İyi Bir Maker Projesinin 8 Unsuru

 

8 Elements Of A Good Maker Project

Amaç ve İlgililik. 

Proje anlamlı mı? Bu proje öğrenenlerde projeyi geliştirmeye zaman ayıracak ve bunun için emek verecek ve yaratıcılığını kullanacak kadar ilgi uyandırıyor mu?

Purpose and Relevance. 

Is the project personally meaningful? Does the project prompt intrigue in the learner enough to have him or her invest time, effort, and creativity in the development of the project?

Zaman. 

Öğrenenlere projelerini planlamak, yürütmek, hataları ayıklamak, kapsamını genişletmek ve düzeltmek için yeterli süre verilmeli. Sınıfta geçirilen süre zarfında öğrenciler bilgi ve materyallere eşit olarak erişebilmektedir; ancak projeler için okul dışında da yeterli zaman ayırmak gerekebilir.

Time. 

Sufficient time must be provided for learners to plan, execute, debug, alter, expand, and edit their projects. Class time affords students equal access to expertise and materials; projects may also need sufficient out-of-school time.

Karmaşıklık.

En iyi projeler birden fazla konuyu bir araya getiren ve öğrencilerin önceki bilgilerini ve uzmanlıklarını kullanmalarını gerektiren projelerdir. En iyisi, büyük fikirlerle ilgili tesadüfen keşfedilen görüşlerin ve bağlantıların öğrenciler için en faydalı görüşler ve bağlantılar olmasıdır.

Complexity.

The best projects combine multiple subject areas and call upon the prior knowledge and expertise of each student. Best of all, serendipitous insights and connections to big ideas lead to the greatest payoff for learners.

Konsantrasyon.

Çocukların bölümlere ayrılmış müfredatta nadiren değinilen ciddi bir konsantrasyon kapasiteleri vardır.  Projeler bu konsantrasyonun kullanılabileceği alanlardır. Çocukların bir video oyununda iyice ustalaşmak, en sevdikleri kitap serisini okumak, Pokemon’un özelliklerini ezberlemek veya ağaçtan bir ev yapmak için ne kadar zaman harcayabileceklerini düşünün. Elinizde başarılı, proje tabanlı öğrenme için iyi bir şablon var.

Intensity.

Children have a remarkable capacity for intensity that is rarely tapped by the sliced-and-diced curriculum. Projects provide an outlet for the exercise of that intensity. Think about how long kids can spend mastering a video game, reading a favorite book series, memorizing the attributes of Pokémon, or building a tree house, and you have a good template for successful, project-based learning.

Bağlantı.

Büyük projelerde, öğrenciler internet vasıtasıyla birbirleriyle, uzmanlarla, farklı derslerle, güçlü fikirlerle ve dünyayla bağlantı kurarlar. Birlikte çalışma projelerinin gerektirdiği kişilerarası bağlantılar boyunca öğrenilen dersler ömür boyu sürer. Birlikte çalışmayı “öğretmek” için öğrenci grupları oluşturmanın bazı faydaları varken, bir öğretmen öğrencilerin ihtiyaçlarına göre birlikte çalışacakları (veya çalışmayacakları) daha doğal bir ortam oluşturmayı da umabilir. Birlikte çalışma bir akranı gözlemlemeyi, hızlıca bir soru sormayı veya bir proje boyunca aynı takım arkadaşlarıyla çalışmayı içerebilir.

Connection.

In great projects, students are connected to each other, experts, multiple subject areas, powerful ideas, and the world via the Internet. The lessons learned during interpersonal connections that are required by collaborative projects last a lifetime. While there is some merit in organizing student groups to “teach” collaboration, a teacher can hope to create a more natural environment in which students collaborate (or do not) based on their own needs. Collaboration may consist of observing a peer, asking a quick question, or by working with the same teammates for the duration of a project.

Erişim.

Öğrencilerin her zaman ve her yerde çeşitli somut ve dijital materyallere erişime ihtiyacı vardır. Kişisel öğrenci laptopları bunu mümkün kılmaktadır ama el işi malzemelerinin, kitapların, araç-gereçlerin, donanımların, yazılımların ve öğrenenlerin bizim hiç öngöremediğimiz yollara erişimini sağlayan internetin niteliğini ve niceliğini de düşünmeliyiz. LEGO gibi tükenmeyen malzemeler kullanıldığı zaman öğrencilerin projeleri için gerekli her şeye sahip olmalarını ve bitirdikleri ürünleri başkalarının da bunlardan bir şey öğrenebilmesi için yeterince uzun süre bir arada tutabilmelerini sağlamak için yeterli miktarda malzeme gerekmektedir.

Access.

Students need anytime-anywhere access to a wide variety of concrete and digital materials. Personal student laptops make this possible, but we also need to think about the quality and quantity of craft materials, books, tools, hardware, software, and Internet access that allows learners to follow paths we may never have anticipated. When non-consumable materials are used, such as LEGO bricks, a sufficient quantity is necessary to ensure that students have everything they need for their projects and can leave the finished products together long enough for others to learn from them.

Paylaşılabilirlik.

Paylaşılabilirlik proje tabanlı öğrenmenin büyük fikridir! Öğrencilerin başkalarıyla paylaşılabilir bir şeyler yapmaları gerekmektedir. Bu, çok fazla motivasyon, ilgililik, bakış açısı belirleme, karşılıklı öğrenme ve proje için otantik bir hedef kitlesi sunmaktadır. “Proje, paylaşmak istediğiniz bir şeydir” tanımı her yaştan öğrenen için yeterli bir tanımdır.

Shareability.

This is the big idea of project-based learning! Students need to make something that is shareable with others. This provides a great deal of motivation, relevance, perspective-making, reciprocal learning, and an authentic audience for the project. “A project is something you want to share” is a sufficient definition for learners of all ages.

Yenilik.

Bazı proje fikirleri o kadar etkilidir ki her çocuğun her sınıf seviyesinde veya yıldan yıla bu projelerin geliştirilmesine katılması gerekmektedir. Bir öğrenci bir proje esnasında harika bir şey keşfederse, başkaları da bu öğrencinin attığı adımları körü körüne tekrarlamadan aynı şeyi öğrenebilir.

Novelty.

Few project ideas are so profound that every child needs to engage in its development in every class, or year after year. If one student makes a fantastic discovery during a project, others can learn from it without slavishly repeating the steps of the pioneering student.

Maker Mekânı Nedir?

İyi donanımlı modern bir Maker mekânında plastikten, metalden, alçıdan veya başka malzemelerden ürünler oluşturmak, kesmek veya biçimlendirmek için esnek, bilgisayar kontrollü üretim donanımları ve aşağıdaki gibi malzemeler bulunmaktadır:

 • Üç boyutlu objeler üreten 3 boyutlu yazıcılar.
 • Çeşitli materyalleri düzgünce kesen kesme makineleri. Lazer, su ışın demeti, bıçak veya başka bir malzeme olabilir.
 • Karmaşık parçaları delen ve şekillendiren freze ve zıvana makineleri.
 • Dikmek, kaynak yapmak veya başka şekillerde birleştirmek için bilgisayar denetimi kullanan birleştirme makineleri.
 • Lehim demiri gibi geleneksel el aletleri ve elektrikli aletler.
 • Boyama, nakış ve süsleme için dekoratif malzemeler.

İlk önce neye odaklanacağına karar vermek ürkütücü bir iş gibi görünebilir. Bu teknolojiler ilerledikçe ve fiyatları düştükçe her gün yeni araçlar duyurulmaktadır.

Mutlaka olması gerekenler diye bir alışveriş listesi yoktur. Elinizdekiyle bir şey yapmak bir meziyettir. Bir 3 boyutlu yazıcı alamıyorsanız, mükemmel bir mekânınız yoksa veya elektrikten biraz korkuyorsanız, hala öğrencileriniz için rahat, yaratıcı ve eğlenceli bir deneyim oluşturabilirsiniz. Mekânınızı ilgi alanlarınıza ve deneyimlerinize göre düzenlemekten korkmayın. Tutkalla yapıştırmanın lehimlemekten daha az yaratıcı olduğunu söyleyen bir kural yoktur ama yine de yeni araçları ve malzemeleri denemeye istekli olun.

Oyun değiştirme teknolojilerinin ötesinde maker mekânınızda öğrencilerinizi zorlayacak, onlara ilham verecek ve onları meşgul edecek belli temel malzeme yığınları bulunmalıdır. Aşağıdaki alanlarda temel malzeme yığınları oluşturmaya çalışın:

 • Elektronik parçalar veya araçlar
 • Bilgisayarlar, kameralar, yazılımlar
 • El işi ve sanat malzemeleri
 • İnşa etme malzemeleri ve geleneksel araçlar
 • Geri dönüşümle yeni ürünler oluşturmak için çöp kutusu
 • Piller
 • Kütüphane

Eğitimcilerin pahalı (ama gittikçe daha satın alınabilir olan) donanımlara erişimi olmasa bile, her sınıf çocukların ve öğretmenlerin yüksek ve düşük teknoloji materyalleri türlerini doğrudan deneyimleyerek birlikte öğrendikleri bir Maker Mekânı olabilir. Her sınıf bir Maker Mekânına ve her çocuğu bir maker’a dönüştürmek her öğrencinin gerçek anlamda kişisel öğrenmesini sağlayacaktır.

What’s in a MakerSpace?

A well-equipped modern MakerSpace features flexible, computer-controlled manufacturing equipment for creating, cutting, and forming plastics, metal, plaster, and other common materials, including:

 • 3D printers capable of producing three-dimensional objects.
 • Cutting machines that cut a variety of materials with precision. The cutting element can be a laser, water jet, knife, or other material.
 • Milling and routing machines that drill and shape complex parts.
 • Joining machines that use computer control to sew, weld, or bond in other ways.
 • Traditional hand and power tools, including soldering irons.
 • Decorative materials for painting, embroidery, and embellishing projects.

Deciding what to focus on first may seem like a daunting task. There are new tools being announced every day as these technologies get better and prices drop dramatically.

There is no absolute shopping list of must haves. Making do with what you have is a virtue. If you can’t afford a 3D printer, don’t have a perfect space, or are a bit fearful of electricity, you can still create an experience that is comfortable, creative, and fun for your students. Don’t be afraid to tailor your space to your interests and experiences. And while there is no rule that says gluing is less creative than soldering, be willing to experiment with new tools and materials.

Beyond the game-changing technologies, your makerspace should include a basic stock of supplies to keep your students challenged, inspired, and busy. Try to build basic stocks in these areas:

 • Electronic parts and tools
 • Computers, cameras, software
 • Craft and art supplies
 • Building materials and traditional tools
 • Junk for recycling into new products
 • Batteries
 • A library

Even if educators don’t have access to expensive (but increasingly affordable) hardware, every classroom can become a MakerSpace where kids and teachers learn together through direct experience with an assortment of high- and low-tech materials. Turning every classroom into a MakerSpace and every child into a maker is the path to creating truly personal learning for every student.

http://www.weareteachers.com/blogs/post/2015/04/03/what-s-in-a-makerspace

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s