İyi Soru Sormak İyi Öğretmektir

Daha Etkili Sorular Sormak

Asking More Effective Questions

William F. McComas and Linda Abraham Rossier School of Education

Sokratik yöntemin gelişiminden Barnard’ın “iyi soru sormak iyi öğretmektir” görüşünün belirtildiği American Journal of Instruction’ın 1860 baskısına kadar eğitimciler soru sormanın bilgiyi öğretmenden öğrenciye aktarmaya yardım etmek için kullanılabilecek faydalı bir yol olduğunun uzun süredir farkında olmuştur (Ross, 1860).

Son 100 yıldır, Amerika’da yürütülen çok sayıda çalışma soru sormanın başarılı ve evrensel bir pedagojik yaklaşım olarak kullanılmasına odaklanmıştır. Fakat bu çalışmalara ve bulgularına rağmen, öğretmenlerin soru sorma şeklinde çok değişiklik olmamıştır. Leven ve Long 1912 yılında öğretmenlerin okulda geçirdikleri sürenin yaklaşık yüzde sekizini soru sormaya ayırdıklarını bulmuşlardır – bu istatistik Leven ve Long’un 1980lerdeki sınıf öğretmenleri ve soru sormayı nasıl kullandıkları konusundaki çalışmalarında (Leven and Long, 1981) da yinelenmiştir. Wilen’in çalışması da öğretmenlerin sordukları soruların büyük çoğunluğunun daha derinlemesine öğrenci anlayışını destekleyen sorular yerine, öğrencilerin olguya dayalı bilgileri ezberlemeye ve hatırlamaya odaklanmaklarını gerektiren düşük seviyeli bilişsel sorular olduğunu göstermektedir (1991).

From the development of the Socratic method, to the 1860 edition of Barnard’s American Journal of Instruction that states, “to question well is to teach well,” educators have long known that questioning is a useful way to aid in the transfer of knowledge from instructor to pupil (Ross, 1860).

Over the past 100 years, multiple U.S.-based studies have focused on the use of questioning as a successful and universal pedagogical approach. Yet despite these studies and their findings, not much has changed in terms of the manner in which teachers ask questions. Leven and Long found that teachers in 1912 spent approximately eighty percent of the school day asking questions – a statistic that was replicated by their study of classroom teachers and their use of questioning in the 1980s (Leven and Long, 1981). And Wilen’s work shows that the vast majority of questions asked by teachers are low-level cognitive questions that require students to focus on the memorization and recall of factual information rather than questions which foster deeper student understanding (1991).

Soru sormak öğetmenlerin sınıf ortamını yapılandırmalarında, dersin içeriğini düzenlemelerinde kritik bir rol oynamaktadır ve öğrencilerin sınıfta verilen veya tartışılan bilgileri özümseme şekli üzerinde derin etkilere sahiptir. Soru sormanın çok etkili bir öğretim yolu olabileceği göz önünde bulundurulduğunda ve öğretmenlerin öğretirken sorular sorma sürecine girmeye istekli oldukları kabul edilerek (Leven ve Long’un araştırması tipik bir öğretmenin günde 300-400 soru sorduğunu göstermektedir), bu çalışmanın amacı öğretmenlerin pedagojik bir strateji olarak soru sormayı nasıl daha etkili kullanabileceklerini fark etmelerine yardımcı olacak bir soru sınıflaması sunmaktır (1981).

Questioning plays a critical role in the way instructors structure the class environment, organize the content of the course and has deep implications in the way that students assimilate the information that is presented and discussed in class. Given that questioning can be a tremendously effective way to teach, and recognizing that teachers are willing to engage in the process of asking questions while instructing (Leven and Long’s research shows that the typical teacher asks between 300-400 questions per day), the purpose of this paper is to articulate a taxonomy of questions that will help instructors to recognize how to more effectively use questioning as a pedagogical strategy (1981).

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s