Sekiz Yaş Çocuğunun Okuduğunu Anlama Becerileri

Çoğu çocuk uygun bir hızda, uygun ifadeyle ve doğru bir biçimde sesli okur. Okuma hızları ve konuşma kalıpları daha çok konuşma dili gibidir ve metnin amacını ve anlamını aktarır.

Sorular sorarak ve sorulara cevap vererek, hikayeleri yeniden anlatarak, sonuçları tahmin ederek ve sonuç çıkararak ve doğrulayarak anladığını gösterir. Metnin anlamını tahmin etmek ve metni anlamak için önceki bilgilerini kullanır.

İçeriği, olayları ve sonuçları metinden, resimlerden ve önceki deneyimlerinden tahmin edebilir. Bu tahminleri metinden örneklerle veya kendi bilgisiyle destekler. Bilgilendirici metinlerin içeriğini tahmin etmek ve daha iyi anlamak için konu başlıklarını, bölüm başlıklarını, grafikleri ve diyagramları kullanır.

Metinlerdeki bilgileri günlük yaşam deneyimleriyle, başka metinlerle ve dünyayla karşılaştırır.

Bir hikayeyi veya bilgilendirici bir metni anlamak için önceki bilgilerini kullanır. Böyle bir analiz okumaya başlamadan önce çocuklarla metnin konusu hakkında neler bildiklerinden bahsederek, metnin içeriğinde neler olduğuna dair tahminde bulunmalarını isteyerek ve neden böyle düşündüklerini söylemeye teşvik ederek de desteklenebilir.

Kim, ne, ne zaman, nerede ve nasıl sorularına, metinde açıkça bahsedilmeyen şeylerin sonuçlarını arayan ve daha derin düşünmeye ve analize sevk eden sorulara yanıt verebilir. Yetişkinler çocukları “neden” soruları sormaya, hikayede ne oalcağını tahmin etmeye ve yazarın görüşlerini tartışmaya teşvik ederek okuduğunu anlamayı destekleyebilirler.

Bilgi çıkarmak ve yeni kavramları daha iyi anlamak için anlama stratejilerini ve metindeki bilgileri daha iyi kullanabilir.

Sekiz yaş boyunca, çocuklar kendi anlamalarını izleme ve bir sorun olduğu zaman bunu belirleme yeteneğini geliştirmeye devam ederler. Metni anlamak için (veya bir problemi anlayarak çözmek için) nasıl ve ne zaman strateji uygulayacaklarını bilirler (örneğin; tahmin etme/doğrulama, yeniden okuma, kelimelere dikkat etmek). Bir stratejinin ne kadar işe yaradığını da değerlendirebilirler.

Birçok çocuk seviyelerine uygun tarih ve bilim kurgu kitapları, masallar, halk hikayeleri, şiir, kurgu dışı veya bilgilendirici metinlerle ilgilenir. Çocukların hikaye, şiir, efsane, fabl, oyun, biyografi ve otobiyografi gibi metinleri tanıyarak ve ayırt ederek edebi türleri anlama yeteneği de gelişir.

Olay örgüsünü (problemler ve çözümler gibi), karakter, olay yeri ve zamanı ile konuyu belirlemek ve yorumlamak için hikaye yapısı bilgisini kullanır. Hikayelerin mesajlarını veya konularını tartışabilir ve bunları hayatla ve diğer metinlerle ilişkilendirebilir. Yazarın ve çizerin tasvirinden ve yaşadıkları olaylardan karakterleri tahlil edebilir.

Bilgileri doğru sıralandırarak, ana fikirlerle yan fikirleri ayırarak ve sonuç çıkararak daha uzun metinlerdeki bilgileri özetleyebilir. Özetleri sözlü veya yazılı olarak sunar.

Nedenle sonucu, gerçekle düşünceyi ayırt eder.

Gittikçe daha karmaşık diyagramlardaki, tablolardaki veya grafiklerdeki bilgileri yorumlayabilir. Anladığını göstermek ve bilgileri düzenlemek için grafik düzenleyiciler kullanır.

İçindekiler tablosu, bölüm başlıkları, sayfadaki ilk kelimeler ve indeksler gibi bilgileri fark eder ve bu tür bilgileri yerleştirmek için bir kitabın bölümlerini kullanır.

Çoğu daha uzun süre sessiz okuma yapabilir (30 dakika veya daha fazla) ve daha uzun kurgusal metinler, bölüm başlıkları ve bilgilendirici veya kurgu dışı materyaller gibi çeşitli materyaller oluşturabilir.

Kendi bağımsız okuma seviyesinin üstündeki kitapları dinlemeyi sever. Çocuklar hem kurgu hem de kurgusal olmayan kitaplar okumak kelime hazinelerini geliştirir ve onları daha karmaşık bir dile, kavramlara ve metin yapılarına maruz bırakır.

Farklı amaçlara yönelik olarak (örneğin; bilgi edinmek, yönergeleri izlemek, eğlenmek) verilen ve kendi seçtiği materyalleri okur. Çocuklar materyal seçerken kendi yazar bilgilerine güvenirler ve okumayı düşünceleri araştırmak ve yeni bilgiler edinmek için gittikçe daha çok kullanırlar.

Most children read aloud with appropriate speed, expression, and accuracy. Their pacing and speech patterns sound more like spoken language and convey the purpose and meaning of the text.

Demonstrates comprehension by asking and answering questions, retelling stories, predicting outcomes, and forming and justifying conclusions. Uses prior knowledge to anticipate meaning and make sense of texts.

Can predict content, events, and outcomes from text, illustrations and prior experience. Supports those predictions with examples from the text or their own background knowledge. Uses chapter titles, section headers, graphics and diagrams to predict and further understand content in informational texts.

Compares and contrasts information in texts to real-life experiences, other texts and the world.

Uses background knowledge to make sense of a story or informational text. Such analysis can also be stimulated before reading by talking to children about what they already know about the text’s topic, asking them to make predictions about what the text’s contents will include, and encouraging them to give reasons why.

Can respond to questions that ask for literal (e.g., who, what, when, where and how) information, require conclusions about things not explicitly mentioned in the text, and provoke deeper thought and analysis. Adults can further support reading comprehension by encouraging children to ask “why” questions, predict what will happen in the story, and discuss the authors’ opinions.

Is increasingly able to use comprehension strategies and surrounding information in the text to infer information and enrich the understanding of new concepts.

During this year, children develop the ability to monitor their own comprehension and identify when there is a problem. They know how and when to apply strategies (e.g., predict/confirm, reread, attend to vocabulary) to clarify the meaning of the text (or fix a problem with comprehension). They can also evaluate how well a strategy is working.

Many children show interest in a wide range of grade-level texts, including historical and science fiction, folktales, fairy tales, poetry and nonfiction or informational texts. Children also show progress in their abilities to understand literary forms by recognizing and distinguishing among texts like stories, poems, myths, fables, plays, biographies and autobiographies.

Uses knowledge of the structure of stories to identify and interpret plot (e.g., problems and solutions), character, setting and theme. Is able to discuss the messages or themes of stories and connect them with life and other texts. Can analyze what characters are like by how the author and illustrator describe them and the actions they take.

Can summarize information from lengthier texts, sequencing information accurately, distinguishing main ideas from supporting details and drawing conclusions. Presents summaries orally and in writing.

Distinguishes cause from effect, and fact from opinion.

Can interpret information from increasingly more complex diagrams, charts and graphs. Creates graphic organizers to demonstrate comprehension and to organize information.

Recognizes and uses parts of a book to locate information, including table of contents, chapter titles, guide words and indices.

Most can read silently for longer periods of time (30 or more minutes) and from a variety of materials, including longer fictional texts, chapter books and informational or nonfiction materials.

Enjoys listening to chapter books that are beyond their own independent reading level. Reading both fiction and nonfiction to children increases their vocabulary and exposes them to more complex language, concepts and text structures.

Reads assigned and self-selected materials to accomplish different purposes (e.g., to be informed, to follow directions, to be entertained). Children continue to rely on their knowledge of authors when selecting materials, and increasingly use reading to explore ideas and gain new knowledge.

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s