Sekiz Yaş Çocuğunun Resim Becerisi

 

Nesneleri gerçekçi resmetmekle gittikçe daha çok ilgilenir ve bunu daha iyi yapabilir. İnsan resmi yaparken saç, gözler, kulaklar, kol ve parmaklar, bacak ve ayak gibi ortalama on uzuv çizer. Çizimlerinde çoğunlukla hareket halindeki insanlara ve nesnelere yer vermeyi sever. Gerçekçi resim yapma denemelerinde desen unsurlarını ve ilkelerini kullanarak etkili kompozisyonlar oluşturabilir (örneğin; bir at çizer ve eyer ve dizgin gibi detaylar ekler). Giderek daha karmaşık iki boyutlu ve üç boyutlu çalışmalar yapmak için çeşitli materyaller kullanır. Kişisel kültürü ve deneyimleri yansıtan resim çalışmaları için fikir seçer (örneğin; kendini bisiklette çizer, günümüzdeki veya geçmişteki toplumların binalarını yansıtan bina maketleri yapar). Aktiviteleri bağımsız olarak deneyerek öz yeterliğini arttırmaya devam eder.

Resim materyalleri (boya, kil, ağaç, video bantı gibi), teknikleri (üst üste koyma, gölgeleme, büyüklüğünü ve rengini değiştirme gibi) ve süreçler (takı yapımı) arasındaki farkları bilir. Resim malzemelerini ve araç-gereçlerini güvenli ve sorumlu bir biçimde kullanır. Ressamın amacının daha çok farkında olarak farklı materyallerin, tekniklerin ve süreçlerin nasıl farklı tepkiler doğurduğunu açıklar (örneğin; “Ressam figürün üzgün olduğunu göstermek için mavi renk kullanmış.” der). Sanatın ve anlamı aktarmak için kullanılan araç-gereçlerin ve tekniklerin yapıları ve fonksiyonları hakkında gittikçe karmaşık tercihlerde bulunur (örneğin; roket yapmak için karton, bant ve keçeli kalem seçer).

Farklı resim çalışmalarında bireylerin ve ailelerin tasvir ediliş şekillerini karşılaştırmak için daha fazla detay kullanır. Kişisel gözlemlerine ve deneyimlerine dayalı resimler yapabilir (örneğin; “Bu resimde benim ailem plajda. Ben sudayım çünkü yüzmeyi çok seviyorum.” der).

Farklı resim çalışmalarındaki hikayeleri ve konuları belirleme yeteneği artar. Farklı çalışmalardaki çizgi, form, şekil, renk, doku, alan ve değer gibi resim unsurlarını belirleme ve tanımlama konusunda daha iyidir. Farklı araç-gereçlerin (yağlı boya, sulu boya, taş, metal gibi), tekniklerin ve süreçlerin düşünceleri, deneyimleri ve hikayeleri anlatmak ve izleyicide farklı duygular uyandırmak için nasıl kullanılabileceğini açıklar. Farklı kompozisyonel ve ifade özelliklerinin (örneğin; neşe, keder veya öfke duygusu uyandıran renkler veya subjeler) ve organizasyonel ilkelerin (örneğin; tekrar, denge, vurgu, zıtlık, birlik) de nasıl farklı tepkiler uyandırabileceğini tanımlar.

Sanatçılarla ve belli sanat eserlerini şekillendiren belli güncel veya tarihi olaylarla daha çok ilgilenerek tarih, kültür ve görsel sanatların birbirini etkileyebileceğini bilir. İnsanların deneyimlerinin (örneğin; kültürel geçmiş, insan gereksinimleri) belli sanat eserlerinin gelişimini nasıl etkilediğini bilir. Sanatçıların toplumdaki ayırt edici rollerini belirler ve tanımlar (örneğin; ressam, heykeltraş, mimar, vs. gibi sanatla ilgili meslekleri belirler). Belli kültürlere, dönemlere ve yerlere ait daha fazla sayıda sanat eserini belirler.

Bireylerin ve ailelerin farklı sanat eserlerinde betimlenme şekillerini karşılaştırmak için gelişmiş analitik becerilerini kullanır. Kişisel çalışmaları hakkındaki düşüncelerini imaj veya yapıya açık bir şekilde referansta bulunarak ayrıntılı bir biçimde ifade edebilir. Bir resmin sevdiği ve sevmediği yanları için daha karmaşık nedenler sunar (örneğin; “Ressamın resmi aydınlatmak için sarıyı kullanış şeklini sevdim.” der). Akranlarının ve başkalarının orijinal resim çalışmaları, portfolyoları ve sergileri ile ilgili görüşlerini bildirir. Görsel sanat eserleri yaratmanın farklı amaçlarını açıklar. Belli sanat eserlerine farklı tepkiler verilebileceğini anlar (örneğin; biri Mona Lisa’nın ifadesini hoş diye yorumlarken, başka biri gizemli olduğunu düşünebilir). İnsanların deneyimlerinin (örneğin; kültürel geçmiş, insan gereksinimleri) belli sanat eserlerinin gelişimini etkileyebileceğini bilir.

Metin tanımlarına dayalı görsel imgeler çizmek ve bu imgeleri tartışmak için daha çok ayrıntı, dikkat ve yorum kullanır. Görsel sanatlarda betimlenen daha çok edebi ve tarihi konuyu bulur. Görsel etkiler yaratmak için ışıkla ve renk spektrumuyla deneyler yapar. Artistik tasarımlar yapmak için geometrik şekillerle ve ilkelerle çalışır.

Art

Is increasingly concerned about depicting objects realistically, and is more able to portray objects in this manner. Adds an average of ten parts to the drawing of a person, often including hair, eyes, pupils, ears, arm and fingers, leg and foot. In drawings, often likes to include people and objects in motion. Can create effective compositions, using design elements and principles with increased attempts at realistic depictions (e.g., draws a horse on a baseline and includes details such as a saddle and bridle). Manipulates a variety of materials to create 2-D or 3-D art works with increased complexity. Selects ideas for works of art that reflect personal culture and experiences (e.g., draws himself on a bicycle, constructs model buildings that frequently reflect buildings in current or past communities). Continues to increase self-sufficiency by trying activities independently.

Knows the differences among art materials (e.g., paint, clay, wood, videotape), techniques (e.g., overlapping, shading, varying size or color), and processes (e.g., casting and constructing in making jewelry). Uses art materials and tools in a safe and responsible manner. With increased awareness of the artist’s intention, describes how different materials, techniques, and processes cause various responses (e.g., says, “The artist used the color blue to show that the figure is sad.”). Makes increasingly complex choices about the structures and functions of art, as well as the media and techniques used to convey meaning (e.g., chooses cardboard, tape, and markers to construct a rocket).

Uses greater detail to compare the ways that individuals and families are depicted in different artwork. Can create artwork based on personal observations and experiences (e.g., says, “This is a picture of my family at the beach. I am in the water because I love to swim.”).

Increases ability to identify stories and other subject matter in a variety of artwork. Gets better at identifying and describing art elements in various works, including line, form, shape, color, texture, space, and value. Explains how different media (e.g., oil, watercolor, stone, metal), techniques, and processes can be used to communicate ideas, experiences, and stories, as well as evoke different responses in the viewer. Describes how different compositional, expressive features (e.g., colors or subjects evoking joy, sadness, or anger), and organizational principles (e.g., repetition, balance, emphasis, contrast, unity) also cause different responses.

Knows how history, culture, and the visual arts can influence each other, with an increased interest in stories about artists and specific current or historical events that shaped specific artwork. Knows how people’s experiences (e.g., cultural background, human needs) can influence the development of specific artwork. Identifies and describes distinctive roles of artists in society (e.g., identifies artistic professions, such as painter, sculptor, architect, etc). Identifies an increased number of works of art as belonging to particular cultures, times, and places.

Uses improved analytical skills to compare the ways that individuals and families are depicted in different artwork. Can express ideas about personal artwork in detail with clear reference to the image or structure. Gives more complex reasons for what he or she likes and dislikes about a piece of art (e.g., says, “I like the way the artist used yellow to brighten the picture.”). Identifies ideas about original artwork, portfolios, and exhibitions by peers and others. Explains various purposes for creating works of visual art. Understands there are different responses to specific artwork (e.g., one person may interpret Mona Lisa’s expression as pleasing, while another person may think it is mysterious). Knows how people’s experiences (e.g., cultural background, human needs) can influence the development of specific artwork.

Uses increased detail, accuracy, and interpretation to draw and discuss visual images based on text descriptions. Identifies a larger number of literary and historical subject matter depicted in the visual arts. Conducts additional experiments with light and the color spectrum to create visual effects. Works with geometric shapes and principles to create artistic designs.

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s