Değerlendirme Tanımları

Definitions of Assessments

Otantik Değerlendirme:  

Öğrencilerden temel bilgi ve becerilerin anlamlı bir şekilde uygulandığını gösteren gerçek yaşamla bağlantılı görevleri yerine getirmelerinin istendiği bir değerlendirme şeklidir. Değerlendirme genellikle öğrencilerin yapacağı bir görev içerir ve öğrenci performansını değerlendirmek için bir rubrik (dereceli puanlama anahtarı) kullanılır.

Authentic Assessment:

A form of assessment in which students are asked to perform real-world tasks that demonstrate meaningful application of essential knowledge and skills. The assessment usually includes a task for students to perform, and a rubric is used to evaluate their performance.

Tarama Değerlendirme:

Tarama değerlendirmeleri hangi öğrencilerin risk altında olduğunu belirlemek için kullanılır. Tarama değerlendirmelerinin başlıca amacı öğretim (veya davranış) müdahalesine ihtiyacı olan öğrencileri belirlemektir. Tarama değerlendirmesi kullanmanın temel unsurlarından biri öğretim, davranış veya medikal müdahaleyi/müdahaleleri uygulamaktır.

Screening Assessment:

Screening assessments are used to determine which students may be at risk. The primary purpose of screening assessments is to identify those students who need additional instructional (or behavioral) intervention. An essential element of using a screening assessment is implementing additional identified intervention(s) (instructional, behavioral, or medical).

Özetleyici Değerlendirme:

Özetleyici değerlendirmelerde belli bir öğretim dönemi sonunda kaydedilen gelişmeyi genel olarak değerlendirmeye çalışılmaktadır. Özetleyici değerlendirmeler sene, sınıf seviyesi veya ders sonunda ya da ülke veya bölge çapında değerlendirme yapmak amacıyla belli sınıf seviyeleri sonunda uygulanır. Özetleyici değerlendirmeler öğrencinin akademik kariyerinin kilit noktalarındaki başarılar hakkında açık veriler oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Bu değerlendirmelerdeki puanlar genellikle öğrenciye ait kalıcı bilgilerin bir parçası olur ve öğrencinin beklenen standartların altında kalıp kalmadığı, bunları karşılayıp karşılayamadığı veya bu standartların üstüne çıkıp çıkmadığı hakkında bilgi veren ifadelerdir.  Biçimlendirici değerlendirmelerin sonuçları öncelikle öğrencileri ve velileri ilgilendirirken özetleyici değerlendirmelerin sonuçları veliler, tüm öğretmenler, yönetim, basın ve toplumu da ilgilendirmektedir.

Summative Assessment:

Summative assessments seek to make an overall judgment of progress made at the end of a defined period of instruction. They occur at the end of a school level, grade, or course, or are administered at certain grades for purposes of state or local accountability. They are designed to produce clear data on the student’s accomplishments at key points in his or her academic career. Scores on these assessments usually become part of the student’s permanent record and are statements as to whether or not the student has fallen short of, met, or exceeded the expected standards. Whereas the results of formative assessments are primarily of interest to students and the teachers, the results of summative assessments are also of great interest to parents, the faculty as a whole, the central administration, the press, and the public at large.

Biçimlendirici Değerlendirme:  

Biçimlendirici değerlendirme öğretmenlerin ve öğrencilerin ders boyunca kullandığı ve devam eden öğretim ve öğrenimi öğrencilerin istenen öğretim çıktılarını geliştirecek şekilde ayarlayabilmelerini sağlayan geribildirimler sunan bir süreçtir. Etkili biçimlendirici değerlendirme öğretim boyunca öğrencinin öğreniminin nasıl ilerlediği hakkında deliller toplamayı içermektedir. Böylece, öğrencinin mevcut anlayışı ile istenen hedefler arasındaki açığı kapatmak için gereken öğretim ayarlamaları yapılabilir.

Biçimlendirici değerlendirme öğretimi tamamlayıcı bir şey değildir, daha ziyade öğretmenlerle öğretime ve öğrenmeye ve öğrencilerin sık sık geribildirim almasıyla entegredir. Bu tanımın başlıca özelliklerinden biri biçimlendirici değerlendirmenin belli bir değerlendirme türü olarak değil, bir süreç olarak görülmesini gerektirmesidir. Sınıfta öğretim esnasında uygulanabilecek bazı biçimlendirici değerlendirme stratejileri vardır. Bunlar enformel gözlemlerden ve sohbetlerden öğretimi ayarlamak üzere öğrenci öğrenimine dair delilleri ortaya çıkaracak şekilde tasarlanmış özellikle planlanmış, öğretime yedirilmiş tekniklere kadar çeşitli stratejiler içermektedir.

Bu tanımın ikinci bir önemli tarafı da biçimlendirici değerlendirme sürecinin öğretmenleri de öğrencileri de içermesini gerektirmesidir. Öğrenciler öğrenimlerini geliştirmeye yönelik sistematik sürece aktif olarak katılmak zorundadır. Süreç, öğretmenin öğrenme hedeflerini öğrencilerle paylaşmasını ve öğrencilere devam eden gelişmelerini izleme fırsatları sunmasını gerektirmektedir.

Değerlendirmeler, bilgiler bireysel öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak öğretim uygulamalarını uyarlamak için kullanıldığında ve öğrencilere belirlenen amaçlara ve hedeflere “ulaşmalarını” sağlayan düzeltici geribildirim bireysel olarak verildiğinde biçimlendiricidir. Sürekli biçimlendirici değerlendirme öğretmenlere öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için öğretim uygulamalarını farklılaştırmak ve gereken düzenlemeleri yapmaları için gereken bilgileri veren etkili öğretim rutinlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Formative Assessment:

Formative assessment is a process used by teachers and students during instruction that provides feedback to adjust ongoing teaching and learning to improve students’ achievement of intended instructional outcomes. Effective formative assessment involves collecting evidence about how student learning is progressing during the course of instruction so that necessary instructional adjustments can be made to close the gap between students’ current understanding and the desired goals.

Formative assessment is not an adjunct to teaching but, rather, integrated into instruction and learning with teachers and students receiving frequent feedback. One key feature of this definition is its requirement that formative assessment be regarded as a process rather than a particular kind of assessment. There are a number of formative assessment strategies that can be implemented during classroom instruction. These range from informal observations and conversations to purposefully planned, instructionally embedded techniques designed to elicit evidence of student learning to inform and adjust instruction.

A second important part of the definition is its unequivocal requirement that the formative assessment process involve both teachers and students. The students must be actively involved in the systematic process intended to improve their learning. The process requires the teacher to share learning goals with students and provide opportunities for students to monitor their ongoing progress.

Assessments are formative when the information is used to adapt instructional practices to meet individual student needs, as well as providing individual students corrective feedback that allows them to “reach” set goals and targets. Ongoing formative assessment is an integral part of effective instructional routines that provide teachers with the information they need to differentiate and make adjustments to instructional practice in order to meet the needs of individual students.

Karşılaştırmalı Değerlendirmeler:  

Karşılaştırmalı değerlendirmeler öğrencinin bir sınıf seviyesi için belirlenen standartları karşılama konusunda nasıl gelişme gösterdiği konusunda hem öğretmene hem de öğrenciye geribildirimde bulunmak için tasarlanmıştır. İyi tasarlanmış karşılaştırmalı değerlendirmeler bir öğrencinin belli bir kavramı ne kadar iyi öğrendiğini; kavramları, becerileri ve/veya uygulamaları öğrenci performansına değil, standartlara referans vererek ölçer.

Benchmark Assessments:

Benchmark assessments are designed to provide feedback to both the teacher and the student about how the student is progressing towards demonstrating proficiency on grade level standards. Well-designed benchmark assessments measure the degree to which a student has mastered a given concept; measure concepts, skills, and/or applications; reported by referencing the standards, not other students’ performance.

Tanılayıcı Değerlendirme:  

Tanılayıcı değerlendirme her öğrencinin güçlü ve zayıf yanlarını ve bilgi ve becerilerini öğretimden önce belirler. Bunları belirlemek öğretmenin öğrencilere yardımcı olmasını ve müfredatı öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlemesini sağlar.

Diagnostic Assessment:

Diagnostic assessment ascertains, prior to instruction, each student’s strengths, weaknesses, knowledge, and skills. Establishing these permits the instructor to remediate students and adjust the curriculum to meet pupils’ unique needs.

http://www.education.pa.gov/Documents/Teachers-Administrators/Certification%20Preparation%20Programs/Framework%20Guidelines%20and%20Rubrics/K-12

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s