21. Yüzyıl Derslikleri

 

21. yüzyıl sınıfının özellikleri geçmişteki sınıfların özelliklerinden çok farklı olacaktır çünkü 21. yüzyıl sınıflarında öğrencileri çok üretken, etkili iletişimciler, yenilikçi düşünürler ve teknoloji ustaları olarak yetiştirmeye odaklanılmaktadır.

The characteristics of the 21st Century classroom will be very different from those of in the classrooms of the past because the focus is on producing students who are highly productive, effective communicators, inventive thinkers, and masters of technology.

21. yüzyıl sınıfında, öğretmenler öğrenci öğrenimini kolaylaştırmakta ve öğrencilerin iş yaşamında ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirebildikleri verimli sınıf ortamlarını hazırlamaktadırlar. 21. yüzyıl sınıfının odak noktası öğrencilerin 21. yüzyıl çalışanları olarak girecekleri ortamı deneyimlemeleridir. Bu sınıfta kullanılan işbirlikçi proje tabanlı müfredat öğrencilerin 21. yüzyıl iş yerlerinde ihtiyaç duyacakları üst düzey düşünme becerilerini, etkili iletişim becerilerini ve teknoloji bilgisini geliştirmektedir. 21. yüzyıl sınıfının disiplinler arası yapısı bu sınıfları 20. yüzyıl sınıflarından ayırmaktadır. Geçmişte bir seferde bir dersle ilgili ders anlatımları standartken, günümüzde tüm öğrenci öğrenimi işbirliğine dayalıdır.

In the 21st Century classroom, teachers are facilitators of student learning and creators of productive classroom environments in which students can develop the skills they will need in the workplace. The focus of the 21st Century classroom is on students experiencing the environment they will enter as 21st Century workers. The collaborative project-based curriculum used in this classroom develops the higher order thinking skills, effective communication skills, and knowledge of technology that students will need in the 21st Century workplace. The interdisciplinary nature of the 21st Century classroom sets it apart from the 20th Century classroom. Lectures on a single subject at a time were the norm in the past and today collaboration is the thread for all student learning.

21. yüzyıl sınıfı öğrenci merkezlidir, öğretmen merkezli değil. Öğretmenler artık ders veren kişiler değil, öğrenmeyi kolaylaştıran kişilerdir. Öğrenciler yaparak öğrenmekte ve öğretmen de öğrencilere proje çalışmalarında yardım ederek bir koç gibi hareket etmektedir. Öğrenciler sorgulama yöntemini kullanmayı ve başkalarıyla birlikte çalışmayı öğrenmektedir—sınıf, okuldan ayrıldıkları zaman yaşayacakları gerçek dünyanın küçük bir evrenidir.

The 21st Century classroom is student centered, not teacher centered. Teachers no longer function as lecturers but as facilitators of learning. The students are learning by doing, and the teacher acts as a coach, helping students as they work on projects. Students learn to use the inquiry method, and to collaborate with others–a microcosm of the real world they will experience once they leave the classroom.

Öğrenciler artık konuları ayrı ayrı işlememektedir. Bunun yerine, çeşitli derslere ait bilgi ve becerilerin kullanıldığı ve bazı temel akademik standartların ele alındığı disiplinler arası projeler yürütmektedirler. Örneğin, okuma veya Türkçe dersinde verilen bir kitap aynı zamanda sosyal bilgiler dersinde de işlenen bir ülkede geçiyor olabilir. Kitap okuduktan sonra yazılacak raporda belirli sosyal bilgiler standartlarının karşılanması da istenebilir.

Students no longer study each subject in isolation. Instead, they work on interdisciplinary projects that use information and skills from a variety of subjects and address a number of essential academic standards. For example, books assigned in reading or English, may be set in a country that is also being explored in social studies. The final reading of an English book report may require that specific social studies standards be met as well.

 20. yüzyıl öğretim stratejileri artık etkili değildir. Öğretmenlerin 20. yüzyıl dersliklerinde kullanılanlardan çok farklı yeni öğretim stratejilerini benimsemeleri gerekmektedir. Müfredat öğrencilerin 21. yüzyıl iş yerlerinde deneyimleyecekleri şeylerle daha ilişkili olmalıdır.

20th Century teaching strategies are no longer effective. Teachers must embrace new teaching strategies that are radically different from those employed in the 20th Century classroom. The curriculum must become more relevant to what students will experience in the 21st Century workplace.

Ders kitapları artık başlıca bilgi kaynağı değildir. Öğrenciler ihtiyaç duydukları bilgiyi bulmak ve toplamak için teknoloji gibi çeşitli kaynaklar kullanmaktadır. Öğrendiklerini uygulamak veya bilgi edinmek için günlük tutabilirler, uzmanlarla röportaj yapabilirler veya bilgisayar yazılımı programlarını kullanabilirler. Sadece özel projelerde kullanılmak üzere ayrılmak yerine, teknoloji günlük öğretime sorunsuz bir şekilde entegre edilmektedir.

Textbooks are no longer the major source of information. Students use multiple sources, including technology, to find and gather the information they need. They might keep journals, interview experts, explore the Internet, or use computer software programs to apply what they have learned or to find information. Instead of being reserved only for special projects, technology is seamlessly integrated into daily instruction.

 Bu yeni sınıfta, bireysel ihtiyaçlara dayalı esnek gruplandırmalar standarttır. Öğretmen hala tüm grup öğretimini kullanmaktadır ama bu artık kullanılan başlıca öğretim yöntemi değildir. Öğretmenler öğrencilerin öğretim gereksinimlerini ve öğrenme stillerini değerlendirmekte ve sonra da sınıftaki tüm öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak için çeşitli öğretim ve öğrenme yöntemlerini kullanmaktadırlar.

In this new classroom, flexible student groupings, based on individual needs, are the norm. The teacher still uses whole group instruction, but it is no longer the primary instructional method used. Teachers assess student instructional needs and learning styles and then draw on a variety of instructional and learning methods to meet the needs of all the students in the classroom.

Bu sınıfta öğrenci öğreniminin odak noktası farklıdır. Odak noktası artık bilgiyi ezberleyerek ve hatırlayarak öğrenmek değil, öğrenmeyi öğrenmektir. Artık, öğrenciler öğrendikleri bilgiyi kullanarak içerik bilgilerini üzerinde çalıştıkları projelerde sergilemektedir. Öğrenciler doğru soruları nasıl soracaklarını, uygun bir araştırmayı nasıl yapacaklarını, cevapları nasıl bulacaklarını ve bilgileri nasıl kullanacaklarını öğrenmektedir.  Bu sınıfta üzerinde durulan şey yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak, öğrenciler gerçek deneyimlerle öğrenmek için öğrenci rolünün dışına çıkmaktadırlar.

The focus of student learning in this classroom is different. The focus is no longer on learning by memorizing and recalling information but on learning how to learn. Now, students use the information they have learned and demonstrate their mastery of the content in the projects they work on. Students learn how to ask the right questions, how to conduct an appropriate investigation, how to find answers, and how to use information. The emphasis in this classroom is on creating lifelong learners. With this goal in mind, students move beyond the student role to learn through real world experiences.

Tıpkı öğrenci öğreniminin değişmesi gibi, öğrenimin değerlendirilmesi de değişmiştir. Öğretmenler öğrenci öğrenimini değerlendirmek için çeşitli performansa dayalı değerlendirmeler kullanmaktadır. Bir öğrencinin olguları ezberleme ve hatırlama becerisi artık öğrenci öğrenimini değerlendirmenin tek yolu değildir. Bunun yerine, öğretmenler öğrencilerin başarısını ve bireysel ihtiyaçlarını belirlemek için öğrenci projelerini, sunumları ve diğer performansa dayalı değerlendirmeleri kullanmaktadır.

Just as student learning has changed so has assessment of that learning. Teachers use a variety of performance-based assessments to evaluate student learning. Tests that measure a student’s ability to memorize and to recall facts are no longer the sole means of assessing student learning. Instead, teachers use student projects, presentations, and other performance-based assessments to determine students’ achievement and their individual needs.

21. yüzyıl sınıflarının amacı öğrencileri iş hayatının üretken birer üyesi olacak şekilde yetiştirmektir.

The goal of the 21st Century classroom is to prepare students to become productive members of the workplace.

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s