Okul Kütüphaneleri ve Maker Mekânlari Bir Arada Var Olabilir Mi?

 

(School Libraries And Makerspaces: Can They Coexist?)

*Maker Eğitimi öğrencilerin teknolojiyle nasıl etkileşim kurdukları konusunda değişiklik öngören bir öğretim felsefesidir. Öğrenciler tüketici değil, üretici olurlar. Öğrenciler fiziksel çalışmalar yaratarak STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) bilgilerine erişen otantik öğrenme deneyimlerine katılırlar.

ÖĞRENCİLER TÜKETİCİ DEĞİL, ÜRETİCİ OLURLAR.

Gittikçe daha çok sayıda okul maker eğitimine önem vermekte ve okullarında maker mekânları oluşturmanın yollarını aramaktadır.  Birçok okul bunu kolaylaştırabilmek için kütüphanelerini nasıl kullanabileceklerini tartışmaktadır. Okul kütüphanesiyle okul maker mekânı arasındaki ilişkiyi araştırırken maker mekânlarının artışıyla ilgili konuşmaların neden çoğu zaman kütüphanelerin geleceğine bağlandığını anlamak zor değildir. Maker mekânları da kütüphaneler de farklı yollarla ve farklı materyal kaynaklarıyla yaklaştıkları bazı ortak hedeflere sahip yapısalcı öğrenme mekânlarıdır.

More and more schools are coming to value maker education and exploring ways to create maker spaces in their schools. Many schools are discussing how they might utilize their library to facilitate this. In exploring the relationship between the school library and school maker space, it’s not difficult to see why conversations about the growth of maker spaces are often tied to the conversation about the future of libraries. Both maker spaces and libraries are constructivist learning spaces that share a number of common goals, while approaching them in different ways and through very different material resources.

BENZER AMA FARKLI

Maker mekânları ve kütüphaneler enformel öğrenme alanlarıdır.

Yapısalcı anlamda, kütüphaneler bilgiye erişimle bilgiyi yapılandırmayı kolaylaştırırken maker mekânları bilgiyi yapılandırmayı maddi nesneler kullanarak ve oluşturarak kolaylaştırmaktadır. Örgün öğrenme her iki mekânda da gerçekleşebilirken sınıflar daha belirgin öğrenme hedeflerine yönelik çalışmalar için kullanıldığından, çoğu okul kütüphanesi ve maker mekânı ders dışı, öğrenci odaklı, bağımsız keşifleri eşit derecede desteklemektedir.

SIMILAR YET DISTINCT

Maker spaces and libraries are sites of informal learning.

In the constructivist sense, libraries facilitate constructing knowledge through access to information, while maker spaces facilitate constructing knowledge through the manipulation and creation of material objects. While formal learning can also happen in both spaces, as classes are brought in to work toward more prescribed learning objectives, most school libraries and maker spaces are equally as supportive of non-curricular, student-driven, independent explorations.

Kütüphaneler ve maker mekânları doğaları gereği disiplinler arası mekânlardır.

Kütüphanede tüm akademik disiplinleri öğrenmek için yer ve materyal vardır. Daha önemlisi, konuyla ilgili çeşitli materyallerin olması disiplinler arası ve dışı bilgi oluşturmaya teşvik etmektedir. Maker mekânları genellikle el işi, mühendislik, tasarım, robotik veya medya materyalleri olarak görülen fiziki kaynaklara erişim sağlamaktadır. Bu özellikleri herhangi bir akademik veya geleneksel olarak akademik olmayan disiplini öğrenmeye hizmet edecek şekilde harmanlamayı teşvik ederler.

Libraries and maker spaces are inherently interdisciplinary spaces.

The library has space and material for learning about all academic disciplines. More importantly, the availability of materials spanning wide arrays of subject matter encourages constructing knowledge across and outside of disciplines. Maker spaces provide access to physical resources typically regarded as materials for crafting, engineering, design, robotics, or media. They encourage blending these specialties in the service of learning any academic or traditionally non-academic disciplines.

Kütüphaneler ve maker mekânları materyallere ve kaynaklara eşit erişim sağlar.

Kütüphaneler günümüzün çok bağlantılı dünyasında bile çoğu öğrenci ve öğretmen için erişilebilir olmayan pek çok basılı, görsel ve sanal bilgi kaynağına erişim sağlamaktadır. Maker mekânları da çoğu öğrenci veya öğretmen için bireysel olarak alınması veya sınıfta bulundurulması aşırı pahalı veya uygulanamaz olan araçlar ve materyallere erişim sağlamaktadır.

Libraries and maker spaces provide equitable access to materials and resources.

Libraries provide access many print, visual, and virtual information resources that would not be accessible to most students and faculty, even in today’s highly connected world. Maker spaces provide access to tools and materials that would be too expensive or impractical for most students or teachers to have as individuals or in a classroom.

BUNUNLA BİRLİKTE . . .

Maker mekânları ve kütüphaneler sadece kaynak odalarından fazlasıdır.

Kütüphaneciler ve maker mekânındaki yardımcılar atölye çalışmaları ve dersler ile kişiye özel, birebir veya tüm sınıfa yönelik rehberlik, danışmanlık hizmetleri ve çok daha fazlasını bizzat sunan birer kaynaktır. Materyallere ve insan kaynaklarına istedikleri zaman erişebiliyor olmak öğrencilerin zaman, mekân ve araştırma konuları gibi kısıtlamalardan uzak, güçlü şekillerde öğrenmelerine yardımcı olur.

HOWEVER . . .

Maker spaces and libraries are more than just resource closets.

Librarians and maker space facilitators are themselves resources, providing structured programming such as workshops and classes, as well as customized one-on-one or full-class guidance, mentoring, and much more. On-demand access to material and human resources helps students learn in powerful ways, unconstrained by limitations of time, space, and topics of inquiry.

Kütüphaneler ve maker mekânları topluluk oluşturma ortak hedefine hizmet eder.

İlgi alanları ve çalışmaları ortak olan topluluklar sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı desteklemek için ortak alanlar tasarlanarak bir araya getirilirler (bireysel olarak çalışma alanları da sağlanır). Bu mekânlarda atölye çalışmaları, kitap grupları ve kulüpler gibi diğer programların yer alması veya kurulması da teşvik edilmektedir.  Bu topluluklar her iki alanda da oluşturulan bilgiye dayalı çalışmalar için bir kullanıcı ve izleyici kitlesidir ve çalışmaların daha çok kişiyle paylaşılmasına yardımcı olabilir.

Libraries and maker spaces serve the common goal of building community.

Communities of interest and practice are brought together and maintained through the design of communal space to promote sociality and collaboration (while also providing spaces for individual work). Other programming, like workshops, book groups, and clubs, are encouraged to take place or to form in these spaces. These communities serve as an audience of users and viewers for the artifacts of knowledge being created in both spaces, and can help to share these artifacts even more widely.

Denge Kurmak

Okullarda maker mekânları daha çok desteklendikçe, okul kütüphaneleri ve kütüphanecileri kendilerini maker mekânlarıyla ilgili çeşitli pozisyonlarda bulmaktadır. Bazı kütüphaneciler her iki mekânın misyonları arasındaki yakın bağlantıları görerek okullarında kütüphanenin bir bileşeni olarak maker mekânları oluşturulmasına öncülük etmektedir. Bu mekânlardan hiçbirinin birbirinin yerine geçemeyeceğini anlamak önemlidir. Kütüphaneciler ve maker savunucuları her iki mekânın da gerekli olduğunu ve bunların bilgiyi farklı şekillerde oluşturduğunu anlamaları ve her birinin teşvik ettiği öğrenme yaklaşımlarını kabul etmeleri ve bu yaklaşımlara önem vermeleri gerekmektedir.

Enformel yapısalcı öğrenmenin birçok şekilde gerçekleşebileceğini dengeli bir biçimde anlamak okulda bir maker mekânı geliştirmedeki öğrenme potansiyelini fark etmeyi, bir yandan da okuldaki veya toplumdaki geleneksel kütüphaneye hala önem vermeyi sağlar.

Finding the Balance

As the push for maker spaces in schools continues to grow, school libraries and librarians are finding themselves in a variety of different positions about maker spaces. Some librarians, seeing the close connections between the missions of both spaces, are leading the charge in their school communities for the creation of a maker space as a component of the school library. It’s important to see that neither of these spaces can replace the other. Librarians and maker advocates alike should be able to understand the need for both spaces and their different means for building knowledge, while recognizing and valuing the similar approaches to learning encouraged by each.

A balanced understanding of the many ways that informal constructivist learning can take place supports a nuanced view, one that recognizes the learning potential in developing a school maker space, while still valuing the role of the traditional library in a school or community.

http://www.edutopia.org/blog/school-libraries-makerspaces-coexist-josh-weisgrau

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s