Beceri Taleplerini Yeniden Şekillendiren Başlıca Etkenler

Otomasyon

Bilgisayarlar kurallara uymada ve basit prosedürleri algılamakta iyi oldukları için “rutin” işlerde giderek insan gücünün yerine kullanılmaktadırlar.  Bu nedenle, yönerge izlemeyi en çok gerektiren “beyaz yakalı” diye adlandırılan iş kategorisindeki  işler otomasyona maruz kalacaktır.  Matematik, okuma ve yazma temel becerileri, öngörülemeyen problemleri çözebilme ve başka insanlarla iletişime girebilme gibi bilgisayarların taklit edemeyeceği beceriler  gittikçe daha çok talep edilmektedir.

Automation

Because computers are good at following rules and recognizing simple patterns, they are increasingly being used to substitute for human labor in “routine” jobs. Therefore, any job that mostly entails following directions is vulnerable to automation, including so-called “white collar” jobs  As a result, there are fewer jobs that call for routine thinking work and routine manual work. At the same time, there is increasing demand for skills that computers cannot mimic, such as the ability to solve unpredictable problems and the ability to engage in “complex communications” with other humans, along with foundational skills in math, reading, and writing.

Küreselleşme.

Dijital teknoloji ve telekomünikasyondaki gelişmeler, artık şirketlerin işleri bölmelerini ve yapılacak işleri en iyi ve en ucuza yapılacakları yere göndermelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda, Rusya, Doğu Avrupa, Çin ve Hindistan gibi yerlerdeki siyasi ve ekonomik değişiklikler  potansiyel olarak bu gibi işleri yapabilecek birçok çalışan sunmaktadır. Bazı ekonomi uzmanları  bu ve diğer bazı ülkelerdeki çok beceri sahibi çalışanların daha fazla entellektüel beceri gerektien ve daha yüksek ücretler ödenen işler için gittikçe daha fazla yarışacaklarını öngörmektedir. Bu da bizi rekabet üstünlüğü kazanabilmemiz için yüksek seviyelerde yaratıcılık ve yenilik sunmak zorunda bırakmaktadır.

Küresel bilgi ekonomisinde, ekonomik gelişme insan sermayesine dayalıdır. Öğrencilerimizin uluslararası sınavlardaki performansını en başarılı ülkelerinkiyle aynı seviyeye çıkarmamız gerekmektedir. Ne yazık ki, Türkiye’deki lise öğrencileri bazı uluslararası sınavlarda ekonomik rekabet içinde olduğumuz ülkelerden çok düşük bir performans göstermektedir.

 Globalization

Advances in digital technology and telecommunications now enable companies to carve up work and send tasks to be done wherever they can be completed best and cheapest. At the same time, political and economic changes in places like Russia, Eastern Europe, China, and India have freed up many more workers who can potentially perform such jobs.  So far the impact of globalization has resembled that of automation, reducing demand for less-skilled labor. However, some economists predict that highly skilled workers in other countries will increasingly compete for more intellectually demanding and higher paying jobs, which will force us to offer not only strong traditional skills but also high levels of creativity and innovation in order to stay competitive.

In a global knowledge economy, economic growth depends on human capital. We must improve our students’ performance on international tests to the level of top performing nations. Unfortunately, high school students in Turkey perform worse on a number of international assessments than many of our economic competitors.

Şirket değişimi

Teknoloji, küreselleşme ve diğer rekabet unsurları nedeniyle, şirketler işlerin yapılış şeklini ciddi anlamda değiştirmişlerdir.  Birçok şirket artık hiyerarşinin ve denetimin daha az olduğu, çalışanların daha bağımsız olduğu ve yaptıkları işten kişisel olarak sorumlu oldukları “daha düz” örgütlerdir. Ayrıca, kendi kendini yöneten ve gittikçe daha zorlayıcı önemli projelerden sorumlu olan çalışma takımlarıyla, iş  de çok daha işbirlikçi hale gelmiştir. Aralarındaki etkileşimin çoğunlukla elektronik ortamda gerçekleştiği bu gibi çalışma takımları yapı olarak gittikçe daha küresel olmaktadır. İşler daha az tahmin edilebilir ve daha istikrarsız bir hale gelmiştir. Çalışanların projeden projeye ve yıldan yıla yeni güçlüklere ve taleplere ayak uydurması gerekmektedir.

 Corporate change

Because of technology, globalization, and other competitive forces, companies have radically restructured how work gets done.   Many companies are now “flatter” organizations with less hierarchy and much lighter supervision where workers experience greater autonomy and personal responsibility for the work they do. Work also has become much more collaborative, with self-managing work teams increasingly responsible for tackling major projects. Increasingly, such work teams are global in nature, which much of the interaction taking place electronically. Jobs have become less predictable and stable. From project to project and from year to year, employees must adapt to new challenges and demands.

Risk ve sorumluluk

 Bireyler kişisel refahları için giderek daha fazla risk ve sorumluluk üstlenmektedir. Bu eğilimin görüldüğü birbiriyle kesişen üç alan iş güvenliği, sağlık ve finansal planlamadır:

Yıllar önce, çoğu şirket için sadakat  önemliydi ve ödüllendiriliyordu, fakat bu durum insan sermayesine giderek daha çok bağımlı hale gelinmesiyle değişti. Büyük şirketlerin büyük bir çoğunluğu artık sadece performansa dayalı istihdam yapmaktadır; sadece küçük bir azınlık ise kıdem veya sadakati ödüllendirmektedir.

Şirketler emeklilere uzun hizmet süresi ve ücrete göre belirlenen belli bir gelir sağlayan emekli ikramiyesi verirdi, ancak bu planların yerini büyük ölçüde çalışanların emeklilik için nasıl yatırım yapacaklarına karar verirken en azından kısmen sorumlu oldukları “belirli katkı” planları almıştır. Emekli olup olamayacaklarını ve ne kadar rahat emekli olacaklarını bu yatırımların başarısı belirlemektedir.

Bireylerden kendi sağlık bakımları ile ilgili daha çok karar verebilmek için sağlıkla ilgili karmaşık bilgileri anlamaları istenmektedir. Ayrıca, bireyler sağlık giderlerinin büyük bir bölümünü üstlenmektedir.

Risk and responsibility

Individuals increasingly shoulder a greater burden of risk and responsibility for their personal well-being. Three intersecting spheres that illustrate the trend are job security, health care, and financial planning:

Several decades ago, most companies still valued and rewarded loyalty, but with increasing reliance on human capital that has changed. The vast majority of major companies now make continued employment contingent on performance, while only a small minority reward seniority or loyalty.

Companies used to provide pensions that guaranteed retirees a defined level of income based on longevity and salary, but those plans have largely been replaced by “defined contribution” plans where employees are at least partly responsible for making decisions about how to invest money for retirement. The success of those investments determines whether and how comfortably they can retire.

Individuals are being asked to understand complex health-related information to make more decisions about their own medical care; at the same time, they are shouldering a greater share of medical costs.

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s