Bir Ver, Bir Al Öğretim Stratejisi

Give One, Get One Strategy

Stratejinin Mantığı

Bu stratejiyi, temel bir soruyu araştırırken veya bir ünitedeki yazma çalışması için delil araştırırken öğrencileri düşünmeye teşvik etmek için kullanın. Öğrencilerin düşüncelerini harekete geçirmek ve delil bulmak için birçok birincil kaynak ve fikir sorgulaması ve araştırması gerekmektedir. Öğretmenler bu stratejiyi öğrencilerin çalışmalarını bir akranla paylaşmalarını sağlamanın bir yolu olarak da kullanabilirler. Öğrenciler aktif dinleyiciler veya okuyucular olma alıştırması yapacaktır – bu beceri yeni bilgiler öğrenmek için temel bir beceridir.

Rationale

Use this strategy to stimulate students thinking as they investigate an essential question or search for evidence in response to an essay prompt over the course of a unit of study.  Students need to interrogate and investigate multiple primary sources and ideas to stimulate their thinking and find evidence. Teachers can also use this strategy as a way to have students share their work with peers. Students will practice being active listeners or readers—an essential skill for learning new information.

Prosedür

Hazırlık. 

Öğrencilere bir sayfayı iki dikey sütuna ayırmalarını söyleyin. Sol tarafı “Bir Ver” ve sağ tarafı da “Bir Al” diye adlandırın.

Procedure

Preparation. 

Ask students to divide a sheet of paper into two vertical columns. Label the left side “Give One” and the right side “Get One.”

Soruya Cevap Verme. 

Öğrencilerden şu gibi bir soruya cevap vermelerini isteyin: “Kanunların ayrımcılıkla baş etmede en önemli faktör olduğuna katılıyor musunuz? Neden?” Öğrenciler fikirlerini kağıdın sol tarafındaki sütuna yazmalılar.

Response to the Question. 

Ask students to respond to a question such as “Do you agree that laws are the most important factor in overcoming discrimination?  Why or why not?” Students should write their ideas on the left-hand column on their paper.

Bir Ver, Bir Al.  

Öğrencilere sınıfta dolaşıp bir partner bulmalarını söyleyin. Her partner kendi listesindeki maddelerden “verir” veya paylaşır. Mesela; Partner A, Partner B kendi listesinde olmayan bir madde duyana kadar listesindeki cevapları paylaşır. Partner B yeni cevabı kağıttaki sağ sütuna Partner A’nın adıyla birlikte yazar.  Partner B bir tane “alınca” roller değişir. Öğrenciler bu süreci diğer akranlarıyla süre dolana kadar tekrarlar.

Give One, Get One. 

Tell students to walk around and find a partner. Each partner “gives,” or shares, items from his or her list. For example, Partner A shares his/her responses until Partner B hears something that is not already on his/her list. Partner B writes the new response in the right column on the paper, along with Partner A’s name. Once Partner B has “gotten” one, the roles switch. Students repeat this process with other peers until time runs out.

Değerlendirme

Bu stratejiden sonra, bir sınıf tartışması ve/veya günlük yazısıyla çalışmayı değerlendirmek isteyeceksiniz. Aşağıdaki tartışma yönlendiricilerine bakın. Günlük yazısı yazmak için şu hatırlatıcılar kullanılabilir:

 • Hatırlatıcıya veya temel soruya şimdi nasıl cevap verirdin?
 • Bugün ne öğrendin? Bu bilgiyle hatırlatıcı veya temel soru arasında nasıl bir bağlantı var?
 • Başka ne bilmek istiyorsun?

Debriefing

After this strategy, you will want to debrief in a class discussion and/or a journal write. See guidelines for discussion below. Prompts for journal writing include:

 • How might you respond to the prompt or essential question now?
 • What did you learn today? How does this information relate to the prompt or essential question?
 • What else do you want to know?

Öğretmenin Rolü

Öğrenciler fikirlerini paylaşırken not tutun. Şunlara özellikle dikkat edin:

 • Görüş, anlayış veya akıl yürütme örüntüleri
 • Karışıklık, yanlışlık veya yüzeysel bağlantı örüntüleri

Öğrencilerin amacı metne dayalı delilleri etkili ve doğru bir biçimde paylaşmaktır. Aşağıdaki kategoriler öğretmene öğrencilerin tartışmasını dinlerken rehberlik edebilir. Öğrencileri dinlerken şunlara dikkat edin:

 • Gerçeğe dayalı delil ve doğru yorumlama: doğru deliller ve kabul edilebilir yorumlar sunmak
 • Delilin ikna ediciliği: konuyla ilgili ve iddiayı kanıtlamaya yardım etmek açısından kuvvetli delillere yer verme
 • Delillerin kaynağını gösterme: kaynağı ve kaynağın güvenilirliğini ve/veya taraflılığını belirtme
 • Delilleri doğrulama: farklı belgelerin bir iddiayı desteklemek için birlikte nasıl işe yaradığını fark etme
 • Delilleri bağlama yerleştirme: delilleri uygun bağlama yerleştirme

Teacher’s role

As the students share their ideas, keep notes. Pay particular attention to:

 • patterns of insight, understanding, or reasoning
 • patterns of confusion, inaccuracies, or facile connections

The goal is for students to share text-based evidence effectively and accurately. The following categories can guide you, the teacher, as you listen to your students’ discussion. Listen for:

 • Factual and interpretive accuracy: offering evidence that is correct and interpretations that are plausible
 • Persuasiveness of evidence: including evidence that is relevant and strong in terms of helping to prove the claim
 • Sourcing of evidence: noting what the source is and its credibility and/or bias
 • Corroboration of evidence: recognizing how different documents work together to support a claim
 • Contextualization of evidence: placing the evidence into its appropriate context

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s