Standart Testlerin Nesi Yanlış?

 

What’s Wrong With Standardized Tests?

Standart testler adil ve faydalı değerlendirme araçları mı?

Standart testlerde, sınava giren herkes aynı koşullar altında, genellikle çoktan seçmeli formatındaki aynı soruları cevaplamaktadır. Bu testlerde yüzeysel sorulara verilen hızlı cevaplar mükâfatlandırılmaktadır. Herhangi bir alanda derin veya yaratıcı düşünme becerisini ölçmezler. Standart testlerin kullanımı daraltılmış bir müfredatı, modası geçmiş öğretim yöntemlerini ve sınıf tekrarı ve takip gibi sakıncalı uygulamaları kullanmaya teşvik etmektedir.

Are standardized tests fair and helpful evaluation tools?

On standardized exams, all test takers answer the same questions under the same conditions, usually in multiple-choice format. Such tests reward quick answers to superficial questions. They do not measure the ability to think deeply or creatively in any field. Their use encourages a narrowed curriculum, outdated methods of instruction, and harmful practices such as grade retention and tracking.

Standart testler objektif mi?

Çoğu standart testin tek objektif tarafı, uygun olarak programlanmış bir makine tarafından yapıldığında puanlamadır. Testte hangi sorulara yer verileceği, soruların nasıl yazılacağı, hangi cevaplara “doğru” olarak puan verileceği, sınavın nasıl uygulanacağı ve sınav sonuçlarının nasıl kullanılacağı kararı sübjektif (öznel) insanlar tarafından verilmektedir.

Are standardized tests objective?

The only objective part of most standardized tests is scoring, when done by an accurately programmed machine. Deciding what items to include on the test, how questions are worded, which answers are scored as “correct,” how the test is administered, and the uses of exam results are all made by subjective human beings.

Test sonuçları “güvenilir” mi?

Bir test, ikinci kez uyguladığınızda da tamamen aynı sonuçları veriyorsa güvenilirdir. Tüm testlerde “ölçme hatası” vardır. Ölçme hatası, kişinin puanının sınav koşulları veya sınava giren kişinin zihinsel veya duygusal durumu nedeniyle günden güne önemli derecede farklılık gösterebileceği anlamına gelmektedir. Küçük çocukların puanları ve testlerin alt bölümlerinden alınan puanlar özellikle güvenilir değildir.

Are test scores “reliable”?

A test is completely reliable if you would get exactly the same results the second time you administered it. All tests have “measurement error.” This means an individual’s score may vary significantly from day to day due to testing conditions or the test-taker’s mental or emotional state. Scores of young children and scores on sub-sections of tests are particularly unreliable.

Test puanları insanlar arasındaki önemli farklılıkları yansıtır mı?

Çoğu testin amacı sınıflandırmak ve sıralamaktır. Bunu yapmak için, sınavları hazırlayanlar büyük görünen küçük farklılıklar yapmaktadır.  Çoğu kişinin doğru veya yanlış yanıtladığı cevaplar sıralamada faydası olmadığı için çıkarılmaktadır. Ölçme hatası nedeniyle bir sınavdan çok farklı puanlar alan iki kişi, sınav tekrar uygulandığında yakın puanlar alabilirler. Bunun tam tersi de olabilir.

Do test scores reflect significant differences among people?

The goal of most tests is to sort and rank. To do that, test makers make small differences appear large. Questions most people get right or wrong are removed because they don’t help with ranking. Because of measurement error, two people with very different scores on one exam administration might get similar scores on a retest, or vice versa.

Tesleri hazırlayanlar sınavlardan önyargıyı kaldırmıyor mu?

Çoğu test hazırlayıcı soruları hakaret maksatlı sözcükler içerip içermediği açısından inceler. Ancak, birçok önyargı formu yüzeysel değildir. Sınav hazırlayanlar istatistiksel önyargı azaltma tekniklerini de kullanırlar. Bununla birlikte, bunlar testin veya içeriğin altında yatan önyargıyı tespit edemez. Sonuç olarak, testin bütününe yerleşmiş önyargılı kültürel varsayımlar sınavları hazırlayanlar tarafından ortadan kaldırılmamaktadır.

Don’t test-makers remove bias from tests?

Most test-makers review items for obvious biases, such as offensive words. But many forms of bias are not superficial. Test-makers also use statistical bias-reduction techniques. However, these cannot detect underlying bias in the test’s form or content. As a result, biased cultural assumptions built into the test as a whole often are not removed by test-makers.

Testler öğrencilerin nasıl öğrendiğine dair mevcut bilgiyi yansıtıyor mu?

Beyin ve insanların nasıl öğrendiği ve düşündüğü konusundaki anlayışımız çok ilerlerken standart testler aynı kalmıştır.  Testleri hazırlayanlar hala bilginin ayrı parçacıklara ayrılabileceğini ve insanların bu parçaları özümseyerek öğrenebileceklerini varsaymaktadır. Günümüzde, bilişsel psikologlar ve gelişim psikologları bilginin ayrılabilir parçalardan oluşmadığını ve insanların (çocukların da) bildikleriyle öğrenmeye çalıştıkları şeyler arasında bağlantılar kurarak öğrendiklerini anlamaktadır. Yaptıkları şeyi aktif olarak anlamlandıramazlarsa, öğrenemez veya hatırlayamazlar.

Do tests reflect current knowledge about how students learn?

While our understanding of the brain and how people learn and think has progressed enormously, standardized tests have remained the same.  Test makers still assume that knowledge can be broken into separate bits and that people learn by absorbing these individual parts. Today, cognitive and developmental psychologists understand that knowledge is not separable bits and that people (including children) learn by connecting what they already know with what they are trying to learn. If they cannot actively make meaning out of what they are doing, they do not learn or remember.

Çoktan seçmeli veya kısa cevaplı sınavlar önemli öğrenci başarılarını ölçer mi?

Bu tür sınavlar öğrenci öğrenimine dair çok zayıf ölçütlerdir. Karmaşık materyalleri kavrama, yazı yazma, matematik bilgilerini uygulama, bilimsel yöntemleri anlama veya akıl yürütme ya da sosyal bilimler kavramlarını anlama becerilerinin zayıf ölçümleridir. Düşünme becerilerini de ölçememekte veya insanların gerçek işleri nasıl yaptıklarını değerlendirememektedirler.

Do multiple-choice or short-answer tests measure important student achievement?

These kinds of tests are very poor yardsticks of student learning. They are weak measures of the ability to comprehend complex material, write, apply math, understand scientific methods or reasoning, or grasp social science concepts. Nor do they adequately measure thinking skills or assess what people can do on real-world tasks.

Test puanları öğretmenler için faydalı mı?

Sınıf anketleri çoğu öğretmenin standart testlerden alınan puanları çok faydalı bulmadığını göstermektedir. Testler bir öğretmenin bir öğrenciyle çalışırken bir sonraki aşamada ne yapması gerektiğini anlamasına yardımcı olmamaktadır çünkü testler öğrencinin nasıl öğrendiğini veya düşündüğünü ortaya koymaz. Testler öğrencilerin ne öğrenmesi gerektiğini de ölçmez. Öğretmenlere faydalı bilgi veren şey iyi değerlendirmedir.

Are test scores helpful to teachers?

Classroom surveys show most teachers do not find scores from standardized tests scores very useful. The tests do not help a teacher understand what to do next in working with a student because they do not indicate how the student learns or thinks. Nor do they measure much of what students should learn. Good evaluation provides useful information to teachers.
Öğrenci başarısını veya yeteneğini değerlendirmenin daha iyi yolları var mı?

Hepsi gerçek öğrenme görevlerinin doğrudan değerlendirilmesini içeren iyi öğretmen gözlemi, öğrenci çalışmalarının belgelendirilmesi ve performansa dayalı değerlendirme öğretmenlere, velilere ve kamuya faydalı materyaller sunmaktadır. Uluslararası karşılaştırmalarda en iyi dereceleri alan Finlandiya gibi birçok ülke, büyük çaplı standart sınavlar yerine bu teknikleri kullanmaktadır.

Are there better ways to evaluate student achievement or ability?

Good teacher observation, documentation of student work, and performance-based assessment, all of which involve the direct evaluation of real learning tasks, provide useful material for teachers, parents, and the public. Many nations that do the best in international comparisons, like Finland, use these techniques instead of large-scale standardized testing.

http://www.fairtest.org/whats-wrong-standardized-tests

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s