Bir 21. Yüzyıl Okulu Vaka Çalışması

New Technology High School (NTHS-Yeni Teknoloji Lisesi) 

Kaliforniya, Napa’daki New Technology High School’da bir sınıfa girin, çalışan öğrenciler göreceksiniz  – online günlük yazan, İnternette araştırma yapan öğrenciler, web sitelerini ve dijital medya sunumlarını planlamak ve hazırlamak için toplanan gruplar ve işbirliği ve sunum becerleri için akranlarını değerlendiren öğrenciler. Sınıfta takım halinde işlenen bir disiplinlerarası derste başka bir öğretmenin öğrencileri de olabilir. Bu aktivitelerin bir adı ve amacı vardır. Bu uygulama bir Proje-Tabanlı Öğrenme örneğidir ve öğrencilerin öğrenmeye derinlemesine katılmasını sağlamak için geliştirilmiştir.

İsmine rağmen ve bu okulda görmüş olabileceğiniz tüm okullardan daha fazla  teknoloji olmasına rağmen, NTHS bir teknoloji okulu değildir. NTHS, 1996 yılında bir 21. Yüzyıl Okulu olarak kurulmuştur. İş camiası önderliğinde ancak aralarında eğitimcilerin ve yerel yönetim liderlerinin de bulunduğu bir çalışma grubu ABD’deki en iyi uygulamaları incelemiş ve bu amaçla bir okul kurmuşlardır.

İlk yıllarında New Tech öğretmenleri 8 Öğrenme Çıktısı belirlemişlerdir: içerik standartları, işbirliği, eleştirel düşünme, sözlü iletişim, yazılı iletişim, kariyer hazırlığı, vatandaşlık ve etik ve teknoloji okuryazarlığı. Bu çıktılar SCANS standartlarına uygundur ve SCANS standartlarından esinlenilerek geliştirilmiştir. Ayrıca, son zamanların 21. Yüzyıl Becerileri söylemleriyle de örtüşmektedirler. New Tech öğretmenleri bu standartları hiç kimsenin bakmayacağı bir duvar posteri veya dergi olsun diye tasarlamamıştır. Daha ziyade, NTHS bu öğrenme çıktılarını tüm projelere, değerlendirmelere ve karnelere dahil etmektedir..

Öğrenciler New Tech’den 8 Öğrenme Çıktısını iyice kavradıklarını gösteren bir Dijital Portfolyoyla mezun olmaktadır. New Tech’in Profesyonel Portfolyo diye adlandırdığı bu portfolyo öğrencilerin okuldaki kariyerleri boyunca NTHS websitesinden ulaşılabilecek online bir belgedir. Bu belge, son sınıfta mezuniyet için teslim edilinceye kadar devamlı güncellenen bir belgedir.

Proje Tabanlı ve Problem Tabanlı Öğrenme – 21. Yüzyıl Öğreniminin Anahtarları

NTHS’deki uygulamaların öncü öğretmenlerinden biri olan ve şu anda New Technology Vakfı Müfredat Direktörü olarak çalışan Paul Curtis“Tüm öğrencilerin ulaşmasını, göstermesini ve belgelemesini istediğimiz hedefleri daha iyi yansıtan yeni bir öğretim türüne ihtiyacımız vardı” diyor.

NTHS öğretmenleri her üniteye öğrencileri hem ilgi çeken hem de  öğrencilerin bilmesi gereken şeylerin listesini oluşturan gerçekçi bir projeye veya bir gerçek yaşam projesine iterek başlamaktadırlar. Projeler eleştirel düşünmeyi gerektiren karmaşık problemler üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmaktadır. New Tech’in stratejisi basittir:

Bütün bunları müfredata nasıl yerleştirirsiniz? Öğrenciler işbirliği, eleştirel düşünme, yazılı iletişim, sözlü iletişim, çalışma etiği ve diğer önemli becerileri mümkün kılacak ve aynı zamanda ulusal içerik standartlarını da karşılayacak şekilde tasarlanan projelerde çalışırlarsa bu yapılabilir.

Geleneksel sınıflarda öğrenciler genellikle yalnız çalışırlar, kısa süreli içerik hatırlama üzerinde duran kısa ve karmaşık olmayan görevler üzerinde çalışırlar, sadece öğretmen için yazı yazarlar ve nadiren sunum yaparlar.

Proje tabanlı ve problem tabanlı öğrenme farklı bir yaklaşıma dayalıdır:

  1. Öğrenciler üç ila sekiz hafta boyunca bir proje üzerinde derinlemesine çalışan üç veya daha fazla öğrenciden oluşan takımlara yerleştirilir.
  2. Projeye karmaşık bir başlangıç sorusuyla başlanır ve proje çalışmayı derinleştiren aktivitelerle ve yeni bilgilerle yapılandırılır.
  3. Planlar, taslaklar, zamanında değerlendirmelerle proje takvimi oluşturulur ve son olarak takım velilerden ve topluluk üyelerinden oluşan bir uzmanlar panelinde sunum yapar.
  4. Öğrencilere projenin içeriği, sözlü iletişim, yazılı iletişim, takım çalışması, eleştirel düşünme ve diğer önemli beceriler hakkında zamanında değerlendirme yapılır.

New Tech’deki proje örnekleri arasında ekonomik meseleleri Başkan’ın ekonomik danışmanları ekibi gibi ele alarak Meclis’e petrol krizinin çözümüyle ilgili bir plan sunmak veya NASA’yla anlaşmalı olarak astronotların ayda egzersiz yapabilmek için uygulayabilecekleri yeni sporlar icat etmek yer almaktadır.

Çalışmaların takvimlenmesi önemlidir. Açık bir zaman çizelgesi ve değerlendirmeler olmaksızın az sayıda öğrenci veya yetişkin etkili çalışabilmektedir. New Tech’de proje takvimlerine Ders Ajandası denmektedir ve bunlara online olarak erişilebilmektedir. Proje takvimi tüm proje kaynaklarının, takviminin ve değerlendirme ölçeklerinin yer aldığı proje klasörüyle de bağlantılıdır. Proje Klasöründe tüm proje materyalleri öğrenci erişimi, çalışması ve yönetimi için düzenlenmektedir.

Proje Tabanlı Öğrenme geleneksel eğitime üniteyi canlandırıcı bir etkinlik olarak yerleştirilen kısa aktiviteler olan projelerle sık sık karıştırılmaktadır. Buna karşın, gerçek Proje Tabanlı Öğrenme derin, karmaşık ve zorlayıcıdır.

Geçmişte birçok ülke müfredatların esas öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayacak şekilde etkili planlanmaması ve yapılandırılmaması nedeniyle Proje Tabanlı Öğrenme konusunda zorlanmıştır. Avustralya, Queensland’de il çapındaki başlıca Proje Tabanlı Öğrenme girişimine “Zengin Görevler” denmektedir. İngiltere’de bir okul proje tabanlı öğrenmeyi “Tam Öğrenme” diye adlandırmaktadır.

New Tech High’daki öğrenciler başlıca 21. yüzyıl becerilerinden biri olan işbirliği becerilerini nasıl öğreniyor ve geliştiriyorlar?  Öğrenciler tüm projelerde takım halinde çalışıyor ve bir öğrenci proje yöneticisi rolünü üstleniyor. Proje takımı her bir öğrenci üyenin iş kapsamını belirten bir sözleşme geliştiriyor. Projeler takım raporları ve sunumlarla sona eriyor. Proje tamamlandıktan sonra, takımın tüm üyeleri bir akran değerlendirme ölçeğiyle akranlarını değerlendiriyorlar.

New Tech’de tüm takımlar bir öğrenci üzerine düşen görevi yerine getirmiyorsa takımdan çıkarılabilir kuralını benimsemiştir. Böyle bir durumda öğrenciye ceza olarak tüm proje kendi başına yaptıttırılır.

  1. Yüzyıl Öğreniminin Değerlendirilmesi

Kısa bir süre önce yayınlanan bir Education Week yazısında Tony Wagner Hawaii’deki okul müdürlerinin sınıftaki zorluğu değerlendirmek için geliştirdikleri bir değerlnedirme ölçeğinden bahsetmektedir. Wagner, okul müdürlerinin “zorluğun öğretmenin işlediği materyalin ne kadar zorlayıcı olduğundan ziyade öğrencilerin ders neticesinde hangi yeterlikleri kazandığı ile ilgili olduğunu farketmeye başladıklarını” ifade etmektedir (“Rigor on Trial”, Commentary by Tony Wagner in Education Week, January 11, 2006). Grup güçlük derecesini öğrencilere şu soruları yönelterek belirlemeye karar vermiştir: Proje ve problem tabanlı öğrenme, öğrenen “çalışmasının ne kadar iyi olduğu ve çalışmasını nasıl geliştirebileceği” konusunda geribildirim almadıkça işe yaramaz. Mevcut değerlendirmeler bunu yapmamaktadır. Durum testleri ve hesap verebilirlik bireysel öğrenci öğrenimine değil, okullara yöneliktir ve öğrenciler başka öğretmenlere geçtikten sonra sadece yılda bir kere raporlama yapmaktadır. Yönetilen öğretim programlarındaki periyodik değerlendirmeler ayda bir kez yapılır ve esas olarak öğretmenlere bilgi verir. Bir öğrenci sürekli, gerçek zamanlı değerlendirme ve geribildirim olmadan ilerleyemez veya kendi öğreniminin yöneticisi olamaz. Buna, okul, bölge veya sınıf hesap verebilirliği için değerlendirme değil, öğrenimin değerlendirilmesi denir.

Öğrenimin değerlendirilmesi çıktılarla başlar, çıktılara uygun projelerle, ürünlerle ve performanslarla devam eder ve öğrencilerin değerlendirilmesi ve öğrencilere geribildirimde bulunma ile sona erer:

Çıktılar –> Projeler –> Ürün ve Performans –> Değerlendirme/Geribildirim

Çoğu okul, çoğunlukla öğrencilerin becerileri ve yetenekleri hakkındaki önemli verileri kaybederek öğrencilere bir ders için bir not vermektedir. NTHS’de öğrenci ders notları Öğrenme Çıktıları bileşenine dağıtılmaktadır. Her bir proje, ders veya entegre ders için tek bir not vermek yerine, proje veya ders karnesi verilmekte ve bu karnede içerik, eleştirel düşünme, yazılı iletişim, sözlü iletişim, teknoloji okuryazarlığı ve ders ile ilgili diğer tüm öğrenme çıktıları için verilen notlar görülmektedir. Öğrenciler 21. Yüzyıl Bilgi ve Becerilerinde ne kadar iyi olduklarını gösteren bir karne almaktadır. Böylece öğrenciler nerelerde iyi olduklarını ve olmadıklarını tam olarak bilmektedirler.

NTHS’de not defteri onlinedır; şifre ile girilebilmektedir ve “canlıdır;” yani, sadece dönem sonunda değil, her yeni bilgi eklendiğinde güncellenmektedir. Böylece, öğrenciler güçlü ve zayıf yanları hakkında sürekli bilgi edinmektedirler ve kendilerini geliştirmek için nasıl çaba sarf etmeleri gerektiğini görmektedirler. Bu sürekli ve zamanında geribildirim öğrencilerin kendi kendini yöneten öğrenenler olmalarını sağlamaya yardımcı olması bakımından çok önemlidir.

Öğrenim geribildirimi öğrencilerin güçlü ve zayıf yanlarını kolaylıkla belirleyebilecek ve öğrencilere destek olabilecek öğretmenler ve veliler tarafından da online ve gerçek zamanlı olarak değerlendirilebilir.

NTHS belli 21. Yüzyıl Becerilerini değerlendirmek için özel yollar geliştirmiştir. Her proje sonunda öğrenciler online bir Akran İşbirliği değerlendirme ölçeği kullanarak takım üyelerini değerlendirmektedir. Bu değerlendirme ölçeğindeki puanlar öğrencilerin kendi puanlarını güvenli bir şifreyle görebildikleri bir veri tabanına gitmektedir, ancak değerlendirmeler isim belirtilmeden yapılmaktadır. Öğrenci daha sonra bu puanları dijital portfolyosunun kanıtı olarak yayınlayabilir. Benzer bir süreç öğretmenler ve okul dışındaki uzmanlar tarafından puanlanan online Sunum Değerlendirme ölçeğinde de izlenmektedir.

  1. Yüzyıl Öğrencileri için İşyeri olarak Okullar

Öğrenciler çalışanlar olacaksa, öyleyse bireysel öğrenmeye ve grup olarak öğrenmeye uygun ve işlerini yapmaları için gereken teknoloji ve ekipmanla donatılmış işyerleri gibi sınıfiçi öğrenme ortamlarına ihtiyaçları vardır. Geleneksel sınıflar genellikle 70-93 m2 büyüklüğündeki 30 veya daha fazla öğrenci kapasitesi olan ve özellikle de ortaöğretim seviyesinde sadece öğretmen merkezli öğretime olanak veren sınıflardır.

Öğrencilerin çalışmasına olanak veren, bilgisayar, grup çalışması, planlama, sunumlar, takım öğretimi vs. içeren daha büyük sınıflar gerekmektedir. New Tech bunu 130-167 m2 büyüklüğündeki takım öğretimi yapılan disiplinlerarası bir derste 50’ye kadar öğrenciyi ve 2 öğretmeni barındırabilen sınıflarla gerçekleştirmektedir. Sınıf iki bölüme ayrılmaktadır. Bir bölümdeki tüm öğrencilerin bireysel veya küçük grup çalışmalarında kullanılmak üzere dizüstü bilgisayarları, kablosuz internet erişimi vardır. Diğer bölümde de küçük grup çalışmaları ve planlama için esnek masalar bulunmaktadır; bu bölüm öğrenci sunumları, öğretmen rehberliğindeki planlama çalışmaları veya ders anlatımları için mekanı genişletmektedir. Hayır, öğetmenin ders anlatması yasak değildir, sadece “bilinmesi gerek” prensibine dayalı olarak ders anlatılmaktadır.

Teknoloji ve 21. Yüzyıl Sınıfları

Teknoloji 21. yüzyıl öğrenme ortamlarının desteklenmesinde son derece önemli bir rol oynamaktadır. Birebir bilgisayar sayesinde öğrenciler ve öğretmenler işlerini yapmak için gereken donanım ve yazılımlara sahip olmaktadırlar. Bunun yanı sıra, teknoloji okul ağı vasıtasıyla müfredat, değerlendirme ölçekleri, canlı not defterleri ve iletişim araçları içeren işbirlikçi bir öğrenme ortamı sağlamaktadır.

Bu ülkedeki ve başka ülkelerdeki birçok okul ve devlet öğrencilere yönelik birebir bilgisayar denemeleri yapmakta ve sonuçları yetersiz bulmaktadırlar. Bunun nedeni öğrencileri kendi öğrenimlerinin yöneticisi haline getiremeyen geleneksel müfredat yaklaşımıdır. Proje ve problem tabanlı öğrenme ise birebir bilgisayar kullanımını hayata geçirebilir.

New Tech’deki öğrenciler kendi bilgisayarlarına ve İnternet erişimine sahip oldukları için her konuyu araştrabilmekte, uzmanlarla ve öğretmenleriyle iletişim kurabilmekte, günlükler ve raporlar yazabilmekte, PowerPoint ve videoyla sunumlar hazırlayabilmekte ve okulun 21. Yüzyıl Öğrenme Çıktılarını iyice öğrendiklerini gösteren Profesyonel Dijital Portfolyolarını geliştirme sorumluluğunu alabilmektedirler.

Teoride, proje tabanlı öğrenme için teknolojiye gerek yoktur. Ancak, teknoloji öğrencilerin araştırma yapmasını, plan yapmasını ve iletişim kurmasını sağlamaktadır. Ayrıca, New Tech birebir bilgisayarın ötesine geçmekte ve öğrenciler ve öğretmenler için bir İşbirlikçi Öğrenme Ortamı teşkil eden bir teknoloji platformu sunmaktadır. New Tech High Öğrenme Sistemi™ adlı bu ortamda Napa New Technology High School’un (NTHS) müfredatı, standartları, değerlendirme ve raporlama araçları ortak bir IBM Lotus Notes teknoloji platformunda online olarak mevcuttur.

Öğrenme Sistemi tüm okula yönelik bir girişim çözümüdür. Öğrenciler için “öğrenciye yönelik” bir sistemdir ve öğrencilerin çalışmasını ve öğrenmesini sağlayan bir ortamdır. Öğrencilerin kendi çalışmalarını yönetmelerini, başkalarıyla işbirliği yapmalarını ve değerlendirmelerini ve notlarını günlük olarak görmelerini sağlamaktadır. Tüm projelerde öğretmenlerin önemli tarihleri ve günlük aktiviteler ile kaynak ve günlük ödev linklerini girdikleri bir ders ajandası veya takvim mevcuttur.

Öğrenme Sistemi öğrencilerin ve velilerin öğretim programına istedikleri zaman ve istedikleri yerden ulaşmalarını sağlamak için tüm proje materyallerini webde anında ve dinamik olarak yayınlamaktadır.

Tüm projeler online olduğu için, öğretmenler okuldan ayrılsa bile her yıl yapılan projeler görülebilir. Ayırca, projeler okuldaki öğretmenlerle ve başka okullardaki öğretmenlerle paylaşılabilir. Halihazırda New Tech High School modelinde proje paylaşan 14 okul bulunmaktadır.  Bu okulların sayısı 2006 yılında 28’e çıkacaktır.

21st Yüzyıl Öğrencileri

NTHS farklı bir okuldur ve farklı öğrenciler yetiştirmektedir. Öğrenciler kendilerini lise sonrası öğrenim için daha güvende, daha bilgili, daha katılımcı ve motive hissettiklerini ifade etmektedirler. Okulun mezun ettiği sekiz sınıfta yapılan bir anket çalışması (“Lise Sonrası Öğrenci Başarısı Çalışması” 2005) öğrencilerin New Tech High’ın proje tabanlı öğrenme uygulamasını ve 21. yüzyıl becerilerine odaklanılmasının kendilerini üniversite, kariyer ve vatandaşlığa hazırlamada önemli olduğunu düşündüklerini göstermektedir. NTHS’nin son sınıf öğrencilerinin yüzde 98’i liseden sonra eğitime devam etme planlarından bahsederken, bu oran Napa Vadisi Birleşik Okul Bölgesi raporunda yüzde 67’dir. Kaliforniya ve ABD lise öğrencilerinin sırasıyla %67 ve %71’ini mezun etmektedir; bunların Kaliforniya’daki %32’si ve ABD’deki %34’ünün üniversite eğitimine hazır olduğu düşünülmektedir.

Mezun çalışmasında ayrıca tüm NHTS mezunlarının %40’ının ve mezun olan kızların %37’sinin üniversite eğitimine devam ettiği, üniversite eğitimini tamamladığı veya Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarından birinde kariyer sahibi olduğu görülmüştür. Bu oran ülke genelinde %7’dir. Günümüzde kadınlar ABD’deki işgücünün %45’ini oluşturmaktadır, ancak iş dünyası ve endüstrideki bilim ve mühendislik işlerinin sadece %12’sine sahiptirler.

New Tech’in 21. Yüzyıl Öğrencileri kendini iyi ifade eden, güçlü, kendini yöneten, işbirlikçi ve girişimci öğrencilerdir.

Küreselleşme

Tom Friedman’ın 2005 yılında yayınladığı kitabı The World is Flat’te belirttiği gibi, küreselleşme dünyayı düzleştirmekte ve ABD’yi daha önce hiç zorlanmadığı kadar zorlamaktadır. Amerika’daki ve diğer gelişmiş ülkelerdeki öğrencilerin 21. yüzyıl öğrencileri olarak değer zincirini yukarı taşımaları ve yeni bir küresel işbirliği dönemi başlatmaları gerekmektedir. 21. Yüzyıl Öğrenimi sağlamak ve kolaylaştırmak için okulların baştan aşağı yeniden tasarlanması gerekmektedir. New Tech High School bu okullara bir örnektir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s