Bloom Taksonomisine Göre Soru Sorma

Asking Questions Using Bloom’s Taxonomy

Seviye

Bilgi

Seviye Özellikleri

Olguları, terimleri, temel kavramları hatırlayarak önceden öğrenilen materyali sergileme.

Anahtar kelimeler

Kim, ne, neden, ne zaman, dâhil etme, nerede, hangi, seçme, bulma, nasıl, tanımlama, etiketleme, gösterme, heceleme, yazma, eşleştirme, adlandırma, ilişkilendirme, anlatma, hatırlama

Sorular

… nedir? … nasıldır? … nerededir? __________ne zaman oldu? ________nasıl oldu? …yı nasıl açıklarsınız? Neden …? …yı nasıl tanımlarsınız? Ne zaman …? …yı hatırlayabilir misiniz? …yı nasıl gösterirsiniz? …yı seçebilir misiniz? Ana ….lar kimlerdi? Üç … sıralayabilir misiniz? Hangisi …? … kimdi?

Seviye

Kavrama

Seviye Özellikleri

Ana fikirleri düzenleyerek, kıyaslayarak, aktararak, yorumlayarak, tanımlar yaparak ve ifade ederek olguları ve fikirleri anladığını gösterme.

Anahtar kelimeler

Kıyaslama, karşılaştırma, göstererek anlatma, yorumlama, açıklama, kapsamını genişletme, örnek vererek açıklama, çıkarımda bulunma, ana hatlarıyla açıklama, ilişkilendirme, başka sözcüklerle ifade etme, aktarma, özetleme, gösterme, sınıflandırma.

Sorular

… türünü nasıl sınıflandırırsınız? …yı nasıl kıyaslarsınız? …yı nasıl karşılaştırırsınız? …yı kendi sözcüklerinizle ifade eder misiniz veya yorumlar mısınız? …nın anlamını başka sözcüklerle nasıl ifade edersiniz? …yı gösteren olgular veya fikirler nelerdir? …nın ana fikri nedir? …yı hangi ifadeler desteklemektedir? …da ne olduğunu, …da ne denmek istendiğini açıklar mısınız? … hakkında neler söyleyebilirsiniz? …ya verilebilecek en iyi cevap nedir? …yı nasıl özetlersiniz?

Seviye

Uygulama

Seviye Özellikleri

Kazanılan bilgileri, olguları, teknikleri ve kuralları farklı bir şekilde kullanarak problem çözme.

Anahtar kelimeler

Uygulama, inşa etme, seçme, oluşturma, geliştirme, mülakat yapma, faydalanma, düzenleme, deney yapma, planlama, çözme, kullanma, modelini yapma, belirleme

Sorular

…yı nasıl kullanırsınız? …ya hangi örnekleri bulabilirsiniz?  … hakkında öğrendiklerinizi kullanarak __________yı nasıl çözersiniz? …yı göstermek için __________yı nasıl düzenlersiniz? …yı anladığınızı nasıl gösterirsiniz? … için hangi yaklaşımı kullanırsınız? …yı geliştirmek için öğrendiklerinizi nasıl uygularsınız? … için başka nasıl bir yol planlayabilirsiniz? … olsa sonucu ne olurdu? … için olgulardan faydalanabilir misiniz? …yı değiştirmek için hangi unsurları seçerdiniz? …yı göstermek için hangi olguları seçersiniz? …ile yaptığınız bir mülakatta hangi soruları sorarsınız?

Seviye

Analiz

Seviye Özellikleri

Bilgiyi incelemek ve gerekçeleri ve nedenleri belirleyerek parçalara ayırma; çıkarımlarda bulunma ve genellemeleri destekleyecek deliller bulma.

Anahtar kelimeler

Analiz etme, kategorize etme, sınıflandırma, kıyaslama, karşılaştırma, keşfetme, parçalara ayırıp inceleme, bölme, inceleme, gözden geçirme, basitleştirme, anket yapma, katılma, test etme, ayırt etme, listeleme, ayrım, tema, ilişkiler, işlev, gerekçe, çıkarım, varsayım, sonuç

Sorular

…nın bölümleri veya özellikleri nelerdir? __________nın … ile nasıl bir ilişkisi vardır? Neden … olduğunu düşünüyorsunuz? …nın teması nedir? ….nın gerekçesi nedir? …nın bölümlerini sıralayabilir misiniz? … ile ilgili nasıl bir çıkarımda bulunabilirsiniz? …dan hangi sonuçları çıkarabilirsiniz? …nı nasıl sınıflandırabilirsiniz? …yı nasıl kategorize edersiniz? …nın bölümleri arasındaki farkı belirleyebilir misiniz? … için hangi delilleri bulabilirsiniz? …arasındaki ilişki nedir? … arasında bir ayrım yapabilir misiniz? …nın işlevi nedir? …yı doğrulayan fikirler nelerdir?

Seviye

Sentez

Seviye Özellikleri

Unsurları yeni bir örüntüde birleştirerek veya alternatif çözümler önererek bilgileri farklı bir şekilde derlemek.

Anahtar kelimeler

İnşa etme, seçme, birleştirme, derleme, oluşturma, yapılandırma, yaratma, tasarlama, geliştirme, tahmin etme, formülleştirme, hayal etme, icat etme, uydurma, başlatma, planlama, öngörme, önerme, çözme, çözüm, varsayma, tartışma, değişiklik yapma, değiştirme, orijinal, iyileştirme, uyarlama, en aza indirme, en yüksek seviyeye çıkarma, silme, kuram oluşturma, ayrıntılı olarak inceleme, test etme, meydana gelme, değişim

Sorular

…yı çözmek için hangi değişiklikleri yapardınız? …yı nasıl iyileştirirsiniz? … olsa ne olurdu? …nın nedenini ayrıntılı olarak inceleyebilir misiniz?  …ya bir alternatif önerebilir misiniz? …yı icat edebilir misiniz? Farklı bir … yaratmak için ___________yı nasıl uyarlardınız? …nın olay örgüsünü (planını) nasıl değiştirebilirsiniz (üzerinde nasıl değişiklik yapabilirsiniz)? …yı en aza indirmek (en üst seviyeye çıkarmak) için ne yapılabilir? …yı nasıl tasarlarsınız? …yı iyileştirmek (değiştirmek) için neler birleştirilebilir? ____________ yapabileceğinizi varsayın, …. için ne yapardınız? …yı nasıl test edersiniz? … için bir teori oluşturabilir misiniz? … olsa, sonucunu tahmin edebilir misiniz? …nın sonuçlarını nasıl tahmin edersiniz? … için hangi delilleri toplayabilirsiniz? …yı değiştirecek bir model yapılandırabilir misiniz? … için orijinal bir yol düşünebilir misiniz?

Seviye

Değerlendirme

Seviye Özellikleri

Bilgiler ve fikirlerin geçerliliği veya çalışmanın niteliği hakkında belirli kriterlere dayanarak değerlendirmeler yaparak görüşler sunma ve savunma.

Anahtar kelimeler

Ödüllendirme, seçme, sonuca varma, eleştirme, karar verme, savunma, belirleme, itiraz etme, değerlendirme, yargılama, doğrulama, ölçme, karşılaştırma, işaretleme, derecelendirme, tavsiye etme, hükme varma, katılma, yorumlama, açıklama, değer biçme, öncelik sırasına koyma, görüş, destekleme, önem, kriter, kanıtlama, aksini ispatlama, etkileme, algılama, değer, tahmin etme, etki, çıkarma

Sorular

… eylemlerine katılıyor musunuz? … sonuçlarına katılıyor musunuz? … ile ilgili görüşünüz nedir?  …yı nasıl kanıtlarsınız? …nın aksini nasıl ispatlarsınız? …nın değerini veya önemini değerlendirir misiniz? … olsa daha iyi olur muydu? …yı neden seçtiler (karakter)? … konusunda ne tavsiye edersiniz? …yı nasıl derecelendirirsiniz? … eylemlerini savunmak için neler söylersiniz?  …yı nasıl değerlendirirsiniz? …yı nasıl belirlersiniz? … ile ilgili nasıl bir tercihte bulunurdunuz? … ile ilgili ne seçerdiniz? …yı nasıl öncelik sırasına koyarsınız? … hakkında nasıl bir karar verirdiniz? Bildiklerinize dayanarak, …yı nasıl açıklarsınız? … görüşünü desteklemek için hangi bilgileri kullanırsınız? …yı nasıl doğrularsınız? … sonucuna varmak için hangi veriler kullanılmıştır? … neden daha iyiydi? … olgularını nasıl öncelik sırasına koyarsınız? … fikirlerini nasıl kıyaslarsınız? … kişilerini nasıl kıyaslarsınız?

Level

Knowledge

Level Attributes 

Exhibits previously learned material by recalling facts, terms, basic concepts and answers.

Keywords

who, what, why, when, omit, where, which, choose, find, how, define, label, show, spell, list, match, name, relate, tell, recall, select

Questions

What is …? How is …? Where is …? When did _______ happen? How did ______ happen? How would you explain …? Why did …? How would you describe …? When did …? Can you recall …? How would you show …? Can you select …? Who were the main …? Can you list three …? Which one …? Who was …?

Level

Comprehension

Level Attributes

Demonstrating understanding of facts and ideas by organizing, comparing, translating, interpreting, giving descriptions and stating main ideas. 

Keywords

compare, contrast, demonstrate, interpret, explain, extend, illustrate, infer, outline, relate, rephrase, translate, summarize, show, classify

Questions

How would you classify the type of …? How would you compare …? contrast …? Will you state or interpret in your own words …? How would you rephrase the meaning …? What facts or ideas show …? What is the main idea of …? Which statements support …? Can you explain what is happening . . . what is meant . . .? What can you say about …? Which is the best answer …? How would you summarize …?

Level

Application

Level Attributes

Solving problems by applying acquired knowledge, facts, techniques and rules in a different way.

Keywords

apply, build, choose, construct, develop, interview, make use of, organize, experiment with, plan, select, solve, utilize, model, identify

Questions

How would you use …? What examples can you find to …? How would you solve _______ using what you have learned …? How would you organize _______ to show …? How would you show your understanding of …? What approach would you use to …? How would you apply what you learned to develop …? What other way would you plan to …? What would result if …? Can you make use of the facts to …? What elements would you choose to change …? What facts would you select to show …? What questions would you ask in an interview with …?

Level

Analysis

Level Attributes

Examining and breaking information into parts by identifying motives or causes; making inferences and finding evidence to support generalizations.

Keywords

analyze, categorize, classify, compare, contrast, discover, dissect, divide, examine, inspect, simplify, survey, take part in, test for, distinguish, list, distinction, theme, relationships, function, motive, inference, assumption, conclusion

Questions

What are the parts or features of …? How is _______ related to …? Why do you think …? What is the theme …? What motive is there …? Can you list the parts …? What inference can you make …? What conclusions can you draw …? How would you classify …? How would you categorize …? Can you identify the difference parts …? What evidence can you find …? What is the relationship between …? Can you make a distinction between …? What is the function of …? What ideas justify …?

Level

Synthesis

Level Attributes

Compiling information together in a different way by combining elements in a new pattern or proposing alternative solutions.

Keywords

build, choose, combine, compile, compose, construct, create, design, develop, estimate, formulate, imagine, invent, make up, originate, plan, predict, propose, solve, solution, suppose, discuss, modify, change, original, improve, adapt, minimize, maximize, delete, theorize, elaborate, test, improve, happen, change

Questions

What changes would you make to solve …? How would you improve …? What would happen if …? Can you elaborate on the reason …? Can you propose an alternative …? Can you invent …? How would you adapt ________ to create a different …? How could you change (modify) the plot (plan) …? What could be done to minimize (maximize) …? What way would you design …? What could be combined to improve (change) …? Suppose you could _______ what would you do …? How would you test …? Can you formulate a theory for …? Can you predict the outcome if …? How would you estimate the results for …? What facts can you compile …? Can you construct a model that would change …? Can you think of an original way for the …?

Level

Evaluation

Level Attributes

Presenting and defending opinions by making judgments about information, validity of ideas or quality of work based on a set of criteria.

Keywords

award, choose, conclude, criticize, decide, defend, determine, dispute, evaluate, judge, justify, measure, compare, mark, rate, recommend, rule on, select, agree, interpret, explain, appraise, prioritize, opinion, ,support, importance, criteria, prove, disprove, assess, influence, perceive, value, estimate, influence, deduct

Questions

Do you agree with the actions …? with the outcomes …? What is your opinion of …? How would you prove …? disprove …? Can you assess the value or importance of …? Would it be better if …? Why did they (the character) choose …? What would you recommend …? How would you rate the …? What would you cite to defend the actions …? How would you evaluate …? How could you determine …? What choice would you have made …? What would you select …? How would you prioritize …? What judgment would you make about …? Based on what you know, how would you explain …? What information would you use to support the view …? How would you justify …? What data was used to make the conclusion …? Why was it better that …? How would you prioritize the facts …? How would you compare the ideas …? people …?

Çeviren/Translated by: Aslı KARABULUT AŞCI

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s