Uygulamada Montessori Yöntemi  

Hazırlanmış bir ortamda, materyaller ve aktivitelerin çocuğun katılımını sağlayan üç temel özelliği vardır:

  1. Gerçekçi yaşam veya motor eğitim
  2. Duyuları eğitmeye yönelik duyusal materyaller
  3. Yazmayı, okumayı ve matematik öğretmeye yönelik akademik materyaller

Bu aktivitelerin hepsi belli bir prosedüre göre öğretilir.

THE MONTESSORI METHOD IN ACTION

In a prepared environment, materials and activities provide for three basic areas of child involvement:

  1. Practical life or motor education
  2. Sensory materials for training the senses
  3. Academic materials for teaching writing, reading, and mathematics

All these activities are taught according to a prescribed procedure.

Çocuğa Saygı  

Çocuğa saygı Montessori ilkelerinin temelidir. Öğretmenler çocukların bir şey yapmalarına ve öğrenmelerine yardım ederken onlara saygı duyarlar. Çocuklar seçenekleri olduğu zaman etkili öğrenme özerkliği ve pozitif öz saygı için gereken becerileri ve yetenekleri geliştirebilmektedirler.

Respect for the Child

Respect for the child is the cornerstone on which all other Montessori principles rest. Teachers show respect for children when they help them do things and learn for themselves. When children have choices, they are able to develop the skills and abilities necessary for effective learning autonomy, and positive self-esteem.

Emici/Özümseyen Akıl  

Montessori çocukların kendi kendilerini eğittiklerini düşünmektedir: “Bilgiyi aklımızı kullanarak edindiğimiz söylenebilir ama çocuk bilgiyi doğrudan psikolojik yaşamı içine alır. Çocuk sadece yaşamaya devam ederek anadilini konuşmayı öğrenir.” Bu emici/özümseyen akıl kavramıdır. Montessori bize çocukların öğrenmeden duramadıklarını anlatmaya çalışmıştır. Çocuklar sadece yaşayarak çevrelerinden öğrenirler.  Çocuklar öğrenmek için doğarlar ve olağanüstü öğrenme sistemleridirler. Çocuklar düşünen varlıklar oldukları için öğrenirler. Ancak öğrenecekleri büyük ölçüde öğretmenlerine, deneyimlerine ve çevrelerine bağlıdır. Erken çocukluk dönemi öğretmenleri çocukların öğrenerek ve öğrenmeye hazır ve yetenekli olarak doğdukları fikrini vurgulamaya devam etmektedir.

The Absorbent Mind

Montessori believed that children educate themselves: “It may be said that we acquire knowledge by using our minds; but the child absorbs knowledge directly into his psychic life. Simply by continuing to live, the child learns to speak his native tongue.” This is the concept of the absorbent mind. Montessori wanted us to understand that children can’t help learning. Simply by living, children learn from their environment. Children are born to learn, and they are remarkable learning systems. Children learn because they are thinking beings. But what they learn depends greatly on their teachers, experiences, and environments. Early childhood teachers are reemphasizing the idea that children are born learning and with constant readiness and ability to learn.

Hassas Dönemler  

Montessori çocukların belli davranışlara yatkın oldukları ve belli becerileri daha kolay öğrenebilecekleri hassas dönemler olduğunu düşünmektedir: Hassas dönem bir canlının bebekken, hala gelişim sürecindeyken edindiği özel bir duyarlılığı ifade etmektedir. Kısa süreli bir eğilimdir ve belli bir özelliğin edinilmesiyle sınırlıdır. Bu özellik edinildikten sonra özel duyarlılık ortadan kalkar… tüm çocuklar aynı hassas dönemlerden geçmektedir (yazma için hassas dönem gibi) ama sıralama ve zamanlama çocuktan çocuğa değişmektedir. Öğretmenin görevlerinden biri hassas dönemleri belirlemek için gözlem yapmak ve bu dönemin en ideal şekilde tamamlanması için ortam sağlamaktır.

Sensitive Periods

Montessori believed there are sensitive periods when children are more susceptible to certain behaviors and can learn specific skills more easily: A sensitive period refers to a special sensibility which a creature acquires in its infantile state, while it is still in a process of evolution. It is a transient disposition and limited to the acquisition of a particular trait. Once this trait or characteristic has been acquired, the special sensibility disappears. . . .  Although all children experience the same sensitive periods (e.g., a sensitive period for writing), the sequence and timing vary for each child. One role of the teacher is to use observation to detect times of sensitivity and provide the setting for optimum fulfillment.

Hazırlanmış Ortam  

Montessori çocukların en iyi kendileri için bir şey yapabildikleri hazırlanmış ortamlarda öğrendiklerini düşünmektedir. Hazırlanmış ortam öğrenme materyallerini ve deneyimlerini çocuklara düzenli bir şekilde sunmaktadır. Montessori’nin tanımladığı sınıflar eğitimcilerin çocuk merkezli eğitimden ve aktif öğrenmeden bahsederken savundukları şeyin ta kendisidir. Özgürlük hazırlanmış ortamın başlıca özelliğidir. Ortamdaki çocuklar kendi seçtikleri materyalleri incelemekte serbest oldukları için ortamda bulduklarını özümserler.

The Prepared Environment

Montessori believed that children learn best in a prepared environment, a place in which children can do things for themselves. The prepared environment makes learning materials and experiences available to children in an orderly format. Classrooms Montessori described are really what educators advocate when they talk about child-centered education and active learning. Freedom is the essential characteristic of the prepared environment. Since children within the environment are free to explore materials of their own choosing, they absorb what they find there.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s