“Anchored Instruction” Nedir?

Referans Noktalı Eğitim Nedir?

What is Anchored Instruction ?

Referans noktalı eğitim Vanderbilt Biliş ve Teknoloji Grubu (CTGV) tarafından John Bransford liderliğinde geliştirilen önemli bir teknoloji tabanlı öğrenme yaklaşımıdır. Referans noktalı eğitim kuramına ve araştırmalarına birçok kişinin katkıda bulunmasına rağmen, Bransford baş sözcüdür ve bu yüzden de kuram Bransford’a ithaf edilmiştir.

Anchored instruction is a major paradigm for technology-based learning that has been developed by the Cognition & Technology Group at Vanderbilt (CTGV) under the leadership of John Bransford. While many people have contributed to the theory and research of anchored instruction, Bransford is the principal spokesperson and hence the theory is attributed to him.

Çalışmanın başlangıçtaki odak noktası öğrencileri ve öğretmenleri karmaşık, gerçekçi problemler sormaya ve çözmeye teşvik eden etkileşimli videodisk araçları geliştirmekti. Video materyalleri sonraki tüm öğrenim ve öğretim için bir “referans noktası (makro bağlam)” teşkil etmektedir. CTGV’nin de açıkladığı gibi (1993, p52): “Bu referans noktalarının tasarımı eğitimde genellikle kullanılan videoların tasarımından farklıydı… amacımız bilginin öğrenenler tarafından aktif olarak oluşturulmasını teşvik eden ilginç, gerçekçi bağlamlar yaratmaktı. Referans noktalarımız ders anlatımından ziyade hikâyeydi ve öğrenciler ve öğretmenler tarafından keşfedilmek üzere tasarlanmıştı.” Etkileşimli videodisk teknolojisinin kullanımı öğrencilerin içeriği kolaylıkla keşfetmesini sağlamaktadır.

Referans noktalı eğitim duruma bağlı öğrenme çerçevesiyle ve teknolojiye dayalı öğrenmenin kullanılması üzerinde durması bakımından Bilişsel Esneklik Kuramıyla  yakından ilişkilidir.

The initial focus of the work was on the development of interactive videodisc tools that encouraged students and teachers to pose and solve complex, realistic problems. The video materials serve as “anchors” (macro-contexts) for all subsequent learning and instruction. As explained by CTGV (1993, p52): “The design of these anchors was quite different from the design of videos that were typically used in education…our goal was to create interesting, realistic contexts that encouraged the active construction of knowledge by learners. Our anchors were stories rather than lectures and were designed to be explored by students and teachers. “The use of interactive videodisc technology makes it possible for students to easily explore the content.

Anchored instruction is closely related to the situated learning framework and also to the Cognitive Flexibility theory in its emphasis on the use of technology-based learning.

Uygulama

Referans noktalı eğitimin başlıca uygulama alanları ortaokul seviyesindeki okuma, dil ve anlatım ve matematik becerileri olmuştur. CLGV “Jasper Woodbury Problem Çözme Serisi” adlı bir etkileşimli videodisk program seti geliştirmiştir. Bu programlar matematiksel kavramların problem çözmek için kullanıldığı maceralar içermektedir. Bununla birlikte, referans noktalı eğitim yaklaşımı genel bir problem çözme modeline dayalıdır (Bransford & Stein, 1993).

Application

The primary application of anchored instruction has been to elementary reading, language arts and mathematics skills. The CLGV has developed a set of interactive videodisc programs called the “Jasper Woodbury Problem Solving Series”. These programs involve adventures in which mathematical concepts are used to solve problems. However, the anchored instruction paradigm is based upon a general model of problem-solving (Bransford & Stein, 1993).

Örnek

İlk referans noktalı eğitim aktivitelerinin birinde “Genç Sherlock Holmes” filmi etkileşimli videodisk şeklinde kullanılmıştır. Öğrencilerden filmi neden-sonuç ilişkilerini, karakterlerin amaçlarını ve Victoria İngiltere’si dönemini anlamak için olayların geçtiği yer ve zamanın özgünlüğünü incelemeleri istenmiştir. Bu örnekte film, hikâye anlatımının ve belirli bir tarihi dönemin anlaşılması için bir referans noktası teşkil etmektedir.

Example

One of the early anchored instruction activities involved the use of the film, “Young Sherlock Holmes” in interactive videodisc form. Students were asked to examine the film in terms of causal connections, motives of the characters, and authenticity of the settings in order to understand the nature of life in Victorian England. The film provides the anchor for an understanding of story-telling and a particular historical era.

İlkeler

Öğrenim ve öğretim aktiviteleri bir tür vaka çalışması veya problem durumu olan bir “referans noktası” etrafında tasarlanmalıdır. Program materyalleri öğrenenin keşfetmesini sağlamalıdır (etkileşimli videodisk programları gibi).

Principles

Learning and teaching activities should be designed around an “anchor” which should be some sort of case-study or problem situation.Curriculum materials should allow exploration by the learner (e.g., interactive videodisc programs).

http://www.instructionaldesign.org/theories/anchored-instruction.html

Dr. John D. Bransford

Dr. John D. Bransford is an active Emeritus Professor of Education: Learning Sciences at the University of Washington College of Education in Seattle, Washington. Dr. Bransford is also Founding Director of The Learning in Informal and Formal Environments (LIFE) Center, anNational Science Foundation (NSF) Science of Learning Center.In 1984 Bransford was asked by the Dean of Peabody College at Vanderbilt to help begin a Learning Technology Center that would focus on education. The Center grew from 7 people in 1984 to approximately 100 by 1999. During that time, Bransford and his colleagues developed and tested a number of innovative computer, videodisc, CD-Rom, and Internet programs for mathematics, science, and literacy. Examples include the Jasper Woodbury Problem Solving Series in Mathematics, the Scientists in Action Series, and the Little Planet Literacy Series. Many of these programs are being used in schools throughout the world. Bransford’s dissertation won honorable mention in the national “Creative Talent Awards” contest; several of his published articles (co-authored with colleagues) have won “article of the year” in the areas of science education, technology, design, and theories of transfer. The Little Planet Literacy Series, has won major awards including the 1996 Technology and Learning Award and the 1997 Cody award for Best Elementary Curriculum from the Software Publishers Association. Bransford received the Sutherland Prize for Research at Vanderbilt, was elected to the National Academy of Education, and was awarded the Thorndike award in 2001.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s