translated by: Aslı KARABULUT AŞCI

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s