(Concept Attainment Model) Kavram Kazanma Modeli

Kavram Kazanma Modeliyle Öğretim

Teaching with Concept Attainment Model

Kavram kazanma açık özellikleri olan kavramları öğretmek için uygun, sorgulamaya dayalı bir öğretim stratejisidir. Kavramların bir adı, bir tanımı, örnekleri ve kritik özellikleri vardır. Kavramlar aynı zamanda verilerin gözlemlenebilir kategorilere yerleştirilmesiyle oluşturulan fikirler veya soyutlamalardır (Lemlech, 2010).

Bu modelin üzerinde durduğu başlıca husus öğrencilerin kendi tanımlarını ve anlayışlarını oluşturmasına izin vermektir.

Concept attainment is an inquiry-based instructional strategy that is appropriate for teaching concepts that have a clear set of attributes. Concepts have a name, a definition, examples, and critical attributes or characteristics. They are also ideas or abstractions that are formed by putting data into observable categories (Lemlech, 2010).

The major emphasis of this model is to allow students to create their own definitions and understanding.

Öğretmen planlaması bu strateji için çok önemlidir. Öğretmenler kavramları sunmadan önce, kavramların temel özelliklerine karar vermek ve kavramı gösteren olumlu ve olumsuz örneklerin bir listesini yapmak zorunda kalacaklardır. Örneğin, şahin, kartal ve örümcek, yırtıcı hayvanlara olumlu birer örnektir ama kamyon, inek, bilgisayar ve tavşan birer yırtıcı hayvan örneği değildir.

Öğretmenin bir kavram kazanma dersinin başında öğrencilere verilen kelimelere göre “gizemi” nasıl çözeceklerini kısaca açıklaması gerekmektedir. (Resimlerin de kullanılabileceğini unutmayın.)

Teacher planning is essential for this strategy. Before teachers present concepts, they will have to decide the concepts’ essential characteristics and develop a list of positive and negative examples that illustrate the concept. For example, a hawk, eagle, and spider are positive examples of a predator while a truck, cow, computer, and rabbit are non-examples of predators.

At the beginning of a concept attainment lesson, the teacher needs to briefly explain to the students how they will figure out the “mystery” based on the words that are being presented. (Please note that pictures could also be used.)

Öğrenciler üç sütuna bakacaktır: Evet, Hayır ve Hipotezler. “Evet” sütununda kavram örnekleri listelenecek, “Hayır” sütununda da kavram dışı örnekler verilecektir.

“Hipotezler” sütununa, öğretmen öğrencilerin tahminlerini yazar. Öğretmen stratejik olarak örnekleri ve kavramla ilgisi olmayan örnekleri verir. Bu sıralama doğru hipotezler üretmenin derecesini ve zorluk seviyesini belirleyecektir. Bu süreç devam ettikçe, öğretmen öğrencilere hipotezlerinin verilen bilgilere dayalı olduğunu hatırlatır. Öğrenci hipotezleri veya tahminleri kaydedilmeli ve listeden çıkarılmalıdır. Bu, öğrencilerin cevaplarının kontrol edilmesine ve desteklenmesine yardımcı olacaktır.

The students should be looking at three columns labeled: Yes, No, and Hypotheses. The “Yes” column will list the concept examples and the “No” column will reveal the non-concept examples.

In the “Hypotheses” column, the teacher records the students’ guesses. The teacher strategically presents the examples and non-examples. This sequence will determine the degree or level of difficulty for generating accurate hypotheses. As this process unfolds, the teacher reminds the students that their hypotheses are based on the presented information. Student hypotheses or guesses should be recorded and crossed out. This will help to check and support their responses.

Bu model öğrencilerin bir kavram hakkında gözlem yapmasını ve mantıklı düşünmesini ve hipotezlerini desteklemek için deliller kullanmasını sağlar. Öğretmen öğrencilerin kavramın başlığını ve tanımını geliştirmelerine olumlu örneklere odaklanmalarını sağlayarak yardımcı olur. Öğrencilerin kavramın tanımını pekiştirmelerine yardımcı olması için hipotezlerini test etmelerine izin verilmelidir.

Bu sürecin son aşamasında, öğretmen ve öğrenciler tanıma nasıl ulaştıklarını anlayabilmeleri için attıkları adımları tartışırlar (Lemlech, 2010).

This model allows students to observe and think logically about a concept and use evidence to support their hypotheses. The teacher helps students develop the concept’s label and definition by keeping their focus on positive examples. The students should be allowed to test their hypothesis to help them solidify the concept’s definition.

In the final phase of this process, the teacher and students discuss their steps so they can understand how they arrived at that definition (Lemlech, 2010).

Sorgulama ve sorgulamaya dayalı stratejiler ilkokul seviyesindeki öğrencilerin bilime olan sevgisini ve ilgisini arttırmak için son derece önemlidir.

Bu yöntemler öğrencilerin öğrenmeye ve bilimi günlük hayatlarıyla ilişkilendirmeye yönelik doğal merakını ve motivasyonunu destekler ve arttırır. Sorgulama ve sorgulamaya dayalı stratejiler öğrencilerin bilime dair daha derinlemesine bir anlayış geliştirmelerine ve yeni bilimsel keşiflerde bulunmalarına yardım eder.

Inquiry and inquiry-based strategies are vital for increasing elementary school students’ love and enthusiasm for science.

These methods encourage and enhance their natural curiosity and motivation for learning and connect science to students’ everyday life. Inquiry and inquiry-based strategies help students to develop a deeper understanding of science and create new scientific discoveries.

http://www.vast.org/_docs/Spencer_Walker.pdf

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s