“METACOGNITION” ÜSTBİLİŞ Nedir?

ÜSTBİLİŞ: KİŞİNİN KENDİ DÜŞÜNMESİ VE ÖĞRENİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNMESİ

METACOGNITION: THINKING ABOUT ONE’S OWN THINKING AND LEARNING

Kişinin kendi düşünmesi hakkında bilinçli olarak düşünmesi (üstbiliş) başarılı düşünürlerin ve öğrenenlerin genellikle temel bir bileşeni olarak görülmektedir.

Intentional thought about one’s own thinking (metacognition) is generally regarded as an essential component of successful thinkers and learners.

Akıl Yürütme Unsurları  

Amaç veya Motivasyon  

Önemli ve gerçekçi amaçlar seçin; amacınızı açıkça belirtin; amacınızı ilgili amaçlardan ayırt edin; amacınızın hala geçerli olup olmadığını belirli aralıklarla kontrol edin.

Elements of Reasoning Guidelines

Purpose or Motivation

Choose significant and realistic purposes; state you purpose clearly; distinguish your purpose from related purposes; periodically check that your purpose is still valid.

Soru veya Problem  

Soruyu açık ve net bir şekilde belirtin; anlamını ve kapsamını netleştirmek için soruyu farklı şekillerde yeniden belirtin; sorunun doğru cevabının bir tane mi olduğunu, bir görüş mü olduğunu yoksa birden fazla bakış açısından akıl yürütmeyi mi gerektirdiğini belirleyin.

Question or Problem

Clearly and precisely state the question; reformulate the question several different ways to clarify its meaning and scope; identify if the question has one right answer, is a matter of opinion, or requires reasoning from more than one point of view.

Varsayımlar

Varsayımlarınızı açıkça belirleyin ve bunların doğrulanabilir olup olmadıklarını belirleyin; varsayımların bakış açınızı nasıl şekillendirdiğini düşünün.

Assumptions

Clearly identify your assumptions and determine if they are justifiable; consider how the assumptions are shaping your point of view.

Bakış Açısı

Bakış açınızı açıkça belirleyin; başka bakış açılarını da araştırın ve bunların güçlü ve zayıf yanlarını belirleyin; tüm bakış açılarının açık görüşlülükle değerlendirilmiş halini bulmaya çalışın.

Point of View

Clearly identify your point of view; seek other points of view and identify their strengths and weaknesses; seek an open-minded evaluation of all points of view.

Veriler, Bilgiler, Deliller  

İddialarınızı elinizdeki verilerle desteklendiği kadarıyla sınırlayın; iddianıza karşı ve iddianızı destekleyen deliller arayın; tüm bilgilerin açık, doğru ve soruyla ilgili olmasına dikkat edin; konuyu ele almaya yetecek kadar bilgi topladığınızdan emin olun.

Data, Information, Evidence

Restrict your claims to those supported by the data that you have; search for evidence that opposes your position as well as supports it; make sure that all information is clear, accurate, and relevant to the question; make sure that you have gathered sufficient information to address the question at hand.

Kavramlar ve Fikirler  

Temel kavramları belirleyin ve bunları net bir şekilde açıklayın; alternatif kavramları düşünün; kavramları dikkatli ve doğru kullandığınızdan emin olun.

Concepts and Ideas

Identify key concepts and explain them clearly; consider alternative concepts; make sure you are using concepts with care and precision.

Çıkarımlar ve Varılan Kararlar

Sadece delillerin kastettiği çıkarımlarda bulunun; çıkarımları iç tutarlılık bakımından kontrol edin.

Inferences and Conclusions

Infer only what the evidence implies; check inferences for internal consistency.

Etkiler ve Sonuçlar  

Akıl yürütmeniz neticesinde ortaya çıkan etkileri ve sonuçları takip edin; olumlular kadar olumsuz etkileri de araştırın; tüm olası sonuçları düşünün.

Araştırmalar üstbilişsel becerilerin bağlamdan bağımsız olarak öğretilemeyeceğini ileri sürmektedir. Başka bir deyişle, sadece üstbiliş dersi alınamaz. Üstbilişi disiplin içeriği bağlamında öğrenmeli ve uygulamalısınız. Öğrendikçe sürekli sorgulamalısınız (Ne başarmaya çalışıyorum? En iyi öğrenme stratejisi nedir? Nasıl bir ilerleme kaydediyorum? Başarılı oldum mu? vb.) Bu tür bir kendini izleme ve düşünme şekli, hem daha derinlemesine ve daha etkili öğrenmeyi sağlayacak hem de kendi kendini yöneten bir öğrenen olmanın temelini oluşturacaktır.

Implications and Consequences

Trace the implications and consequences that follow from your reasoning; search for negative as well as positive implications; consider all possible consequences. Research suggests that metacognitive skills cannot be taught out of context. In other words, one can’t just take a course on metacognition. You need to learn it and apply it within the context of disciplinary content. As you learn, you should engage in constant questioning (e.g., What am I trying to accomplish? What is the best strategy for learning? How is my progress? Did I succeed?). This sort of self-monitoring and reflection not only leads to deeper and more effective learning, but also lays the groundwork for being a self-directing learner.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s