İyi Yazılı Sınav Soruları Hazırlama Önerileri

Suggestions For Writing Good Essay Items 

Yazılı Sınav Sorularının Güçlü Yanları

  1. Yazılı sınav soruları üst düzey bilişsel hedefleri ölçmek için etkili bir yoldur. Öğrencilerin içerik seçme, içeriği düzenleme ve entegre etme ve mantıklı bir yazıyla sunma becerilerini ölçme bakımından eşsizdirler.

  1. Hazırlanmaları daha az zaman alır.

 

  1. Öğrencilerin öğrenimi üzerinde iyi bir etkileri vardır. Öğrenciler bilgileri ezberlemezler, karmaşık fikirleri genel olarak anlamaya, ilişkileri görmeye, vb. çalışırlar.

 

  1. Öğrenci için daha gerçekçi çalışmalardır. Gerçek hayatta, sorular çoktan seçmeli bir formatta sunulmayacak, öğrencilerin düşüncelerini düzenlemelerini ve aktarmalarını gerektirecektir.

 

Strengths of Essay Items

 

  1. Essay items are an effective way to measure higher-level cognitive objectives. They are unique in measuring students’ ability to select content, organize and integrate it, and present it in logical prose.

 

  1. They are less time-consuming to construct.

 

  1. They have a good effect on students’ learning. Students do not memorize facts, but try to get a broad understanding of complex ideas, to see relationships, etc.

 

  1. They present a more realistic task to the student. In real life, questions will not be presented in a multiple-choice format, but will require students to organize and communicate their thoughts.

 

Yazılı Sınav Sorularının Kısıtlı Yanları

Her soruya cevap vermek için gereken zamandan dolayı yazılı sınav sorularında daha az içeriğe yer verilir.

Yazılı sınavları okumak ve puanlamak uzun zaman gerektirir.

Objektif ve güvenilir bir şekilde puanlandırılmaları zordur. Araştırmalar puanlamada birkaç faktörün ön yargıya neden olabileceğini göstermektedir:

A) Farklı okuyucular tarafından veya aynı okuyucu tarafından farklı zamanlarda farklı puanlar verilebilir.

B) Bir bağlam etkisi olabilir; çok başarılı bir sınav kâğıdından sonra okunan bir sınav, kötü bir sınav kâğıdından sonra okunan sınavdan daha düşük bir not alır.

C) Sınav kâğıdı, kâğıt yığınında ne kadar yukarılardaysa, o kadar yüksek puan verilir.

D) Sınavın başlangıç bölümündeki sorulara kuvvetli cevapların verildiği ve sonlara doğru olan sorulara daha zayıf cevapların verildiği sınav kâğıtları daha zayıf cevapların başlangıçtaki sorulara verildiği kâğıtlardan daha iyi puanlar alacaktır.

E) Puanlar okuyucunun öğrencinin performansıyla ilgili beklentilerinden etkilenir. Okuyucunun beklentileri yüksekse, beklentilerinin düşük olduğu duruma göre daha yüksek puanlar verilir. Öğrenciyle ilgili iyi bir izlenimimiz varsa, öğrenci hakkında olumlu düşünme eğiliminde oluruz.

F) Puanlar el yazısının düzgünlüğü, kâğıdın düzenliliği, imla ve dilbilgisi kurallarına uygunluk, kelime kullanımı vb. faktörlerden etkilenir.

 

Limitations of Essay Items

 Because of the time required to answer each question, essay items sample less of the content.

They require a long time to read and score.

They are difficult to score objectively and reliably. Research shows that a number of factors can bias the scoring:

A) Different scores may be assigned by different readers or by the same reader at different times.

B) A context effect may operate; an essay preceded by a top quality essay receives lower marks than when preceded by a poor quality essay.

C) The higher the essay is in the stack of papers, the higher the score assigned.

D) Papers that have strong answers to items appearing early in the test and weaker answers later will fare better than papers with the weaker answers appearing first.

E) Scores are influenced by the expectations that the reader has for the student’s performance. If the reader has high expectations, a higher score is assigned than if the reader has low expectations. If we have a good impression of the student, we tend to give him/her the benefit of the doubt.

F) Scores are influenced by quality of handwriting, neatness, spelling, grammar, vocabulary, etc.

İyi Yazılı Sınav Soruları Yazma

Soruyu, görevi öğrenciye açıkça tanımlayacak şekilde hazırlayın. Öğrencinin yönelmesini istediğiniz yaklaşımı “amaçlayan” sözcükler kullanın. Tartışın ve açıklayın gibi kelimeler belirsiz olabilir. “Tartışın” kelimesini kullanırsanız, o zaman hangi konuların tartışılması gerektiğine dair belirgin yönergeler verin.

Zayıf: Karl Marx’ın felsefesini tartışın.

Daha İyi: Marx ve Nietzsche’yi 19. yüzyılın Avrupa toplumunun sorunlarına dair analizleri bakımından karşılaştırın.

Açıkça ifade edilen sorular sadece yazılı sınavların öğrenciler tarafından daha kolay cevaplanmasını sağlamaz, aynı zamanda öğretmenler tarafından da daha kolay puanlanmalarını sağlar.

Ders içeriğinin daha kapsamlı bir örneklemini almak için, uzun cevaplar (2-3 sayfa) gerektiren birkaç soru sormak yerine, daha kısa (yarım sayfa) cevaplar gerektiren nispeten daha fazla sayıda soru sorun.

Yazılı sınavlarda seçmeli soru kullanmaktan kaçının. Öğrenciler farklı soruları cevapladıkları zaman, aslında farklı sınavlara girmektedirler. Beş sınav sorusu varsa ve öğrencilerden bu sorulardan üç tanesini cevaplamaları isteniyorsa, olası on farklı sınav vardır. Bu durumda, beş sorunun tamamına doğru cevap verebilen ve sadece üç soruya cevap verebilen öğrencileri ayırt etmek zorlaşır. Seçmeli sorular kullanmak puanlamanın güvenilirliğini de etkiler. Öğrencileri puanlama maksadıyla karşılaştıracaksak, o zaman tüm öğrencilerin aynı görevi tamamlaması gerekir. Bir diğer sorun da, öğrencilerin sorular arasından seçim yapma şansı olduğunu bildikleri zaman konuların hepsine çalışmayabilecek olmalarıdır.

Her soruya doğru cevap verildiğinde alınacak puanı belirtin. Süre azalınca, öğrenciler cevap verecekleri soruyu buna göre seçmek durumunda kalabilirler. En çok puan alacakları soruyu cevaplayacaklardır.

Öğrencilerin sadece belirli olgusal bilgileri sergilemelerini gerektiren yazılı sınav soruları sormaktan kaçının. Olgusal bilgi objektif sorularla daha etkili ölçülebilir.

Writing Good Essay Items

 Formulate the question so that the task is clearly defined for the student. Use words that “aim” the student to the approach you want them to take. Words like discuss and explain can be ambiguous. If you use “discuss”, then give specific instructions as to what points should be discussed.

Poor: Discuss Karl Marx’s philosophy.

Better: Compare Marx and Nietzsche in their analysis of the underlying problems of their day in 19th century European society.

Clearly stated questions not only make essay tests easier for students to answer, but also make them easier for instructors to score.

In order to obtain a broader sampling of course content, use a relatively large number of questions requiring shorter answers (one-half page) rather than just a few questions involving long answers (2-3 pages).

 Avoid the use of optional questions on an essay test. When students answer different questions, they are actually taking different tests. If there are five essay questions and students are told to answer any three of them, then there are ten different tests possible. It makes it difficult to discriminate between the student who could respond correctly to all five, and the student who could answer only three. Use of optional questions also affects the reliability of the scoring. If we are going to compare students for scoring purposes, then all students should perform the same tasks. Another problem is that students may not study all the course material if they know they will have a choice among the questions.

Indicate for each question the number of points to be earned for a correct response. If time is running short, students may have to choose which questions to answer. They will want to work on the questions that are worth the most points.

Avoid writing essay items that only require students to demonstrate certain factual knowledge. Factual knowledge can be measured more efficiently with objective-type items.

 Bloom Taksonomisinin Farklı Düzeylerine Göre Yazılı Sınav Soruları Hazırlama

Amaç üst düzey bilişsel süreçleri ölçen yazılı sınav soruları yazmaktır. Soru öğrencinin bilgiyi analiz etmek, gerekçe göstermek, açıklamak, kıyaslamak, değerlendirmek, vb. için kullanabilme kabiliyetini sınayan bir problem durumu sunmalıdır. Öğrencilerin göstermelerini istedikleri düşünme şeklini ortaya koyacak kelimeler kullanmaya çalışın. Öğretmenler sık sık her sorunun hangi bilişsel beceriyi ölçtüğü hakkında en iyi değerlendirmelerini kullanmak zorunda kalırlar. Bir öğretmen arkadaşınızdan sorularınızı okumasını ve Bloom taksonomisine göre sınıflandırmasını isteyebilirsiniz.

Üst düzey bilişsel süreçleri ölçen soruları yazarken üzerinde durulması gereken bir diğer husus, bu süreçlerin daha alt seviyelerdeki bilgiye ve kavramaya dayalı olduğu ve dolayısıyla bunları içerdiğidir. Örneğin; bir öğrenci analiz gerektiren bir yazı yazmadan önce sorun hakkında bilgiye ve temel anlayışa sahip olmalıdır. Daha alt seviyedeki süreçler yetersizse, üst düzeydekiler azami düzeyde işlemeyecektir.

Writing Essay Items at Different Levels of Bloom’s Taxonomy

 The goal is to write essay items that measure higher cognitive processes. The question should represent a problem situation that tests the student’s ability to use knowledge in order to analyze, justify, explain, contrast, evaluate, and so on. Try to use verbs that elicit the kind of thinking you want them to demonstrate. Instructors often have to use their best judgment about what cognitive skill each question is measuring. You might ask a colleague to read your questions and classify them according to Bloom’s taxonomy.

 Another point that should be emphasized when writing items that measure higher cognitive processes is that these processes build on and thus include the lower levels of knowledge and comprehension. Before a student can write an essay requiring analysis, for example, he/she must have knowledge and a basic understanding of the problem. If the lower level processes are deficient, then the higher-level ones won’t operate at the maximum level.

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s