Tasarımla Anlamanın Aşamaları

The Stages of Ubd?

Jay McTighe ve Grant Wiggins Tasarımla Anlamanın “…bir eğitim felsefesi olmadığını” ifade etmektedirler.

Tasarımla Anlama öğretmenlere neyi veya nasıl öğreteceklerini anlatmak için geliştirilmemiştir; öğretmenlerin daha etkili öğretmelerine yardımcı olacak bir sistemdir.

Tasarımla Anlamanın nihai amacı büyük resme odaklanarak geriye dönük düşünmektir: ünite sonunda öğrencilerinizin cevaplayabiliyor olması gereken temel soru nedir?

Tasarımla Anlama süreci üç aşamadan oluşmaktadır:

Jay McTighe and Grant Wiggins state that UBD “…is not a philosophy of education”.

It is not designed to tell teachers what or how to teach; it is a system to help them teach more effectively.

With UBD, the ultimate goal is to think backward, focusing on the big picture: at the end of a unit what is the essential question your students should be able to answer?

The UBD design process is organized into three stages:

 1. Aşama: İstenen Sonuçları veya Çıktıları Belirleme:

Bir eğitimci olarak, birinci aşamaya birkaç kilit soru sorarak başlayabilirsiniz. Öğrencilerinizin ne ANLAMASINI istiyorsunuz? Bu tasarımda hangi ilgili hedefler (ortak temel standartlar, kazanımlar ve öğrenme çıktıları) ele alınacak?

1.Aşamanın Bölümleri:

 1. Hedefleri Belirleme
 2. Anlayışları Yapılandırma
 3. Temel Soruları Yazma
 4. Öğrencilerin ne bileceğini belirleme ______________
 5. Öğrencilerin ne yapabileceğini belirleme ______________

Stage 1: Identify Desired Results or Outcome:

As an educator, you can begin stage one by asking a few key questions. What do you want your students to UNDERSTAND? What relevant goals (such as common core standards, objective, and learning outcomes) will this design address?

Parts of Stage 1:

 1. Establish Goals
 2. Construct Understandings
 3. Write Essential Questions
 4. Determine: Students will know ______________
 5. Determine: Students will be able to ______________

Aşama 1 – Temel Soruları Yazma:

Temel sorularınız Tasarımla Anlama ünitenizin temelidir, bu yüzden temel soruların ne olduğunu bilmeniz önemlidir.

Basit bir ifadeyle, temel sorular açık uçlu, düşündüren ve katılım sağlayan sorulardır. Bu sorular çoğunlukla aktarılabilir fikirlere işaret eden daha üst düzey düşünmeyi gerektirmektedir. Temel sorular basit sorular değildir; desteklenmeleri ve doğrulanmaları gerekir ve çoğu zaman öğrencinin bir cevap almadan önce başka sorular sormasını gerektirirler. Aşağıdaki örnekler temel soruyu anlamanıza yardımcı olacaktır.

Stage 1 – How to Write Essential Questions:

Your essential questions are the base of your UBD unit, so it is important that you know what essential questions are?

To keep it simple, they are open-ended, thought provoking, and engaging. These are often characterized by a call for higher order thinking which points towards transferable ideas. They are not simple questions; they need support and justification, and often require that the student ask other questions before getting an answer. To assist you, see the examples below.

Hedefler: 
Öğrencilerin hedefi: okumak, yazmak ve giriş, sonuç ve geçiş sözcükleri ile düzgün yazım ve dilbilgisi kurallarıyla yazılmış gelişme paragraflarından oluşan iyi bir deneme yazısının nasıl olması gerektiğini belirlemektir.

Anlayışlar:

 • Yazmak bir konu hakkındaki bilginizi ve konuya olan ilginizi ifade etmenin bir yoludur.
 • Yazmak çağrışım, tutum ve üslup gibi çoklu fikir seviyelerini ifade etmenizi sağlar.
 • Yazmak fikirleri güçlendiren ve algıları netleştiren bir süreçtir.
 • Daha iyi bir yazar olmak daha iyi bir okuyucu olmanıza yardım eder.
 • Yazmak fikirlerinizi sistematik bir biçimde ifade edebildiğiniz güçlü bir iletişim şeklidir.

Temel Sorular:

 • Yazmak neden önemlidir?
 • Farklı kompozisyon türlerini öğrenmek neden önemlidir?
 • Nasıl iyi bir yazar olunur?

Goals: 
Students’ goal is to: read, write, and determine what makes a well-developed essay; with an introduction, a conclusion, and body paragraphs that use transitioning words, and proper spelling and grammar.

Understandings:

 • Writing is a way to express your knowledge of a topic and show your interest in it.
 • Writing allows you to express multiple levels of color, including connotation, mood, and tone.
 • Writing is a process to strengthen ideas and clarify perceptions.
 • Becoming a better writer helps you to become a better reader.
 • Writing is a powerful form of communication where you can express ideas in a systematic fashion.

Essential Questions:

 • Why is writing important?
 • Why are the different types of composition important to learn?
 • How do you become a good writer?

Öğrenciler Şunları Bilecekler…

Deneme yazısının bileşenleri

Geçişler

Giriş ve sonuç bölümlerini yazmanın etkili yolları

Mesaj vermek için bir paragrafta olması gerekenler

Öğrenciler Şunları Yapabilecekler…

Bir grafik düzenleyici olmadan, kendi başlarına çok paragraflı bir deneme yazısı yazabilecekler

Geçiş sözcüklerini kullanabilecekler

Bir deneme yazısının giriş ve sonuç bölümünü yazabilecekler

Konu cümleleri oluşturabilecekler

Cevaplarını destekleyen delillere yer verebilecekler

Students will Know …

The components of an essay

What transitions are

Effective ways to write an introduction and conclusion

What a paragraph must include to convey a message

Students will be able to…

Construct a multi-paragraph essay on their own, without a graphic organizer

Use transition words

Introduce and conclude an essay

Construct topic sentences

Cite evidence to back up their answers

 1. Aşama: Kabul Edilebilir Deliller Belirleme

İkinci aşama için birinci aşamanın nasıl gerçekleştiğini düşünmeniz gerek. Öğrencileriniz kavramı anlamak için ne YAPACAKLAR ve nasıl yapacaklar?

Örnek olarak öğrencilerin anladıklarını gösterdiği performans görevleri, testler, kısa sınavlar, ödevler, hatırlatmalar ve düşünceler gibi deliller verilebilir.

Aşamanın Bölümleri:

Performans Görevleri

Diğer Deliller

Stage 2: Determine Acceptable Evidence

For the second stage you need to think of how you see stage one taking place. What will your students DO to understand the concept, and how will they do it?

Examples could be performance tasks, where students demonstrate their understanding, or evidence like tests and quizzes, homework, prompts, and reflections.

Parts of Stage 2:

Performance Tasks

Other Evidence

 1. Aşama: Öğrenme Planları Hazırlama

Üçüncü aşamada, sürecin ilerleyişini ölçmek için ne tür ders planları ve değerlendirmelere ihtiyaç duyacağınızı düşünün. Dersleriniz öğrencilerin 1. Aşamada istenen sonuçları anlamalarını nasıl sağlayacak? Hangi öğrenme deneyimleri ve öğretim öğrencilerin önceki aşamalarda belirlediğiniz hedefleri gerçekleştirmelerini sağlayacak?

3.Aşamanın Bölümleri:

Öğrenme Planı (Öğretim)

Öğrenme Aktiviteleri (Deneyimler)

Cevaplanması Gereken Önemli Sorular:

İstenen sonuçların elde edilmesini ve başarılı değerlendirmeyi sağlayan aktiviteler, deneyimler ve dersler nelerdir?

Öğrenme planı öğrencilerin kazanım, değerlendirme ve transferine nasıl yardımcı olacak?

Ünite tüm öğrenenlerin ideal başarısı için nasıl sıralanacak ve farklılaştırılacak?

Stage 3: Create the Learning Plans

For the third stage, think about what specific lesson plans and assessments will you need to measure the progress of the process? How will your lessons get students to understand the desired results from stage 1? What learning experiences and instruction will enable students to achieve the goals you set in the previous stages?

Parts of Stage 3:

Learning Plan (Instruction)

Learning Activities (Experiences)

Important Questions to answer:

What activities, experiences, and lessons will lead to achievement of the desired results and success in the assessments?

How will the learning plan help students’ acquisition, evaluation, and transfer?

How will the unit be sequenced and differentiated to optimize achievement for all learners?

3.Aşamanın Uygulanmasında Düşünülecek Hususlar

 1. Aşamanın uygulanmasına yardımcı olan bazı hususlar vardır. Ünitenizi düşünürken, süreç boyunca öğrencilerinizden neler beklendiğini bilmek zorundasınız. Yani, nasıl değerlendirileceklerini, yorumlanacaklarını ve notlandırılacaklarını bilmeniz gerekmektedir:
 • Ünite nereye gidiyor ve ne bekleniyor?
 • Tüm öğrencilerin dikkatini çekin ve canlı tutun.
 • Öğrencileri donatın ve temel fikirleri deneyimlemelerine ve konuyu araştırmalarına yardım edin.
 • Anlayışları ve çalışmaları üzerinde yeniden düşünme ve bunları gözden geçirme fırsatı verin.
 • Öğrencilerin çalışmalarını ve etkilerini değerlendirmelerine izin verin.
 • Üniteyi öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre yapılandırın.
 • Katılımı ve etkili öğrenmeyi en üst seviyeye çıkaracak şekilde düzenlemeler yapın.

Stage 3: W.H.E.R.E.T.O.

WHERETO is an acronym to help execute Stage 3, it is explained below. (Another acronym to help with the process of writing Stage 3 is GRASPS) When considering your unit you must recognize what is expected of your students throughout the process. This includes how will they be evaluated, judged, and graded:

 • W: Where is the unit going and What is expected?
 • H: Hook all students, and Hold their interest?
 • E: Equip students, help them Experience the key ideas and Explore the issue.
 • R: Provide opportunities to Rethink and Revise their understandings and work.
 • E: Allow students to Evaluate their work and its implications.
 • T: Tailor the unit to the different needs, interests, and abilities of learners.
 • O: Organize to maximize engagement as well as effective learning. 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s