Medya Okuryazarlığı Nedir?

Medya Okuryazarlığı genellikle çeşitli formlarda iletişime erişme,  analiz etme, değerlendirme ve üretme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Medya okuryazarlığı bilgi okuryazarlığına benzer ve teknoloji okuryazarlığının pek çok unsurunu da içerir. “Medya” terimi genellikle bir tür teknolojiyi kullanan uzaktaki hedef kitle için üretilen görseller, dil ve/veya sesle aktarılan kitle iletişim mesajlarını ifade etmektedir. Bunlar geleneksel basılı medyayı (kitaplar, gazeteler, dergiler, doğrudan posta gibi); işitsel-görsel medyayı (bilgisayar oyunları, İnternet, bloglar, vikiler gibi) içermektedir. Medya kayıtlı müzikleri, panoları ve diğer işaretleri, çoğu oyunu, paket etiketlerini ve her türlü reklamı da kapsamaktadır.

Media Literacy is typically defined as the ability to access, analyze, evaluate, and produce communication in a variety of forms. It is similar to information literacy and involves many components of technology literacy as well. The term “media” generally refers to mass media messages communicated through visuals, language, and/or sound that are produced for a remote mass audience using some form of technology. These include traditional print-based media (e.g., books, newspapers, magazines, direct mail); audiovisual media (e.g., computer games, the Internet, blogs, wikis). Media also include recorded music, billboards and other signs, most games, package labels, and advertising in all of its forms.

Sınıftaki medyalar ders kitapları, posterler ve haritalardır. Geleneksel okuryazarlık gibi medya okuryazarlığı da eleştirel düşünmeyi, analitik becerileri ve kendini farklı şekillerde ifade etme yeteneğini içermektedir. Medya okuryazarı olmak medyayı akıllıca ve etkili kullanmayı, farklı kaynaklardan edinilen bilgilerin güvenilirliğini değerlendirebilmeyi de gerektirmektedir. Geleneksel okuryazarlığın yazma ve okuma becerilerini kapsadığı gibi, medya okuryazarlığı da çeşitli medya formlarıyla etkili iletişim üretmenin altını çizmektedir.

In the classroom, the media are likely to include textbooks, posters, and maps. Like traditional literacy, media literacy involves critical thinking, analytical skills, and the ability to express oneself in different ways. Being media literate also entails using media wisely and effectively, including being able to judge the credibility of information from different sources. In the same way that traditional literacy includes writing as well as reading skills, media literacy also emphasizes producing effective communication through a variety of different media forms.

Etkili medya analizi süreci aşağıdaki kavramlara dayalıdır:

 1. Tüm medya mesajları “yapılandırılmıştır.”
 2. Her medyanın farklı özellikleri, güçlü yanları ve benzersiz bir yapılandırılma “dili” vardır.
 3. Medya mesajları yerleşik değerleri ve bakış açılarını içerir.
 4. İnsanlar medya mesajlarından kendi anlamlarını çıkarmak için bireysel becerilerini, düşüncelerini ve deneyimlerini kullanırlar.
 5. Medya ve medya mesajları düşünceleri, tutumları, değerleri, davranışları ve demokratik süreci etkileyebilir.

The process of effective media analysis is based on the following concepts:

 1. All media messages are “constructed.”
 2. Each medium has different characteristics, strengths, and a unique “language” of construction.
 3. Media messages contain embedded values and points of view.
 4. People use their individual skills, beliefs and experiences to construct their own meanings from media messages.
 5. Media and media messages can influence beliefs, attitudes, values, behaviors, and the democratic process.

Medya Okuryazarlığını Sınıfa Entegre Etmek

Öğrencilerin modern anlamda tamamen okuryazar olabilmeleri için gereken analitik ve teknik becerileri geliştirebilmeleri için medya analizinin ve medya üretiminin anaokulundan liseye (ve sonrasına) kadar birçok farklı derste sürekli pekiştirilmesi gerekmektedir. Medya okuryazarlığı eğitiminin amacı her yaştan bireyin günümüz dünyasında eleştirel düşünürler, etkili iletişimciler ve aktif vatandaşlar olmak için ihtiyaç duydukları sorgulama alışkanlıklarını ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmelerine yardım etmektir.

Integrating Media Literacy Into The Classroom

In order for students to develop the analytical and technical skills needed to be fully literate in a contemporary sense, media analysis and media production should be continuously reinforced from kindergarten through high school (and beyond) in many different subject areas. The purpose of media literacy education is to help individuals of all ages develop the habits of inquiry and skills of expression that they need to be critical thinkers, effective communicators and active citizens in today’s world.

Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Temel İlkeleri:

Medya okuryazarlığı eğitimi:  

 • aldığımız ve oluşturduğumuz mesajlar hakkında aktif sorgulama yapmayı ve eleştirel düşünmeyi gerektirir
 • okuryazarlık kavramlarını (okumayı ve yazmayı) her tür medyayı içerecek şekilde genişletir
 • her yaştan öğrenende beceri geliştirir ve pekiştirir ve yazı okuryazarlığı gibi bu beceriler de entegre, etkileşimli ve sürekli pratik yapmayı gerektirir
 • demokratik bir toplum için gereken bilgiye, düşünmeye ve katılıma önem veren katılımcılar yetiştirir
 • medyanın kültürün bir parçası olduğunu ve sosyalleşme araçları olarak işlev gördüğünü kabul eder
 • insanların medya mesajlarından kendi anlamlarını çıkarırken bireysel becerilerini, düşüncelerini ve deneyimlerini kullandıklarını doğrular.

Medya okuryazarlığı katılımcı vatandaşlığı ve farklı bakış açılarına değer vermeye teşvik etme konusunda özellikle güçlü bir etkiye sahiptir.

The Core Principles for Media Literacy Education

Media literacy education:

 • requires active inquiry and critical thinking about the messages we receive and create
 • expands the concepts of literacy (i.e., reading and writing) to include all forms of media
 • builds and reinforces skills for learners of all ages, and like print literacy, those skills necessitate integrated, interactive and repeated practice
 • develops informed, reflective and engaged participants essential for a democratic society
 • recognizes that media are a part of culture and function as agents of socialization
 • affirms that people use their individual skills, beliefs and experiences to construct their own meanings from media messages.

Media literacy is particularly powerful in encouraging participatory citizenship and the appreciation of multiple perspectives.

Medya Mesajlarını Analiz Ederken Sorulması Gereken Kilit Sorular

Herhangi bir medya mesajının eleştirel analizini yaparken medya analizi için aşağıdaki kilit sorulardan bazılarını veya hepsini sormakta fayda vardır:

Yazar, Amaç ve Ekonomi Hakkında 

 • Bunu kim yaptı?
 • Bunu kim yaptırdı ve parasını kim ödedi?
 • Bu kimin için yapıldı (ve nereden biliyorsun)?

Key Questions to Ask When Analyzing Media Messages

When engaging in critical analysis of any media message, it’s useful to ask some, or all, of the following key questions for media analysis:

About Authorship, Purpose and Economics

 • Who made this?
 • Who was this made, and who paid for it?
 • Who was this made for (and how do you know)?

Teknikler ve İçerik Hakkında 

 • Hangi mesajlar veriliyor? Her mesajı vermek için hangi teknikler kullanılıyor ve neden?
 • Hangi fikirler, değerler, bilgiler ve/veya bakış açıları açık? Hangileri ima ediliyor?
 • Bu mesaja aslında önemli olabilecekken dâhil edilmeyen şey nedir?

About Techniques and Content

 • What messages are conveyed? What techniques are used to communicate each message, and why?
 • What ideas, values, information, and/or points of view are overt? Implied?
 • What is left out of this message that might be important to know?

Bağlam ve Güvenilirlik Hakkında 

 • Bu ne zaman yapıldı? Toplumla ne zaman veya nasıl paylaşıldı?
 • Bu bir gerçek mi, fikir mi yoksa başka bir şey mi?
 • Bu ne kadar güvenilir? Bilgilerin, fikirlerin veya iddiaların kaynağı nedir?

About the Context and Credibility

 • When was this made? Where or how was it shared with the public?
 • Is this fact, opinion, or something else?
 • How credible is this? What are the sources of information, ideas, or assertions?

Hedef Kitle ve Etki Hakkında 

 • Bunu farklı insanlar nasıl farklı yorumlayabilir?
 • Bundan kimler faydalanabilir? Bundan kimler zarar görebilir?
 • Ben bunu nasıl yorumluyorum ve tepkime veya yorumuma bakarak kendim hakkında ne öğrendim?

About the Audience and Impact

 • How might different people interpret this differently?
 • Who might benefit from this? Who might be harmed by it?
 • What is my interpretation of this, and what do I learn about myself from my reaction or interpretation?

http://www.projectlooksharp.org/12BasicWays.pdf

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s