Piaget’nin Teorisi Öğrenmeyi Nasıl Etkiler?

Tanım

İsviçreli biyolog ve psikolog Jean Piaget (1896-1980) çocuk gelişimi ve öğrenme üzerine son derece etkili bir model oluşturması ile tanınmaktadır. Piaget’nin teorisi gelişmekte olan çocuğun çevresindeki fiziksel deneyimleri anlamak ve bunlara karşılık vermek için bilişsel yapılar, başka bir deyişle zihinsel “haritalar” oluşturduğuna dayanmaktadır. Piaget çocuğun bilişsel yapısının bilgi birikiminin de artışı ile doğuştan gelen ağlama ve emme gibi bazı tepkilerden, son derece karmaşık zihinsel aktivitelere doğru gelişeceğini iddia etmektedir.

Definition
Swiss biologist and psychologist Jean Piaget (1896-1980) is renowned for constructing a highly influential model of child development and learning. Piaget’s theory is based on the idea that the developing child builds cognitive structures–in other words, mental “maps,” schemes, or networked concepts for understanding and responding to physical experiences within his or her environment. Piaget further attested that a child’s cognitive structure increases in sophistication with development, moving from a few innate reflexes such as crying and sucking to highly complex mental activities.

Discussion
Piaget’s theory identifies four developmental stages and the processes by which children progress through them. The four stages are:

  1. Sensorimotor stage (birth – 2 years old)–The child, through physical interaction with his or her environment, builds a set of concepts about reality and how it works. This is the stage where a child does not know that physical objects remain in existence even when out of sight (object permanance).
  2. Preoperational stage (ages 2-7)–The child is not yet able to conceptualize abstractly and needs concrete physical situations.
  3. Concrete operations (ages 7-11)–As physical experience accumulates, the child starts to conceptualize, creating logical structures that explain his or her physical experiences. Abstract problem solving is also possible at this stage. For example, arithmetic equations can be solved with numbers, not just with objects.
  4. Formal operations (beginning at ages 11-15)–By this point, the child’s cognitive structures are like those of an adult and include conceptual reasoning.

Tartışma:

Piaget’nin teorisine göre çocuk gelişiminde dört gelişim evresi ve süreci bulunmaktadır. Bunlar:

  1. Duyu-motor evresi (doğum-2 yaş)—Çocuk çevresiyle fiziksel etkileşime girerek gerçeklik ve nasıl işlediği hakkında bazı kavramlar geliştirir. Bu aşama çocukların fiziksel nesnelerin görüş dışında olduklarında da var olduğundan (nesne kalıcılığı) haberdar olmadıkları aşamadır.
  2. İşlemsellik öncesi evre (2-7 yaş)—Bu evrede çocuk soyut kavramları kafasında canlandıramamakta ve somut fiziki durumlara gerek duymaktadır.
  3. Somut işlemsel evre (7-11 yaş)—Bu evrede, fiziki deneyim arttıkça, çocuk da kendi fiziksel deneyimlerini açıklayan mantıklı yapılar yaratarak kavramlar oluşturmaya başlar.  Bu evrede soyut problem çözme de mümkündür. Örneğin; matematik denklemleri sadece nesnelerle değil, sayılarla da çözülebilir.
  4. Formel işlemsel evre (11-15 yaş)—Bu evreden itibaren çocuğun bilişsel yapıları bir yetişkininki gibidir ve kavramsal akıl yürütmeyi de içermektedir.

 

Piaget outlined several principles for building cognitive structures. During all development stages, the child experiences his or her environment using whatever mental maps he or she has constructed so far. If the experience is a repeated one, it fits easily–or is assimilated–into the child’s cognitive structure so that he or she maintains mental “equilibrium.” If the experience is different or new, the child loses equilibrium, and alters his or her cognitive structure to accommodate the new conditions. This way, the child erects more and more adequate cognitive structures.

Piaget bilişsel yapıların oluşturulması ile ilgili olarak çeşitli prensipler ileri sürmüştür. Tüm gelişim evreleri boyunca çocuk oluşturduğu zihinsel haritaları kullanarak çevresini  deneyim yoluyla öğrenir. Bu tekrarlanan bir deneyim ise çocuğun zihinsel “denge”sini koruyabilmesi için çocuğun bilişsel yapısına kolayca yerleşir –veya özümsenir. Deneyim farklı veya yeni ise çocuk denge kaybeder ve bilişsel yapısını kendini yeni koşullara uyarlayabilecek şekilde değiştirir. Böylece çocuk çok daha fazla sayıda uygun bilişsel yapı oluşturmuş olur.

How Piaget’s Theory Impacts Learning
Curriculum–Educators must plan a developmentally appropriate curriculum that enhances their students’ logical and conceptual growth.

Piaget’nin Teorisi Öğrenmeyi Nasıl Etkiler?

Müfredat– Eğitimcilerin öğrencilerin mantıksal ve kavramsal gelişimlerini artıracak uygun bir plan hazırlamaları gerekmektedir.

Instruction–Teachers must emphasize the critical role that experiences–or interactions with the surrounding environment–play in student learning. For example, instructors have to take into account the role that fundamental concepts, such as the permanence of objects, play in establishing cognitive structures.

Yönerge—Öğretmenlerin deneyim — ya da çevre ile etkileşimin– öğrencilerin öğrenme sürecinde ne kadar önemli bir payı olduğunu vurgulamaları gerekmektedir. Örneğin; eğitmenlerin nesne kalıcılığı gibi temel kavramların bilişsel yapıları oluşturmadaki rolünü dikkate almaları gerekir.

Kaynak: http://www.funderstanding.com/piaget.cfm

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s