Öğrenme Laboratuvarı (Learning Lab) Nedir?

Öğrenme laboratuvarı terimi öğrencilerin akademik destek almak için gidebilecekleri bir okuldaki sınıf veya kütüphanenin bir bölümü gibi bir yeri ifade etmektedir. Öğrenme laboratuvarları farklı isimlerle biliniyor olabilir ancak bu stratejinin birkaç ortak özelliği vardır:

The term learning lab refers to a location in a school, such as a classroom or a section of the library, where students can go to receive academic support. While learning labs take a wide variety of forms from school to school, and they may be known by a wide variety of names, the strategy tends to share a few common attributes from place to place:

Öğrenme laboratuvarlarından genellikle okul günü boyunca yararlanılabilir ama bazı durumlarda okul saatlerinin öncesinde veya sonrasına da kullanılabilmektedirler.

Learning labs are typically offered during the school day, but in some cases they may be offered before the regular school day starts or after it ends.

 

Öğrenme laboratuvarları sıklıkla belli bir derste, ödevde veya projede ekstra yardıma ihtiyacı olan öğrencilere açıktır ama bazı okullarda öğrencilerden belirlenmiş bir öğrenme gereksinimi için – örneğin, matematik dersinde sürekli zorlanma gibi- yardım almak üzere bir öğreneme laboratuvarına katılmaları istenebilir.

Learning labs are often open to any student who wants additional instructional assistance in a specific subject area or help with a particular assignment or project, but in some schools students may be required to attend a learning lab to receive help with an identified learning need—such as persistent difficulties in a math course, for example.

Öğrenme laboratuvarlarında okuma yazma öğretimi (öğrencilere daha etkili okumanın ve yazmanın nasıl öğretileceği) alanında eğitimli eğitimciler gibi belli bir konuda çalışan öğretmenler veya uzmanlar görev almaktadır. Bazı durumlarda ise, öğretmenler öğrenme laboratuvarlarında dönüşümlü olarak görevlendirilmekte ve öğrenciler matematik, fen veya sosyal bilimler gibi belli bir derste destek almak için öğrenme laboratuvarlarına belirli günlerde gidebilmektedir.

Learning labs may have dedicated staff members and support specialists, such as educators who are trained in literacy instruction (i.e., how to teach students to read and write more effectively). In other cases, teachers may be assigned to learning labs on a rotating basis, and students may go to a learning lab on a specific day to receive help in a particular subject area, such as math, science, or social studies.

Öğrenme laboratuvarlarında her ders için akademik destek sunulabilir veya belli bir akademik alanda yoğun destek de sunulabilir – belki de en yaygın öğrenme laboratuvarları matematik laboratuvarları ve okuma yazma laboratuvarlarıdır.

Learning labs may provide academic assistance in all subject areas, or they may provide intensive support in a specialized academic area—perhaps the two most common forms of dedicated learning labs are math labs and literacy labs.

Öğrenme laboratuvarları sıklıkla özel eğitim öğrencilerine veya belli öğrenme güçlüklerine sahip öğrencilere destek olmak için kullanılır. Bu durumlarda, öğrenme laboratuvarları öğrencilerin normal akademik derslerine takviye niteliğindedir -yani, öğrenciler belli akademik disiplinlerde daha çok ders alırlar veya dersle ilgili çalışmalarda daha yoğun akademik destek alırlar. Bu uygulamanın amacı, bu öğrencilerin akranlarından geri kalmamalarına veya beklenen öğrenme standartlarını karşılamalarına yardım etmektir.

Learning labs are often used to support special-education students or students with identified learning disabilities. In these cases, learning labs will supplement or augment the students’ regular academic courses—i.e., the students receive more instructional time in specific academic disciplines or more intensive academic assistance on course-related work—with the goal of helping these students keep pace with their peers or meet expected learning standards.

Öğrenme laboratuvarlarına bazı okullarda öğrenciler tamamen isteğe bağlı veya gönüllü olarak katılmaktadır. Bazı okullarda ise, öğrenme laboratuvarları okulun akademik programına dâhil edilmektedir.

Learning labs may be entirely optional and voluntary in some schools, while in others they may be intentionally integrated into a school’s academic program.

Tartışma

Öğrenme laboratuvarları okul dışında pek tartışma konusu olacak bir uygulama değilken, okullarda farklı nedenlerden ötürü tartışma konusu olabilirler. Örneğin, öğretmenler ve çalışanlar öğrenme laboratuvarlarının –başta öğretmenler ve okul saatleri olmak üzere- sınırlı okul kaynaklarını tahsis etmenin en iyi yolu olup olmadığını sorgulayabilirler. Bu gibi durumlarda, bazıları öğrenme laboratuvarlarının kendi alanlarında ders vermesi gereken ve öğrencilere kendi uzmanlık alanlarının dışındaki konularda ders anlatmaması veya yardım etmemesi gereken deneyimli sınıf öğretmenlerini kullanmanın en iyi yolu olmadığını iddia edebilirler. Bazı durumlarda da, öğrenme laboratuvarları öğretmenlerin başka amaçlarla kullandıkları okul saatlerinin yerini alabilir – örneğin, öğretmenlerin kişisel zamanlarını planlama ve derse hazırlık için daha az kullanmalarını sağlayan hazırlık saatleri gibi. Bunun yanı sıra, öğrenme laboratuvarları kötü tasarlanırsa ve yönetilirse, okul ve çalışanların programlarını karıştırırsa veya öğrenci başarısında istenen gelişmeyi sağlayamazsa tartışma konusu olabilir.

Debate

While learning labs are less likely to be a source of debate outside of schools, they may become the object of debates within schools for reasons that will vary from place to place. For example, teachers and staff members may question whether learning labs are the best way to allocate limited school resources—primarily teachers and school time. In these cases, some may argue that learning labs are not the best way to utilize experienced classroom teachers, who should be teaching courses in their subject area, not providing tutoring to students or helping students in subjects that are outside of their particular expertise. In other cases, learning labs may replace school time that teachers had used for other purposes—for example, preparation periods that allowed teachers to get their own work done so they didn’t have to do as much planning and preparation for classes on their personal time. In addition, learning labs may also become a source of debate if they are poorly designed and supervised, if they complicate school and staff schedules, or if they fail to produce the desired improvements in student achievement.

http://edglossary.org/learning-lab/

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s