Brikolaj – Bricolage

 

Brikolaj: Mevcut parçaları alıp birleştirerek yeni bir şey üretmek

Bricolage: Taking available pieces and assembling them to make something new

Brikolaj, malzemelerin bir problemi çözmek için başka bir amaçla kullanmaya uygun hale getirildiği ve yeniden düzenlendiği heterojen malzemelerden ve araçlardan oluşan bir koleksiyonla uğraşmak anlamına gelmektedir. Brikolaj çalışmasında sonuçta ne olacağını açık olarak bilmeye gerek yoktur. Proje ve bileşenleri zamanla şekillenir.

Bricolage means to engage in a dialogue with a heterogeneous collection of materials and tools, in which items are repurposed and rearranged to solve a problem. Bricolage does not necessitate having a clear end in sight. The project and its components take shape over time.

Brikolaj zaman içinde biriktirilen araçları ve çalışmaları kapsamaktadır. Belli bir amaca yönelik olmaksızın herhangi bir zamanda toplanan, sadece bir gün lazım olur diye alınan malzemeler ve başka projelerin çıktıları, ürünleri veya “projelerden arta kalanlar” brikolaj için kullanılabilir. Tipik brikolaj ortamı sürekli yeniden düzenlemeyi içermektedir: Brikolaj araçları ve çalışmaları sadece kullanımla sınırlı değildir, ayrıca bu malzemeleri ve araçları birbirine uydurmak ve kullanmak için uzmanlık da gerekmemektedir.

Bricolage comprises tools and artifacts that were accumulated over time. This may include material that was collected without any specific purpose, and picked up simply because it might be useful someday; as well as outcomes, products or ‘leftovers’ from other projects. The typical bricolage setting is one of constant remix: Its tools and artifacts are not limited to only use nor does one need specialized expertise to adapt and use them.

Öğretim Tasarımına Etkileri

Öğrenme Süreci:

Brikolaj yapmak tıpkı yeni yeni yürüyen bir çocuğun bir yaprak yığınını ve çubukları bir uçağa dönüştürmesi gibi, yaratıcı doğaçlamayla öğrenmek anlamına gelmektedir. Okul eğitimindeki enformel, çocuğun kendi kendine düzenlediği yap-inan oyun türlerinin yerine geçmekten ziyade, brikolaj yetişkin eğitimindeki deneysel öğrenme aktiviteleri gibi yaratıcı uygulamalara katkıda bulunabilir.

Instructional Design Implications

Learning Process:

Engaging in bricolage means learning through creative improvisation, just as a toddler may turn a leaf pile and sticks into an airplane. ‘Rather than replacing forms of informal, self-organized pretend play by school education, bricolage can contribute to creative practices in adult education such as experiental learning activities.

Öğrenimi Aktarma/Kişisel Öğrenme Ortamları:

Brikolaj öğrenciler farklı alanlardan ve öğrenme deneyimlerinden küçük parçaları bir araya getirdikleri zaman oluşan bir kolajdır. Öyle ki,“brikolaj” öğrenimi aktarma sürecini aydınlatmaya yardımcı olan bir kavramdır. Öğrenciye, öğrencinin öğrenme gidişatını yoldan çıkarabilecek çoğu zaman parça parça deneyimleri bir araya getiren kişisel bir öğrenme ortamı sunmaktadır.

Transfer Learning / Personal Learning Environments: 

Bricolage is a collage fabricated when students combine little bits and pieces from different domains and learning experiences. As such ‘bricolage’ is a helpful concept to illuminate the process of transfer learning. Allowing room for ‘bricolage’ that can furnish a students’ personal learning environment ties together the often fragmented experience that may potentially derail students’ learning trajectories.

 

Eğitim Teknolojisi Sistemleri:  

Nihai ürünün amaçları ve yöntemleri belirlediği geleneksel mühendislik yaklaşımının aksine, brikolaj açık, katılımcı tasarlama süreçleriyle katılım olanakları sunmaktadır. Nihai ürün başlangıçta tam olarak bilinmediği için öngörülemeyen ve kaotik gelişmelere yol açmaktadır. Tanımlama, planlama ve uygulamadan ziyade inşa etme, düzeltme ve test etmeye (ve gerekirse gözden çıkarmaya) odaklıdır.

Educational Technology Systems: 

In contrast to the traditional engineering approach in which the end product determines the means and methods, bricolage offers opportunities for involvement through open, participatory design processes. It allows for unforeseen and chaotic developments as the end product is not clearly known at the outset. It focuses on building, refining and testing (and potentially discarding) rather than defining, planning and implementing.

Organizasyonel Yenilik:  

Brikolaj yeni görüşler üretmek için araçları ve teorileri bir araya getirerek ve uyarlayarak yaratıcı yeniliğin temelini oluşturmaktadır. Disiplinler, bölümler veya kültürlerarası birlikte çalışmayı ve alışverişi teşvik eder. Akıl yürütme sürecinde tümdengelim kullanılmaz, akıl yürütme süreci yaratıcı bir tasarım sürecidir. Etkili brikolajın on ilkesi ve yolu şunlardır:

 • Tasarlamayın – sadece yapın.
 • Tam ve kullanışlı parçalarla başlayın.
 • Araçlar, materyaller, yöntemler ve bakış açıları bol miktarda ve çeşit çeşit olsun.
 • Malzemelerle oynayın – beceriler kazanın ama uzmanlık konusunda şüpheci olun.
 • Malzemeleri farklı amaçlarla kullanıp kullanamayacağınıza bakın ve malzemeleri birbirleriyle nasıl yan yana getirebileceğinize bakın.
 • Programlardan ve hedeflerden kaçının ama malzemeleri kurcalamaya ve hayal kurmaya vakit ayırın.
 • Her şeyi söküp yeniden başlamaktan korkmayın.
 • Takımlardan kaçının, ağlar kurun: insanlarla ilgilenin, süreçlerle değil.
 • Yarattıklarınızla konuşun, ne söylediklerini dinleyin.
 • Düşünün ve düşüncelerinizle ilgili, özellikle başkalarına, hikâyeler anlatın.

 Organizational Innovation: 

Bricolage offers a basis for creative innovation through combining and adapting tools and theories to generate new insights. It fosters collaboration and exchange across disciplinary, divisional or cultural divides. The reasoning process does not use deduction, but is a creative design process.  Ten principles and patterns for effective bricolage:

 • Do not design – just build
 • Start with pieces that are fully formed and useful
 • Surround yourself with both quantity and diversity in tools, materials, methods, and perspectives
 • Dabble hard – gain skills, but be suspicious of expertise
 • Look for exaptations and surf the adjacent possible
 • Avoid schedules and goals, but make time and space for tinkering, and include time for daydreaming
 • Do not fear dismantling and starting afresh
 • Beware of teams, but cultivate networks: seek people, not processes
 • Talk with your creations and listen to what they have to say
 • Reflect, and tell stories about your reflections, especially to others

http://blog.aace.org/2015/01/18/tinkering-idea-bricolage/

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s