Yaşayan Fotoğraflar – Tarihi Canlandırma Stratejisi

Living Images-Bringing History To Life Strategy

Stratejinin Mantığı

Bu öğretim stratejisiyle öğrenci grupları birlikte çalışarak tarihi karakterleri canlandırırlar. “Yaşayan fotoğraflar” stratejisi öğrencilerin sadece tarihteki belli bir dönemi daha iyi anlamalarını sağlamaz, aynı zamanda onlara akranlarıyla birlikte çalışma alıştırması yapma fırsatı da verir.

Rationale With this teaching strategy, groups of students work together to bring historical images to life. Not only does “living images” help students develop a deeper understanding of a particular moment in history, but it also provides an opportunity for them to practice collaborating with their peers.

Prosedür

Birinci aşama: Hazırlık

Sınıfta işlenen dönemle ilgili önemli bilgiler veren bir fotoğraf koleksiyonu belirleyin. İdeal olan, bu fotoğraflarda gruptakilerin canlandırabileceği kadar figür olmasıdır. Genellikle, öğretmenler 4-6 öğrenciden oluşan gruplara 4-6 tane fotoğraf verir. Bu aktivite en çok gruplara farklı fotoğraflar  verildiğinde işe yaramaktadır. Bu stratejide çoğunlukla fotoğraf kullanılmaktadır ama tablolar veya karikatürler de kullanılabilir – önemli olan insan figürü içermeleridir.

Procedure

Step one: Preparation Identify a collection of photographs that reveal important information about the time period the class is studying. Ideally, these pictures should contain enough figures so that everyone in the group is involved in each (or most) “living image.” Typically, teachers give groups of students (4-6 students per group) a set of 4-6 photographs.  This activity works best if groups receive different photographs. While this strategy is often used with photographs, you could use paintings, cartoons or other pictures for this activity – so long as the images contain people.

İkinci aşama: Öğrenci yönergeleri 

Her bir resmi, teker teker inceleyin ve şu sorulara cevap verin: Bu fotoğrafın bağlamı nedir? Ne zaman ve nerede çekilmiş? Ne görüyorsunuz? Bu fotoğraftaki insanlarla ilgili özellikle dikkatinizi çeken şey nedir? Neden onlar? Sizce nasıl hissediyorlar? Ne düşünüyor olabilirler? Bu fotoğraf size dönemle ilgili neler anlatıyor?

Bu soruları her fotoğraf için cevapladıktan sonra, her biri için “canlı bir fotoğraf” oluşturun.  Her “canlı fotoğraf” resimdeki sahnenin gerçek hayatta canlandırılmış halidir. Fotoğraftaki figürlerin duruşlarını, jestlerini ve yüz ifadelerini takınması gereken birer aktör olduğunuzu varsayın. Her fotoğrafın sahneyi koordine etmeye yardımcı olan bir “yönetmeni” olmalı. Fotoğrafları kimlerin canlandırdığını belirledikten sonra performansınızı hangi sırayla gerçekleştireceğinize karar verin. Sonra, gruptaki herkesin bu fotoğrafları tüm sınıfa sunabilmesi için bir fotoğraftan diğerine geçmeye çalışın.

Step two: Directions for students

Review each picture, one by one, and answer the following questions: What is the context for this picture? When and where was it taken? What do you see? Specifically, what do you notice about the people in this image? Why are they? How do you think they are feeling? What might they be thinking? What does this image tell you about the time period?

After answering these questions for each picture, create a “living image” for each one. A “living image” recreates the scene from the picture in real life. Think about yourselves as actors who are supposed to assume the physical positions, gestures and facial expressions of the figures in the photograph. Each image should have a “director” who helps coordinate the scene. Once you have created your living images, decide in which order you would like to display them. Then, work on transitioning from one image to the next so that your group can present these pictures seamlessly to the larger class.

Üçüncü aşama: Performanslar

Gruplar çalışmalarını tüm grupla paylaşır. Gruplar canlı fotoğraflarını sessizce sunarlar. İzleyiciler sahneleri yorumlayarak izlerler. Her grup, sunumunu yaptıktan sonra izleyicilerden sorular alabilir. Öğrenciler performanslar arasında bu “canlı fotoğrafları” izleyerek tarihi dönem hakkında öğrendiklerini kaydedebilirler.

Step three: Performances  Groups share their work with the full group. Groups present their living images in silence. The audience interprets the scenes as they view them. After each group presents, they can take questions from the audience.  Between performances, students can record what they learned about the historical time period from viewing these “living images.”

Dördüncü aşama: Bilgi alma – Tarihi dönem hakkında neler öğrendiniz?

Tüm gruplar performans sergiledikten sonra, “canlı fotoğrafların” tarihi dönem hakkında neler anlattığı hakkında bir sınıf tartışması başlatabilirsiniz. Öğrenciler izledikleriyle ilgili farklı yorumlar yapabilirler. Öğrencileri yorumlarını delillerle savunmaya teşvik edin ve onları akranlarının fikirlerini duydukça yorumlarını değiştirmeye davet edin.

Step four: Debrief – What did you learn about the historical time period? After all groups have performed, you can facilitate a class discussion about what the “living images” reveal about the time period. Students may arrive at different interpretations of what they viewed. Encourage students to use evidence to defend their interpretations and invite students to change their interpretations as they hear their peers’ ideas.

Beşinci aşama: Kişisel düşünce

Öğrencilere bu aktiviteyle ilgili deneyimlerini günlüklerine yazma fırsatı verin. Şu gibi hatırlatıcılar kullanabilirsiniz: Bu aktiviteyi tekrar yapacak olsanız, neleri aynı yapardınız? Sizin veya grubunuzun neleri farklı yapmasını isterdiniz? Bu aktiviteyi başkalarıyla birlikte yaparak neler öğrendiniz? Bu aktivitenin en kolay tarafı neydi? Sizin için en zor tarafı neydi?

Step five: Personal reflection Give students the opportunity to write in their journals about their experience with this activity. Here are prompts you might use: If you were doing this activity again, what would you keep the same? What do you wish you or your group did differently? What did you learn about working with other people from doing this activity? What was the easiest part of this activity? What part was the most challenging for you?

Versiyonlar

  • Kısaltılmış versiyon:  Gruplara çeşitli resimleri canlandırtmak yerine, her gruba bir fotoğraf verebilirsiniz.
  • Fotoğrafları öğrenciler bulsun: Fotoğrafları öğrenciler adına seçmek yerine, bu egzersize bir araştırma bileşeni ekleyip fotoğrafları öğrencilere buldurabilir ve seçtirebilirsiniz. Resimlerin kaynaklarını düzgün bir şekilde belirtmelerini ve seçtikleri resmin veya resimlerin önemini de açıklamalarını da isteyebilirsiniz.
  • Kostümler ve müzik ekleme:  Öğrencilerden kostümler giyip performanslarını müzik eşliğinde yapmalarını isteyebilirsiniz.

Variations

  • Abridged version: Rather than have groups act out several pictures, you could assign each group one photograph each.
  • Students find their own images:Instead of selecting images for students, you could add a research component to this exercise by having students find and select their own photographs.  The assignment could include properly citing sources and explaining the significance of the image or images they selected.
  • Add costumes and music: You could have students wear costumes and select music to accompany their performance.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s