Öğrenme için Evrensel Tasarımın Temel Kavramları

Evrensellik ve eşitlik.  

ÖET öğretimin tüm öğrencilerin güçlü yanlarından faydalanılacak ve tüm öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanacağı şekilde hazırlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. ÖET’deki “evrensel” sözcüğü herkes için tek bir en iyi çözüm olduğu anlamına gelmemekte, her öğrenenin kendine özgü yapısına dair farkındalığı ve her bir öğrenene uygun öğrenme deneyimleri yaratarak farklılıklara hitap etme ve öğrenenlerin gelişme gösterme yeteneğini en üst seviyeye çıkarma ihtiyacını yansıtmaktadır (Rose & Meyer, 2002).

Bu başarı seviyeleri ne olursa olsun tüm öğrencilerin öğrenimini geliştirecek ve her birinin kendi potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı olacak öğrenme fırsatları planlamak anlamına gelmektedir. ÖET öğretmenleri bir sınıf profili geliştirmeye ve sonra da en başından itibaren sadece özel eğitim ihtiyacı olanların değil tüm öğrencilerin güçlü yanlarından yararlanacak ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış araçlar ve pedagojik materyaller sunmaya teşvik etmektedir.

The core concepts of UDL can be summarized as follows:

Universality and equity.

UDL is intended to ensure that teaching is tailored to draw on the strengths and meet the needs of all students. The “universal” in UDL does not imply that there is one optimal solution for everyone; rather, it reflects awareness of the unique nature of each learner and the need to accommodate differences, creating learning experiences that suit individual learners and maximize their ability to progress (Rose & Meyer, 2002).

This means planning learning opportunities that will extend the learning of all students, whatever their level of achievement, and help each one reach his or her potential. UDL encourages teachers to develop a class profile and then plan, from the beginning, to provide means and pedagogical materials that are tailored to draw on the strengths and meet the needs of all students and not only those with special education needs.

Esneklik ve kapsayıcılık.  

Öğretimin planlanması ve öğretmenlerin öğrenci aktivitelerine ayırdığı zaman performans seviyeleri ne olursa olsun tüm öğrencilere gerçek öğrenme deneyimleri sunacak kadar esnek olmalıdır.

Öğrencilere şu yollarla yardım edilebilir:

 • Öğrenme ihtiyaçlarıyla ilgili ve bu ihtiyaçlara duyarlı; tüm duyularını kullanmalarını sağlayan ve şekil, zorluk seviyesi ve sunum şekli bakımından farklılık gösteren çeşitli öğretim stratejileriyle ve pedagojik materyallerle;
 • Çeşitli teknolojik medya ve araçlarla;
 • Çeşitli medya, format ve cevap seçenekleri içeren farklı değerlendirme stratejisi türleriyle;
 • Mekânı farklı şekillerde kullanarak.

Uygun tasarlanmış bir mekân.  

Bir öğrenme ortamı şunları sağlamalıdır:

 • Tüm öğrencilerin net bir görüş hattı olmasını;
 • Basılı, elektronik ve etkileşimli metinler gibi tüm öğrenme materyallerinin tüm öğrencilerin rahatlıkla ulaşabileceği bir yerde olmasını;
 • Yardımcı cihazlar veya yardımcı öğretmenler için yeterli yer olmasını.

Flexibility and inclusiveness.

The planning of teaching and the time teachers allocate to students’ activities must be sufficiently flexible to provide real learning experiences for all students, regardless of their performance level.

Students are accommodated through:

 • a variety of teaching strategies and pedagogical materials that are relevant, engaging, and responsive to their learning needs; that make use of all the senses; and that vary in form, level of difficulty, and manner of presentation;
 • a variety of technological media and tools;
 • different types of assessment strategies, involving a range of media, formats, and response options;
 • various ways of using space.

An appropriately designed space.

A learning environment should ensure that, for example:

 • all students have a clear line of sight;
 • all learning materials, including print, electronic, and interactive texts, are within comfortable reach of all students;
 • there is adequate space for assistive devices or teacher’s assistants.

 

Basitlik.

Öğretmenler aşağıdakileri yaparak gereksiz karmaşıklığı önleyebilir ve dikkat dağıtıcı bilgileri en aza indirebilirler:

 • Tutarlı ve karşılanabilir beklentiler sunarak;
 • Öğrenme hedeflerini belirlemek için açık, öğrenci dostu bir dil kullanarak öğrencilerle işbirliği yaparak;
 • Öneminin anlaşılması için bilgileri sıralı olarak düzenleyerek;
 • Yönergeleri küçük aşamalara ayırarak;
 • Öğrenme sırasında tanımlayıcı geribildirimde bulunarak.

Simplicity.

Teachers can avoid unnecessary complexity and minimize distracting information by:

 • communicating consistent and achievable expectations;
 • collaborating with students to construct learning goals, using clear, student-friendly language;
 • arranging information sequentially to clarify its relative importance;
 • breaking instructions down into small steps;
 • providing descriptive feedback during the learning.

Güvenlik.

Güvenlik öğrenmenin önkoşullarındandır. Sınıflar hem fiziksel hem de duygusal anlamda güvenli olmalıdır.

Yardımcı Teknolojiler ve ÖET  

Özel eğitim programlarında ve sınıflarında etkileşimli beyaz tahtalar gibi yardımcı teknolojilerin kullanılması eşitlik, erişilebilirlik ve ÖET ile ilgili tartışmalar için kuvvetli bir çıkış noktası olmuştur.

Safety.

Safety is a precondition for learning. Classrooms must be safe in both the physical and the emotional sense of the word.

Assistive Technology and UDL

The use of assistive technology, such as interactive whiteboards, for special education programs and classes provided a powerful starting point for focused discussions about equity, accessibility, and UDL.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s