21. Yüzyıl Yeterlikleri

 

İşbirlikçi Takım Üyesi  

Tecrübeler ve araştırmalar işbirliği içinde çalışan öğrencilerin akademik başarı, öz güven ve olumlu sosyal beceriler konularında ciddi bir gelişme gösterdiklerini doğrulamaktadır. Yenilik yapma kapasitesi, başkalarıyla bağlantı kurma yeteneği ile iletişim kurabilme ve işbirliği yapabilme olanağıyla gittikçe daha ilişkili hale gelmektedir. Küresel dünyada öğrencilerin farklı gruplarla çalışması ve farklı gruplardan bir şeyler öğrenmesi, çeşitli iş ortamları ve sosyal ortamlarda esnek olması ve değişen zamanlara uyum sağlayabilmeleri gerekmektedir. Liderlik özellikleri sergilemeleri ve sonuçların sorumluluğunu üstlenmeleri, inisiyatif almaları ve becerili olmaları, üretken olmaları ve eylemlerini açıklamasını yapabilmeleri gerekmektedir. Müşterilerle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerin son derece önemli olduğu büyüyen hizmet ekonomisinde işbirliği becerileri özellikle önemlidir.

Günümüzde, açık kaynak programları, wikiler, bloglar ve diğer web 2.0 teknolojileri zaman ve mekanın ayırdığı bireylerin birlikte çalışmasını sağlamaktadır. 21. yüzyılda başarılı bir biçimde problem çözmek bilgisayarlarla, fazla miktarda bilgiyle, belirsiz durumlarla ve başka insanlarla etkili ve yaratıcı bir biçimde çalışmamızı gerektirmektedir ve öğrencilerimiz daha da ilerledikçe çoklu takımlar içinde ve arasında işbirliği yapabilmek çok daha önemli hale gelecektir.

 

Etkili İletişimci

Düşünceleri açıkça ifade etmek, görüşleri söylemek, başkalarını motive etmek ve tutarlı yönergeler vermek önemli becerilerdir ve daha da önem kazanacaklardır. Karmaşık iletişim becerileri açıklama, müzakere ve diğer yoğun insan etkileşimi çeşitlerini içermektedir ve bu beceriler küresel istihdamda son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra, mesajlarımızın birçoğu bir veya daha fazla dijital araçla aktarıldığı ve iletişim becerileri bilgi, medya ve teknoloji okuryazarı haline gelen öğrencilerle iç içe geçtiği için öğrencilerin kelimelerin ve imgelerin günümüz teknolojileriyle nasıl şekillendiğini düşünmeleri ve anlamaları gerekmektedir.

 

Bilgi Okuryazarı Araştırmacı

Bilgi okuryazarlığı bireylerin bilginin ne zaman gerekli olduğunu anlamalarını ve bilgiyi yerleştirebilmelerini, değerlendirebilmelerini ve etkili olarak kullanabilmelerini gerektiren bir grup yetenektir. Bilgi okuryazarlığı hızlı teknolojik değişikliklerden ve artan bilgi kaynaklarından oluşan modern ortamda giderek önemli hale gelmektedir. İlginçtir ki, bilgi bireylere filtrelenmeden ve özgünlük, geçerlilik ve güvenilirlikle ilgili soru işaretleri yaratarak gelmektedir; herkesin bir görüşü veya bakış açısını yayınlayabileceği ve bu görüşü bilgi piyasasında kuvvetlendirebileceği bir dünyada yaşıyoruz. Bilgi fazlalığı, kendi başına bilgiyi etkili bir biçimde kullanmak için gereken tamamlayıcı yetenekler olmadan daha bilgili insanlar yaratmayacaktır. Bu nedenle, öğrencilerimize erişebildikleri bilgilerden faydalanmak için gereken araçların verilmesi önemlidir. Bilgi okuryazarlığı yaşam boyu öğrenmenin temelini oluşturur ve öğrenenlerin içeriği çok iyi öğrenmelerini ve araştırmaları genişletmelerini, daha kendi kendini yönetir hale gelmelerini ve öğrenimleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlar.

 

Yenilikçi ve Pratik Problem Çözücü

Başarılı insanlar problemleri planlama, hedef belirleme ve strateji ve çözüm üretme süreçlerine katılarak çözerler. Günümüzün problemlerini çözmek eleştirel düşünme, yenilikçilik ve yaratıcılık becerilerini gerektirmektedir. Problem çözme bir problemi belirleme, olası çözümleri üretme, uygulama, izleme ve seçilen müdahalenin etkililiğini değerlendirme ile ilgili bilimsel yöntemleri ve mühendislik yöntemlerini uygulama sürecidir.

Problem çözmenin bazı belli beceriler içerdiğini bilmek önemlidir. Bir problemi başarıyla çözmek için öğrencilerin öncelikle bir problem oluşturabilmesi gerekmektedir – yani, problemin ana unsurlarının ne olduğunu anlamaları gerekmektedir. Bu yüzden, eleştirel düşünme becerileri son derece önemli ve vazgeçilmezdir. Öğrencilerin aynı zamanda bir problemi çözmek için hangi kaynakların ve stratejilerin gerekli olduğunu da anlaması gerekmektedir; bunun için de bilgi okuryazarı olmaları, verileri gereken bilgileri seçebilecek biçimde inceleyebilme becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin probleme uygun araçları ve teknikleri etkili ve etkin bir biçimde uygulayabilmeleri ve ilk girişimleri başarısızlıkla sonuçlanırsa çözüm aramaya devam edecek sabır ve hoşgörüye sahip olmaları gerekmektedir. Buradan esneklik ve kendini yönlendirmenin problem çözmek için son derece önemli olduğu anlaşılmaktadır. Son olarak, öğrencilerin etkili iletişim ve işbirliği gerektiren karmaşık problemleri çözmek için uzmanlıklarından faydalanabilecekleri kişilere nasıl ulaşacaklarını bilmeleri gerekmektedir.

Problem çözerken yenilikçi ve yaratıcı olma yeteneği kişisel ve profesyonel başarı için en önemli gereklilik haline gelmektedir. Yaratıcılık, risk alma ve hatalardan ders çıkarma yoluyla gelişmektedir. Yenilikçilik de yaratıcılığı canlı tutmakta ve dünya için faydalı kılmaktadır.

 

Küresel Farkındalığa Sahip, Aktif ve Sorumluluk Sahibi Öğrenci/Vatandaş

  1. yüzyılda dünya seyahat, hızlı veri transferi ve anında iletişim teknolojileriyle “düz” bir yer haline gelmiştir. Bu gibi değişiklikler beraberinde büyük fırsatlar getirmektedir, fakat bu fırsatların gelmesi ancak mezunların sürekli değişen küresel iş piyasasında işlev göstermesiyle mümkündür. Ziraattan endüstriyel işletmelere kadar tüm sektörlerdeki işverenler dünyanın dört bir yanındaki insanlarla ve işletmelerle etkili bir biçimde çalışmak için gereken kültürel anlayışa, teknik becerilere ve problem çözme becerilerine ve küresel topluluğun dil bilgisine sahip çalışanlar aramaktadır.

İletişim, ticaret ve kültürle dünyanın başka yerlerindeki insanları tanımak anlayış ve saygı uyandırmaktadır. Öğrenciler sorunları başkasının gözüyle görmeyi öğrendikçe küçük veya büyük her toplumun sağlığı güçlenir. Öğrencilerin kendi kültürlerinden farklı kültürlerde yaşayarak, eğitim görerek ve çalışarak gerçek deneyimler yaşaması gerekmektedir. Ayrıca, öğrenciler ilköğretimden itibaren başka diller öğrenerek küresel anlayışın ve geleceğin mesleklerinin temellerini kazanırlar ve daha büyük küresel toplulukta etkili olurlar.

Öğrencileri 21. yüzyılın birbiriyle bağlantılı dünyasında vatandaş, çalışan ve lider olmaya hazırlamanın güçlükleriyle baş edebilmek için mevcut öğretim programlarımızı “küresel” bir eğitimle entegre etmeliyiz. “Küreselleştirilmiş bir öğretim programı” uygulamak çağdaş, gerçekçi bağlamlara yer vermeyi ve disiplinler arası bir yaklaşım benimsemeyi gerektirmektedir. Güncel konular ve sorunlar yapıları gereği öğrencilerin ders bilgisi ve etraflarındaki dünya arasındaki ilişkiyi daha iyi görmelerini sağlayacak çoklu uzmanlık formlarını içermektedir. Bu öğrencilerin bilgi tabanları arasındaki esas bağlantıları görmelerine ve birbirinden farklı alanları daha iyi sentezlemelerine yardımcı olacaktır. Bu yaklaşımla dünyanın farkında olan, sorumluluk bilincine sahip ve toplumu (yerel, ulusal veya küresel seviyede) daha iyi hale getirmek için savunan ve harekete geçen küresel vatandaşlar yetiştirebiliriz.

 

Özyönlendirmeli Öğrenen

Öğrenme okul günü bittiğinde veya sene sonunda sona ermez. Öğrenme yaşam boyu devam eden bir meşgaledir ve öyle olmalıdır. Değişimin hızı, teknolojinin sürekli ilerlemesi, bilginin yarılanma süresinin kısalması ve küreselleşmenin geniş kapsamlı etkileri öğrencilerimize öğretebileceğimiz en önemli dersin “kendi kendilerine nasıl öğrenebilecekleri” olduğu anlayışına katkıda bulunan faktörlerdir.

Eğitimciler olarak, öğrencilere kendini yönlendirme becerisi ve motivasyon aşılıyoruz ve öğrencilere öğretimden önce, öğretim sırasında ve sonrasında kendi öğrenimleri üzerinde biraz kontrol sahibi olabilmeleri için olanaklar tanıyoruz. Bu, tüm kararları öğrencilerin vereceği anlamına gelmemektedir ancak öğrencilere ne yapmaları gerektiği her zaman söylenmeden karar verme ve problem çözme fırsatları vermek için onlara belli stratejiler öğretmemizi ve uygulatmamızı gerektirmektedir. Öğrencilere düşünme ve öğrenme konusunda duyarlı olmaları konusunda yardımcı olmalı, bilgiyi etkili bir biçimde işlemelerine yardımcı olacak stratejiler öğretmeli ve başarılı olmak için gereken yeteneklere sahip olduklarına inandırarak öz güven kazanmalarına yardımcı olmalıyız.

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s