Çocuğunuza Doğru Liseyi Ararken Sormanız Gereken Sorular

 

Tüm öğrencilere hepsinin zorlanma, başarı ve akademik mükemmeliyeti deneyimlemelerini sağlayacak şekilde öğretim veriliyor mu?

Öğrenciler kişisel sorumluluk duygusu geliştirmeye teşvik ediliyor mu?

Öğrenciler düşünmek, akıl yürütmek ve problem çözmek için harekete geçiriliyormu?

Bağımsız yaşam becerilerinin gelişimi üzerinde durarak öğrenciler hayata hazırlanıyor mu?

Liderlik becerileri ve iyi vatandaşlık nitelikleri geliştirme olanağı verilerek topluma aktif katılım teşvik ediliyor mu?

Kendilerine saygılarını kaybetmeden güçlü ve zayıf yanlarını açığa çıkaracak serbestlikte olabilmeleri için öğrenciler rekabetçi değerlendirmeden uzak tutulabiliyor mu?

Lise eğitimi öğrenene şunları yapma fırsatı vermeli:

 • Kendi gelişimleri ve ulusun gelişimi için gereken bilgi, beceri ve tutumları edinme
 • Ulus sevgisi ve bağlılığı geliştirme
 • Zihinsel, sosyal, ahlaki, fiziksel ve manevi yönden gelişme
 • Kendi kültürüne ve başkalarının kültürlerine ve modern toplumdaki yerlerine karşı anlayışlı ve saygılı olmayı sağlama
 • Uluslar arası ilişkilerde anlayışı ve takdiri geliştirme
 • Olumlu çevre ve sağlık uygulamalarını destekleme
 • Daha ileri seviyelerdeki eğitim için sağlam bir temel oluşturma
 • Sorgulama, eleştirel düşünme ve mantıklı değerlendirme yeteneği geliştirme
 • Sorumluluk sahibi ve sosyal olarak uyumlu bir kişi olarak gelişme
 • Herkes tarafından kabul ve saygı görme
 • Öğrenmekten keyif almayı sağlama
 • Bireysel yetenekleri belirleme ve geliştirme
 • Teknolojik ve endüstriyel gelişimin temelini oluşturma
 • Çalışmaya önem veren ve zamanını iyi yöneten öz disiplini olan bireyler olarak yetişme

Şu soruların cevabını öğrenmeden karar vermeyin!

Okulun fen veya beşeri bilimler gibi belli bir akademik odak noktası var mı?

Okul üniversiteye hazırlığa ne kadar önem veriyor?

Okulda Advanced Placement dersleri veriliyor mu?

Öğrenciler mezun olduktan sonra nerelere gidiyor? Kaç tanesi dört yıllık üniversitelere gidiyor?

Okulda üniversiteye gitmeyi hedeflemeyen öğrencilere yönelik farklı kariyer planlama seçenekleri sunuluyor mu?

Rehberlik uzmanları öğrencilerin dersleri ve mezuniyet sonrası planları hakkında önemli kararlar almalarına yardımcı oluyor mu?

Okul çalışanları tüm öğrenciler için yüksek standartlar belirliyor mu?

Okul çocuğumun temel ihtiyaçlarını karşılıyor mu?

Okula bir ergenin bakış açısıyla bakın. Okul ve okulun yeri, okulun başlangıç ve bitiş saatleri ve okula ulaşım çocuğunuz açısından rahat ve uygun olmalı. Okulun başlama ve bitiş saatlerini, ortalama ve maksimum sınıf mevcudunu ve genel okul büyüklüğünü öğrenin. Çocuklar ev dışında daha uzun süre geçirdikçe, temiz tuvaletler ve sağlıklı öğlen yemeği seçenekleri gibi ayrıntılar bile çocuğun mutluluğu için önemli hale gelebilir. Okulun akademik yaklaşımının çocuğunuzun öğrenme stiline ne kadar uygun olduğunu düşünün.

Bir ilkokul veya ortaokul seçiminden farklı olarak, çocuğunuzun fikrini sorun. Çocuğunuz seçimine yardımcı olduğu bir okulda daha başarılı olacaktır.

Çocuğuma nasıl destek olacaksınız?

Okulun ne tür akademik ve sosyal destek sunduğunu sorun. Öğretmenler okuldan önce ve sonra veya teneffüslerde öğrencilerle birebir çalışabiliyorlar mı? Öğrencilerin başka öğrencilerden akademik yardım almasını sağlayan bir akran öğretimi sistemi olup olmadığını öğrenin. Bir öğrenci bir derste zorlandığında veya bir dersten kaldığında okulun ne yaptığını sorun. Okullar genellikle  öğrencilerle düzenli olarak bir araya gelip akademik, sosyal ve duygusal açıdan başarılı olup olmadıklarını değerlendirmektedir.  Son olarak, okulda duygusal ve sosyal destek veren PDR uzmanlarının olup olmadığını öğrenin.

Üniversiteye başvuru sürecinde öğrencilere yardımcı olunuyor mu?

Önemli bir destek alanı da üniversite kabul sürecinde verilen destektir. Çoğu lisede üniversite danışmanlık hizmeti verilmektedir ama bunun tam olarak ne anlama geldiğini araştırın. Okulda öğrencileri uygun üniversitelere yönlendirme konusunda dersler verilip verilmediğini sorun. Okula her yıl kaç üniversite temsilcisi geldiğini sorun.

Günde kaç saatlik ev ödevi veriliyor?

Lise öğrencilerine ev ödevi verilmelidir ama verilen ödevin niteliği ve miktarı farklılık göstermektedir. Ödev olarak yazı yazma ve beşeri bilimler alanında okuma analizi çalışmaları verilmelidir. Çocuğunuzun başarılı olup olmayacağına veya en azından beklenen iş yüküyle başa çıkıp çıkamayacağına karar verin. Çocuğunuz sporcuysa, bir takıma girip bir yandan da beklenen ödevleri yapmasının mümkün olup olmadığını öğrenin. Ev ödevlerinin hafta sonlarında mı, ara tatillerde mi yoksa tatillerde mi verildiğini öğrenin. Son olarak, okuldan sonra ödev desteği verilip verilmediğini sorun.

Ne gibi seçmeli dersler mevcut?

 

Okulda çocuğun en sevdiği sporla veya resim, müzik, drama gibi sevdiği bir aktiviteyle ilgilenmesinin mümkün olduğundan emin olun. Bir takıma girme koşulları neler? Özellikle yurt dışındaki üniversiteler başvuruda bulunan öğrencilere lisede ne kadar toplum hizmeti çalışmasına katıldıklarını sormaktadır, bu yüzden okulda ne tür toplum hizmeti çalışmaları yürütüldüğünü sorun.

Çocuğum burada güvende olacak mı?

Güvenlik en önemli husustur. Okulun disiplin politikasını ve son iki yılda kaç kez okuldan uzaklaştırma ve okuldan atma vakası yaşandığını öğrenin. Öğrencilerin ne kadar sakin ve güvende göründüklerini anlamak için okul saatleri içinde koridorları gözlemleyin. Okulun açık kampus politikası olup olmadığını, yani öğrencilerin okul saatleri içinde öğle yemeği yemek için ve başka zamanlarda okuldan çıkıp çıkamadıklarını sorun. Okula yeni gelen öğrencilerin kabul görme konusunda sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını sorun. Okulun kampus sınırlarındaki ve online zorbalığa yönelik yazılı bir zorbalık politikası  var mı?  Son olarak, kampuste bir alkol veya uyuşturucu sorunu olup olmadığını sormaya çekinmeyin. Bu soruyu çok rahat bir şekilde soramayabilirsiniz ama okulun kampusteki böyle bir gerçeklik karşısında ne yaptığını ve bu gibi durumlardan haberdar olup olmadıklarını ve proaktif bir tutum benimseyip benimsemediklerini iyice anlamak son derece önemlidir.

Çocuğum kimlerle ve nasıl sosyalleşecek?

Okulu normal bir okul gününde ziyaret edin ve çocuğunuzun bir öğrenciyi “gizlice takip etmesini” sağlayın. Öğrenciler genel olarak dost canlısı ve duyarlı mı? Bazı öğrencilerin dışlanmasına neden olan gruplaşmalar var mı? Okulda ne kadar rekabetçi bir atmosfer var? Okulun kulüpler, dans etkinlikleri, alan gezileri gibi ne tür öğrenci aktiviteleri sunduğunu sorun.

DİĞER SORULAR:

Başka İnsanlar ne diyor?

Birçok okul kâğıt üzerinde harika görünür ama gerçekte öyle olmayabilirler. Renkli bir kitapçığa veya okul turuna göre karar vermeyin, diğer velilerin fikrini sorun. Okulla ilgili görüşleri öğrenmek için biraz online araştırma yapın ve okulu ilgilendiğiniz diğer okullarla karşılaştırın. Eğer hala karar veremiyorsanız, okulun artılarını ve eksilerini yazın ve buna göre karar verin.

Mezunlar şu anda ne yapıyor?

Olası okulun mezunlarının şimdi neler yaptığını araştırın. Mezunların kaç tanesinin saygın üniversitelere gittiğini ve kaç tanesinin iyi bir işi ve kariyeri olduğunu öğrenin. Bu çok yüzeysel bir şey gibi görünebilir ama size çocuğunuzun belli bir okula giderek neler başarabileceği hakkında bir fikir verebilir.

İşbirlikçi online projeler yapılıyor mu?

Teknolojiyi yakından takip eden lise öğrencileri sınıfa çok çeşitli teknolojilerin girmesine yardımcı olmuştur ve gittikçe daha fazla sayıda öğretmen öğrencileri sınıf arkadaşları ve dünyanın başka yerlerindeki öğrencilerle birlikte çalışmaya teşvik etmek için web tabanlı programlardan daha çok yararlanmaktadır. Ancak, burada kastedilen sadece bloglama değildir. Sınıflarda podcasting (İnternet üzerinden ses ve görüntü dosyalarının paylaşılması), dijital medya ve hatta video kurgulama ve tasarlama gibi başka online işbirlikçi projelere de yer verilmelidir.

Ezber yerine eleştirel düşünme ve problem çözme üzerinde ne kadar duruluyor?

Öğrencilerin ezberlemesi gereken şeyler her zaman olacaktır, ancak İnternet eğitimi ezber stratejilerinden yavaş yavaş uzaklaştırmaktadır. Öğretmenler  önemli tarihleri hatırlama yeteneğinden ziyade eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri üzerinde durmaktadır. Bu beceriler hem lise öğrencilerinin ihtiyaçlarına uygundur hem de işgücüne girdiği zaman yenilikçiik ve girişimcilik rollerini üstlenmeye hazır mezunlar yetiştirmede önemli bir rol oynamaktadır.

Bir çocuğun hayatındaki en büyük geçişlerden biri ilköğretimden liseye geçmektir. Lise yılları eğlence, heyecan ve yeni deneyimlerle dolu bir dönem olabilir ama bazı çocuklar için zor ve endişe dolu bir dönem  de olabilir.

 

Lise yeni sosyal olanaklar ve öğrenme olanakları sunmaktadır. Çocuklar çoğunlukla yeni arkadaşlar, dersler, öğretmenler ve kurallar konusunda heyecanlıdır ama lise aynı zamanda bilinenden bilinmeyene geçiş ve her şeyin tamamen farklı olduğu bir yer anlamına da gelmektedir.

İlişkiler
Çocuğunuz yeni akranlarla tanışacak ve yeni arkadaşlar edinecektir ve bir akran grubu içinde kendi konumunu belirleyecek veya yeniden belirleyecektir.

Okul çalışmaları

Çocuğunuzun yeni öğretim ve değerlendirme stillerine uyum sağlaması, farklı derslerde farklı öğretmenlerle çalışmaya alışması, kendi öğreniminin sorumluluğunu daha fazla üstlenmesi, daha çok ders çalışması ve ödev yapması ve yeni ve daha karmaşık bir ders programını öğrenmesi gerekecektir.

İşte çocuğunuz liseye başlamadan önce yapabileceğiniz bazı şeyler:

 • Araştırın ve doğru liseyi seçin.
 • Çocuğunuzun yeni okulunda ne tür geçiş ve destek hizmetleri sunulduğunu öğrenin – bazı okullar yeni öğrencilerini desteklemek için özel programlar uygulamaktadır. Çocuğunuzun ilkokulunun geçiş programını da öğrenebilirsiniz.
 • Çocuğunuzla önceden konuşun. En çok ne için sabırsızlandığını ve hangi konuda endişelendiğini konuşun. Lise hakkındaki düşüncelerini anlatırken onu gerçekten dinleyin ve içini rahatlatın.
 • Olumlu şeyleri vurgulayın. İlkokulun ve lisenin hangi açılardan farklı olduğundan bahsedin ve çocuğunuzun sahip olacağı yeni olanaklardan bahsedin. Çocuğunuzun lisede seçmek isteyebileceği ders dışı aktivitelerden bahsedebilirsiniz.
 • Çocuğunuzla yeni arkadaşlar edinmekten bahsedin ve bunun için çok fırsatı olacağını vurgulayın. Çocuğunuzla birlikte eski arkadaşlarıyla bağlantılarını koparmaması için bazı yollar da bulabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s