21. Yüzyıl Becerileri ve İlkokul Derslikleri

  1. yüzyıl öğrenimine hazırlık ilkokulda başlamalıdır. Öğretmenlerin bilgiyi veren kişi konumundan orkestra yöneticisi konumuna geçmesi gerekmektedir.

Preparation for 21st century learning needs to begin in elementary school. Teachers need to shift their role from giver of knowledge to orchestra director.

  1. Yüzyıl Dersliği Kurgu Mu, Gerçek Mi?

İlkokul çağında olan ve okyanusla ilgilenen bir grup çocuktan oluşan bir 21. Yüzyıl ilkokul dersliği düşünün. Öğretmen çocuklara ne öğrenmek istediklerini sorar ve sınıfın deniz canlılarıyla ilgilendiğini öğrenir. Öğretmen, öğrencilere okyanus hayvanları hakkında bilgi vermek yerine, öğrencilere deniz canlıları hakkında nasıl bilgi edinebileceklerini sorar. Birçok öğrenci okudukları kitapların adını söyler, bazıları internete bakmayı önerir, bazıları da video izlemeyi önerir.

An Elementary 21st Century Classroom Fictional or Real?

Imagine the elementary classroom of the 21st century where a group of elementary aged children are interested in the ocean. The teacher asks them what they want to learn and finds that the class is interested in the creatures of the sea. Instead of telling students information about ocean animals, the teacher asks how students might find out about sea creatures. Several students mention books they have read, others suggest looking on the internet, another child suggests looking for videos.

Öğretmen benzer ilgi alanlarına sahip çocuklardan küçük gruplar oluşturur. Öğrencilerden bir hayvan seçmelerini ve bu hayvan hakkında bilgi toplayıp öğrendiklerini sınıfa anlatmalarını ister. Öğrenciler internette resimler bulmaya ve buldukları resimlerden bir slayt gösterisi hazırlamaya başlarlar. Diğer öğrenciler bilgileri not eder ve öğretmenin yönlendirmesiyle kendi kitaplarını hazırlamaya başlarlar. Bazı öğrenciler de okyanus hayvanlarıyla ilgili bir film yapmayı önerirler ve bir senaryo taslağı hazırlamaya başlarlar.

The teacher forms small groups with similar interests. She asks students to pick an animal and to find out about the animal and report that learning back to the rest of the class. Students begin finding pictures on the internet and pasting them into a slideshow. Other students write down facts and with guidance from the teacher, begin creating a book of their own. Still other students suggest that they could make a movie about the ocean animals, and they begin creating a story board.

Öğretmen sınıftaki çalışmaların yönlendirilmesine yardımcı olur. Yazı yazanların bir taslak kullanmasına yardımcı olabilir. Film hazırlayanların filme bir başlangıç, gelişme ve sonuç bölümü koymalarına yardım eder. Kitap hazırlayanların çalışmalarını bitirmeden önce kontrol etmelerine ve gerekli düzeltmeleri yapmalarına yardım edebilir. Son olarak, öğretmen tuzlu suyun hayvanlar üzerindeki etkilerini göstermek için sınıfla birlikte tuzlu su deneyleri yapabilir.

The teacher helps to orchestrate the work in the classroom. She may help the writers to use an outline. She helps the movie makers put a beginning, middle and end to their movie. She may help the book makers edit their work to provide a finished copy. Finally the teacher may find several experiments on salt water and its influence on animals to carry out with the class.

Bu derslikte 21. yüzyıl becerileri ilkokul öğrencilerinin sıradan bir gününe dâhil edilmiştir. Bu derslikteki öğrenciler temel bilgilerle çalışmaktadır. İşbirliği içinde çalışmaktadırlar. Öğrenciler öğrenimlerini sunma yollarını buldukça iletişim becerilerini geliştirmektedirler. Nesli tükenme tehlikesi altında olan okyanus canlıları veya kirliliğin farklı deniz canlıları popülâsyonu üzerindeki etkileri hakkında bilgi edindikçe çevre sorunları hakkındaki farkındalıkları artmıştır. Öğrenciler nihai sunumlarını hazırlarken ve araştırma yaparken teknolojiden de faydalanmışlardır.

Bu derslikte önceden belirlenmiş metinler kullanılarak yapılan geleneksel okuma ve yazma öğretiminden, öğrencileri kendi öğrenimlerini yönlendirmeye geçilmiştir. Günümüz ilkokullarında böyle bir sınıf mümkündür ve 21. yüzyıl öğreniminin temeli açısından son derece önemlidir.

This is a classroom that incorporates 21st century skills into the elementary student’s day. The students in this classroom have worked with core knowledge. They have worked collaboratively. The students have developed communication skills as they found ways to present their learning. Their awareness of environmental issues has increased as they found out about endangered ocean species or the effects of pollution on different sea creatures. Students have also used technology in researching and in creating a final presentation.

This classroom has moved from teaching traditional reading and writing using prescribed texts, to involving students in directing their own learning. This classroom is not only possible in today’s elementary schools, it is crucial to the base of 21st century learning.

Peki, 21. Yüzyıl Öğrenimi Nedir?

Bu soru tüm öğretmenlerin ve idarecilerin sorduğu bir sorudur. 21. yüzyıl öğrenimi eğitimcilerin ve iş adamlarının 21. yüzyılda başarılı olmak ve hayatta kalmak için gerekli olacağını düşündükleri bir grup beceriyi kapsamaktadır.

  1. Yüzyıl Becerileri Ortaklığı’na göre, her bir çocuğun bugünün ve yarının dünyasına hazır olması gerekmektedir, ancak “çoğu öğrencinin okulda öğrendiği bilgi ve becerilerle toplumda ve işyerlerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriler arasında derin bir uçurum vardır.”

Geleneksel ilkokul sınıflarında, öğrencilere okuma, yazma ve matematikten oluşan temel dersler öğretilmektedir. 21. yüzyıl ilkokul dersliklerinde problem çözme, iletişim, yaratıcılık, bilgi ve medya okuryazarlığı, uyum sağlama, işbirliği ve öz denetime odaklanılmaktadır. Temel dersler ilkokul sınıfında önemlidir ama artık müfredat sadece temel derslerden oluşmamaktadır. Artık öğrenme, düşünme, iletişim ve küresel farkındalık becerileri temel derslerdeki bilgiler vasıtasıyla sunulmaktadır.

But What is 21st Century Learning?

This is a question being asked around the country by teachers and administrators. 21st Century learning encompasses a group of skills that educators and business people feel will be necessary for success and survival in the 21st century.

The Partnership for 21st Century Skills states that every child needs to be ready for today’s and tomorrow’s world, but that “a profound gap exists between the knowledge and skills most students learn in school and the knowledge and skills they need for success in their communities and workplaces.”

In traditional elementary classrooms, students are taught the core subjects of reading, writing and math. In the 21st Century elementary classroom, the focus is on problem solving, communication, creativity, information and media literacy, global awareness, environmental literacy, adaptability, collaboration and self-direction. The core subjects are the substance of the elementary classroom, but they are no longer the only curriculum, instead they are the information through which the core learning, thinking, communicating and global awareness skills are presented.

Düşünce Değişikliği

Okuma, yazma ve matematik temel derslerinin öğretiminden iletişim, işbirliği ve küresel farkındalık becerilerinin öğretimine geçmek için öğretmenlerin kendi düşünme şekillerini değiştirmeleri gerekmektedir. Günümüzde öğretmenler çoğu zaman 10 veya 20 yıl önce okulda kendileri nasıl öğrendiyse, buna benzer şekillerde öğretmektedir.

Öğretmenler hala sınav yapmakta ve öğrencilerin belli bilgileri ezberlemelerini beklemektedir. Bilişim teknolojisi çağında artık öğrencilerin olayları ezberlemesi beklenemez, bunun yerine öğrencilerin bilgiyi etkili bir şekilde bulmayı bilmeleri gerekmektedir.

A Shift in Thinking

In order to accomplish the shift from teaching core subjects of reading, writing and math to teaching the skills of communication, collaboration and global awareness, teachers need to shift their thinking. Teachers today often teach in the ways that are very similar to the ways they learned in school 10 or 20 years ago.

Teachers still give tests and expect students to memorize a body of knowledge. In an age of information technology, students no longer can be expected to memorize lists of events, instead students need to know how to efficiently find that information.

Öğrencilere kullandıkları bilgi kaynaklarını nasıl değerlendirecekleri öğretilmelidir. Öğrencilerin bir soruya cevap vermek için hangi bilgilere ihtiyaç duyabileceklerini nasıl düşünecekleri öğretilmelidir. Öğretmenlerin öğrenilecek bilgileri tekrar eden kişilerden ziyade, birer orkestra yöneticisi gibi olmaları gerekmektedir.

Students need to be taught to evaluate the sources of information they are using. Students need to be taught how to think about what information they might need to answer a question. Teachers need to become orchestra directors, rather than reciters of knowledge to be absorbed.

  1. yüzyılın ilkokul öğretmenlerinin öğrencilere okuma, yazma ve matematik temel derslerini öğretmekle sınırlı kalmamaları gerekmektedir. Bunun yerine, temel dersler küçük çocuklara iletişim kurmayı, işbirliği yapmayı ve yaşadıkları dünya hakkında bilgi edinmeyi öğretmek için birer çıkış noktası olmalıdır.

Çocukların ilkokul deneyimlerinden itibaren düşünmeye, iletişim kurmaya ve işbirliği yapmaya hazırlanabilmesi için 21. yüzyıl becerilerinin ilkokul dersliklerinin birer parçası haline gelmesi son derece önemlidir.

Teachers of the 21st century elementary classroom do not need to be limited to teaching the core subjects of reading, writing and math to students. Instead the core subjects should become a jumping off point for teaching young children to communicate, collaborate and to learn about the world they live in.

It is crucial that 21st century skills be incorporated into the elementary classroom so that children are prepared to think, communicate and collaborate from their earliest school experiences.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s